multimedialny showroom abb n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Multimedialny Showroom ABB PowerPoint Presentation
Download Presentation
Multimedialny Showroom ABB

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Multimedialny Showroom ABB - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

Departament Komunikacji, 19.01.2012. Multimedialny Showroom ABB. Założenia projektu. Showroom ABB . Założenia strategiczne – co?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Multimedialny Showroom ABB' - remy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
showroom abb
Showroom ABB

Założenia strategiczne – co?

 • Nowoczesne narzędzie do komunikacji wizerunkowo-biznesowej z otoczeniem zewnętrznym, oparte na zintegrowanej i elastycznej (skalowalnej) platformie (hardware&software&content), która tworzy
 • Narzędzie zaprojektowane wg koncepcji „userexpierence” (projektowane zorientowane na użytkownika), która oznacza projektowanie produktów interaktywnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, aby interakcja z nimi dostarczała użytkownikom pozytywnych doświadczeń. Produkt powinien:
  • prezentować się w sposób atrakcyjny dla użytkownika
  • być funkcjonalny, ergonomiczny, użyteczny
  • korzystanie z niego powinno sprawiać przyjemność i dawać satysfakcję
 • Narzędzie wykorzystujące nowe technologie przekazu informacji:
  • Augmented Reality
  • 3D Mapping
 • Narzędzie wykorzystujące nowoczesne urządzenia:
  • Ekrany dotykowe
  • Ipady
showroom abb1
Showroom ABB

Założenia strategiczne – dlaczego nowe technologie?

 • Ponieważ jest to spójne z wizerunkiem ABB: lidera w nowych technologiach dla przemysłu
 • Ponieważ wywierają duże wrażenie i wpisują się w koncepcję „userexpierence”
 • Ponieważ wprowadzają komunikację na wyższy poziom:
  • 3D zamiast 2D
  • Interakcja zamiast statycznej prezentacji/ekspozycji
 • Ułatwiają poznanie i rozumienie technologii/produktów/rozwiązań ABB
 • Ponieważ taki jest trend ogólnoświatowy
 • Ponieważ wykorzystuje je nasza konkurencja
showroom abb2
Showroom ABB

Augmented Reality– przykłady zastosowań

 • Augmented Reality:
  • ABB Rail Industry Demo:http://www.youtube.com/watch?v=9IomPBSt35Y&list=UUUGpffbKVpe_sfJRwYXpNkg&index=3&feature=plcp
  • ABB HVDC Light:http://www.youtube.com/watch?v=Nt28-wbng-4&feature=related
  • ABB Hydro-Energy System:http://www.youtube.com/watch?v=Nt28-wbng-4&feature=related
  • ABB Power Demo 2:http://www.youtube.com/watch?v=qNOQYWekPoE&feature=player_embedded
  • Ever wondered what powers the cloud?,ABB ipad2 AR demo:http://www.youtube.com/watch?v=v2SDyGpszc8
  • Alstom Event, Paryż 2008:http://www.youtube.com/watch?v=cadPvE-cayc
showroom abb3
Showroom ABB

3D Mapping – przykłady zastosowań

 • 3D Mapping:
  • Toyota AurisHybrid, „Get your energy back”:http://www.youtube.com/watch?v=UJ7E7uEZN00
  • Forum Ekonomiczne, Krynica:http://www.youtube.com/watch?v=0xLVSlZ8Xh8
  • Arena 3D expierence:http://www.youtube.com/watch?v=_67u23MMnA0&feature=fvsr
showroom abb4
Showroom ABB

Nowe technologie – Augmented Reality

 • Definicja:
  • Rzeczywistość rozszerzona (ang. Augmented Reality) system, który:
   • łączy w sobie świat realny oraz rzeczywistość wirtualną,
   • jest interaktywny w czasie rzeczywistym,
   • umożliwia swobodę ruchów w trzech wymiarach.
  • System łączący w przestrzeni otwartej świat rzeczywisty z generowanym komputerowo. Zazwyczaj wykorzystuje się obraz z kamery na który nałożona jest generowana w czasie rzeczywistym grafika 3D.
  • Zastosowanie: medycyna, lotnictwo, szkolenia oraz:
   • muzea – wystawiony eksponat może być oznakowany informacjami takimi jak kontekst historyczny lub miejsce odkrycia artefaktu
   • marketing – markery AR stosowane bywają w trakcie kampanii marketingowych
showroom ab
Showroom AB

