patch clamp tekni i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Patch Clamp Tekniği PowerPoint Presentation
Download Presentation
Patch Clamp Tekniği

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Patch Clamp Tekniği - PowerPoint PPT Presentation


 • 372 Views
 • Uploaded on

Patch Clamp Tekniği. Doç.Dr. Ülkü Çömelekoğlu. Nedir Patch Clamp ?. Büyük hücrelerden bir tek iyon kanal aktivitesinin küçük hücrelerden ise toplam zar akımının ölçülmesi yöntemidir. Nereden nereye geldik?. 1780-1940 dönemi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Patch Clamp Tekniği


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
patch clamp tekni i

Patch Clamp Tekniği

Doç.Dr. Ülkü Çömelekoğlu

nedir patch clamp
Nedir Patch Clamp ?
 • Büyük hücrelerden bir tek iyon kanal aktivitesinin küçük hücrelerden ise toplam zar akımının ölçülmesi yöntemidir.
1780 1940 d nemi
1780-1940 dönemi
 • Sinir ve kas gibi hücrelerde elektriksel akımın varlığı (Galvani 1786)
 • Canlı organizmaların hücrelerden oluştuğu (Schleiden ve Schwann 1850).
 • Sinir sisteminde nöronların varlığı ( Ramon Cajal 19. Yüzyıl sonu)
slide5
Sinir ve kas hücrelerinin sistematik olarak uyarılması ve yanıtlarının incelenmesi (19 yüzyıl sonları)
 • Bu yanıtları fizikokimyasal terimlerle yorumlanması ( Bernstein)
slide6
Galvonometrenin (20. Yüzyıl başı)
 • Vakum tüplü amplifikatörün ve katot ışınlı osiloskopun geliştirilmesi (Birinci dünya savaşından sonra)
 • Ve hücre dışından aksiyon potansiyeli kaydının yolunun açılması
1940 1950 y llar
1940-1950 yılları
 • Hücre içi kayıt
 • Voltaj klamp tekniği
 • Matematiksel modeller
h cre i i kay tlar
Hücre içi kayıtlar
 • Mürekkep balığı dev aksonunda ilk hücre içi kayıtlar
slide9
Ling ve Gerard (1949)
 • İlk intrasellüler sinyal kaydı
 • Nastuk ve Hodgkin (1950)
 • İlk intrasellüler aksiyon potansiyeli kaydı
 • Fatz ve Katz (1951)
 • İlk nöromüsküler kavşakta elektriksel aktivite kaydı.
voltaj klamp
Voltaj klamp
 • Toplam zar akımının kaydedilmesi
 • Zar akımının bileşenlerine ayrılması
 • Voltaj bağımlı kanallar düşüncesinin

