utfordringer for smittevern i sykehus l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utfordringer for smittevern i sykehus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utfordringer for smittevern i sykehus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Utfordringer for smittevern i sykehus - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

Utfordringer for smittevern i sykehus. Temadag om ESBL og multiresistente Gram negative stavbakterier 26. november 2008. Egil Lingaas Avdeling for sykehushygiene Rikshospitalet. 1. Hva er problemet?. (Er det noe problem?). 2. Hva er årsaken?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Utfordringer for smittevern i sykehus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
utfordringer for smittevern i sykehus
Utfordringer for smittevern i sykehus

Temadag om ESBL

og multiresistente Gram negative stavbakterier

26. november 2008

Egil Lingaas

Avdeling for sykehushygiene

Rikshospitalet

1 hva er problemet
1. Hva er problemet?

(Er det noe problem?)

2. Hva er årsaken?

(Er det andre risikofaktorer enn feil antibiotikapolitikk?)

3. Hva er løsningen?

(Er det behov for “ekstra” smittevern?)

slide3

Median tid fra mistanke om infeksjon til behandling med et effektiv antibiotikum:

  • ESBL +: 72 timer
  • ESBL - : 11.5 timer

P < 0,001

Lautenbach E. CID 2001; 32:1162

slide4

ESBL+ E. coli og K. pneumoniae:

Risikofaktorer for infeksjon

og effekt av resistens på prognose (2)

 • Infeksjon med ESBL+ E. coli eller K. pneumoniae var assosiert med:
  • lengre sykehusopphold (p = 0,01)
  • større kostnader (P = 0,001)

Lautenbach E. CID 2001; 32:1162

slide5

ESBL+ E. coli og K. pneumoniae:

Risikofaktorer for infeksjon

og effekt av resistens på prognose (3)

 • Totalt antibiotikabruk før infeksjon eneste uavhengige risikofaktor for infeksjon med ESBL+ E. coli eller K. pneumoniae
  • OR 1.10; 95% CI 1.03–1.18; P = 0.,006

Lautenbach E. CID 2001; 32:1162

slide6

Inadekvat initial antibiotikabehandling er en uavhengig risikofaktor for død ved infeksjoner med ESBL+ E. coli og Klebsiella, men bare ved infeksjoner utenom urinveiene

Hyle EP et al. Arch Intern Med 2005; 165:1375

slide7

Letalitet og tid til oppstart av adekvat behandling

Hyle EP et al. Arch Intern Med 2005; 165:1375

slide9

100 innlagte pasienter med infeksjon med ESBL+ E. coli

sammenlignet med 100 pasienter med ESBL - E. coli.

Pena C. JHI 2008;68:116

slide10

Sammenligning av letalitet ved infeksjoner med E. coli med/uten ESBL

 • Inadekvat empirisk antibiotikabehandling hyppigere ved ESBL+ (44% vs 15%; P < 0.01)
 • Tidlig letalitet (16% vs 6%; P = 0.02)
 • og
 • Total letalitet (25% vs 11%; P = 0.01)

signifikant høyere ved ESBL+

Pena C. JHI 2008;68:116

sammenligning av letalitet ved infeksjoner med e coli med uten esbl
Sammenligning av letalitet ved infeksjoner med E. coli med/uten ESBL

Multivariansanalyse:

 • Urinveisinfeksjon eneste uavhengige variabel som påvirket tidlig letalitet
 • OR: 0.1; 95% CI: 0.03-0.7; P = 0.01.
 • Inadekvat empirisk antibiotika-behandling

var bare en uavhengig risikofaktor

for tidlig letalitet hos pasienter med ESBL+ infeksjon utenfor urinveiene

Pena C. JHI 2008;68:116

slide13

Nativ stamme

Miljø

Antibiotika-politikk

Eksponering for

antibiotika

Dekontaminering

Mennesker

Overføring av

gener

Håndhygiene

Dyr

Helse-politikk

Resistent stamme

Utryddelse

Isolering

Resistensutvikling

Spredning

Modifisert etter DeLisle 2003

slide17

Uavhengige risikofaktorer for blodbane-infeksjon med ESBL

OR 95% CI P

Tidligere ß-lactamantibiotika 11.57 2.31 - 51.15 0.003

Sykehusopphold >15 dager 2.63 1.01 - 6.89 0.04

Tidligere på intensivavdeling 13.98 1.88-19.15 0.006

Skippen I et al. JHI 2006;64:115

slide18

Uavhengige risikofaktorer for blodbaneinfeksjon med ESBL

16 ESBL, 39 kontroller

Ingen signifikante sammenhenger mellom individuelle risikofaktorer og blodbaneinfeksjon med ESBL

Cordery RJ et al. JHI 2008;68:108

slide19

Barcelona, Spania, 2003 – 2004

 • Avføringsprøver fra:
 • 905 personer involvert i 132 utbrudd med akutt gastroenteritt
 • 226 personer involvert i mathåndtering relatert til utbruddene

Lavilla S JAC 2008;61:1244

slide20

Matbåren smitte?

 • 58 personer i 31 utbrudd hadde ESBL+.
 • I 10 utbrudd hadde 2 eller flere pesoner samme stamme
 • I 4 utbrudd hadde personer som håndterte maten samme stamme
 • Konklusjon:
 • Mat kan være en potensiell vektor for ESBL, trolig fra to kilder:
 • Produksjonsdyr
 • Personer som håndterer mat

Lavilla S JAC 2008;61:1244

slide22

Lokalisasjon av ESBL-infeksjoner (n=45)

Nosokomial infeksjon: 68,9 %

McMullen R et al. J Infect 2007;54:46

slide23

Varighet av kolonisering etter infeksjon

Warren RE Clin Microbiol Infect 2008; 14 (Suppl. 1): 124

slide24

Varighet av kolonisering før infeksjon

Warren RE Clin Microbiol Infect 2008; 14 (Suppl. 1): 124

slide27

Utbrudd av ESBL + K.pneumoniae i intensivavdeling (1)

 • Rutinemessige smitteverntiltak:
 • Overvåkingskulturer 2 x per uke.
 • Kontaktsmitteforholdsregler
 • Manglende effekt på utbrudd

Laurent C ICHE 2008;29:517

slide28

Utbrudd av ESBL + K.pneumoniae i intensivavdeling (2)

Forsterkede smitteverntiltak:

 • Daglige overvåkingskulturer
 • Kohortisolering i dedikert ICU
 • Ekstra sykepleieressurser.
 • Daglige møter mellom hygienepersonell og avdelingspersonell.
 • Sluttdesinfeksjon av rom ved utskrivelse av pasient.
 • Minst mulig bredspektrede antibiotika

Laurent C ICHE 2008;29:517

slide29

Infeksjonsforebygging og ESBL

Laurent C ICHE 2008;29:517

slide30

Infeksjonsforebygging og ESBL

Laurent C ICHE 2008;29:517

slide33

Rutiner for screening for potensielle kontakter til koloniserte/infiserte pasienter, Canadiske sykehus (n=28)

Ofner-Agostini M et al. AJIC 2007;35:563

slide34

Smitteverntiltak ved resistente organismer, Canadiske sykehus

Ofner-Agostini M et al. AJIC 2007;35:563