สร้างสื่อนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม
Download
1 / 63

PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Updated On :

สร้างสื่อนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม PowerPoint . 1. Microsoft PowerPoint . โปรแกรมสร้างสื่อนำเสนอข้อมูล ข้อความ รูปภาพ กราฟ ผังองค์กร รูปแบบการนำเสนอหลากหลาย นำเสนอบนจอภาพ พิมพ์เป็นแผ่นใส สร้างเอกสารเว็บ. 2. การเรียกโปรแกรม . 1. คลิกปุ่ม Start . 2. เลือกรายการ Program .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PowerPoint' - redell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Microsoft PowerPoint

 • โปรแกรมสร้างสื่อนำเสนอข้อมูล

  • ข้อความ

  • รูปภาพ

  • กราฟ

  • ผังองค์กร

 • รูปแบบการนำเสนอหลากหลาย

  • นำเสนอบนจอภาพ

  • พิมพ์เป็นแผ่นใส

  • สร้างเอกสารเว็บ

2


การเรียกโปรแกรม

1. คลิกปุ่ม Start

2. เลือกรายการ Program

3. คลิกที่โปรแกรม

Microsoft PowerPoint

วิธีที่ 1 ครับ

3


การเรียกโปรแกรม

1. คลิกปุ่ม Start

2. เลือกรายการ Run…

3. พิมพ์คำว่า Powerpnt

วิธีที่ 2 ครับ

4. คลิก OK

4


เริ่มโปรแกรม

เริ่มสร้างใหม่

สร้างด้วยต้นแบบ

สร้างแบบอัตโนมัติ

เริ่มด้วยวิธีไหน

ดีน่ะครับ

เปิดงานเดิม

5


สร้างงานใหม่ด้วย Blank presentation

1. เลือกรายการนี้ครับ

2. คลิกเลือกรูปแบบหน้าสไลด์ แล้ว OK

6


จอภาพการทำงาน presentation

แถบชื่อโปรแกรม

ปุ่มควบคุม

แถบเมนูคำสั่ง

แถบเครื่องมือ

สไลด์พิมพ์งาน

แถบไม้บรรทัด

แถบเครื่องมือ

แถบสถานะ

แถบเลื่อนดูข้อมูล

7


ปิดโปรแกรม presentation

สนใจวิธีไหน

ก็เลือกได้ครับ

วิธีที่ 1. เลือกเมนูคำสั่ง File, Exit

วิธีที่ 2. กดปุ่ม

วิธีที่ 3. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Close

8


สร้างงานด้วย AutoContent Wizard presentation

เรียกโปรแกรม แล้วเลือก AutoContent Wizard

1.

คลิกปุ่ม OK

2.

เข้าสู่การสร้างสไลด์แบบอัตโนมัติ

3.

วิธีนี้สร้างสไลด์

ได้เร็วมากครับ

9


สร้างงานด้วย AutoContent Wizard presentation

หน้าแรกของ AutoContent Wizard ให้คลิกที่

ปุ่ม Next ผ่านไปเลยครับ

4.

ถ้าไม่ชอบใจ

ตัวคลิปอันนี้

ก็ปิดได้ครับ

เข้าสู่การสร้างสไลด์แบบอัตโนมัติ

หน้าจอถัดไป จะให้เลือกลักษณะของ

สไลด์ที่ต้องการสร้าง

5.

คลิกเลือกลักษณะของ

สไลด์ที่ต้องการ

แล้วกดปุ่ม Next ได้ครับ

6.

10


สร้างงานด้วย AutoContent Wizard presentation

เลือกว่าจะสร้างสไลด์ หรือเว็บเพจ แล้วคลิกปุ่ม Next

7.

กรณีที่เลือกสร้างสไลด์ ก็จะให้เลือกว่า

ต้องการแบบไหน เช่น สไลด์นำเสนอบนจอ,

สไลด์เพื่อพิมพ์เป็นแผ่นใสสี - ขาวดำ เป็นต้น

เลือกแล้วก็คลิกปุ่ม Next เช่นกัน

8.

