de fem forarbejdningsfaser 15 marts 2010 formidling og metode n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De fem forarbejdningsfaser 15. marts 2010 Formidling og metode PowerPoint Presentation
Download Presentation
De fem forarbejdningsfaser 15. marts 2010 Formidling og metode

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

De fem forarbejdningsfaser 15. marts 2010 Formidling og metode - PowerPoint PPT Presentation


  • 159 Views
  • Uploaded on

De fem forarbejdningsfaser 15. marts 2010 Formidling og metode. KÆRT BARN HAR MANGE NAVNE: KOMPOSITIONSFORSTÅELSE DEN RETORISKE KANON DE FEM FORARBEJDNINGSFASER. Evnen til at disponere er for talekunsten, hvad generalens evne er til at lede er for krigen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De fem forarbejdningsfaser 15. marts 2010 Formidling og metode' - chinara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de fem forarbejdningsfaser 15 marts 2010 formidling og metode

De fem forarbejdningsfaser15. marts 2010Formidling og metode

KÆRT BARN HAR MANGE NAVNE:

KOMPOSITIONSFORSTÅELSE

DEN RETORISKE KANON

DE FEM FORARBEJDNINGSFASER

slide2
Evnen til at disponere er for talekunsten, hvad generalens evne er til at lede er for krigen

Quintilian: Oversat af Gabrielsen, Jonas & Christiansen, Tanja Juul: Talens magt – indføring i mundtlig retorik, 2009, p. 83

de fem forarbejdningfaser
Inventio (at samle og stof og finde på)

Dispositio (at ordne stoffet)

Elocutio (at vælge sprog og stil)

Memoria (at huske taler)

Actio (at fremføre talen)

De fem forarbejdningfaser
allerf rst skal man
… man lave en situationsanalyse:

Og hvad er så det:

Det kan være:

En situationsanalyse er en analyse af den situation, som organisationens befinder sig i lige nu. Det vil blandt andet sige områder som organisationens: formål, funktion, opgaver, ydelser, mål, politikker og metoder. Situationsanalysen vil have forskelligt indhold og omfang afhængig af organisationens udvikling.

Allerførst skal man….
inventio
Inventio er den ide-genererende fase, hvor man finder sine argumenter og indsamler viden om sit emne.

Research – grundlaget for al god formidling

Også tænke på målgruppen – hvad ved de om emnet i forvejen

Hvad er relevant i forhold til budskabet?

Hvad er relevant i forhold til formålet?

Inventio
topik l ren om topoi
Kernen er at stille de gode spørgsmål

Den topiske erkendelsesmåde

Topik kommer af det græske ord for sted (ental: topos – flertal: topei) – man skal tænke ud fra sagens steder

Hv-spørgsmål – finde stof til belysning af emnet

Det er topos’er, som kan bruges til hjælpelister for, hvad vi skal undersøge - ikke hvad vi skal tage med i en fremstilling

Brug en personas (en arketypisk repræsentant)

Topik: Læren om topoi
hypoteser og argumenter
Retorikeren skal ikke kun løse et problem, han skal også gøre en fortolkning overbevisende over for en modtager

En hypotese: En foreløbig teori/antagelse – en forestilling om, hvordan noget er eller hænger sammen.

”Jeg antager, at X er tilfældet – man afprøver hypotesen – holder/ikke holder – ny hypotese (vigtigt at holde udkig efter ting, der strider imod hypotesen – være kritisk)

Det er også i inventio-fasen at man finder argumenter; både for og imod (argumentationslæren, Toulmins model)

Hypoteser og argumenter
dispositio
Fordeler og sammensætter stof

Hensyn: Hvad der passer til stoffet

til formålet

til kommunikationssituationen (herunder forudsætninger for modtageren)

Disponering forskellig alt efter afsender – modtager (eks. vittighed, opskrift, eventyr, artikel etc.)

