Hogyan gondolkodjunk a kock zatr l
Download
1 / 53

Hogyan gondolkodjunk a kockázatról? - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Hogyan gondolkodjunk a kockázatról?. Mik a különbségek?. Roulette Jövőkép Milyen egyéb kockázattípusokat tudtok elkülöníteni?. Egyszer volt hol nem volt… Az Antilop nevű hajó 1699 május 4-én hagyta el Bristol város kikötőjét. Utasai között volt Gulliver seborvos is.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hogyan gondolkodjunk a kockázatról?' - chaney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Mik a k l nbs gek
Mik a különbségek?

 • Roulette Jövőkép

  Milyen egyéb kockázattípusokat tudtok elkülöníteni?


Egyszer volt hol nem volt…

Az Antilop nevű hajó 1699 május 4-én hagyta el Bristol város kikötőjét. Utasai között volt Gulliver seborvos is.


A parton mély álomba merült. Mikor felébredt csodálkozva vette észre , hogy emberformájú apró lények mászkálnak rajta.


F t mak r k
Fő témakörök csodálkozva vette észre , hogy emberformájú apró lények mászkálnak rajta.

 • Kockázatelemzés fejlődése

 • Kvantitatív kockázatelemzés

 • Kockázat percepció

 • Kockázat értékelés

 • Kockázat becslés

 • Elővigyázatosság elve


A kock zatmenedzsment koncepci k fejl d se
A kockázatmenedzsment koncepciók fejlődése csodálkozva vette észre , hogy emberformájú apró lények mászkálnak rajta.

 • Technológia hatáselemzés (TA): korai figyelmeztetés és szakpolitika releváns tanácsadói szerep

 • Fejlődés: reaktív megközelítésmódtól a proaktív és interaktív megközelítések felé, mint kiegészítő koncepciók

 • Konstruktív technológia hatáselemzés (CTA)

  • Participáció és konstruktív szerepek


Kock zatelemz s fejl d se risk assessment
Kockázatelemzés fejlődése csodálkozva vette észre , hogy emberformájú apró lények mászkálnak rajta.(risk assessment)

 • Elitista időszak (1980-as évekig domináns)

  - kvantitatív orientáció

  qRA (kvantitatív kockázat formula) alkalmazása

  - technokratizmus

 • Participatív szemlélet (1980-as évektől van jelen)

  - kvalitatív faktorok

  - prioritás meghatározása

  - szakértői szerep átértékelődése

  - társadalmi értékrendszerek harmonizálása

  - döntési folyamatok demokratizálódása

  - probléma strukturálás és gyakorlati eszközök igénye


Elitista id szak
Elitista időszak csodálkozva vette észre , hogy emberformájú apró lények mászkálnak rajta.

- Kvantitatív orientáció

qRA (kvantitatív kockázat formula) alkalmazása

- Technokratizmus

- Természettudományos egzaktsággal meghatározott kockázat

- Jellemzői voltak a racionalitás, kiszámíthatóság, tervezhetőség, és ennek megfelelően tervezhetőnek látszott a veszélyekkel szembeni védekezés

- A valóságot túlzottan leegyszerűsítő matematikai formákkal próbálták meghatározni, amelyek azonban konkrét eseteknél nem alkalmazhatók teljes körűen (eszközök korlátosnak bizonyulnak).


Q ra kvantitat v kock zat elemz s
q csodálkozva vette észre , hogy emberformájú apró lények mászkálnak rajta.RA (kvantitatív kockázat elemzés)

R = P x D

Risk=Probability x Damage

(Kockázat= Valószínűség x Kár)

A kockázatot alapvetően a valószínűség és a kár függvényében, ezek szorzataként értelmezi:


A qra korl tai
A qRA korlátai csodálkozva vette észre , hogy emberformájú apró lények mászkálnak rajta.

- Mégha pontosan is számítható…..

