Přijímací řízení v roce 2014
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


  • 64 Views
  • Uploaded on

Přijímací řízení v roce 2014 -uchazeč může pro 1.kolo přijímacích zkoušek podat 1 nebo 2 přihlášky buď na různé střední školy, nebo na různé obory jedné SŠ -přihlášku je nutno doručit přímo řediteli střední školy , na kterou se uchazeč hlásí ( uchazeč je sám zodpovědný za obsah přihlášky ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - royce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P ij mac zen v roce 2014

Přijímací řízení v roce 2014-uchazeč může pro 1.kolo přijímacích zkoušek podat 1 nebo2 přihlášky buď na různé střední školy, nebo na různé obory jedné SŠ-přihlášku je nutno doručit přímo řediteli střední školy, na kterou se uchazeč hlásí (uchazeč je sám zodpovědný zaobsah přihlášky)


P ij mac zen v roce 2014

-každý žák dostane na ZŠ zápisový lístek, který je nutné doručit řediteli SŠ po doručení rozhodnutí o přijetí(do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen), zápisový lístek může uchazeč použít jen jednou


P ij mac zen v roce 2014

-lhůta je dodržena, pokud bude zápisový lístek dodán 10. den -pokud lhůta uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává-zápisový lístek vydává uchazeči základní škola-v případě, že byl uchazeč přijat na více SŠ v 1.kole, musí důkladně zvážit, na kterou školu jej uplatní


P ij mac zen v roce 2014

-rozhodnutí o přijetí/nepřijetí zveřejní ředitel SŠ do po skončení přijímací zkoušky bez zbytečného odkladu-přijatí uchazeči- rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (webové stránky školy, veřejně přístupné místo)-nepřijatým uchazečům je rozhodnutí doručeno do vlastních rukou -odvolání proti tomuto rozhodnutí je možné podat do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí


P ij mac zen v roce 2014

Důležitá data:-termíny přijímacích zkoušek je ředitel SŠ povinen vyhlásit do 31. ledna 2014 (nebo do 30.října 2013- u oborů s talentovou zkouškou)-podání přihlášek musí proběhnout do 15.března 2014 (nebo do 30.listopadu 2013 pro obory s talentovou zkouškou)- je nutné poslat přihlášky nejméně týden předem-první kolo přijímacích zkoušek proběhne v termínu 22.dubna- 30. dubna 2014 (pro obory s talentovou zkouškou v termínu 2.- 15.ledna 2014, konzervatoř od 15. ledna do 31. ledna 2014)


P ij mac zen v roce 2014

Zdroje informací:-webové stránky SŠ-dny otevřených dveří-databáze středních škol- např. www.atlasskolstvi.cz nebo www.infoabsolvent.cz nebo www.msmt.cz (vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore) nebo www.jmskoly.cz (rodic), www.stredniskoly.eu-informační panely ve škole-atlas školství


P ij mac zen v roce 2014

Při výběru střední školy zvažte:-zájmy-možnost pokračovat na VŠ nebo VOŠ-šance uplatnění na pracovním trhu-školní prospěch-kvalitu výuky cizích jazyků a práce s počítačem-reálnou šanci pro úspěšné složení přijímacích zkoušek


P ij mac zen v roce 2014

Kritéria přijímacího řízení (žák je hodnocen podle):-hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání-výsledků hodnocení dosaženém při přijímací zkoušceKritéria je ředitel střední školy povinen zveřejnit.


P ij mac zen v roce 2014

Co dělat před odevzdáním přihlášky (do 15.března 2014):-vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se o školách na internetu-podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol-ověřit si podmínky pro přijetí (kritéria přijetí) a termíny přijímacích zkoušek -vyplnit přihlášky-odevzdat přihlášky ředitelům SŠ (do 15. března)-vyzvednout si v ZŠ zápisní lístek (do 15. března)


P ij mac zen v roce 2014

V případě přijetí: 2014):-do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek-nebude- li zápisový lístek v této lhůtě doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem


P ij mac zen v roce 2014

V případě nepřijetí: 2014):-podat přihlášku do 2.kola přijímacího řízení, zvolit si jinou školu (volná místa lze najít na www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy)


P ij mac zen v roce 2014

Co nás čeká: 2014):- návštěva IPS při Úřadu práce Břeclav- prosinec-prosinec, leden- výběr SŠ-leden- vyplnění tabulky pro TU-únor-vyplnění přihlášek, zápisových lístků, předání přihlášek a zápisových lístků (evidence zápisových lístků- budou vydány proti podpisu rodičů), zaslání přihlášek na SŠ-po přijetí na SŠ odeslání zápisového lístku