vurdering og de fem ferdighetene n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VURDERING og de fem ferdighetene PowerPoint Presentation
Download Presentation
VURDERING og de fem ferdighetene

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

VURDERING og de fem ferdighetene - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

VURDERING og de fem ferdighetene. Inger Langseth norwenglish.com. Evaluering evaluation ( Shielagh Rixton,2005 UK ). Evaluation is the term most appropriately used for the process involved in collecting evidence about the effectiveness or value of an educational project or programme.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VURDERING og de fem ferdighetene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vurdering og de fem ferdighetene

VURDERING og de fem ferdighetene

Inger Langseth

norwenglish.com

evaluering evaluation shielagh rixton 2005 uk
Evaluering evaluation(Shielagh Rixton,2005 UK)
 • Evaluation is the term most appropriately used for the process involved in collecting evidence about the effectiveness or value of an educational project or programme.
 • Spørreundersøkelser
 • Intervju
 • Observasjon
 • Resultater: eksamen/standpunkt
evaluering i skolen
Evaluering i skolen
 • FYLKET- Medarbeiderundersøkelsen
 • UDIR - Lærerundersøkelsen
 • UDIR - Elevundersøkelsen
 • UDIR- Nasjonale prøver?
 • Skolebasert vurdering AB
 • Differensieringsprosjektet
 • Evaluering av egen undervisning?
vurdering assessment shielagh rixton 2005 uk
Vurderingassessment(Shielagh Rixton,2005 UK)
 • Assessment is the general term used for finding out about the achievements or abilities of learners themselves.
 • Prøver, framføringer, skriftlig arbeid, mappe
 • Standpunkt, eksamen
slide5
Når kokken smaker på suppen er det formativ vurdering, når gjesten smaker på suppen er det summativ vurdering (Robert Stake)
begrepsavklaring
Formativ vurdering

Fremadrettet

Underveis

Uformell

Kommentar

Summativ vurdering

Tilbakeskuende

Avsluttende

Formell

Karakter

Begrepsavklaring

I utgangspunktet kan alt materiale brukes til begge typer vurdering!

a summativ vurdering
A Summativ vurdering
 • Godkjenning, sertifisering, rangering
 • Grad av måloppnåelse i læreplanen
 • Eksamen noen mål
 • Standpunkt alle mål
 • Mapper ved terminslutt
 • Prøver m/ karakter
utgangspunkt skriftlig r 94
Innhold

VurderingSyntese Analyse Anvendelse Forståelse Viten 

(Bloom, 1958)

Struktur

Avsnitt

Tekstbindere

Format

Språk

Kompleksitet

Korrekthet

Kommunikasjon

Utgangspunkt –skriftlig R’94
vurderingsmodeller i lk06
Vurderingsmodeller i LK06

Modell 1 – skriftlig eksamen

 • Med forberedelse 1 dag
 • Uten forberedelse

Modell 2 – skriftlig eksamen

 • Del I ingen eller noen få hjelpemidler
 • Del II alle hjelpemidler +/- forberedelse
eksamen i fremmedspr k niv i ii modell i uten forberedelse
Eksamen i fremmedspråk Nivå I /II: Modell I uten forberedelse
 • 5 timer skriftlig eksamen
 • Ingen forberedelsestid
 • Ordbøker, grammatikker, læreverk, egne skriftlige arbeider, retteprogram
 • Kildekritikk, sitatteknikk
 • Ingen kommunikasjon med andre
vurdering av kompetansem l
Vurdering av kompetansemål
 • Karakteren 1 – kommuniserer ikke relevant mening
 • Karakteren 2-6 kommuniserer inne fire mestringsnivå.
individuell kompetanse
Individuell kompetanse

Hjelpemidler

&3-19. forskrift til opplæringsloven:

 • Tillatte hjelpemidler må være formålstjenelige og relevante … ikke svekke grunnlaget for å vurdere elevens egen kompetanse.
 • Ved lokalgitt eksamen bestemmer skoleeier tillatte hjelpemidler.
 • Ingen tilgang til Internett eller kommunikasjon
kjennetegn for m loppn else
Kjennetegn for måloppnåelse
 • Språklæring
 • Grader av måloppnåelse
 • Kommunikasjon
 • Tekstforståelse -lesing
 • Språk-vokabular/struktur
 • Tekstsammenheng – oppb.
 • Tilpasning til sjanger
 • Språk, kultur, samfunn
 • Grader av måloppnåelse
 • Kjennetegn
 • Selvstendig, utfyllende, reflektert, solid, nyansert, presist, svært godt, vellykket
 • Relevant, godt, variert, ganske god, brukbar,
 • Noe innsikt, til en viss grad, noen, viss, forståelig, enkle, noen grad…
 • Svært lav
utgangspunkt muntlig
Utgangspunkt - muntlig
 • Sentralt - rammer, læreplanen for faget
 • Fylkeskommunale føringer (prosjekt)
 • Eksamensoppgavene skal gi eksaminandene mulighet til å vise i hvilken grad de kan anvende sine faglige kunnskaper og ferdigheter i relevante og meningsfulle problemstillinger.
eksamen
Eksamen
 • Skriftlig - leseforståelse, skriftlig produksjon
 • Muntlig - muntlig produksjon, muntlig samhandling, (lytting).
 • Eleven skal forstå og kunne anvende kunnskapen de har i nye situasjoner
standpunkt
Standpunkt

