vi bl ddrar i minnenas arkiv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vi bläddrar i minnenas arkiv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vi bläddrar i minnenas arkiv

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Vi bläddrar i minnenas arkiv - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Vi bläddrar i minnenas arkiv. eller Va’ va de vi sa. Om framtiden !. Gemensam process. Verksamhetsidé för en ökad måluppfyllelse. Ledarskapet. Lärprocessen. Skolans verksamhetsidé. 1. Elevernas/ barnens inre motivation och lust att lära

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vi bläddrar i minnenas arkiv' - piera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vi bl ddrar i minnenas arkiv

Vi bläddrar i minnenas arkiv

eller

Va’ va de vi sa

Om framtiden !

slide2

Gemensam process

Verksamhetsidé för en ökad måluppfyllelse

Ledarskapet

Lärprocessen

slide3

Skolans verksamhetsidé

 • 1. Elevernas/ barnens inre motivation och lust att lära
 • För oss innebär detta att varje enskild elev/barn känner att det är roligt, intressant och utmanande i skolan.
 • Delaktighet och medskapande
 • För oss innebär det att eleven/barnet känner det angeläget och har en reell möjlighet genom medskapande att påverka hela sin skolsituation.
 • 3. Helhetssyn i lärandet
 • För oss innebär det att eleven/barnet utifrån sammanhang känner sig utmanad att skaffa sig kunskap för att förstå och påverka sin omvärld och dess delar.
gemensam process
Gemensam process
 • Utbildningar; kurser och seminarier kring lärande organisationer
 • Medforskarinsatser
 • Insatser vid studiedagar/fortbildning kring verksamhetsidén
 • Utbildningsdagar för fackliga företrädare samt referensgruppssamverkan
 • Uppföljningar
 • Samordningsinsatser
ledarskap valideringsprocessen
Ledarskap/Valideringsprocessen
 • Pilotverksamhet
 • Validering av ca 350 rektorer (Omgång 1)
 • Ledarskapsutveckling för rektorer
 • Lärares ledarskap (S:a 340)
l rprocessen
Lärprocessen
 • Lärande organisation
  • Verksamhetsidén i hela organisationen
  • Omfattar alla
 • ”Detta eviga lärande”
 • Arbets- och utvecklingsorganisation
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Stödinsatser till förvaltningar
slide7

Gemensamma

Sektorschefsgruppen

Samordning kring

styrdokument

Övergripande

processer

Dialoger med fackliga

Ledarskap

Valideringsomgång 2

Ledarskapsinsatser

Mentorsutbildning

Teamutv

Handledning

Lärprocessen

Lärande samtal

Systematiskt

kvalitetsarbete

Organisationsutv

Dialogkonferens

Läsa skriva räkna

enl mckinsey m fl
Enl. McKinsey m.fl.
 • Sammanhållen kvalitet i lärandet
 • Professionens mycket stora betydelse – lärarnas/förskollärares status, rekryteringen till yrket
 • Kompetensutvecklingen naturlig del av arbetet ”i klassrummet”
 • Kompetenta skolledare med tid för pedagogisk utveckling
john hattie visible learning
John Hattie (Visible Learning)

The remarkable feature of the evidence is that the biggest effects on student learning occur when teachers become learners of their own teaching, and when students become their own teachers. If the teacher’s lens can be changed to seeing learning through the eyes of students, this would be an excellent beginning.”

framg ngsrika skolor f rskolor
Framgångsrika skolor/förskolor
 • Pedagoger som är kunniga och reflekterar över resultat
 • Tydlig ansvarsfördelning på skolan
 • Elevernas kännedom om uppsatta mål och resultatåterkoppling till eleven
 • Lärarens / Förskollärarens pedagogiska förmåga
eftertanke
Eftertanke

Hur ställer jag mig till att fokus hamnar på verksamhetens utveckling eller elevernas lärande?

Hur ställer jag mig till kravet på att jag/vi systematiskt ska reflektera över min verksamhetens resultat eller elevernas måluppfyllelse?

Kan vi ha ett gemensamt lärande i vårt arbetslag eller på skolan/förskolan?

I min roll ingår att arbeta med ständiga förbättringar. Vad kan det innebära för mig?

st d f r att starta upp ett systematiskt kvalitetsarbete
Stöd för att starta upp ett systematiskt kvalitetsarbete
 • Skapa dina rutiner (hur och när) för att sytematiskt reflektera över din verksamhets eller din undervisnings resultat
 • Skapa rutiner för (hur och när) regelbundna dialoger och reflektioner tillsammans med dina elever/barn kring gruppens och individens resultat.
 • Skapa rutiner för (mitt ansvar och mina förberedelser) för att möjliggöra regelbundna dialoger och reflektioner tillsammans med kollegor.
dialogkonferens
Dialogkonferens
 • Dialogkonferensens idé:
  • Ett sätt att strukturera dagen så att alla kan komma till tals
  • Skapa möjligheter för alla att få syn på både egna och andras tankar
 • Samtalets idé och form
  • Dialogen som samtalsform
  • Fördjupande frågor
  • Perspektiven
 • Den egna processen
  • Reflektion
  • strukturera den egna erfarenheten
 • Dialogkonferensens yttre form
  • Heldagsmöten med team/grupper
  • Indelning av dagen i tre dialogmöten mellan olika konstellationer samt fördjupande inspel från aktuell forskning