oluşması

patch clamp 1976 ve sonras
Patch Clamp (1976 ve sonrası)
 • 1976 yılında enzimatik olarak yüzeyi temizlenmiş kurbağa kas hücre zarınının küçük bir parçası Neher ve Sakmann tarafından izole edilmiş ve pipet ucundaki zar parçasında asetilkolin ile aktive olan iyon kanalı akımları gözlenmiştir
slide12
Daha kaliteli ve ayırdedilebilir akımlar 1981 de pipet ucunun temiz, pürüzsüz olması ve emme uygulanması ile sağlanmıştır.
neden patch clamp
Neden Patch Clamp?
 • Canlı sistemde hücrelerarasında bilgi iletimi aksiyon potansiyeli adını verdiğimiz elektriksel sinyallerle sağlanır.
slide14
Elektriksel sinyallerin oluşabilmesi için zarın iki tarafında bulunan iyonların büyük bölümü hücre zarına gömülü bulunan iyon kanallarından geçmesi gerekir.
slide15
Bu nedenle iyon kanalları canlının sağlıklı bir yaşam sürmesi açısından büyük önem taşır
slide16
İyon kanallarının yapı ve işlevlerinde oluşacak değişiklikler iyon kanal hastalıkları olarak tanımlanan hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur.
yon kanal hastal klar n n nedenleri
İyon kanal hastalıklarının nedenleri
 • Kanal proteinindeki mutasyonlar
 • Regülatör moleküllerdeki mutasyonlar
 • Kanal proteinlerine karşı oluşan antikorlar
 • Toksinler
slide18
İyon kanal akımlarının kaydedilmesi iyon kanallarının normal kinetik özelliklerinin ve iyon kanal hastalıklarının mekanizmalarının anlaşılması açısından günümüzde biyoelektriksel açıdan en ileri adımdır.
slide20
Hücre zarındaki iyon kanallarının özellikleri ile ilgili bilgimiz büyük ölçüde voltaj klamp yöntemi sayesinde olmuştur. Yöntem kabaca hücre zarından iyon geçişlerini elektriksel akım olarak ölçmemizi sağlar.
slide21
Patch-clamp voltaj klamp yönteminin geliştirilmiş bir uygulamasıdır ve tek kanaldan geçen akımların kayıtlanmasını sağlar.
slide22
Bu yöntemde pipet ucu ile zar arasında çok sıkı bir yapışma sağlama (sealing), elektrofizyoloji alanında bir çığır açmış ve zarın elektriksel özellikleri çok hızlı biçimde ortaya çıkmıştır.
slide23
Patch-clamp düzeneğinin kurulması biraz pahalı bir yöntemdir. Ancak uygulama sırasında masraflarının az olması önemli bir avantajdır.
patch clamp konfig rasyonlar
Patch-Clamp Konfigürasyonları
 • Amaca uygun olarak farklı konfigürasyonlar oluşturulabilir. Genel olarak kullanılan dört farklı patch clamp tekniği vardır
slide25
1. Hücre üzerinde (Cell-Attached)
 • 2. İçi dışarıda
 • (İnside-out)
 • 3. Dışı-dışarıda
 • (outside-out)
 • 4. Tüm hücre
 • (Whole-cell)
h cre zerinde cell attached
Hücre üzerinde (Cell-attached)
 • Pipetle yakalanan hücre zarı yamasından geçen akımın kaydedilmesidir.
 • En basit kayıt biçimidir.
 • Pipet içine hücre dışı sıvısı konur.
 • Bu kayıt biçimi izole zar parçasından 2.haberci aracılı hormon nörotransmitter etkisini göstermek için kullanır.
 • En büyük avantajı sitoplazmik ortamı doğal şartlarda korumasıdır.
nside out i d ar da
İnside-Out (İçi-dışarıda)
 • Yapışmadan sonra pipet geri çekilirse yama pipetin ucunda kalacak şekilde zardan ayrılır.
 • Yamanın sitoplazmik yüzü banyo ortamına temas eder, zarın dış yüzü ise pipet içine bakar.
 • Kanalların sitoplazmik yüzüne yaklaşma bu kayıt biçiminin en önemli özelliğidir.
t m h cre whole cell
Tüm Hücre (Whole-Cell)
 • Pipetle hücreye sıkı yapışıklık sağladıktan sonra, pipete emme uygulanarak tutulan yama yırtılır ve tüm hücrenin toplam zar akımı kaydedilir.
 • Tek kanal iletkenliği ölçülemeyecek kadar küçük olan veya hücre zarında seyrek olarak bulunan kanallarla ilgili bilgileri edinmek için kullanılır.
d d ar da outside out
Dışı dışarıda (Outside-out)
 • Whole-cell’den sonra pipet yavaşça geri çekilir ve zar parçası koparılır. Zar parçasının uçları kapanır, pipet ucunda bir vezikül elde edilir.
 • Zar dış yüzüne iyon veya ligand uygulamaları için kullanılır.
d zenek
Düzenek
 • Mikropipet ve elektrotlar
 • Patch-Clamp Amplifikatörü
 • İnvert Mikroskop
 • Mikromanuplatör
 • Kayıt ve analiz araçları
 • Vibrasyon önleyici masa
 • Faraday Kafesi
 • Hücre