prane imo tema n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pranešimo tema PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pranešimo tema

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Pranešimo tema - PowerPoint PPT Presentation


  • 210 Views
  • Uploaded on

Tema turėtų nusakyti kas buvo tiriama. Netinka poetiški, emocingi pavadinimai. Pavadinime taip pat gali atsispindėti tyrimo vieta. Pranešimo tema. Rekomenduojamas paveikslėlis, susijęs su tema, nuotrauka…. Mokinio(-ių) vardas(-i) pavardė(-s) Vietovės ir mokyklos pavadinimas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pranešimo tema


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prane imo tema

Tema turėtų nusakyti kas buvo tiriama. Netinka poetiški, emocingi pavadinimai.

Pavadinime taip pat gali atsispindėti tyrimo vieta

Pranešimo tema

Rekomenduojamas

paveikslėlis,

susijęs su tema,

nuotrauka…

Mokinio(-ių) vardas(-i) pavardė(-s)

Vietovės ir mokyklos pavadinimas

Mokytojo (-ų) vardas(-i) pavardė(-s)

Nacionalinė nuotolinė mokinių konferencija Mokyklinė aplinkotyra 2014, kovo 20-28d., Lietuva

vadas

Įvadas

Įvade supažindinama su tyrimo priešistore, kaip kilo idėja atlikti

tyrimą. Taip pat glaustai galima nusakyti tyrimo aktualumą ir

reikšmingumą – lygmuo nesvarbu. Gali būti mokyklos

bendruomenės, gali būti gyvenvietės, regiono ar nacionalinio

lygmens... Įvadas turėtų baigtis tyrimo klausimais, ką norėta

išsiaiškinti ar patikrinti.. Jų pagrindu formuluojamas tyrimo tikslas ir

uždaviniai

Nacionalinė nuotolinė mokinių konferencija Mokyklinė aplinkotyra 2014, kovo 20-28d., Lietuva

vadas1

Įvadas

Tyrimu siekta išsiaiškinti ......................................

Galima išsikelti hipotezę (-s).

Jei informacijos apie tyrimo objektą surinkimas nesiejamas su pačiu tyrimu, glaustą tyrimo objekto apibūdinimą galima pateikti įvadinėje dalyje, tačiau prieš tyrimo klausimus, tikslą, uždavinius..

Nacionalinė nuotolinė mokinių konferencija Mokyklinė aplinkotyra 2014, kovo 20-28d., Lietuva

tyrimo metodika

Tyrimo metodika

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tyrimo vietą, laiką, etapus, pasiruošimo darbus, jei tokie buvo. Čia galima pateikti ir tyrimo eigos nuotraukas, iliustruojančias tam tikrus tyrimo etapus ir metodus. Ši dalis – tuo pačiu ir metodinė medžiaga, todėl jai reiktų skirti pakankamą dėmesį.

Nacionalinė nuotolinė mokinių konferencija Mokyklinė aplinkotyra 2014, kovo 20-28d., Lietuva

tyrimo rezultatai

Šioje dalyje nebereikia rašyti apie tai, kaip buvo atliekamas tyrimas.

Pateikiami tik sutvarkyti tyrimo duomenys.

Suskaičiuojami tyrimo rezultatai pateikiami lentelėse, diagramose.

Diagramų pavadinimai rašomi po diagrama, visiems suprantamai paaiškinant, kokie duomenys pateikti diagramoje.

Netinka formuluoti pavadinimą klausimu.

Nereiktų dubliuoti diagramos pavadinimo po diagrama ir jos viduje (viduje neturėtų būti).

Tyrimo rezultatai

Nacionalinė nuotolinė mokinių konferencija Mokyklinė aplinkotyra 2014, kovo 20-28d., Lietuva

tyrimo rezultatai1

Jei tyrimo rezultatai (ar jų dalis, yra nesuskaičiuojami, bet aprašomi, tai

galima pateikti ir stebėtų objektų ar reiškinių nuotraukas greta glausto

teksto.

Pranešime, skirtingai, nei straipsnyje, tekstas pateikiamas glaustai,

koncentruotai, atmetant neesminę informaciją, kurią galima pasakyti

žodžiu.

Tyrimo rezultatų dalyje pateikiama ir informacija, surinkta iš

informacijos šaltinių, jei vienas iš tyrimo uždavinių buvo įgyvendinamas

tokiu būdu..

Tyrimo rezultatai

Nacionalinė nuotolinė mokinių konferencija Mokyklinė aplinkotyra 2014, kovo 20-28d., Lietuva

i vados

Išvados numeruojamos.

  • Kiekvienam tyrimo uždaviniui bent viena išvada
  • Jei keltos hipotezės, reiktų jas patvirtinti arba atmesti (su glaustu paaiškinimu)
  • Neturėtų būti išvadų, nesusijusių su tyrimo klausimais, tikslu, uždaviniais, nebent paaiškėjo kažkas, ko nebuvo planuota aiškintis – kartais taip nutinka
  • Išvadose kaip ir visame tekste neturėtų būti emocijas reiškiančių frazių. Jas galima išsakyti žodžiu. To reikalauja mokslinis stilius, su kuriuo supažindiname mokinius. Ši taisyklė taip pat taikoma visam likusiam tekstui, išskyrus įvadą, kur tam tikri įvykiai, sukėlę mokinių emocijas, paskatino tyrimą....

Išvados

Nacionalinė nuotolinė mokinių konferencija Mokyklinė aplinkotyra 2014, kovo 20-28d., Lietuva

rekomendacijos

Rekomendacijos

Dažnai kyla noras, parašyti patarimus, remiantis savo atradimais, atskleistomis problemomis. Jas reiktų formuluoti kaip rekomendacijas, o ne išvadas.

Rekomendacijos numeruojamos.

Nacionalinė nuotolinė mokinių konferencija Mokyklinė aplinkotyra 2014, kovo 20-28d., Lietuva