slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Miért, mikor és hogyan válasszunk tanácsadót? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Miért, mikor és hogyan válasszunk tanácsadót?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Miért, mikor és hogyan válasszunk tanácsadót? - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

Miért, mikor és hogyan válasszunk tanácsadót?. A szobor benne van a kőben, csak ki kell bontani belőle! Michelangelo Buonarotti SZMT tagja www.belsoero.hu. Dr. Magura Ildikó – egyetemi adjunktus Baky Károly – pszichológus Cserey Miklós – szervezeti tanácsadó.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Miért, mikor és hogyan válasszunk tanácsadót?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Miért, mikor és hogyan

válasszunk tanácsadót?

slide3
A szobor benne van a kőben, csak ki kell bontani belőle!

Michelangelo Buonarotti

SZMT tagja www.belsoero.hu

slide4
Dr. Magura Ildikó – egyetemi adjunktus
 • Baky Károly – pszichológus
 • Cserey Miklós – szervezeti tanácsadó
mi rt s mikor kell szervezetfejleszt s
Miért és mikor kell szervezetfejlesztés?
 • A változás 4EL modellje
 • A szervezetfejlesztés (OD) fogalma
 • A sikeres szervezetfejlesztés feltételei
a v ltoz s 4el modellje
A változás 4EL modellje
 • Ellenállás

Minden változással szemben fellép, hiszen a biztonságra, a bizonyosra, a stabilitásra szükségünk van.

 • Elégedetlenség a jelennel

A felismert, tudatossá és közössé tett elégedetlenség a változás szükséges feltétele és indítómotorja lehet.

 • Elképzelt (vonzó) jövő

A szervezet egészében elterjedt és ismert vonzó célnak, az elérni kívánt jövőképnek, amellyel azonosulni tudnak az emberek, óriási ereje van.

 • Első lépés

Amikor a pozitív jövőkép a „fiókban marad”, azaz hiányzik a részletekbe menő, lebontott cselekvés, akkor a változás elmarad.

a v ltoz s 4el modellje1
A változás 4EL modellje

Ellenállás<Elégedetlenség*Elképzelt jövő*Első lépés

 • A változás bekövetkezik, ha a három jobb oldali tényező összhatása nagyobb, mint az Ellenállás.
 • Ha bármelyik tényező gyenge, ill. hiányzik, akkor az Ellenállás megakadályozhatja az elmozdulást.
 • Az Elkötelezettség növelhető, ha a tényezők nyílt információáramlással, együttműködő légkörben, közösen, egy szervezetet átfogó folyamatban alakulnak ki.
a szervezetfejleszt s od fogalma
A szervezetfejlesztés (OD) fogalma

Beckhardt szerint:

„A szervezetfejlesztés tervszerű, a szervezet egészére kiterjedő, és felülről szervezett törekvés, amely a szervezet hatékonyságának és életképességéneknövelését célozza a szervezeti „folyamatokra” való tervszerű beavatkozás útján, magatartástudományi ismeretek felhasználásával.”

a sikeres szervezetfejleszt s felt telei
A sikeres szervezetfejlesztés feltételei
 • stratégiai pozícióban lévő személy(ek) a probléma őszinte feltárását kívánja(ák),
 • megvan a készség arra, hogy szembenézzenek a tényleges helyzettel, az erre vonatkozó adatokat fölhasználják ennek megváltoztatására,
 • ennek valaki az élére áll (tanácsadó, kulcspozícióban levő funkcionális vezető),
 • a tanácsadók és a funkcionális vezetők együttműködnek a probléma megvizsgálásában,
 • megvan a készség bizonyos kockázat vállalására, új formák, kapcsolatok kipróbálása érdekében,
 • realisztikus, hosszabb időtartamban gondolkodnak.
mi rt s mikor v lasszunk tan csad t
Miért és mikor válasszunk tanácsadót?
 • A külső tanácsadó sajátosságai
 • A tanácsadó alapkompetenciái
 • Tanácsadók igénybevételének tipikus esetei
a k ls tan csad saj toss gai
A külső tanácsadó sajátosságai
 • Szervezetfejlesztési tanácsadó