- Nem mutatja meg a minőségi különbségeket (elhúzódó, katasztrófikus)

- Becsléshez hiányzó adatok

(P*D=R)

- Emberi tényező

- Modell-valóság (kvantitatív modellálás, kvalitatív tényezők elhanyagolása)

- Érték dimenziók…


Kock zat rz kel st sz mos t nyez befoly solhatja
Kockázat érzékelést számos tényező befolyásolhatja csodálkozva vette észre , hogy emberformájú apró lények mászkálnak rajta.

 • Reverzibilis vagy irreverzibilis

 • Elhúzódó vagy katasztrófikus

 • Önként vállalt vagy kényszerített

 • Stb…


Participat v szeml let
Participatív szemlélet csodálkozva vette észre , hogy emberformájú apró lények mászkálnak rajta.

- Az 1980-as évekre annak ellenére, hogy a kockázat pontosan meghatározhatónak tűnt, elkezdek eltérések mutatkozni, a kiszámított és a valóságban tapasztalható értékek között.

- Új kockázatkezelési szemléletmód kezdett kialakulni

- Több jellemzős, több résztvevős modellek, amelyek már figyelembe vették a komplexitást és a problémát részekre bontva és elemezve próbálták kezelni, figyelembe véve a részproblémák interakcióit egymással és a helyzet egészével is.

- A kockázat problémájának komplex kezelése megkívánta a szükséges érdekegyeztetési mechanizmusok, információs és döntési rendszerek kialakítását és a tudományt alkalmazhatóvá tételét a politika számára.


Participat v szeml let1
Participatív szemlélet csodálkozva vette észre , hogy emberformájú apró lények mászkálnak rajta.

 • Participatív szemlélet:

  - Kvalitatív faktorok

  - Prioritás meghatározása

  - Szakértői szerep átértékelődése

  - Társadalmi értékrendszerek harmonizálása

  - Döntési folyamatok demokratizálódása

  - Probléma strukturálás és gyakorlati eszközök

  igénye


Megjegyz sek
Megjegyzések csodálkozva vette észre , hogy emberformájú apró lények mászkálnak rajta.

 • Az elfogadhatóság igen összetett és kényes problematikája magában foglalja az ember szemléletbeli, gondolkodásbeli szokásainak jellegzetes torzító hatásait.

 • Gyakorlatilag nem létezik általánosan elfogadható kockázat, csak adott helyen, időben, adott személyek által,adott módszerrel szabályozott elfogadott kockázatszint van, amely szintet a társadalom alapvető értékeinek kell meghatározniuk.

 • számos figyelembe vehető dimenzió (pl, környezet, egészség, mezőgazdaság…), azok különböző hatáscsoportjaival együtt redukálhatatlanok egyetlen kulcstényezővétermészetes körülmények között.

 • Döntések – politikai felelősség


P lda
Példa csodálkozva vette észre , hogy emberformájú apró lények mászkálnak rajta.

Technológia hatáselemzés és technológiával kapcsolatos döntéshozás

Azaz a technológiai kockázat különböző hatásai

GM technológia alkalmazása a mezőgazdaságban (Stirling, 1999)

(A műszaki kockázat multidimenziós és összehasonlíthatatlan jellege)


Témakör csodálkozva vette észre , hogy emberformájú apró lények mászkálnak rajta.

Hatás osztály

Példa

Környezet

Biodiverzitás

Kémiai használat

Genetikai szennyeződés

 Vadvilágra gyakorolt hatások

Váratlan hatások

Esztétika

Egészség

Allergia

Mérgező hatás

Táplálkozás

Váratlan hatások

Irányíthatóság

Mezőgazdaság

Élelem ellátási stabilitás

Mezőgazdasági alkalmazás

Gazdaság

Fogyasztói haszon

Termelői haszon

Feldolgozói haszon

Társadalmi-gazdasági hatások

Társadalom

Egyéni hatások

Intézményi hatások

Társadalmi igények

Etika

Alapelvek

Tudásbázis


Témakör csodálkozva vette észre , hogy emberformájú apró lények mászkálnak rajta.

