Download
referat recension brev ins ndare n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Referat, recension, brev, insändare PowerPoint Presentation
Download Presentation
Referat, recension, brev, insändare

Referat, recension, brev, insändare

744 Views Download Presentation
Download Presentation

Referat, recension, brev, insändare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Referat, recension, brev, insändare

  2. Referat Recension • Sammanfattning av text, film, teater osv. • Källan anges NOGA – titel, författare, årtal • Presentera innehåll, de viktigaste personerna, miljö, handling, problem och budskap • OBEJKTIV och NEUTRAL – inga egna tankar och åsikter • REFERATMARKÖRER • Sammanfattning av text, film, teater osv. • Källan anges NOGA – titel, författare, årtal • Presentera innehåll, de viktigaste personerna, miljö, handling, problem och budskap • REFLEKTIONER och egna ÅSIKTER • SUBJEKTIV och PERSONLIG

  3. Brev • PERSONLIG text med bestämd mottagare • Privat eller formellt – till kompis eller politiker? • DATUM - längst upp till höger eller längst ner • HÄLSNINGSFRAS – Hej, Hallå, Kära, Bäste • INNEHÅLL – budskapet, eventuellt svar på frågor man fått • AVSKEDSFRAS – Många hälsningar, Hej då, Vänliga hälsningar • UNDERSKRIFT • Stora krav på anpassning efter mottagare!

  4. Bonus: att skriva på ett kuvert • ADRESS • AVSÄNDARE • Framsida • Baksida • Skriv alltid AVS. före • FRIMÄRKE

  5. Insändare • ARGUMENTERANDE kort text • PRIVATPERSONER som uttrycker åsikter • ÖVERTYGA om sin egen åsikt • Presentera problemet • Motivera och ge argument • Förslag på lösningar • Avslutas ofta med UPPMANING • SIGNATUR – kan vara anonym