slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
K R Å 

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

K R Å  - PowerPoint PPT Presentation


  • 143 Views
  • Uploaded on

K R Š. KRŠ - hrvatska riječ KRAS - stara hrvatska riječ, indoeuropskog porijekla; Slovenija, Srbija KARST - Srbija - vrlo razvedeni reljef nastao procesima kemijskog trošenja stijena (mehaničko trošenje slabije izraženo) karbonati, soli (gips, sol)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'K R Å ' - rudolph


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

KRŠ - hrvatska riječ

KRAS - stara hrvatska riječ, indoeuropskog porijekla; Slovenija, Srbija

KARST - Srbija

- vrlo razvedeni reljef nastao procesima kemijskog trošenja stijena

(mehaničko trošenje slabije izraženo)

karbonati, soli (gips, sol)

- KEMIJSKO TROŠENJE - otapanje vapnenaca; preduvjet je tektonska “raspucanost”

terena

H2O + CO2 + CaCO3 Ca(HCO3)2

otapanje - korozija - površinska, proces otapanja ide prema dolje

- intenzitet ovisi o temperaturi (viša temp. - veća korozija)

geneza krša - dugotrajan proces, krš se počeo stvarati prije nekoliko milijuna godina (različita klima od današnje)

fosilni krš - “paleokrš”!

slide3

Hrvatska - krš prisutan na Baniji, Žumberku, Medvednici, Ivančici,

cijela Istra i Dalmacija

- oko 50% površine Hrvatske (razlikovati ograničene pojave i cijela područja!)

Slovenija - 50% površine krš

Crna Gora - gotovo cijela površina okršena

Turska, Grčka, južna Francuska, južna Italija (Apulija), Jamajka, Kuba, Vijetnam, Kina, Meksiko, Karibi...

slide4

POVRŠINSKI OBLICI

velikimali

VRTAČE/PONIKVE ŠKRAPE

DOCI/UVALE/DOLINE KAMENICE

KRŠKA POLJA

PONORI

PODZEMNI OBLICI

velikimali

JAME/PONORI STALAKTITI

ŠPILJE STALAGMITI

KRŠKI IZVORI STUPOVI

ZAVJESE

SALJEVI

slide5

krška dolina nastala

srastanjem vrtača

POVRŠINSKI

KRŠKI OBLICI

vrtača

ponornica

izvor

ponor / vrtača

koja je urušena

ulaz u špilju

špilja

urušne breče

preuzeto iz: Plummer, Ch.C., McGeary, D. & Carlston, D.H. (2001): Physical Geology

doline

krška dolina

izvori

vrtače

rijeke

ponornice

duboko usječen

stalni tok

špilja

preuzeto iz: Wicander, R. & Monroe, J.S. (1999): Essentials of Geology

slide6

PONIKVE ILI VRTAČE

PONIKVE - veći oblici, mjesto gdje je ujezerena voda ili se voda gubi u podzemlje

- za razliku od vrtača nije isključivo ljevkastog oblika?

- ponikve su isto što i vrtače?!

preuzeto iz: Marjanac, T. (1998): Predavanja iz Fizičke geologije

VRTAČE - ljevkasti oblik kružnog presjeka bez aktivnog toka, relativno male, dno im je obično uže i prekriveno zemljom crvenicom

- nastaju urušavanjem špilja ili urušavanjem kaverni (podzemne bez otvora na površini)

- često su orijentirane - pojavljuju se u nizu - veza s tektonskim pravcima!?

slide7

preuzeto iz: Božičević, S. (2000): Kamen i voda

ponikve ili vrtače - obradive površine; prijevoj između Buškog blata i Duvanjskog polja

slide8

DOCI / DOLINE ili UVALE -izduženi reljefni oblici (počinju u visokoj točki reljefa, a završavaju na nižoj); dno nije ravno, obično bez površinskih vodenih tokova ili su manji periodički tokovi koji završavaju u ponorima

- nastaju spajanjem vrtača

preuzeto iz: Božičević, S. (2000): Kamen i voda

detalj iz Grahovskog polja

slide9

KRŠKA POLJA - najveće morfološke pojave u kršu

- prostrane, zaravnjene površine zatvorenih zavala - zatvorena zavala s krškim pojavama i podzemnim odvodnjavanjem

- duljina - više desetaka kilometara; nešto manje širine

- dulja os tektonski predisponirana

preuzeto iz: Božičević, S. (2000): Kamen i voda

polje u krškom kamenjaru - plodno tlo za uzgoj žitarica

npr. Ličo, Gacko, Krbavsko, Livanjsko, Duvanjsko polje

slide10

PONOR - vertikalni oblici - udubine ili pukotine izravno vezane s vodonosnim šupljinama u podzemlju; ima ih ponikvastih, pukotinskih i špiljskih

- važni u hidrogeologiji krša

Perinka - ponor Gacke kod Švice, Lika (snimio: S. Božičević)

slide11

preuzeto iz: Božičević, S. (2000): Kamen i voda

Tučić ponor kraj Gračaca

Ponor Perika u donjem Švičkom polju

slide12

ŠKRAPE - manji oblici; žljebovi na vapnenačkim površinama nastali korozijskim djelovanjem tekuće vode (na površini i u podzemlju!)

škrape koje je voda napravila u blatu, Mosor

plitko urezane škrape

preuzeto iz: Božičević, S. (2000): Kamen i voda

slide13

desetak metara duge škrape, Senjsko bilo

preuzeto iz: Božičević, S. (2000): Kamen i voda

KAMENICE - zdjelaste forme nastale

korozijom vode

slide14

JAMA - duboka rupa, vertikalna u koju ne utječe aktivan tok

(kao ponor, ali bez vode!)

- dubine veća od dužine

www.marinadalmacija.hr/velebit.htm

Lukina jama - sjeverni Velebit,

dubina 1392 m, nastala duž tri vertikalna rasjeda

public.carnet.hr/speleo/eng/lukinaj.html

slide16

PODZEMNI OBLICI

ŠPILJE (pećine) - horizontalni objekti (šupljine) nastale korozijom u stijenama

- mogu biti u nekoliko nivoa

preuzeto iz: Plummer, Ch.C., McGeary, D. (1993): Physical Geology

spuštanjem vodnog lica ispod špiljskog sustava koji se sada povećava, ulazi zrak; precipitacija kalcita oblikuje stalaktite i stalagmite

tečenjem vode duž pukotina i slojnih ploha dolazi do otapanja vapnenca i oblikovanja šupljina ispod vodnog lica

slide17

podzemna voda cirkulira kroz vadoznu zonu i teće kroz zonu zasićenja, otapajući karbonate i oblikujući sustave šupljina

ponikve

vodno lice

podzemna voda duž površine vode temeljnice oblikuje sustave horizontalnih šupljina kroz koje se otopljene stijene prenose u površinske tokove povećavajući šupljine i prolaze

ponikve

vodno lice

stup

kaskade

makaroni

stalaktiti

stalagmiti

kolaps breče

zavjese

površinska tekućica erodira duboku dolinu, nivo vode temeljnice se spušta, šupljine/prolazi oblikuju povezani sustav špilja i kaverni

vodno lice

ponikve

preuzeto iz: Wicander, R. & Monroe, J.S. (1999): Essentials of Geology

slide18

Hrvatska - veliki špiljski sistemi - Medvednica, Cerovačke špilje, Lokvarka…

Slovenija - Postojna - rasjedi, bore - splet kanala nastao tektonikom??

Rusija - Kristalna špilja - određena tektonikom

www.agencija-vangogh.si/fra/postojna.asp

Postojna

Cerovačke špilje

www.e-turizam.com/Turizam-Vijesti/Vijesti-iz-...

KAVERNE - jednostavne, nisu otvorene prema površini

- podzemne šupljine

slide19

RAZLIČITI TIPOVI SIGA U KRŠU

stalaktiti

stalagmiti

stupovi

zavjese

saljevi…

nacrtali: Trpimir Vedriš

i Ivana Miličić, 1999.;

D. LACKOVIĆ: Sige

slide20

nacrtali: Trpimir Vedriš

i Ivana Miličić, 1999.;

D. LACKOVIĆ: Sige

slide21

STALAKTITI - rastu od stropa prema podu špilje

- središnji kanalić građen od vertikalno orijentiranih kristala kroz koji prolazi voda, a vanjski sloj od radijalno orijentiranih kristala (okomitih na središnji kanal)

