familjebaserad korttidsintervention inom barn och ungdomspsykiatrin n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Familjebaserad korttidsintervention inom barn- och ungdomspsykiatrin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Familjebaserad korttidsintervention inom barn- och ungdomspsykiatrin

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Familjebaserad korttidsintervention inom barn- och ungdomspsykiatrin - PowerPoint PPT Presentation

rea
130 Views
Download Presentation

Familjebaserad korttidsintervention inom barn- och ungdomspsykiatrin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Familjebaserad korttidsintervention inom barn- och ungdomspsykiatrin • Telefonsamtalet •  Brevet • Samtalet • Utvärdering

 2. Telefonsamtalet • Berätta om korttidsgruppen. • Familjen erbjuds som möjlighet att välja korttidsalternativet. • Vad är anledningen till att man sökt hjälp just nu? • Vilka är resurserna i familjen? • Hur ser nätverket runt familjen ut? • Hur stark är önskan om en förändring? • Familjen bestämmer själv om den vill anta erbjudandet. • De bestämmer också vilka som ska följa med. • Ta med remitterande myndighet

 3. Brevet • Vi har pratat i telefon och erbjudit dig och din familj en kortare och snabbare kontakt än det vi vanligtvis erbjuder. Vi har erbjudit er att träffa oss under ett till två samtal. • (Den och den dagen kommer ni att träffa den och den). • Du och din familj kan bjuda med dem som ni anser kan vara till hjälp för er. • Innan besöket ber vi att ni funderar på följande frågor: • Vad är viktigast att få hjälp med? • Vilka sätt har ni hittills prövat för att komma tillrätta med svårigheterna? • Vad skulle ni vilja få ut av samtalet/n på BUP? • På en skala 0-10, var tycker ni svårigheterna är idag? • Inga svårigheter alls 0------------------------10 Mycket stora svårigheter • Med vänlig hälsning etc

 4. Förväntanseffekten • Press • Skapa positiva förväntningar hos remittörer • Sprid utvärderingar • Öppet hus

 5. Kontakt • Förmedla att ditt team har erfarenhet och kunskap • Förmedla engagemang • Kontakta var och en i familjen • Betona att allas röster och bidrag behövs • Information från var och en som hela personer

 6. Kontext • Kartlägg problemsystemet • Vilka är indragna i de problem man vill söka en lösning på • Utnyttja den kontextuella kartan när ni funderar över hemuppgifter • Var sparsam med samrbetskonferenser och nätverksmöten

 7. Kontrakt • Problemet • Målet • Deltagarna • Arbetssättet • Håll på tidsbegränsningen

 8. Samarbetet mellan behandlarna • Metafor Uppgift Roll 1 Roll 2 • Värmestugan Välkomna Kaffet Saften • Kartrummet Överblicka Intervjuaren Sekreteraren • Teatern Sätta i rörelse Regissören Assistenten • Tankesmedjan Fundera Förändraren Bevararen

 9. Hemuppgifter • Intensiteten i samtalet kan tas med hem • Relevant - kopplad till problemet • Möjlig att lyckas med • Tydlig, lättbegriplig • Engagera så många som möjligt i familjen

 10. Arbetssamtalet • Kolla hemuppgiften • Rapportering • Återfokusering • Salutogen hållning

 11. Det salutogena perspektivet • Empowerment • Agency • Meningsfullhet • Begriplighet • Hanterbarhet

 12. Vaccin mot förlängningssjukan • Varje nytt samtal stjäl ett samtal från nästa familj som står på kölistan. • Terapeutiska förändringar visar sig ofta tydligast tiden närmast efter avslutad behandling. • Vill man ha mer får man söka en ny omgång – men först paus ! • Det finns inget samband mellan problemets ”storlek” och förändringsarbetets ”längd”.

 13. Misstag • Man lägger in en ”bedömning” • Behandlarna lyckas inte sätta familjen i arbete, utan familjen får i stället igång behandlarna. • Man förlänger samtalet • Man glömmer att ge eller kolla upp hemuppgift • De erfarna sysslar med ”långtidsbehandling” medan nybörjarna ger ”korttidsterapi”.

 14. Avslutningssamtalet • Familjen tillskrivs äran av förbättringar. • Hur kan framgångarna stimulera till att ta nya förändringssteg? • Familjerna ger terapeuterna feedback - ömsesidig utveckling! • Be att få använda erfarenheterna för att kunna hjälpa andra familjer vidare med liknande problem