ป้อนข้อมูลตามที่ปรากฏ แล้วคลิกปุ่ม Next

9.

11


สร้างงานด้วย AutoContent Wizard presentation

ถึงเส้นชัยแล้ว

คลิกปุ่ม Finish ได้เลยครับ

12


สร้างสไลด์ด้วยต้นแบบสำเร็จรูปสร้างสไลด์ด้วยต้นแบบสำเร็จรูป

มาทดลองสร้างสไลด์

ด้วยต้นแบบบ้างดีกว่านะครับ

1. เรียกโปรแกรม แล้วเลือก Template จากนั้นคลิกปุ่ม OK

2. เลือกดูต้นแบบที่ชอบสิครับ

แล้วคลิกปุ่ม OK

13


สร้างสไลด์ด้วยต้นแบบสำเร็จรูปสร้างสไลด์ด้วยต้นแบบสำเร็จรูป

3. เลือกรูปแบบของสไลด์

แล้วคลิกปุ่ม OK

4.นี่ไงครับ

ตัวอย่างหนึ่งรูปแบบที่เลือก

14


เปิดงานใหม่ (New) สร้างสไลด์ด้วยต้นแบบสำเร็จรูป

ไม่เอาอันเดิม

สร้างใหม่น่ะ

คลิกเลือกเมนูคำสั่ง File, New... หรือคลิกปุ่ม New

1.

ปรากฏกรอบทำงานดังนี้

2.

คลิกเลือกรูปแบบงานจาก

แถบรายการเลือก

3.

คลิกเลือกไอคอนงาน

4.

คลิกปุ่ม OK

5.

15


เปิดงานเดิม (Open) สร้างสไลด์ด้วยต้นแบบสำเร็จรูป

เปิดดูงานเดิม

ได้ไหมครับ

คลิกเลือกเมนูคำสั่ง File, Open... หรือคลิกปุ่ม Open

1.

ปรากฏกรอบทำงานดังนี้

2.

คลิกเลือกไดร์ฟหรือโฟลเดอร์จาก Look in:

3.

คลิกเลือกไฟล์

4.

คลิกปุ่ม Open

5.

16


จัดเก็บงาน (Save) สร้างสไลด์ด้วยต้นแบบสำเร็จรูป

ไชโย สร้างงานเสร็จแล้ว

เก็บบันทึกดีกว่าครับ

คลิกเลือกเมนูคำสั่ง File, Save หรือคลิกปุ่ม Save

1.

กรณีที่เป็นการจัดเก็บครั้งแรก จะปรากฏกรอบทำงานดังนี้

2.

คลิกเลือกไดร์ฟหรือโฟลเดอร์จาก Save in:

3.

ตั้งชื่อไฟล์

4.

คลิกปุ่ม Save

5.

17


เปลี่ยนลักษณะพื้นสไลด์

เลือกเมนูคำสั่ง Format, Background

คลิกปุ่มนี้

เลือกสี, More Colors หรือ Fill Effects ที่ต้องการแล้ว กดคลิกปุ่ม Apply to all เพื่อให้มีผลทุกสไลด์ หรือ Apply มีผลเฉพาะสไลด์ที่กำลังทำงาน