- kružnog, elipsoidalnog ili valovitog kružnog presjeka

stalaktitne cjevčice popularno zvane “makaroni” - početni stadij formiranja stalaktita kada voda teče s unutarnje strane cjevčice; špilja u kamenolomu Tounj, Ogulin; snimio: D. Lacković

nacrtali: Trpimir Vedriš

i Ivana Miličić, 1999.;

D. LACKOVIĆ: Sige

slide22

stalaktiti konusnog oblika kao posljedica slijevanja vode s vanjske strane prvotne cjevčice; špilja za Gromačkom vlakom, Orašac, Dubrovnik; šišmiš potkovnjak; snimio: D. Lacković

stalaktit i pripadajući stalagmit

(većeg promjera!), špilja Veternica, Medvednica

snimio D. Lacković

slide23

stalagmiti, Kojina jama, Rakovica, Kordun, snimio: D. Lacković

STALAGMITI - s poda špilje rastu prema gore

- nastaju kapanjem vode sa stropa ili sa stalagmita iznad

- kapljica koja padne sa stalaktita još uvijek sadrži nešto hidrokarbonata - udar o pod - iz kapljice se oslobađa CO2 - taloženje CaCO3

nacrtali: Trpimir Vedriš

i Ivana Miličić, 1999.;

D. LACKOVIĆ: Sige

slide25

STUPOVI ili STALAGMATI - stalaktiti se spajaju s podom ili s pripadajućim stalagmitom

podzemno jezero sa saljevima koji se proširuju uz površinu jezera i stupom; jama Vodarica, Jurline, južni Velebit; snimio: D. Lacković

slide26

zavjese nazubljenih rubova, Kojina jama, Rakovica, Kordun;snimio: D. Lacković

ZAVJESE - nastaje na kosim stropovima ili previsnim zidovima po kojima se linijski slijeva voda i iza sebe ostavlja tanki sloj kalcita

- kalciti rastu izduženi okomito na smjer toka vode i obično tvore zupčasti rub na zadnjem sloju zavjese

nacrtali: Trpimir Vedriš

i Ivana Miličić, 1999.;

D. LACKOVIĆ: Sige

zavjesa s glatkim rubom, Jopićeva špilja, Krnjak, Kordun; snimio: D. Lacković

slide27

SALJEVI - česte sige, različitog oblika, a ovise o podlozi na kojoj nastaju

- kad prekriva neočvrsnuti sediment, vodeni tok naknadno odnese sediment - ostaje “baldahin” ili “nadstrešnica”

- iznad jezera raste do njegove površine - prestaje rasti prema

dolje i raste u horizontalu - stvara ravnu ploču - spuštanjem razine

vode ostaje u zraku s ravnim završetkom - označava nekadašnju

razinu jezera (vidi crtež dolje!)

nacrtali: Trpimir Vedriš

i Ivana Miličić, 1999.;

D. LACKOVIĆ: Sige

saljev sa zavjesama i stalgtitima, Jopićeva špilja,

Krnjak, Kordun; snimio: D. Lacković

slide28

saljevi; tamna boja gornjeg dijela - posljedica onečišćenja kalcita organskom tvari; Manita peć, Velika Paklenica, južni Velebit, snimio D. Lacković

slide29

HIDROGEOLOGIJA KRŠA - VODE U KRŠU

- KRŠKI IZVORI - gdje izvire relativno velika količina vode iz podzemlja

- ESTAVELE - voda izvire pri visokom vodostaju; specifičan tip izvora u kršu - periodički

- RIJEKE PONORNICE

- VRULJE - specifične u primorju

preuzeto iz: Marjanac, T. (1998): Predavanja iz Fizičke geologije

slide30

VODE U KRŠU - umjetna jezera, hidroakumulacije - proizvodnja električne energije

problem! - voda se gubi u podzemlju (pukotine, kaverne, špilje, tektonika)

- velika važnost nepropusnih naslaga - barijere

- izrada injekcijskih zavjese u podzemlju

- postavljanje brana

vidi prethodno predavanje - umjetna jezera!!

VELIKI PROBLEM - ONEČIŠĆENJE VODA U KRŠU!