Prawo nowych technologii w s u bie prawu publicznemu
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

„Prawo nowych technologii w służbie prawu publicznemu. ”. Gospodarka oparta na wiedzy a przyszłość administracji publicznej Mariusz Onufer. BADANIA I ROZWÓJ. INNOWACYJNOŚĆ. KONKURENCYJNOŚĆ. GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY. Wyjaśnienie podstawowych pojęć.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - robyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prawo nowych technologii w s u bie prawu publicznemu

„Prawo nowych technologii w służbie prawu publicznemu.

Gospodarka oparta na wiedzy a przyszłość administracji publicznej

Mariusz Onufer


Prawo nowych technologii w s u bie prawu publicznemu

BADANIA I ROZWÓJ

INNOWACYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ

GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY


Wyja nienie podstawowych poj
Wyjaśnienie podstawowych pojęć

 • Innowacyjność - Zdolność i motywacja przedsiębiorców do: ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników B+R, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków;doskonalenia i rozwoju istniejących technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych (w tym sferze usług), oraz wprowadzania nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu

 • Konkurencyjnośćdługookresowa zdolność do sprostania międzynarodowej konkurencji (na rynku krajowym oraz międzynarodowym), skutecznej adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych, osiągania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego

 • Gospodarka oparta na wiedzygłównym źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw (głównie MŚP) są WIEDZA (B+R) oraz przedsięwzięcia innowacyjne (technologiczne i organizacyjne) szybki rozwój dziedzin gospodarki, związanych z przetwarzaniem informacji i rozwojem nauki (tzw. wysokiej techniki oraz technik i usług Społeczeństwa Informacyjnego)


Summary innovation index
Summary Innovation Index

2005 SII – FINLANDIA (0,68) 2 MIEJSCE WŚRÓD UE-25

2005 SII – WĘGRY (0,31) 15 MIEJSCE WŚRÓD UE-25

2005 SII – POLSKA (0,23)21 MIEJSCE WŚRÓD UE-25

27 MIEJSCE WŚRÓD 33 PAŃSTW OECD


Mapa innowacyjnych pa stw
Mapa innowacyjnych państw

źródło: European Innovation Scoreboard 2005


Cele i rodki

gospodarka charakteryzująca się:wysokim i stabilnym wzrostem gospodarczym,wysoką innowacyjnością, rozwiniętym i wydajnym przemysłem, usługami i sektorze rolnym.

Do tego konieczne jest:transfer technologii i wzrost innowacyjności gospodarki, podniesienie jakości kapitału ludzkiego,tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie w sektorze usług rynkowych

Cele i środki


Cele polityki naukowej
Cele polityki naukowej

 • zwiększenie wpływu na rozwój gospodarczy

 • wzrost efektywności

 • konkurencyjność międzynarodowa

 • rozwój młodych naukowców


Obiektywne spojrzenie na polsk
Obiektywne spojrzenie na Polskę

 • Od ponad dekady najszybszy wzrost ekonomiczny w Europie,

 • Gospodarka w dużym stopniu odpolityczniona,

 • Eksport – głównie średnio przetworzonych towarów, żywności,

 • Import – high tech,

 • Innowacyjność – najgorsza w EU-25,

 • Nakłady na B+R na szarym końcu,

 • Ale – boom w szkolnictwie wyższym,

 • Ale – rynek usług, informatyka!Konieczno radykalnych reform
KONIECZNOŚĆ RADYKALNYCH REFORM

 • Czynienie z B+R oraz innowacji fundamentami Strategii Lizbońskiej jest słuszne, ale ...

 • ... przyspieszenie transformacji społeczeństwa korzystającego głównie z zasobów, na społeczeństwo bazującego na wiedzy, wymaga działań znacznie wykraczających poza B+R oraz innowacje

  "Creating an Innovative Europe"

  Raport grupy E. Aho, luty 2006

http://europa.eu.int/invest-in-research/action/2006_ahogroup_en.htm


Prawo nowych technologii w s u bie prawu publicznemu

Nowoczesne kształcenie, nowoczesne społeczeństwo

 • Zmierzch korporacyjnych laboratoriów

 • “Śledzący radar” przemysłu

 • Partnerstwo z przemysłem – Europejski MIT

 • Źródło kadr i badań naukowych

 • Grupowanie terytorialne przemysłu, MŚP i uniwersytetów

 • Standaryzacja warunków uzyskiwania stopni

Graham Davies, HLWG – Europe needs more scientists, EC 2004


Komisja europejska o eit
Komisja Europejska O EIT

„Dążenie do doskonałości wymaga istnienia wzorcowych ośrodków, dlatego Europie potrzebny jest silny Europejski Instytut Technologiczny –instytucja łącząca najwybitniejsze umysły i najbardziej prężne przedsiębiorstwaoraz rozpowszechniająca wyniki swojego działania w całej Europie.

Będzie on kształcić absolwentów i doktorantów, a także prowadzić badania i aktywnie działać w dziedzinie innowacji, zarówno w określonych strategicznych dziedzinach, jak i w obszarze zarządzania nauką i innowacyjnością.”

J. Baroso


Prawo nowych technologii w s u bie prawu publicznemu

Innowacje

Badania

EIT

Edukacja

MISJA I CELE EIT

 • Kształcić na poziomie doktorskim, prowadzić badania, szukać szans ich komercjalizacji

 • Rozwijać umiejętność menedżerskie w prowadzeniu badań

 • Przyciągać najlepszych studentów i badaczy z całego świata

 • Udowodnić, że ten nowy model organizacji jest efektywny

Jan Figel, KE, DG Edu, Marzec 2006


Prawo nowych technologii w s u bie prawu publicznemu

eSpołeczeństwo

EIT- STRUKURA

Innowacje

EIT

Centrala EIT-Rada

Badania naukowe

Szkolnictwo wyższe

EIT

Green Energy

EIT

Wspólnoty wiedzy

Klimat

EIT

Organizacje partnerskie


Lekcja historii
LEKCJA HISTORII

Powiadam wam, Panowie, iż nic lepszego uczynić ziemi naszej w Anglii nie możemy, niż nadać ją naszym Uniwersytetom.

A dobrze dbając o Nie, czynimy to samo Królestwu naszemu, gdy już pomrzemy i ciała w truchła się obrócą. Henryk VIII


Prawo nowych technologii w s u bie prawu publicznemu

Początki Cambridge

Fundator - Henryk VIII

Fot. PiotrJ Langer


Szanse i zagro enia
Szanse i zagrożenia

Szanse:

 • Nowe spojrzenie na naukę i innowacyjność wymusi zmianę administracji publicznej

 • Absolwenci zaczną być użyteczni?

 • Nowe technologie zmienią oblicze UE


Szanse i zagro enia1
Szanse i zagrożenia

Zagrożenia:

 • Gospodarka oparta na wiedzy stanie się kolejnym pustym sloganem

 • EIT będzie luźną siecią uniwersytetów

 • Administracja zatrzyma rozwój


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

Mariusz Onufer