Hatás osztály

Példa

Környezet

Biodiverzitás

Kémiai használat

Genetikai szennyeződés

Vadvilágra gyakorolt hatások

Váratlan hatások

Esztétika

ökológiai terület körülhatárolása

hosszútávú víz és levegő szennyezés, a jelenleg alkalmazott gyomírtószerek használatának csökkenése

gének átterjedése más növényekre és természetes flórára

a gyakorolt hatások ellenőrizhetősége

előre nem látható rejtett hatások

a környezettel kapcsolatos érzések

Egészség

Allergia

Mérgező hatás

Táplálkozás

Váratlan hatások

Irányíthatóság

ételfogyasztásból származó hatások

emberi és állati egészség

a fogyasztóra gyakorolt hatás

az alkotórészek váratlan kölcsönhatása

kimutathatóság és a visszakozás megoldása

Mező-gazdaság

Élelem ellátási stabilitás

Mezőgazdasági alkalmazás

fenntarthatóság, monokultúrák tendenciája, globális élelmezési biztonság

a termelők jogai, választási lehetőségek és életminőség, talajigények

Gazdaság

Fogyasztói haszon

Termelői haszon

Feldolgozói haszon

Társadalmi-gazdasági hatások

kiskereskedelmi ár

rövidebb távú költségek, hozam és hosszabb távú hozzáadott érték

jövedelmezőség

kistermelők jóléte, a fejlődő országok helyettesíthetősége

Társa-dalom

Egyéni hatások

Intézményi hatások

Társadalmi igények

fogyasztói választás, átláthatóság, hozzáférhetőség, részvétel

hatalom koncentráció, intézményi felelősség és bizalom, szabályozási komplexitás

Etika

Alapelvek

Tudásbázis

állatok jóléte, gondoskodás a természetről

a tudományos ismeret teljességeKock zat rt kel s
Kockázat értékelés csodálkozva vette észre , hogy emberformájú apró lények mászkálnak rajta.

szubjektív érzékelés

Ugyanazon kockázat különböző értékelése

Attitűdök: Multipoláris értékrendszerű társadalom

‘Divided we stand’ modell (Schwartz és Thompson, 1990) - > Kockázat értékelés


Sszef gg s a vesztes g s nyeres g m rt k hez kapcsol d rzetek k z tt elm leti bra
Összefüggés a veszteség és nyereség mértékéhez kapcsolódó érzetek között (elméleti ábra)


Sszef gg s a vesztes g s nyeres g m rt k hez kapcsol d rzetek k z tt val s helyzet
Összefüggés a veszteség és nyereség mértékéhez kapcsolódó érzetek között (valós helyzet)


Divided we stand modell schwartz s thompson

Kiszámíthatatlan természet kapcsolódó érzetek között (valós helyzet)

Toleráns természet

Megbocsátó természet

Átmeneti (megtorló) természet

‘Divided we stand’ modell (Schwartz és Thompson)

A „természet mítoszai”

(Schwartz és Thompson, 1990, 5)Divided we stand modell schwartz s thompson1

Társadalmi kényszerek kimenetelű természeti jelenség helyzetét mutatja, azt, hogy az egyes elképzelések milyen mozgásteret engedélyeznek az emberi beavatkozás számára.

+

FATALISTA

BÜROKRATA

Fatalista racionalitás

’Nem számít mit választasz’

Procedurális racionalitás

’Mindenhez a megfelelő hely’

-

+

Csoport

Vállalkozó

Környezetvédő

Önálló racionalitás

’Eredménycentrikus’

Elemző racionalitás

’Óvatosan nyomot hagyni a földön’

-

‘Divided we stand’ modell (Schwartz és Thompson)

A ‘társas lét’ két dimenziója és a négyféle racionalitás

(Schwartz és Thompson, 1990, 6)


Divided we stand modell schwartz s thompson2

Társadalmi kényszerek kimenetelű természeti jelenség helyzetét mutatja, azt, hogy az egyes elképzelések milyen mozgásteret engedélyeznek az emberi beavatkozás számára.

