investi n v daje n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Investiční výdaje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Investiční výdaje - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Investiční výdaje. Podstata. I = výdaje na kapitálové statky a změna stavu zásob Rozdíl mezi I a Ip. Ip = plánované investice, to co firmy chtějí vynaložit na kap. statky a plánované zvýšení zásob, I zahrnuje i neplánované zvýšení zásob.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Investiční výdaje' - pomona


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podstata
Podstata
 • I = výdaje na kapitálové statky a změna stavu zásob
 • Rozdíl mezi I a Ip. Ip = plánované investice, to co firmy chtějí vynaložit na kap. statky a plánované zvýšení zásob, I zahrnuje i neplánované zvýšení zásob.
 • Hrubé a čisté investice: hrubé zahrnují i opotřebení kapitálu
 • I > Ip, firmám neplánovaně rostou zásoby, pokud se tak děje déle, omezení produkce a HDP a růst nezaměstnanosti (u)
 • I < Ip, firmám klesají zásoby, je-li volná kapacita, firmy rozšiřují produkci, HDP roste, u klesá. Není-li, růst cen, na agregátní úrovni inflace (π)
 • I jedním z klíčových faktorů dlouhodobého růstu HDP
 • I jsou procyklické, přičemž při obvykle rostou a klesají více než HDP.
optim ln mno stv kapit lu
Optimální množství kapitálu
 • Odpovídá na otázku, kolik by firmy měli investovat
 • Obecně: příjem z mezního produktu kapitálu (MRPk) by měl odpovídat mezním nákladům na kapitál (MCk)
 • MRPk = mezní produkt investice (MQ´) v peněžních jednotkách
 • MCk = opotřebení kapitálu (investice se musí zaplatit, po dobu své životnosti na sebe musí vydělat) a r (reálná úroková míra, jako náklad obětované příležitosti, OPC)
 • Zvyšuj-li jen I (jen kap. Statky), je MQ´ klesající a celková produkt TQ´ má standardní tvar (platí zákon klesajících MQ´)
 • Roste-li I, musí firmy zpravidla rozšiřovat i počet zaměstnanců (L) a další faktory (materiál). Porovnávají tak MR a MC (kdy v MC jsou zahrnuty i OPC). Optimální zásoba kapitálu je potom taková, kdy se MR a MC rovnají. Čili u další investice by platilo: MR<MC
optim ln mno stv kapit lu1
Optimální množství kapitálu
 • Chce-li firma zvýšit produkci, musí zvýšit I.
 • Na agregátní úrovni (AL): velikost I závisí na velikosti HDP, roste-li HDP, musí růst I. Tomu se říká model akcelerátoru.
 • Velikost I závisí na úrovni produkce firem, samotná produkce odhad budoucích MR a MC.
 • Součet produkce jednotlivých firem, kdy platí MR = MC, dá HDP, kapitálovou zásobu si pro dané množství označme K* (optimální kap. zásoba) a HDP jako Y*
optim ln mno stv kapit lu2
Optimální množství kapitálu
 • Platí: ν = K*/Y*, jedná se o průměrný produkt kapitálu, pokud u všech firem MR=MC
 • Na AL: K* = v * Y*
 • Pokud firmy předpokládají, že rozšíření produkce (např. díky inovaci) splňuje podmínku MR ≥ MC, musí rozšířit i I jako rozdíl mezi K*t-1 a K*. I = K*t – K*t-1.
 • V praxi ale je přizpůsobení (rozšíření) často delší čas, I vyžadují čas (postavit budovu, pořídit stroj chvíli trvá). Optimální množství kapitálu je tedy dosahováno postupně.
 • I = ε * (K*t – K*t-1), ε v intervalu (0, 1). Tomu se říká model flexibilního akcelerátoru.
 • Na AL: I = v * Y*t – v * Y*t-1 = v * ΔYPři dynamickém přizpůsobení: I = ε * v * ΔY
fisk ln monet rn politika a i
Fiskální, monetární politika a I
 • Růst G a vytěsňovací efekt
 • Snížení daní
 • Daňové výhody
 • Změna nominální úrokové míry
tobinovo q
Tobinovo q
 • Jednoduchý ukazatel, kdy se firmě vyplatí investovat.
 • Podíl tržní hodnoty firmy a a reprodukční nákladů firmy
 • Tržní hodnota = nominální množství akcií krát aktuální kurs akcií. Závisí na očekávaných výnosech firmy
 • Reprodukční náklady = náklady, za které by se daly pořídit aktiva, jež firma má
 • Je-li q > 1, vyplatí se firmě investovat, jinak ne
 • Očekávané výnosy, diskontujeme je na současnou hodnotu PV = suma i od 1 do n EP/(1+i)n ), kde EP = ekonomický zisk, i = úroková míra
 • Roste-li i, klesá PV, snižuje se q, snižují se I.
ad