18


การเลือกสี

สีใน PowerPoint

เล่นไม่ยากหรอกครับ

คลิกเลือกสีที่ต้องการ

วิธีที่ 1

คลิกรายการ More Colors

แล้วเลือกสี

วิธีที่ 2

คลิกรายการFill Effects เพื่อเลือกการใส่ลักษณะพิเศษ

วิธีที่ 3

19


การเลือกสี

คลิกรายการFill Effects เพื่อเลือกการใส่ลักษณะพิเศษ

วิธีที่ 3

โดยมีลักษณะพิเศษให้เลือกหลายรูปแบบ เช่น Gradient

เป็นการใส่สีแบบไล่โทนสี, Texture ลวดลายสำเร็จ, Pattern

ลายต่างๆ และ Picture การนำภาพมาใช้

20


การพิมพ์ข้อความ

นำเมาส์คลิกในกรอบพิมพ์ข้อความที่สไลด์เตรียมไว้ให้

พิมพ์ในกรอบนี้

เหมือนพิมพ์บน MS-Word

21


การพิมพ์ข้อความ

พิมพ์เสร็จแล้วนำเมาส์

คลิกนอกกรอบครับ

ว้าว! ไม่ยากเลย

22


~

การพิมพ์งาน

1.

เปลี่ยนโหมดภาษาในการพิมพ์ โดยการกดปุ่ม

สังเกตได้จากตัวแสดงโหมดภาษาบนแถบสั่งงาน

โหมดภาษาไทย

โหมดภาษาอังกฤษ

2.

กดแป้นพิมพ์ตามอักขระที่ต้องการ สำหรับภาษาไทย

ควรเว้นวรรคตามเหมาะสม เพื่อให้โปรแกรมตัดคำ

ได้ง่าย

3.

ไม่ควรเคาะปุ่ม Space Bar ในการเว้นวรรคมากกว่า 2 ช่อง

23


การพิมพ์งาน

4.

เมื่อพิมพ์จบพารากราฟ ให้กดปุ่ม

เพื่อขึ้นพารากราฟใหม่

5.

การขึ้นหัวเรื่องใหม่ หรือบรรทัดใหม่ ให้กดปุ่ม

6.

การตัดคำด้วยตนเอง ให้นำเมาส์คลิกหน้าคำที่ต้องการตัดคำ

แล้วกดปุ่ม

7.

ข้อความที่พิมพ์ในสไลด์ ควรเป็นข้อความสำคัญ กระชับ

ในลักษณะของรายการ หรือหัวข้อ ไม่ใช่เนื้อหาเป็น

พารากราฟ

24


การพิมพ์งาน

ไม่น่าอ่านเลย

ข้อความเต็มไปหมด

ว้าว! แบบนี้เยี่ยมมาก

25


การพิมพ์แบบรายการ หรือหัวข้อ

งานพิมพ์แบบนี้เรียกว่า

รายการ / หัวข้อ (Bullet) น่ะครับ

เนื้อหาส่วนใหญ่จะพิมพ์ลักษณะนี้

รูปแบบสไลด์

ส่วนมากของ PowerPoint

เป็นแบบรายการ

26


การพิมพ์แบบรายการ หรือหัวข้อ

เลือกสไลด์สำหรับพิมพ์รายการ (Bullet)

1.

คลิกเมาส์ในกรอบพิมพ์งาน

พิมพ์ข้อความที่ต้องการ กดปุ่ม

เมื่อต้องการขึ้นรายการลำดับถัดไป

2.

ใช้ปุ่ม ในการลดความสำคัญของรายการ (ทำให้เป็นรายการย่อย)

ใช้ปุ่ม ในการเพิ่มความสำคัญของรายการ (ทำให้กลับมาเป็นหัวข้อ)

3.

รายการย่อยครับ

27


การแก้ไข หรือหัวข้อ

นำเมาส์คลิกในกรอบพิมพ์ข้อความที่ต้องการแก้ไข

1.

นำเมาส์ชี้ที่

ข้อความครับ

เลื่อนเคอร์เซอร์ด้วยปุ่มลูกศร

ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแก้ไข

2.

28


การแก้ไข หรือหัวข้อ

ใช้ปุ่ม <backspace> หรือ ในการลบอักขระที่ต้องการ

3.

กดปุ่ม <backspace> ตัว “ร” ถูกลบ

ทดสอบการลบตัวอักษร

กดปุ่ม ตัว “ล” ถูกลบ

เคอร์เซอร์

ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลปริมาณมากๆ สามารถใช้

หลักการเลือกข้อมูลก่อนดำเนินการได้

4.