+

Kiszámíthatatlan természet

Toleráns természet

FATALISTA

BÜROKRATA

Fatalista racionalitás

’Nem számít mit választasz’

Procedurális racionalitás

’Mindenhez a megfelelő hely’

Csoport

-

+

Megbocsátó természet

Átmeneti (megtorló) természet

Vállalkozó

Környezetvédő

Önálló racionalitás

’Eredménycentrikus’

Elemző racionalitás

’Óvatosan nyomot hagyni a földön’

-

‘Divided we stand’ modell (Schwartz és Thompson)

Egyesített koordinátarendszerek


Divided we stand
Divided we kimenetelű természeti jelenség helyzetét mutatja, azt, hogy az egyes elképzelések milyen mozgásteret engedélyeznek az emberi beavatkozás számára. stand

Individualista, vállalkozói felfogás, magatartás:

 • A természetet jóindulatúnak és öngyógyítónak feltételezi.

 • A végeredményt tekinti fontosnak, mert a folyamatok önszabályozását feltételezi.

 • Szubsztantív racionalitás, kinyilvánított preferencia jellemzi, valamint az individumnak megfelelően a közösségbe tartozás, illetve a társadalmi szabályok ellen cselekszik.


Divided we stand1
Divided we kimenetelű természeti jelenség helyzetét mutatja, azt, hogy az egyes elképzelések milyen mozgásteret engedélyeznek az emberi beavatkozás számára. stand

 • Környezetvédő, aggódó:

 • Számára a természet instabil, ennek megfelelően az óvatosságot hangsúlyozza a környezetbe történő beavatkozások esetén, és ehhez kritikai racionalitás járul.

 • A folyamatokat úgy értékelik, hogy azok valamilyen potenciál tetején helyezkednek el, így nagy annak a valószínűsége, hogy valamelyik irányban katasztrófa jön létre.

 • Ennek megfelelően az óvatosság által, nagy biztonságra törekszik, kimondott preferencia mellett.

 • A társadalmi kényszerek ellen cselekszik, de közösségben.


Divided we stand2
Divided we kimenetelű természeti jelenség helyzetét mutatja, azt, hogy az egyes elképzelések milyen mozgásteret engedélyeznek az emberi beavatkozás számára. stand

Hierachista, bürokrata:

 • A természetet abnormálisnak és türelmes tekinti.

 • A folyamatokat úgy ítélik meg, hogy azok bizonyos szinten önszabályozók, de bizonyos határokon túl óvatosnak kell lenni, és szükség esetén beavatkozásokat kell eszközölni, illetve szabályozással meg kell akadályozni a rendszer instabillá válását.

  - Az eljárást tartja fontosnak, és hipotetikus konszenzus jellemzi.

 • A tevékenységek törvényi szabályozottságát igényli és eljárási racionalitás jellemzi.

 • Az erős társadalmi kényszereket elfogadja, és nagymértékű közösségi szellemben él.


Divided we stand3
Divided we kimenetelű természeti jelenség helyzetét mutatja, azt, hogy az egyes elképzelések milyen mozgásteret engedélyeznek az emberi beavatkozás számára. stand

Fatalista:

 • A természetet szeszélyesnek tartja, számára teljesen mindegy a folyamatok iránya, illetve ezekkel szemben közömbös magatartást tanúsít.

 • Fatalista racionalitás jellemzi, konszenzus-modellje nincs.

 • Általában sodródik, preferenciáit önállóan nem fejezi ki.


Divided we stand4
Divided we kimenetelű természeti jelenség helyzetét mutatja, azt, hogy az egyes elképzelések milyen mozgásteret engedélyeznek az emberi beavatkozás számára. stand

 • Ennek megfelelően a kockázat nagyságán túl annak egyedi értékelését is figyelembe kell venni.

 • A döntéshozásnál kialakítandó konszenzusnál az alaptípusok értékeinek kölcsönhatását is vizsgálni kell.

