Testprogram - Hvordan gjennomfører du smittevern på tannklinikken? - PowerPoint PPT Presentation

testprogram hvordan gjennomf rer du smittevern p tannklinikken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Testprogram - Hvordan gjennomfører du smittevern på tannklinikken? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Testprogram - Hvordan gjennomfører du smittevern på tannklinikken?

play fullscreen
1 / 48
Testprogram - Hvordan gjennomfører du smittevern på tannklinikken?
140 Views
Download Presentation
rodd
Download Presentation

Testprogram - Hvordan gjennomfører du smittevern på tannklinikken?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Testprogram- Hvordan gjennomfører du smittevern på tannklinikken? Utarbeidet av: TKØ Dato:14. desember 2012

 2. Innhold • Programmet består av to deler: • Gjennomgang av viktige smittevernregler • Testspørsmål • Du bør kunne gjennomføre hele programmet i løpet av 10 minutter. • Bruker du lengre tid, trenger du å friske opp dine kunnskaper om smittevern.

 3. Del 1Rask gjennomgang av smittevern

 4. Basale smittevernrutiner • Basale smittevernrutiner er de smitteforebyggende tiltak som benyttes ved arbeid med allepasienter, og skal anvendes i alle situasjoner der kjent eller ukjent smitte skal forebygges. • Basale rutiner skal både forebygge smitte til og mellom pasienter og beskytte helsepersonellet mot smitte. • Basale rutiner er basert på prinsippet om at alle kroppsvæsker, inklusive blod og saliva, ikke intakt hud og slimhinner kan inneholde smittestoffer.

 5. Basale smittevernrutiner inkluderer rutiner om: • Håndhygiene • Hostehygiene • Personlig beskyttelsesutstyr (bruk av hansker, beskyttelse av munn, nese og øyne) • Håndtering av pasientnært utstyr • Renhold og desinfeksjon • Avfallshåndtering • Beskyttelse mot stikkskader • Klinikktøy

 6. Rent arbeidstøy reduserer smittefaren • Arbeidstøy skal byttes hver dag og ved synlig tilsmussing • Tøyet skal tåle vask ved 85 grader Celsius. • Overdel skal ha kort eller 3/4 erme. • Sko skal være reservert for klinikkbruk. • Man bør ikke røyke med klinikktøy på! NB! Bruk av plastforkle/beskyttelsesfrakk bør vurderes i situasjoner med fare for kontaktsmitte via arbeidstøy.

 7. Håndhygiene • Nasjonale helsemyndigheter har utarbeidet nasjonal veileder for håndhygiene • Håndhygiene er det viktigste tiltak for å unngå smittespredning. • Hånddesinfeksjon med håndsprit har en overlegen mikrobiologisk effekt. Håndsprit virker hurtig. • Bruk rikelig, ca. 2 ml. og lufttørk. Håndsprit tørker ikke ut huden. Desinfiser alltid hendene før rent og etter urent arbeid. • Hånddesinfeksjon skal utføres før rene og etter urene arbeidssituasjoner

 8. Rene hender? Ta deg god nok tid Bakterieoppvekst etter håndhygiene Hånddesinfeksjonsmiddel er mest effektivt. Du blir dobbelt så ren på halve tiden.

 9. En ren hel hånd er den beste hanske • Håndvask med såpe og vann gjøres bare når hendene er synlig skitne. • Hel hud er viktig. • Uskadet hel hud = Absolutt barriere mot smitte. • For at hånddesinfeksjon skal gi ønsket resultat kreves: • Kortklipte negler (under 2mm fra fingertuppen), ingen bruk av armbånd, ringer, klokke, neglelakk, langermet overdel.

 10. Kirurgisk munnbind ved behandling av syke pasienter • Bruk kirurgisk munnbind for å beskytte nese og munn for eksempel hvis pasienter hoster eller nyser. • Munnbindet skal dekke både nese og munn. Fest det så det blir minst mulig lekkasje langs kantene. • Et munnbind blir forurenset under bruk av smittestoffer i luften og fra bærerens nese og svelg. • Bruk det bare én gang og kast det umiddelbart etter bruk.Etter 20 minutters bruk så svekkes barrieren. • Fjern munnbind etter at du har tatt av hansker og utført hånd-hygiene. Utfør håndhygiene på nytt straks munnbindet er tatt av. • Kirurgisk munnbind brukes også for å forhindre smitteoverføring fra den som bærer munnbindet, først og fremst for å hindre spredning av større dråper fra nese og munn. OBS! Ikke la det henge rundt halsen.

 11. Del 2Testspørsmål • Velkommen til tannklinikken «Blåtann». • Du skal behandle pasienter i henhold til faglig aksepterte standarder for smittevern. • Oppgavene tar utgangspunkt i en vanlig arbeidsdag på en tannklinikk. • Dersom du vil gjennomføre testen, gå videre!

 12. Spørsmål 1 Du kommer på klinikken om morgen og skal starte behandling av pasient. Hvordan forholder du deg til arbeidsklær? Velg riktig alternativ. • I dag er ikke dagen for å bytte siden du bytter arbeidstøy bare en gang i uken. • Arbeidstøy byttes bare når det har blitt synlig møkkete, og det er de ikke i dag. • Du gidder ikke bytte og jobber i de klærne du vanligvis bruker. • Du tar rutinemessig på rent arbeidstøy.