29


การเลือกข้อมูล - ระบายดำ

1.

เลื่อนตัวชี้ตำแหน่งเมาส์ (รูปตัวไอ) ไปหน้าอักษรที่ต้องการ

2.

กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ไปด้านขวาช้าๆ

จะมีแถบสีดำคลุมข้อความ เมื่อได้ครบตามที่ต้องการ ให้ปล่อยปุ่มเมาส์

หรือ

เลื่อนเคอร์เซอร์ไปหน้าอักษรที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม

ค้างไว้ จากนั้นกดปุ่มลูกศร

เพื่อระบายแถบดำ ตามทิศของการกดปุ่มลูกศร

30


การปรับแต่งข้อความ ระบายดำ

1.

ทำการเลือกข้อความที่ต้องการปรับแต่งก่อน (ระบายดำ)

2.

เลือกเมนูคำสั่ง Format, Font…

เลือกลักษณะที่ต้องการ แล้ว OK

มีคำสั่งให้เลือก

เยอะน่ะครับ

31


การปรับแต่งข้อความ ระบายดำ

หรือ

คลิกเมาส์บนปุ่มควบคุมแบบอักษร จาก Formatting Toolbar

เลือกแบบอักษร

เลือกขนาดอักษร

เลือกขนาดอักษร

* เพิ่มขนาด

* ลดขนาด

เลือกลักษณะอักษร

* ตัวหนา

* ตัวเอียง

* ขีดเส้นใต้

* ใส่เงา

32


จัดพารากราฟ ระบายดำ

คลิกเมาส์ในพารากราฟที่จะจัด (ไม่ต้องทำระบายดำ)

1.

คลิกปุ่มเครื่องมือจัดพารากราฟ จาก Formatting Toolbar

2.

จัดระยะซ้ายขวา เฉลี่ยช่องว่างระหว่างคำ

จัดชิดขอบขวา

จัดกึ่งกลางหน้า

จัดชิดขอบซ้าย

33


ปรับแต่งสัญลักษณ์ของรายการ/หัวข้อปรับแต่งสัญลักษณ์ของรายการ/หัวข้อ

คลิกเมาส์ในบรรทัดที่ต้องการปรับแต่ง หรือเลือกข้อมูล

1.

เลือกเมนูคำสั่ง Format, Bullet...

2.

2.1 เลือกฟอนต์สัญลักษณ์ เช่น Wingdings, Symbol

2.2 คลิกเลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการ

2.3 คลิกเลือกสีและขนาด จากนั้นกดปุ่ม OK

34


เพิ่มสไลด์ปรับแต่งสัญลักษณ์ของรายการ/หัวข้อ

เอ๋! ผมทำสไลด์แรก

เสร็จแล้ว ทำไงต่อดี

เสร็จแล้วก็ทำงาน

ลักษณะเดิมนะครับ

ผมทราบครับ! ไม่ยากเลย

คลิกที่ปุ่ม

New Slide น่ะครับ

อิๆๆ ได้แล้ว

35


เพิ่มสไลด์ ปรับแต่งสัญลักษณ์ของรายการ/หัวข้อ

1.

คลิกปุ่ม New Slide บน Standard Toolbar

2.

คลิกเลือกรูปแบบของสไลด์

3.

กำหนดลักษณะของพื้นสไลด์ และพิมพ์งาน

36


บริหารสไลด์ปรับแต่งสัญลักษณ์ของรายการ/หัวข้อ

แล้วถ้าผมจะย้าย

หรือลบสไลด์ล่ะ

ไม่ยากเช่นกัน

เลือกเมนูคำสั่ง

View, Slide Sorter

1. คลิกเลือกสไลด์ที่จะลบ แล้วกดปุ่ม <Del>

2. คลิกเลือกสไลด์ที่จะย้าย แล้วกดปุ่มค้างไว้

ลากเมาส์นำสไลด์ไปวาง ณ ตำแหน่งใหม่

3. การสำเนาสไลด์ คลิกเลือกสไลด์ต้นฉบับ

แล้วกดปุ่ม <Ctrl><C>

37


จัดแต่งด้วยรูปภาพ ปรับแต่งสัญลักษณ์ของรายการ/หัวข้อ

1.

