Årsberetning RiO 2005 - PowerPoint PPT Presentation

rosaline-yroz
rsberetning rio 2005 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Årsberetning RiO 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Årsberetning RiO 2005

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Årsberetning RiO 2005
103 Views
Download Presentation

Årsberetning RiO 2005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Årsberetning RiO 2005 Presentert på årsmøtet 17. mars 2006 av Styret Røroslaget i Oslo

 2. Styrets sammensetning • Mette Laulo, leder • Bente Bakos, kasserer • Kåre Kurås, nestleder • Per Kristian Krog, styremedlem • Mona Høsøien, styremedlem • May Wenche Knutsen, sekretær Røroslaget i Oslo

 3. Øvrige verv • Frode Sandnes, revisor • Torkil Tyvold, valgkomité • Terje Knudsen, valgkomité • Trond Knudsen, valgkomité Røroslaget i Oslo

 4. Styremøter i 2005 • Antall styremøter: 4 + kontingent/oppl.møte • Viktigste saker: • Årsmøte • Polskurs • Turer: Fløtermuseet, sykkeltur • St. Hans-feiring • Høstfest • BBF Røroslaget i Oslo

 5. Årsmøte 4. mars • Antall: 34 inkl. gjest • Kulturelt innslag: Ivar Neergaard (div historier) • Årsberetning, regnskap, fastsettelse av kontingent • Valg • Blomster og gavekort på Nationaltheateret til avtroppende web-ansvarlig Bård Bårdstu • Blomster/gavekort til våre mest trofaste medlemmer • Servering, utlodning • Sosialt samvær Røroslaget i Oslo

 6. Polskurs 29. og 30. april • Sted: lokalene til Nesbru Sanitetsforening • Antall: 17 påmeldte, men 6 var desverre forhindret i å delta • Musikk: Olav Nyhus og Mary Barthelemy • Instruktører: Randi og Peder Gullikstad (som viste stort tålmod og engasjement) • Resultat: alle hadde det morsomt og noen lærte noe også! Røroslaget i Oslo

 7. St. Hans 24. juni • Avlyst grunnet veldig liten interesse (4 stk hadde meldt sin interesse) Røroslaget i Oslo

 8. Fløtermuseet/Øyeren 4. september • Avlyst grunnet veldig liten interesse Røroslaget i Oslo

 9. Sykkeltur til Romeriksåsen 18. september • Kåre eneste syklist, men han hadde sikkert en fin tur! Røroslaget i Oslo

 10. Høstfest 21. oktober • Antall: 37 • Sted: Norges Forskningsråds kantine • Film om Johan Falkberget • Middag & kaffe, kaker, utlodning • Dans • Artutt: Ja! Røroslaget i Oslo

 11. Stamkneipe • PADDY’s • Varierende oppmøte Røroslaget i Oslo

 12. Økonomi • Lagets økonomi er god • Kulturstøtte fra BBF til polskurs Røroslaget i Oslo

 13. Rekruttering • ???? Røroslaget i Oslo