Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
alaysia : Pendidikan Untuk Semua PowerPoint Presentation
Download Presentation
alaysia : Pendidikan Untuk Semua

alaysia : Pendidikan Untuk Semua

154 Views Download Presentation
Download Presentation

alaysia : Pendidikan Untuk Semua

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. USM Hari Terbuka AktivitiMenarik sempena • PADANG KAWAD • PameranPendidikan • MajlisPerasmian • PameranKenderaanTenaga Solar • PermohonanKemasukanDalamTalian • PersembahanKebudayaan USM • CabutanBertuah/Perdana • Dental Mobile Bus • DEWAN UTAMA PELAJAR C • TaklimatKemasukandan Program • Pengajiandi USM M alaysia : PendidikanUntukSemua • LAWATAN DALAM KAMPUS • Pusat-pusatPengajian • NADI • Muzium & GaleriTuankuFauziah • PusatArkeologi • PerpustakaanHamzahSendut • DEWAN UTAMA PELAJAR A • PameranKampusKejuruteraan, USM • PameranKampusKesihatan, USM • PemeriksaanKesihatansecaraPercuma • Kempen Derma Darah • DEWAN UTAMA PELAJAR B • PameranProdukPenyelidikandanInovasi • USM • ‘Challenge’ • ‘HATI BUDDY - I’m A Buddy, Not A Bully’ Masuk Percuma Tarikh 9 – 10 Mac 2013 Masa 9.00 pg – 6.00 ptg Tempat Padang Kawad, USM