Nowe technologie – 3D Mapping

 • Definicja:
  • Projekcja 3D - określany również jako ArchitecturalMapping (3D projections on building, 3D projectionmapping, architecturalprojectionmapping, architectural video mapping) jest to rodzaj projekcji w której jako „ekran” wykorzystuje się różnego rodzaju przedmioty – najczęściej są to fasady budynków. Obraz, który jest wyświetlany na tych przedmiotach wykorzystuje ich przestrzenną strukturę i tworzy efekt projekcji trójwymiarowej. Zanim jednak taka prezentacja powstanie, należy stworzyć tzw. pixelmapę i niejako wpasować grafikę w strukturę powierzchni, na którą wyświetlany będzie obraz. Tak powstała prezentacja wyświetlana jest na powierzchni, z wykorzystaniem jej bryłowatego kształtu w celu spotęgowania efektu wizualnego. Do projekcji potrzebne jest zaciemnienie pomieszczenia.
   • Projekcja na budynkach jest najbardziej popularną formą Mappingu 3D ale nie jedynym sposobem na wykorzystanie tej techniki. Jako podłoże projekcyjne mogą służyć inne, mniejsze obiekty, takie jak: samochody, promowany produkt, elementy scenografii itp.
  • Zastosowania:
   • Oprawa wydarzeń (eventów)
   • Pokazy multimedialne w przestrzeni zamkniętej (muzea, sale pokazowe)
showroom abb5
Showroom ABB

Założenia strategiczne – grupy docelowe

 • Zwiedzający:
  • Klient
  • Media
  • Studenci/potencjalni pracownicy
  • Pracownik Grupy ABB
 • Organizacja z uwagi na zawartość merytoryczną:
  • Dywizje Biznesowe
  • Wybrane GF
showroom abb6
Showroom ABB

Założenia strategiczne – cele vs grupy docelowe

 • Klient:
  • Zbudowanie wizerunku innowacyjnego, profesjonalnego i godnego inwestycji partnera
  • Przygotowanie podłoża do relacji biznesowych
  • Wzbudzenie identyfikacji z marką
  • Z tyłu głowy – cel sprzedażowy
 • Media:
  • Budowanie świadomości marki jako lidera w swojej dziedzinie
  • Wzbudzenie chęci szerzenia informacji o firmie jako dostawcy innowacyjnych technologii, produktów i usług w kontekście technicznym, ekonomicznym i ekologicznym
  • Przekaz z naciskiem na wszystkie obszary działalności biznesowej firmy
 • Studenci/potencjalni pracownicy:
  • Budowanie świadomości marki jako lidera w swojej dziedzinie
  • Zainteresowanie firma w kontekście miejsca pracy/potencjalnego pracodawcy
showroom abb7
Showroom ABB

Założenia strategiczne – sposób komunikacji

 • Mówienie o ABB przez pryzmat korzyści, a dopiero później przez pryzmat produktów i rozwiązań:
  • Pryzmat korzyści dotyczy trzech obszarów:
   • Ekonomii
   • Ekologii
   • Korzyści osobistych
 • Nacisk na komunikację rozwiązań ABB jako:
  • odpowiedzi na konieczność zmian dla bezpieczeństwa energetycznego, efektywności energetycznej, wydajności produkcji, ochrony środowiska naturalnego
  • Efektywności inwestycji w innowacyjne i proekologiczne technologie/produkty
showroom abb8
Showroom ABB