- szervezeten kívüli szakember

- kezdeményezi, ösztönzi, vagy elősegíti a programot

  • A külső tanácsadó előnye
  • más szemszögből, tárgyilagosabban lát,
  • független a szervezet jutalmazási, hatalmi rendszerétől,
  • problémák esetén érdekelt a változtatás folytatásában
a tan csad alapkompetenci i
A tanácsadó alapkompetenciái
 • Képes felmérni, elemezni és értékelni az ügyfél jelenlegi helyzetét és ehhez kapcsolódóan felépíteni a tanácsadási folyamatot.
 • Képes az ügyféllel közösen a kívánatos jövő meghatározására.
 • Képes az ügyfél munkatársaival együttdolgozva a kívánt jövő érdekében szükséges változások bevezetésére és a folyamatos fejlesztésre.
 • Képes a tanácsadói és változási folyamat és fejlődés értékelésére.
 • Képes a legújabb tanácsadói piaci követelményeknek megfelelni és azok szerint fellépni.
 • Képes az ügyféllel a megfelelő és hiteles kapcsolat kialakítására.
 • Képes elsajátítani a speciális tanácsadói feladatok ellátásához szükséges személyes és professzionális készségeket.
tan csad k ig nybev tel nek tipikus esetei
Tanácsadók igénybevételének tipikus esetei
 • A vállalattal való azonosulás elősegítése, kialakítása.
 • Az együttműködés fejlesztése szervezeti egységek, vezetők, egyének között.
 • Jövőtervezés, változtatási irányok kiválasztása és segítség a változtatás véghezvitelében.
 • Beruházás kapcsán a beruházást lebonyolító team menedzselése, az új szervezeti működés beindításának elősegítése.
 • Elmérgesedett konfliktusok kezelése.
 • Valamilyen konkrét szervezeti változáshoz az emberek mozgósítása.
 • Nagy gazdasági bajok esetén – „hátha ez segít”.
 • Széthúzás a vállalat különböző részlegei között.
tan csad k ig nybev tel nek tipikus esetei1
Tanácsadók igénybevételének tipikus esetei
 • Új vezető a szervezet élén és szeretne összerázódni a stábjával.
 • A megváltozott környezeti feltételekhez való sikeres alkalmazkodás elősegítése.
 • A szervezet egészének céljait, érdekeit az egyes részlegek alárendelik saját, szűkebb céljaiknak.
 • „Szeretnék valami újat, korszerűt, ami egy kicsit feldobja a társaságot.”
 • Különböző vezetői készségek fejlesztésének igénye vezetők és utánpótlásuk részére.
a tan csad i etika
A tanácsadói etika
 • A szervezetfejlesztés értékei, alapfilozófiája
 • A tanácsadói etika

A Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága (SZMT) által összeállított követelményrendszer

a szervezetfejleszt s rt kei alapfiloz fi ja
A szervezetfejlesztés értékei, alapfilozófiája
 • Az ember tisztelete
 • Bizalom és támogatás
 • A hatalom kiegyenlítődése
 • Ütköztetés
 • Részvétel
a tan csad i etika1
A tanácsadói etika
 • A tanácsadó az ügyfél érdekeit mindenkor a saját érdekei elé helyezi.
 • A tanácsadó csak olyan feladatra vállalkozik, amelynek szakszerű és magas szintű elvégzéséhez megvan az alapvető felkészültsége.
 • A tanácsadó nem vállal közreműködést olyan esetben, amikor tárgyilagosságát bármi befolyásolhatja.
 • A tanácsadó ügyfeleire vonatkozó minden információt szigorú titoktartással kezel.
 • A tanácsadó és az ügyfél közötti kapcsolatot általában szerződés szabályozza.
 • A tanácsadó és annak alkalmazottai nem fogadhatnak el az ügyféltől olyan juttatást, amelyet a szerződés nem tartalmaz.
 • A tanácsadó feladatának végzése során szorosan együttműködik az ügyféllel.
a tan csad i etika2
A tanácsadói etika
 • A tanácsadó nem titkolja el feladatának teljesítése során alkalmazott módszereit az ügyfél személyzete előtt.
 • A tanácsadó nem térhet ki ajánlásai megvalósításában való közreműködés elől.
 • A tanácsadó nem csábítja el és nem alkalmazza ügyfelének dolgozóit a munka befejezése után egy éven belül.
 • A tanácsadók a piaci verseny során egymást tiszteletben tartják és közösen munkálkodnak a szakma tekintélyén.
 • Egyazon ügyfélnél azonos feladatot („versenyfeladat”) két vagy több tanácsadó cég csak egymás tudtával vállal.
 • Egyazon ügyfélnél különböző feladatokon dolgozó tanácsadók egymással felveszik a kapcsolatot és rögzítik az esetleges érintkezési pontokat.
 • Egymás munkáinak felülvizsgálatát, véleményezését csak egymás tudtával vállalják.
hogyan v lasszunk tan csad t
Hogyan válasszunk tanácsadót?
 • Amit reálisan elvárhatunk
 • A megszerezhető tudás
 • Amitől nekünk a legmegfelelőbb
 • Az igényanalízis
amit re lisan elv rhatunk
Amit reálisan elvárhatunk
 • Korszerű célok
 • Korszerű ismeretek
 • Korszerű módszerek
 • Referenciák
 • Több éves tapasztalat
 • Sokféle tudású szakértő
a megszerezhet tud s
A megszerezhető tudás
 • Hogyan legyünk, váljunk, csináljuk…?
 • A kertész és a fa ültetés
 • Descartes matematikája és filozófiája
 • A teljesség és a rész kapcsolata
amit l nek nk a legmegfelel bb
Amitől nekünk a legmegfelelőbb
 • tudjuk meg, hogy mi van a fekete dobozokban
 • a vízvezeték szerelő és

a házamat, lakásomat tervező mérnök

 • nem szabad összekeverni a kettőt
az ig nyanal zis
Az igényanalízis
 • Megoldás vs. támogatás
 • A saját, emberi problémáimra adjon választ
 • A minta minden körülmények között meghatározó
 • Együttműködés nélkül nem megy
slide29
Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd,

hogy fát gyűjtesz, felvágod a deszkákat

és kiosztod a munkát,

hanem a férfiak vágyát ébreszd fel,

a nagy és határtalan tenger iránt.

Antoine de Saint-Exupèry

slide30
A teljes slide-show

megtekinthető és letölthető

www.belsoero.hu/publikaciok

oldalon