kj benhavns boldklub n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kjøbenhavns Boldklub PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kjøbenhavns Boldklub

play fullscreen
1 / 36

Kjøbenhavns Boldklub

118 Views Download Presentation
Download Presentation

Kjøbenhavns Boldklub

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kjøbenhavns Boldklub KB Fodbold 2010 Beretning Keld Jørgensen

 2. Fodbold 2010

 3. Nøgleord KB FODBOLD for alle og dem der vil lidt mere link til KB indslag på TV2 Lorry http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2010/12/8?video_id=44466

 4. Målsætning • Opretholde en ’rød tråd’ i det sportslige arbejde • Være et element i FCK sportslige succes • Forblive en af DBU A* licens klubber for drenge • Være med i toppen af DBU’s fodboldrækker (top 3) • Udvikle spillere til FCK superliga hold (2 om året) • Give plads til 100 fodbold børn i hver årgang • Opretholde minimum 10 junior og ynglingehold • Opretholde minimum 20 senior og oldboys hold • Spille i de for klubben højst opnåelige turneringer • Tilbyde et højt aktivitets niveau for alle årgange

 5. Ledelse • Udviklingsplan for medlemmer, personale og hold er tæt på det ønskede niveau og de fastsatte mål • Talentudvikling i form af School of Excellence har for alvor markeret sig og fundet sine ben at stå • Udvidelse af lokale faciliteterne er godt på vej med etableringen af den nye fodbold tilbygning • Tilpasning af ledelsesstruktur og afdelingsledergruppe • Gennemførelse af leder + træner undersøgelse i KB og FIU regi, som konkluderer et stort behov for sportslig support på banerne og administrativ hjælp • Udarbejdelse af oplæg til fremtidig fodbold organisation

 6. Medlemmer

 7. Medlemmer • Fordelingen af medlemmer ultimo 2010 (2009) … • Micro: 409 (408) • Børn: 353 (312) • Ungdom: 364 (341) • Senior: 346 (304) • Oldboys: ….. • Henover hele året har fodbold haft 1609 medlemmer • I gennemsnit ligger fodbold på ca. 1400 medlemmer • Medlemskab og kontrol er fortsat en stor udfordring ? • Nye tiltag på vej i relation til indmeldelse, kontrol …

 8. Personale

 9. Personale • Fordelingen af ledere/trænere ultimo 2010 (2009) … • Micro: 89 (96) • Børn: 57 (56) • Ungdom: 64 (60) • Senior: 26 (22) • Oldboys: 14 (16) • Hertil skal lægges +50 frivillige i forskellige funktioner • Stor tilslutning til CL arrangementer, årsfest, studietur • Nye tiltag iværksat vedr. registrering af ledere, trænere • Preben Thomsen modtog Gunner Jensens sølvbæger

 10. Sport

 11. Sport • Fordelingen af fodboldhold ultimo 2010 (2009) … • Mikro: 57 (49) • Børn: 32 (34) • Ungdom: 20 (20) • Senior: 13 (12) • Oldboys: 8 (10) • Ca. 1/3 af Mikro holdene deltager kun i ’lagkagestævner’ • Tendensen er færre KBU hold, men flere stævnehold • Fremadrettet er målet at have 120 ’officielle’ turneringshold • Sportslig indrangering er ikke optimal for de gode årgange

 12. FC København • Fodbold, Superliga og sportslige præstationer … • Europe League, Marseille, 1/16 finaler • Danmarksmester 2010 (for 8. gang) • Kvist, Zohore, Hjalte, Delaney, Bergvold, Saban, Danni • Champions League slutspil, 1/8 finaler • Forretningen Parken Sport og Entertainment … • Præget af intern uro blandt storaktionærer • Forskellige meldinger om fremtidig strategi • Ny struktur, ledelse og opdeling i profitcentre • Positiv drift og bundlinie i fodbold delen

 13. School of Exellence • Omfatter eliteholdene 2. div, U19, U17, U15 og U14 • 2. division er blevet udskiftet med ny reserveholdsliga • Højt sportslig niveau og mange gode fodboldspillere • Fine sportslige placeringer til U14, U15, U17, U19 • Spillere fra ’egen avl’ er godt repræsenteret i SE regi • Målt på de 2 sidste SE udtagelser er halvdelen fra KB • Godt samarbejde mellem SE og Amatør afdelingen • Flere uddannelses tilbud fra SE til KB ledere + trænere • Nye krav i forbindelse med DBU A* licensansøgninger • Thomas Delaney modtog klubbens talentpris ’granen’

 14. Mikro • Omfatter årgangene U5, U6, U7, U8 og U9 • Rekruttering via Åbent Hus er fortsat en stor succes • Aktiviteter er centret i ’sandkasse miljø’ på Pile Alle • Masser af aktivitet og god forældre involvering • Ekstraordinær indsats i.f.m. lederskifte i August • Selvkørende, men mangler støtte på fodboldbanen • Processen med niveau opdeling går bedre og bedre • Udarbejdelse af ny pamphlet for Mikro fodbold i KB • Stor tak til Mark Skriver - og goddag til Jacob Ildor • Afholdelse af KB Mikro Cup og DBU Mikro Skole

 15. Børn • Omfatter årgangene U10, U11, U12 og U13 • Meget højt sportsligt niveau på vores bedste hold • Nye tiltag med semi elitehold omkring U13 fungerer godt • Bedre fastholdelse af spillere, som ikke udtages til SE • Stor søgning/tilgang af nye spillere på grund af SE • God ‘kontinuitet’ mellem de respektives årganges hold • Flere udfordringer med forældre som vil deres ’egen’ vej • 2 kedelige episoder med forældregrupper til U10, U12 • