het zutphense vastgoedplan 2012
Download
Skip this Video
Download Presentation
Het Zutphense Vastgoedplan 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Het Zutphense Vastgoedplan 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Het Zutphense Vastgoedplan 2012. Doelstelling. Een bijdrage leveren aan de economische en maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Door professionalisering en het inzichtelijk krijgen van (de prestaties van) het vastgoed. Uitvoerend. Controller. Makelaar. Ondernemer. Strateeg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Het Zutphense Vastgoedplan 2012' - prunella-ronny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
doelstelling
Doelstelling

Een bijdrage leveren aan de economische en

maatschappelijke doelstellingen van de

gemeente.

Door professionalisering en het inzichtelijk

krijgen van (de prestaties van) het vastgoed.

waar staan we nu
Uitvoerend

Controller

Makelaar

Ondernemer

Strateeg

Waar staan we nu?
 • Uitvoerend  techniek
 • Controller  analytisch
 • Makelaar  probleemoplossend
 • Ondernemer  organisatieplanning
 • Strategie  strateeg
 • stappen gezet maar moeten verder ontwikkelen.
piramide vastgoed
Piramide vastgoed

Beleid

Strategisch

Raad/college

Vastgoed-coördinator

Tactisch

Vastgoed-beheerder

Operationeel

Budget

portfoliomanagement
Portfoliomanagement
 • Gemeenteraad en college van B&W
 • Op strategisch niveau samenstelling van de portefeuille bepalen
 • Lange termijn visie
 • Evenwichtige portefeuille
 • Beleid op ontwikkelen
assetmanagement
Assetmanagement
 • Vastgoedcoördinator
 • Formuleren vastgoedbeleid
 • Exploitatie en verkoop
 • Link tussen operationeel en strategisch (belangentegenstellingen)
property management
Property management
 • Vastgoedbeheerder
 • Administratief, technisch en commercieel beheer
 • Optimaal instandhouden van objecten
waarom vastgoed
Waarom vastgoed
 • Voordelen
 • Stabiel (financieel en maatschappelijk) rendement
 • Autonome waardegroei
 • Individueel te verkopen
 • Nadelen
 • Ondoorzichtige markt
 • Illiquide
 • Bewerkelijk

Hebben van eigendom van vastgoed noodzaakt tot

aansluiting zoeken bij markt

objectbeleid
Objectbeleid

Het object is in beeld. Hoe te komen tot

weloverwogen keuze/advies?

 • Inventarisatie
 • Analyses
 • Scenario’s en toekomstige kasstromen
 • Keuze
verkoop vastgoed
Verkoop vastgoed
 • Situationeel
 • Rendement
 • Status
 • Evenwichtige portefeuille
verdeling vastgoed
Verdeling vastgoed
 • Eigen organisatie
 • Torens en stadsmuren
 • Verhuurde panden
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Strategisch vastgoed
 • Woningen
vervolg
Vervolg
 • Ontwikkelen accommodatiebeleid
 • Samenvoegen met andere beleidsvelden?
 • Optimaliseren beheer en beleid
 • Aansluiten op markt
 • Verkoop niet vanzelfsprekend maar ook niet uitsluiten
 • Verdere ontwikkeling/actualisatie cijfers (reserves en voorzieningen)
inventarisatie gegevens
Inventarisatie gegevens
 • Wat is er tot nu toe gedaan qua inventarisatie?
 • Taxatie panden
 • Onderhoudgegevens
 • Opbrengsten
 • Rekenmodel
slide14
Rekenmodel Vastgoed Zutphen
 • Principes en werkwijze van het model
slide15
Basisprincipes
 • Eenvoudige invoer van kosten, opbrengsten, taxaties, etc.
 • Standaard parameters
 • Snel doorrekenen van scenario’s
 • Financiële beoordeling pand door output kengetallen
 • Goede input = goede output
slide16
Waarderingen in model
 • Waarderen van panden:
 • WOZ-waarde OZB aanslag
 • Boekwaarde balanswaarde:
 • Herbouwwaarde  verzekerde waarde
 • Onderhandse verkoopwaarde verkeerswaarde
 • Welke waarde van belang?
 • In model en vastgoedplan zijn dit:
 • - Boekwaarde (kapitaallasten, af te boeken bij verkoop)
 • - Verkoopwaarde (bij verkoop, stille reserve)
slide17
Relevante output
 • Kosten en opbrengstverhouding per pand / groep (winst of verlies)
 • Verhouding verkoopwaarde – boekwaarde(boekwinst bij verkoop)
 • Netto Contante Waarde(waarde toekomstige kasstromen per heden)
 • Bruto Aanvangsrendement(huurwaarde jaar 1 gedeeld door investering)
 • Netto Aanvangsrendement(huurwaarde jaar 1 minus exploitatielasten gedeeld door investering?)
ad