คลิกเมาส์ตำแหน่งที่จะวางรูปภาพ

2.

เลือกเมนูคำสั่ง Insert, Picture, Clip Art… หรือคลิกปุ่ม

3.

คลิกเลือกภาพที่ต้องการ

4.

คลิกปุ่ม Insert

38


เลือกรูปภาพ ปรับแต่งสัญลักษณ์ของรายการ/หัวข้อ

คลิกที่ภาพเพื่อเลือก จะปรากฏ

จุดเล็กๆ รอบภาพ ที่เรียกว่า Handle

คลิกที่พื้นที่นอกภาพ เพื่อยกเลิก

การเลือกจุด Handle จะหายไป

39


ย่อ-ขยายรูปภาพ ปรับแต่งสัญลักษณ์ของรายการ/หัวข้อ

1.

คลิกเลือกภาพที่ต้องการ

2.

นำเมาส์ไปชี้ที่จุด Handle เมาส์จะมีรูปร่างเป็นลูกศรเฉียง

3.

กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ เพื่อย่อ/ขยายรูปภาพ

40


ย่อ-ขยายรูปภาพ ปรับแต่งสัญลักษณ์ของรายการ/หัวข้อ

จุดเริ่มต้นอยู่มุมบนซ้าย

ลากเฉียงลงเข้าหาตัว เป็นการย่อ

จุดเริ่มต้นอยู่มุมบนซ้าย

ลากเฉียงออกจากตัว เป็นการขยาย

41


ย้ายตำแหน่งรูปภาพ ปรับแต่งสัญลักษณ์ของรายการ/หัวข้อ

1.

คลิกเลือกภาพที่ต้องการ

2.

นำเมาส์ไปชี้บนภาพ เมาส์จะมีรูปร่างเป็นลูกศรสี่ทิศ

3.

กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ ภาพจะถูกย้าย

ตำแหน่ง ปล่อยเมาส์เมื่อได้

ตำแหน่งที่ต้องการ

42


ตกแต่งด้วยภาพวาด (Drawing) ปรับแต่งสัญลักษณ์ของรายการ/หัวข้อ

1.

เปิดแถบเครื่องมือ Drawing จากเมนูคำสั่ง View, Toolbars, Drawing

2.

คลิกเลือกเครื่องมือวาดภาพ

3.

สร้างภาพด้วยเครื่องมือที่เลือก

43


วาดสี่เหลี่ยม ปรับแต่งสัญลักษณ์ของรายการ/หัวข้อ

1.

คลิกที่ปุ่มเครื่องมือวาดสี่เหลี่ยม (Rectangle)

2.

เมาส์จะมีรูปร่างเป็น “กากบาท”

3.

นำเมาส์ไปชี้จุดเริ่มต้นของภาพ

4.

กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ ลากลงเป็นแนวเฉียง

เมื่อได้ขนาดสี่เหลี่ยมที่ต้องการ จึงปล่อยเมาส์

44


วาดวงกลม/วงรี ปรับแต่งสัญลักษณ์ของรายการ/หัวข้อ

1.

คลิกที่ปุ่มเครื่องมือวาดวงกลม/วงรี (Oval)

2.

เมาส์จะมีรูปร่างเป็น “กากบาท”

3.

นำเมาส์ไปชี้จุดเริ่มต้นของภาพ

4.

กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ ลากลงเป็นแนวเฉียง

เมื่อได้วงกลม/วงรีขนาดที่ต้องการ จึงปล่อยเมาส์

45


วาดเส้น/ลูกศร ปรับแต่งสัญลักษณ์ของรายการ/หัวข้อ

1.

