slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
quon-bell

Welkom - PowerPoint PPT Presentation

121 Views
Download Presentation
Welkom
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom in de Christelijke Gereformeerde Kerk Enschede West

 2. Kerkdiensten vandaag Voorganger vandaagZondag 4 mei 2014 09.30 uur en 16.00 uur Ds. H. Carlier

 3. Collectes Er zijn vandaag 2 collectes 1e collecte voor de Kerk 2ecollecte voor de kerkelijke kassen

 4. Kindernevendienst In de morgendienst is er gelegenheid voor de kinderen van 4 t/m 9 jaar om naar de kindernevendienst te gaan!    Jullie zijn van harte welkom!

 5. Oppasdienst Tijdens de morgendienst en tijdens de middagdienst is er oppas voor de allerkleinsten aanwezig   

 6. Broekheurnerstede Vanavond om 19.00 uur is er een evangelisatiedienst in Broekheurnerstede Spreker: br. B Nuijen Voor de koffie zorgen: zr. Gerda Vink en zr. Corrine Carlier

 7. Koffiedrinken Na de ochtenddienst is er koffiedrinken in de grote zaal.Iedereen van harte welkom!

 8. In het weekeinde van 16-19 mei 2014 gaan we weer samen als gemeente kamperen.Locatie: Camping ‘t Klumpke Neede We hopen net zoals de vorige keren op mooi weer. Het beloofd weer een gezellige boel te worden. Geef u snel op, we hebben nog plaats!

 9.   Meer info/opgave op de tafel in de hal van de kerk Opgave kan tot en met maandag 12 mei via de site: www.cgk-enschedewest.nlonder het kopje aktiviteiten(links boven)of bij de dames van de ActiviteitenCommissie

 10. Inzameling voedselbank De diaconieën van CGK Oost en West hebben gezamenlijk het plan opgevat om voedsel in te zamelen voor de Voedselbank Enschede/Haaksbergen. De VBEH verstrekt wekelijks aan  ongeveer 560 huishoudens en gezinnen in Enschede en Haaksbergen een voedselpakket.
  Vandaag staat er wederom een krat voor in de hal van de kerk, waarin houdbare  producten en verzorgingsmiddelen worden ingezameld

 11. Thema avonden Rouwverwerking Het thema van deze avonden: " Rouwverwerking, hoe doe jij dat ?" op maandag 12 mei en maandag 19 mei in de Trefstee, Wethouder Beverstraat 3. Ieder die belangstelling heeft is welkom. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur. Graag opgeven voor 7 mei  per mail via Alice@doorverbinden.comIn verband met aanschaf van materialen wordt er een vergoeding gevraagd van 5 euro.