kardiorespira n adaptace na tr nink l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KARDIORESPIRAČNÍ ADAPTACE NA TRÉNINK PowerPoint Presentation
Download Presentation
KARDIORESPIRAČNÍ ADAPTACE NA TRÉNINK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

KARDIORESPIRAČNÍ ADAPTACE NA TRÉNINK - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

KARDIORESPIRAČNÍ ADAPTACE NA TRÉNINK. FTK UP OLOMOUC. Kardiorespirační vytrvalost. Schopnost vydržet prolongovanou rytmickou zátěž - vyvíjí se paralelně s aerobní kapacitou. Nejlepší indikátor kardiorespirační vytrvalosti je VO 2 max.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KARDIORESPIRAČNÍ ADAPTACE NA TRÉNINK' - pippa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kardiorespira n vytrvalost
Kardiorespirační vytrvalost
 • Schopnost vydržet prolongovanou rytmickou zátěž - vyvíjí se paralelně s aerobní kapacitou.
 • Nejlepší indikátor kardiorespirační vytrvalosti je VO2 max.
 • Kardiální výkon (Q = SV . SF) - kolik krve vypudí srdce za minutu
 • a-v diference kyslíku - kolik kyslíku se extrahuje z krve do tkání:

VO2 = SV . SF . a-vO2 diff

kardiorespira n vytrvalost3
Kardiorespirační vytrvalost
 • K největším změnám dochází v levé komoře.
 • Vnitřní rozměry levé komory se zvětšují (odpověď na zvýšené plnění).
 • Tloušťka a síla levé komory se zvyšuje.
slide4

Rozdíl ve velikosti srdce

v absolutních

a relativních hodnotách

systolick volum
Systolický volum
 • Při vytrvalostním tréninku se systolický objem zvětšuje v klidu, při submaximální práci i při maximálním úsilí.
 • Hlavním faktorem ,který způsobuje zvětšení systolického objemu je zvětšený end-diastolický objem (zvětšený PV?).
slide6

Rozdíl v EDV

při zvyšující se IZ

před a po tréninku

Rozdíl v EDV

při zvyšující se IZ

před a po tréninku

systolick volum7
Systolický volum

Dalším ovlivňujícím faktorem jsou

zvýšená kontraktilita levé komory, vyvolaná hypertrofií myokardu,

zvýšená elasticita stěny, vyvolaná zvýšeným napětím uvnitř komory v důsledku zvětšeného diastolického plnění.

srde n frekvence
Srdeční frekvence
 • SF v klidu (SFk) s vytrvalostním tréninkem výrazně klesá.
 • U hypokinetických osob se snižuje asi o 1 tep za první týdny tréninku.
 • SF během submaximální práce se také snižuje (o 20 - 40 tepů za 6 měsíců tréninku) v závislosti na tréninkovém objemu.
slide9

Změny v submaximální SF při

vytrvalostním tréninku.

srde n frekvence10
Srdeční frekvence
 • SF max zůstává nezměněná nebo klesá jen nepatrně.
 • SF v průběhu zotavení klesá rychleji i v průběhu zotavení.
slide11

Změny SR v průběhu

zotavení po

6-týdenním

tréninku.

25% zrychlení zotavení

srde n frekvence12
Srdeční frekvence

Silový trénink snižuje SF výrazně méně než trénink vytrvalostní.

srde n v kon
Srdeční výkon
 • Q v klidu a během submaximální práce zůstává po tréninku nezměněný nebo mírně klesá.
 • Q se významně zvyšuje při maximální práci (důsledek podstatného zvýšení maximálního systolického objemu).
slide14

30

Po tréninku

20

Srdeční výkon (l/min)

10

Před tréninkem

20

40

60

80

100

% VO2 max

pr tok krve
Průtok krve
 • Průtok krve svaly se v důsledku tréninku zvětšuje v důsledku
  • zvětšení kapilarizace
  • rozšířením a větším otevřením už existujících kapilár
  • efektivnější redistribuce krve
 • TK v klidu je vytrvalostním tréninkem celkově redukovaný u osob s hraniční nebo mírnou hypertenzí
objem krve
Objem krve
 • Objem krve se po vytrvalostním tréninku zvětšuje - důsledek zvýšeného PV (jeden z největších tréninkových efektů).
 • Množství erytrocytů se může zvyšovat, ale nárůst PV je větší.
 • Proto klesá viskozita krve (zlepšuje se cirkulace).
 • Vzestup PV koreluje s SV a VO2 max.
slide17

Zvýšení celkového objemu krve a PV po vytrvalostním tréninku.