Założenia strategiczne – skalowalność narzędzia

 • Oprogramowanie oraz infrastruktura umożliwiają:
  • dopasowanie (konfigurację) scenariusza zwiedzania (zakresu merytorycznego) do danej grupy docelowej oraz obszaru zainteresowań
   • Za pomocą oprogramowania wybiera się określone parametry:
    • Wersja językowa
    • Liczebność grupy zwiedzającej
    • Profil grupy zwiedzającej (grupa docelowa)
    • Rzeczowy obszar zainteresowania
  • zmianę zakresu merytorycznego (rozbudowę/ aktualizację) przez dodanie/usunięcie/zamianę materiałów w bibliotece Showroomu, przygotowanych wg zakładanego schematu i technologii
  • zmianę funkcjonalności infrastruktury, np:
   • wykorzystanie do prowadzenia zajęć w ramach programu CSR
   • Wykorzystanie do przeprowadzenia prezentacji biznesowej
   • wykorzystanie do celowego spotkania z mediami
   • wykorzystanie do zorganizowania „Dni otwartych” dla pracowników i ich rodzin
showroom abb9
Showroom ABB

Założenia strategiczne – parametry wyboru

 • Poziom 1. Wybór języka: polski/angielski
 • Poziom2. Wybór ilości zwiedzających: osoba indywidualna/grupa do 5 osób/grupa do 25 osób
 • Poziom 3. Określenie profilu uczestnika (obszaru zainteresowania), spośród dostępnych opcji. Wybór ten ma wpływ na treść intro nr2.
  • Klient (DM, PA, PS, PP, LP, mieszany tj. cross-dywizyjny)
  • Media
  • Student/potencjalny pracownik
  • Pracownik Grupy ABB
 • Poziom4. Wybór kontentu merytorycznego – wybór pięciu zakresów rzeczowych
  • Liczba 5. jest determinowana ilością ekranów dotykowych, których jest 5 (tyle ile dywizji biznesowych)
  • Wybór ten ma wpływ na zawartość merytoryczną ekranów dotykowych
showroom abb10
Showroom ABB

Założenia strategiczne – parametry wyboru cd.

Przykładowa konfiguracja

Przykładowa konfiguracja

showroom abb11
Showroom ABB

Założenia strategiczne – schemat „zwiedzania”

 • Intro 1 – kontent domyślny, wprowadzenie do „ABB”
  • Czas trwania do 1,5 min., projekcja z wykorzystaniem technologii 3D mappingu
  • Intro ma za zadnie wprowadzić użytkownika w świat ABB, zapoznać go z obszarami, którymi zajmuje się ABB oraz skalą działalności firmy i jej podstawowymi wartościami.
  • Na tym etapie nie prowadzimy dialogu z użytkownikiem. To my mówimy do niego, opowiadamy o ABB, kreujemy wizerunek marki.
  • Do wyświetlania intro wykorzystana będzie określona elementami scenografii powierzchnia pomieszczenia
  • Intro 2 – Płynne przejście z intro 1, kontent zmienny, uzależniony od wyboru na poziomie 3.
  • Czas trwania 5 min., projekcja z wykorzystaniem technologii 3D mappingu
  • Charakter prezentacji wizerunkowo-biznesowy, mocno osadzony w mega trendach i technologiach ABB adekwatnych dla danego obszaru biznesowego.
  • Do wyświetlania intro wykorzystana będzie określona elementami scenografii powierzchnia pomieszczenia
showroom abb12
Showroom ABB

Założenia strategiczne – schemat „zwiedzania” cd.

 • Część „Userexpierence” (interaktywna) – ekrany dotykowe
  • wykorzystuje 5. ekranów dotykowych (kiosków interaktywnych)
  • celem jest pogłębianie informacji o danym obszarze biznesowym za pomocą informacji dostępnych w kioskach.
  • kontent technologiczny/produktowy i zmienny, uzależniony od wyboru na poziomie 4. W założeniu:
   • Interaktywne grafiki/ animacje
   • Treści niedostępne z poziomu strony internetowej ABB lub literatury marketingowej.
   • W razie synergii tagowanie haseł i odnośniki do obszarów (technologii/produktów) powiązanych (w ramach danej dywizji oraz cross-dywizyjnie)
   • Przekaz przez pryzmat korzyści, faktów i cyfr
   • Wzmocnienie przekazu za pomocą casestudies
  • Zróżnicowany kontent kiosków wymusza przechodzenie między kioskami i interakcje z pozostałymi zwiedzającymi
  • Czas korzystania nielimitowany
showroom abb13
Showroom ABB

Założenia strategiczne – schemat „zwiedzania” cd.