 • Racionalitások különbözősége, figyelembevételük szükségessége, egymáshoz viszonyított kapcsolatuk (korlátaik észlelése, komplex viszonyulás)…


Divided we stand5
Divided we kimenetelű természeti jelenség helyzetét mutatja, azt, hogy az egyes elképzelések milyen mozgásteret engedélyeznek az emberi beavatkozás számára. stand

Így a kockázatkezelés folyamatába illesztve a modellt, az eredményességhez Schwartz és Thompson a következő folyamatot tartja célszerűnek:

 • Kezdetben a vállalkozó attitűdnek kell lehetővé tenni a cselekvést, majd ennek első eredményeit értékelve a bürokrata szemlélet szerint kell reagálni.

 • Amennyiben a vállalkozói attitűd nem tartható fennt, és a bizonyos határok között történő bürokratikus szabályozás sem bizonyul elegendőnek, akkor indokolt az aggódó szemlélet kiterjesztése az adott kockázat kezelésére.

 • Ennek eredményeként a három kockázatértékelési szempontból eredményt meghatározó szemlélet között megfelelő dinamika tartható fennt.

 • A különböző racionalitási típusok, illetve ezek tudatos felosztása tehát nem széthullást, és ezáltal döntésképtelenséget eredményez, hanem az életképes fennmaradást, amennyiben megfelelő dinamikába egyesítjük azokat.


Kock zat becsl s
Kockázat becslés kimenetelű természeti jelenség helyzetét mutatja, azt, hogy az egyes elképzelések milyen mozgásteret engedélyeznek az emberi beavatkozás számára.

-„Nem tudjuk, hogy mint nem tudunk”

(Andrew Stirling, 1999)

 • „Eredeti meglepetés”

 • Irreverzibilis folyamatok és „tudatlanság” felé haladás

 • (szakértői szerep és a participáció kérdése)


Kockázat becslés kimenetelű természeti jelenség helyzetét mutatja, azt, hogy az egyes elképzelések milyen mozgásteret engedélyeznek az emberi beavatkozás számára.

Kockázat

Egzakt

matematikai formulák

Kétértelműség/

Félreérthetőség

Érzékenységi vizsgálat

Bizonytalanság

Szcenárió analízis

Tudatlanság

”Nem tudjuk, hogy mit nem tudunk”

Események ismertsége

Eloszlás ismertsége

Stirling: „The Concepts of ‘Incertitude’, ‘Risk’, ‘Uncertainty’ and ‘Ignorance’” modellje alapján, 1999, 17


Kock zat becsl s1
Kockázat becslés kimenetelű természeti jelenség helyzetét mutatja, azt, hogy az egyes elképzelések milyen mozgásteret engedélyeznek az emberi beavatkozás számára.

 • Az egzakt matematikai megközelítés alkalmazási jogosultsága érvényes, ha az események és bekövetkezési valószínűségük pontosan vagy viszonylag pontosan ismert.

 • Érzékenységi vizsgálat alkalmazandó kevéssé ismert eseményeknél, amelyek az eloszlásai azonban ismertnek mondhatók. Ilyen estekben a már bevált módszerek alkalmazhatóságát vizsgálják.


Kock zat becsl s2
Kockázat becslés kimenetelű természeti jelenség helyzetét mutatja, azt, hogy az egyes elképzelések milyen mozgásteret engedélyeznek az emberi beavatkozás számára.

 • Szcenárió analízis tartománya a jól meghatározható események, amelyek eloszlása kevéssé ismert. Szcenáriók azonosítása után, azoknak megfelelően közeledünk a problémához és döntünk a kezeléséről.

 • A ”nem tudjuk, hogy mit nem tudunk” a kevéssé ismeret események és nehezen meghatározható eloszlások tartománya (BSE).


Kock zat becsl s3
Kockázat becslés kimenetelű természeti jelenség helyzetét mutatja, azt, hogy az egyes elképzelések milyen mozgásteret engedélyeznek az emberi beavatkozás számára.