En vurdering av alle mål i læreplanen

innen fem ferdigheter i L’06

 • Skriftlig
 • Lesing
 • Lytting
 • Muntlig produksjon
 • Muntlig samhandling

Gir vi prøver innen alle ferdigheter?

Er prøver med karakter en konstruktiv tilbakemelding til eleven?

om karakterer
Om karakterer
 • emphasizes competition between pupils rather than personal involvement of each. The evidence is that with such practices the effect of feedback is to teach the weaker pupils that they lack ability, so that they are de-motivated and loose confidence in their own capacity to learn.(Black1998: 111)
l ringssyn og vurderingsformer
Læringssyn og vurderingsformer
 • Behavioristisk - underviser lærestoffet i små biter - faktaprøver, innfylling
 • Kognitiv - refleksjon og læring gjennom problemløsning - omfattende prøver, individorienterte stiler og drøftinger
 • Sosiokulturelt - Pragmatisk tilnærming, læring ved samarbeid i kontekst - integrerte oppgaver, prosessorientert, gruppearbeid(LK06)
b formativ vurdering
B Formativ vurdering
 • Synliggjøre progresjon, ståsted
 • Tilbakemelding med utgangspunkt i elevens eget ståsted (skriftlig/muntlig)
 • Prøver, innleveringer, aktiviteter, oppgaver, presentasjoner, mapper
 • Samtalen
tilbakemelding p pr ver
Tilbakemelding på prøver

Kommentarer som viser:

 • Hva eleven behersker
 • Hva eleven må arbeide videre med
 • Språklæring - læremidler, metoder,planer

I forhold til kjente mål for perioden. Hver elev vurderes ut fra sitt eget ståsted. (språkpermen)

nye vurderingsformer
Nye vurderingsformer?
 • Formativ og summativ vurdering
 • Tester innen de 5 ferdighetene
 • Lærervurdering
 • Datamaskinvurdering
 • Egenvurdering
 • Medelevvurdering
l ringssyn og vurderingsformer1
Læringssyn og vurderingsformer
 • Behavioristisk - underviser lærestoffet i små biter - faktaprøver, innfylling
 • Kognitiv - refleksjon og læring gjennom problemløsning - omfattende prøver, individorienterte stiler og drøftinger
 • Sosiokulturelt - Pragmatisk tilnærming, læring ved samarbeid i kontekst - integrerte oppgaver, prosessorientert, gruppearbeid(LK06)
vurderingsformer
Vurderingsformer

Muntlig produksjon (vurderingskriterier)

 • Fremføring (ppt)
 • Lydfilerfransk
 • Voiceforum

Muntlig samhandling

 • Kommunikasjon mellom elever/lærer og elev
 • Lydfiler fransk
 • Telefonsamtaler
vurderingsformer1
Vurderingsformer

Lytting

 • Cd-rom (lærebøkene m/oppgaver)
 • Diktat eks
 • Video- og lydfiler ekseksex
 • Interaktive oppgaver eks

Lesing

 • Autentiske tekster eks
 • Factual questions eksex
vurderingsformer2
Vurderingsformer

Skriftlig (vurderingskriterier)

 • Sammenhengende tekster exex
 • Vokabular, grammatikk, innfylling eks
 • Interaktive oppgaver eks

I can dos... ( Språkpermen) webside

Nasjonale prøver i engelsk webside

undervisningsopplegg
Undervisningsopplegg
 • Sammenheng mellom mål, arbeidsmåter og evalueringsformer
 • Innsikt i egen læringsprosess
 • Synliggjøring av rammer
 • Synliggjøring av krav
 • Synliggjøring av progresjon
utfordring hvis formativ vurdering er l ringsfremkallende
Utfordring!Hvis formativ vurdering er læringsfremkallende:
 • Kan andre enn læreren vurdere?
 • Kan formativ vurdering skape motivasjon og ansvar for egen læring?
litteraturliste lenker
Litteraturliste/lenker
 • http://www.lang.ltsn.ac.uk/resources/goodpractice.aspx?resourceid=67#toc_5550 Lytting
 • www.esl-lab.com/ listening exercises
 • http://www.world-english.org/listening_exercises.htm