คลิกที่ปุ่มเครื่องมือวาดเส้น/ลูกศร

นี่ไง

ลูกศร

2.

เมาส์จะมีรูปร่างเป็น “กากบาท”

3.

นำเมาส์ไปชี้จุดเริ่มต้น

4.

กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ ลากเมาส์ให้ได้ทิศ และขนาดที่ต้องการจึงปล่อยเมาส์

46

46


วาดรูปทรงอื่นๆ ปรับแต่งสัญลักษณ์ของรายการ/หัวข้อ

1.

คลิกที่ปุ่มเครื่องมือวาดรูปทรงอื่นๆ

2.

ปรากฏรายการย่อย

3.

คลิกเลือกรูปทรงที่ต้องการ

4.

นำเมาส์ไปชี้ที่จุดเริ่มต้น กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ ลากเมาส์ให้ได้ทิศ และขนาดที่ต้องการจึงปล่อยเมาส์

47


วาดกรอบข้อความ ปรับแต่งสัญลักษณ์ของรายการ/หัวข้อ

คลิกที่ปุ่มเครื่องมือกรอบข้อความ

1.

เมาส์มีรูปร่างเป็นกากบาท นำเมาส์ไปชี้ที่จุดเริ่มต้น

2.

กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ ลากเมาส์ให้ได้ทิศ และขนาดที่ต้องการจึงปล่อยเมาส์

3.

ปรากฏเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ข้างในกรอบ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการได้ และปรับแต่งเหมือนการพิมพ์ปกติทั่วไป

4.

48


อักษรศิลป์ ปรับแต่งสัญลักษณ์ของรายการ/หัวข้อ

1.

คลิกปุ่มเครื่องมือสร้างอักษรศิลป์

2.

ปรากฏกรอบเลือกรูปแบบอักษรศิลป์

3.

คลิกเลือกรูปแบบ

ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม

OK

49


อักษรศิลป์ ปรับแต่งสัญลักษณ์ของรายการ/หัวข้อ

4.

ปรากฏกรอบพิมพ์งาน

5.

พิมพ์ข้อความที่ต้องการ ในช่องนี้

6.

เลือกแบบอักษร, ขนาด, ตัวหนา, ตัวเอียงตามต้องการ เสร็จแล้ว

กดปุ่ม OK

ตัวอย่างอักษรศิลป์

ตัวอย่างอักษรศิลป์

50


เลือกวัตถุภาพวาด ปรับแต่งสัญลักษณ์ของรายการ/หัวข้อ

คลิกที่ภาพเพื่อเลือก จะปรากฏ

จุดเล็กๆ รอบภาพ ที่เรียกว่า Handle

คลิกที่พื้นที่นอกภาพ เพื่อยกเลิกการเลือกจุด Handle จะหายไป

51


เลือกวัตถุภาพวาด (หลายวัตถุ - วิธีที่ 1)

1.

คลิกที่วัตถุชิ้นแรก

2.

กดปุ่ม ค้างไว้ แล้วนำเมาส์ไปคลิกที่วัตถุชิ้นถัดไปจนครบทุกชิ้นที่ต้องการ

คลิกเมาส์

+ คลิกเมาส์

+ คลิกเมาส์

+ คลิกเมาส์

52


เลือกวัตถุภาพวาด (หลายวัตถุ - วิธีที่ 2)

นำเมาส์มาชี้ที่มุมบนด้านซ้ายของวัตถุซ้ายสุด กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์เฉียงลงไปมุมล่างด้านขวา จะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมเส้นประ เมื่อกรอบคลุมวัตถุทุกอัน จึงปล่อยเมาส์

จุดเริ่มต้น

53


ย่อ-ขยายวัตถุ (หลายวัตถุ - วิธีที่ 2)

คลิกเลือกวัตถุชิ้นที่ต้องการ

1.