 • E tartomány egyre nagyobb jelentőséggel bír: A technikában rejlő kockázatok meghatározhatósága egyre nehezebben megoldható feladattá válik. A szükséges paraméterek megismerhetősége egyre gyakrabban, akár minden paraméter esetén is szinte teljesen korlátozott, a komplett tudatlanság területe felé szorítva a meghatározhatóság lehetőségét (pl.: géntechnológiák).

 • A matematikai formulák alkalmazhatósága a változók ismeretlenségéből adódóan érvényét veszti.

 • A negatív hatású esetekre nem nagyon tudunk hatékonyan felkészülni és a probléma kezelése szempontjából nem lehet megvárni, hogy tömegjelenséggé növekedjen, bár addigra vizsgálható lenne, de a kezelhetőség mértéke rohamosan csökken az idő múlásával. Ennek kezelésére két módszer lehetséges: a flexibilis organizáció és a tartalékképzés.


Az el vigy zatoss g elve precautionary principle
Az elővigyázatosság elve kimenetelű természeti jelenség helyzetét mutatja, azt, hogy az egyes elképzelések milyen mozgásteret engedélyeznek az emberi beavatkozás számára. (Precautionary Principle)

 • Participáció és elővigyázatosság orientált megközelítések szükségessége

 • Módszerek és technikák kidolgozásának szükségessége

 • Szakpolitikák és vállalati menedzsment szinten való alkalmazhatóság


P lda szarvasmarha szivacsos agyvel gyullad s j rv ny bse bovine spongiform encephalopathy
Példa: kimenetelű természeti jelenség helyzetét mutatja, azt, hogy az egyes elképzelések milyen mozgásteret engedélyeznek az emberi beavatkozás számára. Szarvasmarha-szivacsos-agyvelőgyulladás járvány (BSE - Bovine Spongiform Encephalopathy)

 • 1986 A BSE-t először észlelik Nagy-Britanniában

 • 1987 A BSE-t a kérődző proteineledelnek tulajdonítják

 • 1988 Nagy-Britannia betiltja a kérődző proteineledelt

 • 1994 Nagy-Britannia egészségügyi minisztere nem talál kapcsolatot a BSE és a CJD (Creuzfeld-Jakob Disease) között

 • 1994 EU betiltja az emlősök proteineledelét

 • 1996 Nagy-Britannia beismeri a BSE-CJD összefüggést

 • 1996 EU betiltja a szarvasmarha-exportot

Shepherd, I. (ed.) 2000: Science and Governance in the European Union. A contribution to the debate.


Az el vigy zatoss g elve
Az elővigyázatosság elve kimenetelű természeti jelenség helyzetét mutatja, azt, hogy az egyes elképzelések milyen mozgásteret engedélyeznek az emberi beavatkozás számára.

A legismertebb definíció 1992-ben az ENSZ Riói Konferenciáján elfogadott Nyilatkozatában, az „Agenda 21”-ben fogalmazódott meg:

„A környezet védelme érdekében az Államok lehetőségnek megfelelően, széles körben törekedni fognak az elővigyázatosságra. Ahol súlyos, vagy visszafordíthatatlan kár fenyeget, a teljes tudományos bizonyosság hiánya nem használható fel indoklásként a környezetromlást megakadályozó, a hatékonysággal arányos költségekkel járó intézkedések elhalasztására.”


Eu ir nyelvi szab lyoz s
EU irányelvi szabályozás kimenetelű természeti jelenség helyzetét mutatja, azt, hogy az egyes elképzelések milyen mozgásteret engedélyeznek az emberi beavatkozás számára.

Az Európai Unió Bizottsága 2000 februárjában Brüsszelben közleményt ad ki az elővigyázatossági elvről.

Az elv alkalmazása: olyan esetekben, ahol a tudományos egyértelműség hiányos, nem meggyőző vagy bizonytalan és az elsődleges tudományos értékelés azt jelzi, hogy ésszerű meggondolni azt, hogy a környezetre, emberekre, állatokra, növényekre potenciálisan veszélyes hatások esetleg összeegyeztethetetlenek az Unió által választott magas szintű védelemmel.


