slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkey György Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkey György Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Velkey György Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Az egészségügyi reform kiemelt céljainak (hatékonyság és igazságosság) megvalósulása az egyházi kórházak szemszögéből. Velkey György Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház. Egyházi kórházak:. Magyarországi Református Egyház Mosdósi Tüdő- és Szívkórháza H – 7257 Mosdós.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Velkey György Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház' - qamar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Az egészségügyi reform kiemelt céljainak (hatékonyság és igazságosság) megvalósulása az egyházi kórházak szemszögéből

Velkey György

Magyarországi Református Egyház

Bethesda Gyermekkórház

egyh zi k rh zak
Egyházi kórházak:

Magyarországi Református Egyház

Mosdósi Tüdő- és Szívkórháza

H – 7257

Mosdós

Megyei kórházzal egyesült

2007. januárjában:

slide3
Kérdések:
 • Mennyire igazságos az egyházi intézményekhez tartozó vagy azokat választó betegek szempontjából a jelenlegi egészségügyi rendszer?
 • Mennyire hatékony az egyházi kórházak háttérbe szorítása az ellátórendszer szempontjából?
egyh zi int zm nyek v laszt sa
Egyházi intézmények választása
 • Területi ellátási kötelezettség alapján
 • Progresszivitás alapján
 • Szabad vallásgyakorlás alapján
sszes akt v gysz m az egyh zi k rh zakban
Összes aktív ágyszám az egyházi kórházakban

Országos aktív ágyszám csökkenési arány: 29,6%

slide8

Az egyházi intézmények aktív ágyszámainak%-os aránya a reform során megszűnésre nem került intézmények között, a Közép-Magyarországi Régióban

az egyh zi int zm nyek kr nikus gysz m ai nak os ar nya a k z p magyarorsz gi r gi ban
Az egyházi intézmények krónikus ágyszámainak %-os arányaa Közép-Magyarországi Régióban
az akt v s kr nikus gysz mok v ltoz s nak ar nyai a kiindul si gysz mokhoz viszony tva
Az aktív és krónikus ágyszámok változásának arányai a kiindulási ágyszámokhoz viszonyítva
mi t rt nt az gysz mokkal
Mi történt az ágyszámokkal?
 • Mosdós beolvadt a megyei kórházba.
 • Az egyházi kórházak aktív ágyainak száma jelentősebben csökkent, mint a többi kórházé.
 • Az egyházi kórházak krónikus ágyainak száma jelentősebben növekedett, mint a többi kórházé.
slide14
Az egyházi intézmények TVK részesedési aránya az országos keretből, a 2006-os és 2007-es pénzügyi évben
slide15
A jelenlegi aktív ágyszám-arány és a 2007. őszi kiegészítő díjazás aránya az országos összeshez viszonyítva
mi t rt nt az akt v fekv beteg gyak finansz roz s val
Mi történt az aktív fekvőbeteg ágyak finanszírozásával?
 • Az egyházi kórházak aktív ágyainak finanszírozása jelentősebben csökkent, mint a többi kórházé
 • A 2007. évi őszi kiegészítő finanszírozásból jelentősen kevesebb pénzt kaptak az egyházi kórházak.
az egyh zi int zm nyek r szesed si ar nyai az orsz gos eg szhez viszony tva
Az egyházi intézmények részesedési arányai az országos egészhez viszonyítva

Hiányzik 42 ágy, 3734 TVK (545 MFt) fekvő finanszírozás, 47 MFt kieg. díjazás

kinek hi nyzik az gy a p nz
Kinek hiányzik az ágy, a pénz???
 • A súlyos égéssérült gyermekeknek,
 • A katasztrófa epilepsziás, súlyosan károsodott gyermekeknek,
 • Az invazív kardiológiai beavatkozásra szoruló betegeknek,
 • A budai belgyógyászati betegeknek…
ter leti ell t si k telezetts g jelent s cs kken s
Területi ellátási kötelezettség:jelentős csökkenés

Bethesda Gyermekkórház:

 • XVI. kerület,
 • teljes gyermekneurológia,

Budai Irgalmas Kórház:

 • teljes kardiológia és belgyógyászat,
 • reumatológia - kb. 800.000 lakos helyett 12.000 fő,
 • urológia - budapesti kerületek