นำเมาส์ไปชี้ที่จุด Handle เมาส์จะมีรูปร่างเป็นลูกศรเฉียง

2.

กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ เพื่อย่อ/ขยาย

3.

54


ย้ายตำแหน่งวัตถุ (หลายวัตถุ - วิธีที่ 2)

คลิกเลือกวัตถุที่ต้องการ

1.

นำเมาส์ไปชี้บนวัตถุ เมาส์จะมีรูปร่างเป็นลูกศรสี่ทิศ

2.

กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ วัตถุจะถูกย้าย

ตำแหน่ง ปล่อยเมาส์เมื่อได้

ตำแหน่งที่ต้องการ

3.

55


หมุนวัตถุ (หลายวัตถุ - วิธีที่ 2)

คลิกเลือกวัตถุที่ต้องการ

1.

นำเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มเครื่องมือหมุนวัตถุอิสระ

2.

เมาส์มีรูปร่างเป็น นำเมาส์ไปชี้ที่ Handle ของวัตถุ

3.

กดปุ่มซ้ายเมาส์ค้างไว้ แล้วหมุนอิสระ

4.

56


จัดแต่งวัตถุ (หลายวัตถุ - วิธีที่ 2)

คลิกเลือกวัตถุที่ต้องการ

1.

คลิกเลือกปุ่มจัดแต่งวัตถุ แล้วเลือกค่าที่ต้องการ

2.

ลงสีเส้น/เส้นขอบ

ลักษณะเส้น

ลักษณะลูกศร

ลักษณะ 3D

ลงสีพื้น

ลงสีอักษร

ลักษณะเส้นประ

ลักษณะเงา

57


จัดแต่งวัตถุ (หลายวัตถุ - วิธีที่ 2)

ประลองฝีมือ

ด้านศิลป์กันเลย

ตัวเลือกสีพื้น

ตัวเลือกสีเส้น

ตัวเลือกลักษณะ

ลูกศร

ตัวเลือกลักษณะ

ทรง 3 มิติ

58


นำเสนอผลงาน (หลายวัตถุ - วิธีที่ 2)

เลือกคำสั่ง Slide Show, Setup Show...

1.

เลือกค่ากำหนดที่ต้องการ

2.

เลือกเมนูคำสั่ง Slide Show, View Show

3.

ปุ่มลัด Slide Show

หรือ

เลือกเมนูคำสั่ง View, Slide Show

59


ใส่รูปแบบการเปลี่ยนจอภาพ

เลือกเมนูคำสั่ง View, Slide Sorter

1.

คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการ

2.

คลิกปุ่ม Slide Transition

3.

เลือกรูปแบบการเปลี่ยนจอภาพ

4.

60


ใส่รูปแบบการแสดงผลข้อความ

ปุ่มลัด Slide Sorter

เลือกเมนูคำสั่ง View, Slide Sorter

1.

คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการ

2.

คลิกรายการ Text Preset Animation

3.

เลือกรูปแบบการแสดงผลข้อความ

4.

61


ใส่ Effect การแสดงผลให้กับวัตถุ

ต้องอยู่ในโหมดการทำงาน Slide (เลือกคำสั่ง View, Slide)

1.

คลิกเลือกวัตถุที่ต้องการ

2.

คลิกเลือกเมนูคำสั่ง Slide Show, Custom Animation

3.

เลือกรูปแบบการแสดงผล

4.

62


พิมพ์สไลด์ การแสดงผลให้กับวัตถุ

เลือกเมนูคำสั่ง File, Print...

1.

เลือกสไลด์ที่จะพิมพ์

2.

เลือกลักษณะงานพิมพ์

* Slides พิมพ์สไลด์ปกติ

* Handouts พิมพ์เอกสารแนบ

* Notes Pages พิมพ์บันทึก

* Outline View พิมพ์โครงร่าง

3.

กำหนดลักษณะงานพิมพ์

4.

คลิกปุ่ม OK

5.

63


ad