 13. Ja, selvfølgelig gjør du det! Trykk for å gå videre

 14. Hmmm, tenk deg litt mer om… Prøv igjen

 15. Dette var ikke bra. Så lat går det ikke an å være. Dette kan føre til smitteoverføring både til deg og pasientene. Prøv igjen

 16. Spørsmål 2 På klinikkmøte senere samme dag jobber dere med smittevernrutiner for klinikken og diskuterer ivrig. Hvilken av disse påstandene er riktig? • Arbeidstøyet skal vaskes ved minst 40 grader Celsius • Overdel skal ha kort eller 3/4 erme • Man kan bruke de skoene man ønsker på klinikken • Man kan røyke med klinikktøy dersom tøyet luftes etterpå • Man må bruke operasjonshette under hver behandling

 17. Ja, dette har du helt rett i! Trykk for å gå videre

 18. Hmmm, tenk deg litt mer om…. Prøv igjen

 19. Spørsmål 3 Første pasient hoster og nyser. Hva vil du gjøre? • Bruke kirurgisk munnbind for å beskytte nese og munn • Be pasienten komme tilbake når han/hun har blitt frisk igjen • Yte god service og behandle pasienten på vanlig måte, men siden du er forkjølet selv bruker du ikke munnbind

 20. Ja, dette har du helt rett i! Trykk for å gå videre

 21. Hmmm, det var vel litt i overkant, særlig hvis pasienten ønsker behandling…. Prøv igjen

 22. Hmmm, det er vel ikke sikkert at du og pasienten er smittet av samme smittestoff….. Prøv igjen

 23. Spørsmål 4 Annen pasient er en akuttpasient med sterke smerter. Du håndhilser, lytter til pasienten og undersøker henne. Når desinfiserer du hendene? • Før du hilser på pasienten • Før du undersøker pasienten

 24. Ja, dette har du helt rett i! Trykk for å gå videre

 25. Vel, da blir det mye dobbeltarbeid og unødvendig bruk av sprit. Nå må du også desinfisere hendene før du undersøker pasienten….. Prøv igjen

 26. Spørsmål 5 Du blir nødt til å behandle en annen pasient innimellom p.g.a.tidsnød. Så går du tilbake til akuttpasienten igjen. Hva skal du gjøre? • Vaske hendene med såpe og ta på nye hansker • Desinfisere hendene og ta på nye hansker • Desinfisere hendene og bruke hanskene som du brukte sist på nytt

 27. Ja, dette har du helt rett i! Trykk for å gå videre

 28. Hmmm, hvis hendene dine ikke er synlig tilsølt er dette ikke det beste….. Prøv igjen

 29. Nei. Du skal aldri bruke engangshansker på nytt! Prøv igjen

 30. Spørsmål 6 Du er på toalettet. Tannhelsesekretæren roper på deg. Du må komme med en gang. En blodig person med store tannskader har plutselig dukket opp. Hva gjør du? • Løper bare rett ut til pasienten • Tar på hansker mens du går ut til pasienten • Vasker hendene før du går ut til pasienten

 31. Ja, dette har du helt rett i! Og så desinfiserer du hendene og tar på hansker når du skal undersøke pasienten… Trykk for å gå videre

 32. Hmmm, tenk deg litt mer om… er det ikke noe du har glemt! Prøv igjen

 33. Hmmm, tenk deg litt mer om… hold hodet kaldt! Prøv igjen

 34. Spørsmål 7 Du skal ta et instrument ut av skuffen. Hvordan gjør du dette? • Med pinsett fra egen beholder på svingbordet • Med pinsett som står i egen beholder på et annet bord • Med pinsett fra brettet • Siden du ikke har startet behandlingen bruker du fingrene

 35. Ja, dette har du helt rett i! «Plukkpinsett» skal være pasientbundet og skiftes mellom hver pasient Trykk for å gå videre

 36. Hmmm, tenk deg litt mer om. Plukkpinsetten skal skiftes mellom hver pasient. Ellers er den en kilde til kryssmitte. Prøv igjen

 37. Hmmm, tenk deg litt mer om. Er det riktig å hente ting fra skuffen med pinsett fra brettet? Prøv igjen

 38. Hmmm, tenk deg litt mer om. Hold fingrene vekk fra skuffen…. Prøv igjen

 39. Spørsmål 8 Etter at du har foretatt pasientbehandling og tatt av hanskene gjennomfører du rutinemessig denne prosedyren….. • Håndvask • Desinfiserer hendene • Du gjør ingen ting fordi du har brukt hansker

 40. Ja, dette har du helt rett i! Trykk for å gå videre

 41. Hmmm, tenk deg litt mer om. Håndvask bør ikke være rutineprosedyre, men brukes når hendene er synlig forurenset. Prøv igjen

 42. Hmmm, tenk deg litt mer om. Tror du at hansker alltid er hele? Prøv igjen

 43. Spørsmål 9 Telefonen ringer under behandlingen. Denne telefonen er du nødt til å ta. Hva gjør du? • Tar telefonen og svarer • Tar av hanskene og svarer • Tar på hygiposer og tar telefonen • Tar av hanskene, spriter hendene og tar telefonen

 44. Å bruke hygiposer er det lureste! Trykk for å gå videre

 45. Hmmm, nå ble vel telefonen grisete. Får du desinfisert den skikkelig etterpå? Prøv igjen

 46. Hmmm, nå glemte du å desinfisere hendene. Syns du det ville ta for mye tid? Prøv igjen

 47. Ja, dette er riktig, men du bruker for mye tid og utsetter hendene for mye sprit. Trykk for å gå videre

 48. Gratulerer! • Alle spørsmålene i testen er nå korrekt besvart. • Håper dette var nyttig for deg! • Lev som du lærer! • Lær mer om smittevern i TKØs e-læringsprogram «Smittefritt på tannklinikk»