Dispositio
den klassisk retoriske dispositio
Exordium (fange tilhørerne, skabe velvilje og forberede emnet)

- Partitio (hvor lang tid man vil tale)

Corpus (Selve hoveddelen i talen)

- Narratio (Beskrivelse af emnet og konkrete eksempler)

- Argumentatio (Probatio - egne argumenter og Refutatio gendrivelser

Peroratio (slutning – her bliver tilhørerne f.eks. opfodret til at stemme)

Den klassisk-retoriske dispositio
sp rgsm l til dispositio
Har de vigtigste dele fået passende vægt?

Er inddelingen logisk og meningsfuld?

Er begyndelse og slutning hensigtsmæssige?

Har jeg fået argumenteret for min egen sag og mod modpartens?

Spørgsmål til dispositio
elocutio
At vælge sprog og stil i forhold til målgruppen

- forskel på eksempelvis: aktiemarkedet trak Novo-aktien ned/aktiehandlerne trak Novo-aktien ned

- forkælede unge/frustrerede unge

- optaget på Harvard/begynder på Harvard

(eksempler taget fra Garbielsen/Christiansen, p. 102-103)

Emnet, tilhørerne og situationen, der bestemmer stil, appelformer og sprogbrug

Skriftsprog vs talesprog

Talesprog – tilhørere – reaktioner med det samme

Elocutio
quintillian romer de klassiske taledyder
Aptum – passende

Puritas – renhed

Perspicuitas – gennemskuelighed

Ornatus – udsmykning og pynt

Evidentia – anskueliggørelse

Quintillian (romer) De klassiske taledyder
puritas og perspicuitas
Puritas: renhed

Grammatisk korrekt, syntaks (regelmæssigheder i sætningsdannelser) og ordvalg

Eksempel på uheldig syntaks:

De svin, der ønskes slagtet i Esbjerg den 28 ds, bedes melde sig på tlf…

Perspicuitas: gennemskuelighed

Sproget skal være klart og gennemskueligt

Fyldord: 70’erne faktisk

90’erne ligesom, rimeligt

00’erne: super, nice

Oppustet sprog: problem – problemstilling, om – omkring

Pendulord: Bjørnetjeneste, klokken er godt 12.00, forfordele

Puritas og Perspicuitas
perspicuitas
Tvetydigheder:

Søges: en mand, der er ædruelig og ærlig nogle gange om ugen

Retorisk spørgsmål/gentagelse (retorisk):

Har regeringen givet skolerne bedre vilkår? Nej

Har regeringen givet skolerne bedre møbler? Nej

Har regeringen gjort noget for skolerne i det hele taget? Nej

Sammenligning (sprogligt billede) og metafor:

Hun har altid været som en mor for mig

Hans hænder var ru som sandpapir

Perspicuitas
ornatus og evidentia
Ornatus: Udsmykning og pynt

Hvis sproget er korrekt og klart, er det tit kedeligt.

Der skal pynt til: Metaforer, billeder, redundans, tretrinsraket (Ich bin ein Berliner), claptrap (eks. Mr. Gorbatjov, tear down this wall), Obama ”Yes we can”

Evidentia: Anskuelighed

De billeder, taleren forsøger at skabe

Ornatus og Evidentia
memoria
Mnemosyne: Erindringens gudinde og musernes moder

Mnemoteknik

De gamle grækere: Skabe voldsomme, uvante og chokerende billeder

Psykologer etc: Mentalt danne dig et konkret fantasibillede med tilknytning til det, du skal huske

Eksempel: Niels Fuglsang: mand med nissehue og fugle på hovedet

Det man kan læse på 8 minutter, tager ca. 11 minutter mundtligt

Metaforer, rim, lignelser, sammenligninger er også eksempler på hukommelsesteknikker

Memoria
actio
Kunsten at fremføre talen

Stemmestyrke – vejrtrækning

Stemmehøjde

Artikulation

Tempo og frasering

Kropssprog/øjenkontakt – kig på næseryggen

Når en skandinav klør sig i hovedet, tænker han sig om, i Japan er det et udtryk for vrede. At sætte hænderne i siden er for indoneserne fornærmende, fordi det udtrykker hovmodighed og arrogance

Actio