 • A közleményről elmondható, hogy kimenetelű természeti jelenség helyzetét mutatja, azt, hogy az egyes elképzelések milyen mozgásteret engedélyeznek az emberi beavatkozás számára. határkőnek számít, mivel az elővigyázatosság elvének definiálására tett első Bizottsági lépés, de nem fedi le valamennyi szektor igényeit.

 • A kockázatelemzés szintjén nem participatív, ezt a szakértőkre bízza, ugyanakkor az értékelés és menedzsment szintjén már participatív megközelítést alkalmaz (felemás helyzet).

 • Európai Unió és USA közötti vita: az elv piacvédelem céljából való alkalmazása?

 • Bizonyítási kényszer áthelyezése a gyártóra (a fogyasztó érdekeinek prioritását hangsúlyozza)

 • Nincs győztes-győztes szituáció

 • Másodfajú hiba elkövetését kívánja mérsékelni

 • Az elővigyázatossági elv mint a qRA kiegészítése: együttes kialakításuk szükséges.


Reginy l oryctolagus cuniculus
Üreginyúl kimenetelű természeti jelenség helyzetét mutatja, azt, hogy az egyes elképzelések milyen mozgásteret engedélyeznek az emberi beavatkozás számára. (Oryctolagus cuniculus)


A házinyulat már az első telepesek hozták magukkal Ausztráliába

1800-as évek közepére hatalmas számban terjedtek el.

Az 1900-as évek elején az ausztrál kormány védekezésként 1700km hosszú véfőhálót feszített ki.

Hatásosabb biológiai kontroll (myxoma vírus)

Házinyúl elterjedtsége Ausztráliában


Visszaford that e a folyamat megbocs t e a term szet
Visszafordítható-e a folyamat? AusztráliábaMegbocsátó-e a természet?A kock zat rtelmez s j perspekt v ja1
A kockázatértelmezés új perspektívája Ausztráliába

 • Különböző kockázattípusok elkülöníthetősége

 • Ókori görög-római mitológiai alakok szimbolizálják az egyes lehetőségeket

  • Valószínűség és kár nagysága szerinti rendezés

  • Egyes lehetőségek minőségileg különböznek egímástól


Felhaszn lt irodalom
Felhasznált irodalom Ausztráliába

 • European Commission. 2000: Communication from the Commission on the precautionary principle. Brussels, 2.2.2000 COM(2000) 1 final.

 • Havas, A. 2004: Innovation Policy and Technology Foresight. International Seminar on Technology Foresight Methods and Practices for Ukraine. United Nations Industrial Development Organisation. Kiev, Ukraine.

 • Havas, A., Nyiri, L. 2002: Az előretekintés (foresight) regionális szinten. Budapest.

 • Hronszky, I. 2002a: Kockázat és Innováció, A technika fejlődése társadalmi kontextusban. Arisztotelész Kiadó, Budapest.

 • Hronszky, I., László, T. 1994. Bevezetés a technológia hatáselemzésbe. OMFB. OMIKK Nyomda, Budapest.

 • Kuwahara, T. 2004: Japanese Science and Technology Foresight Project. International Seminar on Technology Foresight Methods and Practices for Ukraine. United Nations Industrial Development Organisation. Kiev, Ukraine.

 • Schwartz, M., Thompson, M. 1990: Divided we stand, Redefining Politics, Technology and Social Choice. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.

 • Shepherd, I. (ed.) 2000: Science and Governance in the European Union. A contribution to the debate.

 • Stirling, A. 1999: On Science and Precaution in the Management of Technological Risk. Vol.1. Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies. Luxembourg.

 • Stirling, A. 2001: On Science and Precaution in the Management of Technological Risk. Vol.2. Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies. Luxembourg.

 • United Nations 1992: Report of the United Nations Conference on Environment and Development. A/CONF.151/26 (Vol. I). Rio de Janeiro.


ad