Budapesti Szent Ferenc Kórház:

 • II. kerület,
 • teljes kardiológia és kardiológiai intenzív és sebészet

Kapott területek belgyógyászatból: Pest Megye három települése

progresszivit s hi nya
Progresszivitás hiánya
 • Nincs a súlyponti kórházak között egyházi kórház
 • Az országos vagy regionális szakmai központok nem szerepelnek a területi ellátási kötelezettségben

(pl. Bethesda – gyermekneurológia,

BIK – kardiológia)

egyh zi int zm ny szabad v laszt sa int zm nyfinansz roz s
Egyházi intézmény szabad választása, intézményfinanszírozás

Alkotmány

60. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.

(2) Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását, és azt a szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa vagy taníthassa.

1997. évi CXXIV. törvény 5. § (1):

„Az egyházi intézményfenntartók által ellátott nevelési-oktatási, felsőoktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, sport, illetőleg gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek központi költségvetési finanszírozása az állami és önkormányzati intézményekre vonatkozó általános szabályok alapján, azokkal azonos mértékben történik.”

slide23
„Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a döntéshozók az egészségügyi szerkezet jelenleg folyó átalakítása során fordítsanak figyelmet arra, hogy az ellátásra szorulóknak felekezeti hovatartozástól és lakóhelyüktől függetlenül módjuk legyen a gyógyulásuk érdekében az egyházi kórházak kínálta sajátos gyógyítási utat választani.” –

2004. május 14., egyházi kórházak vezetői

„Amennyiben a pénztártag olyan szolgáltatónál kíván igénybe venni nem sürgősségi szolgáltatást, amellyel a pénztárnak nincs szerződése, akkor a szolgáltatónak beavatkozás előtt a pénztár hozzájárulását kell megszereznie...” -

2007. október 8., Egészségügyi Minisztérium

slide24
1999. évi LXX törvény (A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között született 1997-es megállapodás ratifikálása):

a Magyarországi Református Egyházzal kötött megállapodás - 1057/1999. (V. 26.) Kormány határozat,

A Magyarországi Evangélikus Egyházzal kötött megállapodás - 1056/1999. (V. 26.) Kormány határozat,

a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével kötött megállapodás - 1045/2001. (IV. 20.) Kormány határozat

„az egyházak közszolgálati tevékenységének és az egyházi intézményfenntartónak az állami, illetve önkormányzati fenntartóval azonos szintű támogatásának az alapja az állampolgárok azon döntése, ahogyan az egyházi intézményeket igénybe veszik.”

A Református Egyházzal és a MAZSIHISZ-szel kötött szerződésben a közszolgálati feladatokkal kapcsolatban az érintettek a kormány határozatok 7. cikkelyeiben rögzítik, hogy mindkét vallási szervezet „hitelveiből fakadóan feladatának tekinti olyan egészségügyi (és egyéb) intézmények alapítását, fenntartását, működtetését, amelyek hozzájárulnak a lelki és testi egészség megőrzéséhez.”

Nincs az önkormányzati, állami tulajdonosi hányadot pótló egészségügyi kiegészítő normatíva

slide25
Kérdések:
 • Mennyire igazságos az egyházi intézményekhez tartozó vagy azokat választó betegek szempontjából a jelenlegi egészségügyi rendszer?
 • Mennyire hatékony az egyházi kórházak háttérbe szorítása az ellátórendszer szempontjából?
egyh zak
Egyházak
 • Több fenntartói, társadalmi és külföldi forrás felhasználása nem adófizetői pénzből
 • Betegközpontú ellátás – lelkigondozók, lelkészek, önkéntesek, stb.
 • Fokozott belső motiváció – olcsóbb munkaerő
 • Országos gyülekezeti gondozói és prevenciós hálózati lehetőség

Költséghatékonyság???

k sz n m a seg ts get
Köszönöm a segítséget…
 • Dr. Bene Krisztián

(Budai Irgalmasrendi Kórház Kht.)

 • Szinai T. József

(MAZsIHISz Szeretetkórház)

 • Dr. Tahy Ádám

(Budapesti Szent Ferenc Kórház)