I když se hematokrit snížil, objem erytrocytů se mírně zvýšil.

plicn parametry
Plicní parametry
 • Plicní objem zůstává po vytrvalostním tréninku nezměněný.
 • Dechový objem zůstává nezměněný v klidu a při submaximální práci, při maximální práci se zvyšuje.
 • Frekvence dýchání se v klidu nemění, při submaximální práci se mírně snižuje, při maximální práci se významně zvyšuje.
plicn parametry19
Plicní parametry
 • Kombinovaný vliv zvýšeného dechového objemu a frekvence dýchání se projevuje zvětšením plicní ventilace při maximální práci.
 • Plicní difuse se při maximální práci zvyšuje (důsledek zvýšené ventilace a zvýšeného prokrvení plic).
 • a-v diference po vytrvalostním tréninku významně stoupá (zejména při maximální práci) - důsledek zvýšené extrakce kyslíku a efektivnější distribuce krve.
slide20
Laktátový práh po vytrvalostním tréninku stoupá - větší intenzita zatížení při aerobním metabolismu (bez vzestupu laktátu nad klidovou hladinu).

Mírně stoupá maximální hladina krevního laktátu.

slide21

Laktátový práh a rychlost

plavání před a po

5 měsíčním tréninku

0,95 m/s

1,19 m/s

Na úrovni LP

zrychlení

o 25%!

slide22
Větší utilizace volných mastných kyselin.
 • VO2 mírně stoupá v klidu a mírně klesá nebo se nemění během submaximální práce.
 • VO2 max stoupá významně - tento vzestup je individuálně rozdílný (genetika). Hlavním limitujícím faktorem je dodávka kyslíku aktivním svalům.
slide23
I když dosahuje VO2 max dosahuje individuálního maxima, může vytrvalostní výkonnost při kvalitním vytrvalostním tréninku kontinuálně stoupat několik roků.
slide24

25-letý muž začal trénovat při VO2/kg = 52 ml/kg

Za 2 roky dosáhl geneticky determinovaného maxima 71 ml/kg

Byl schopen běhat na 75% VO2 max a rychlosti 9,4 mil/hod

Dále nebyl schopen VO2 max zvýšit i při intenzivnějším tréninku

slide25

Po dalších dvou létech intenzivního tréninku však

byl schopen běhat závody na úrovni 88% VO2 max!

Běžecká rychlost se

zvýšila o 15%!

slide26
Individuální geneticky předurčená hodnota VO2 max se pohybuje v rozsahu 10% až 50% variací hodnot VO2 max.
 • Dědičnost vysvětluje individuální variace při odpovědi různých osob na identický tréninkový program.
slide27
Aerobní kapacita s věkem klesá - příčinou může být redukovaná pohybová aktivita.
 • Ženy mají hodnoty VO2 max asi o 10% nižší než muži.
 • Jestliže je trénink specifický a odpovídá typu závodní aktivity, je nárůst kardiorespirační kapacity největší.
slide28
Hodnoty VO2 max dosažené na běhátku versus dosažené při specifické sportovní aktivitě.

Většina hodnot dosažených při specifické aktivitě byla větší než hodnoty dosažené na běhátku!

!!!

slide29
Silový trénink kombinovaný s vytrvalostním tréninkem neredukuje zlepšení aerobní kapacity a může pomoci zvyšovat krátkodobou vytrvalost.
 • Všichni sportovci uplatní zlepšení aerobní kapacity.
slide30

auza