 • Część „Userexpierence” (interaktywna) – ekrany dotykowe
  • wykorzystuje 5. ekranów dotykowych (kiosków interaktywnych)
  • celem jest pogłębianie informacji o danym obszarze biznesowym za pomocą informacji dostępnych w kioskach
  • kontent technologiczny/produktowy i zmienny, uzależniony od wyboru na poziomie 4. W założeniach, kontent kiosku obejmuje:
   • Interaktywne grafiki/ animacje
   • Treści niedostępne z poziomu strony internetowej ABB lub literatury marketingowej.
   • W razie synergii tagowanie haseł i odnośniki do obszarów (technologii/produktów) powiązanych (synergie w ramach dywizji oraz cross-dywizyjne)
   • Przekaz przez pryzmat korzyści, faktów i cyfr
   • Wzmacnianie przekazu za pomocą casestudies
  • Zróżnicowany kontent kiosków wymusza przechodzenie między kioskami i interakcje z pozostałymi zwiedzającymi
  • Czas korzystania nielimitowany
showroom abb14
Showroom ABB

Założenia strategiczne – schemat „zwiedzania” cd.

 • Część „Userexpierence” (interaktywna) – makieta miasta przyszłości w konwencji „smart grid”
  • celem jest pokazanie jak technologie ABB wpływają na redukcję emisji C02, wzrost efektywności energetycznej i wydajności produkcji przedsiębiorstw, bezpieczeństwo energetyczne
  • wykorzystuje grafikę 3D miasta, w którą są wkomponowane wszystkie elementy smart gridu
  • mówimy o technologiach przez pryzmat parametrów, które zwiedzający może zmieniać za pomocą panelu dotykowego
  • każda zmiana parametru wywołuje zmianę na makiecie (cyfry, wykresy, animacja)
  • czas korzystania nielimitowany
 • Część „Userexpierence” (interaktywna) – postery z animacją w technologii AR:
  • W założeniu 3. postery w levelu 1 (wizerunkowe) oznaczone znakiem AR+oraz 3 ipady
  • Użycie ipadów „ożywia” postery tj. uruchamia animację adekwatną do treści danego posteru
  • Kontent zmienny
  • Czas korzystania nielimitowany
showroom abb15
Showroom ABB

Założenia strategiczne – gdzie?

 • Fabryka Energoelektroniki, Przemienników SN i Urządzeń Trakcyjnych ABB w Aleksandrowie Łódzkim
 • Parter, pomieszczenie przy głównym wejściu do budynku (przepływ gości spoza ABB)
 • Adaptacja pomieszczenia biurowego o pow. 109m2
showroom abb16
Showroom ABB

Koszt inwestycji

showroom abb17
Showroom ABB

Koszt inwestycji – wyjaśnienie do kosztorysu

 • Koszt hardware/software wynika z:
  • parametrów technicznych i ceny urządzeń multimedialnych niezbędnych do zapewnienia właściwej jakości obrazu, poziomu detalu animacji oraz fukncjonalności – szczegóły w dokumencie „ABB eksplikacja”
  • konieczności zakupu licencji do programowania w technologii AR i 3D Mapping
 • Koszty adaptacji pomieszczenia wynikają z konieczności:
  • wyciszenia pomieszczenia przez zastosowanie paneli akustycznych Ecophone oraz położenia wykładziny podłogowej
  • Zaciemnienia pomieszczenia w celu uzyskania efektu sali kinowej
showroom abb18
Showroom ABB

Koszt inwestycji – wyjaśnienie do kosztorysu

showroom abb19
Showroom ABB

Wizualizacja

showroom abb20
Showroom ABB

Wizualizacja

showroom abb21
Showroom ABB

Wizualizacja

showroom abb22
Showroom ABB

Wizualizacja

showroom abb23
Showroom ABB

Wizualizacja

showroom abb24
Showroom ABB

Wizualizacja

showroom abb25
Showroom ABB

Wizualizacja

showroom abb26
Showroom ABB

Wizualizacja

showroom abb27
Showroom ABB

Wizualizacja – ekran dotykowy

showroom abb28
Showroom ABB

Wizualizacja – ekran dotykowy

showroom abb29
Showroom ABB

Wizualizacja – ekran dotykowy

showroom abb30
Showroom ABB

Wizualizacja - makieta 3D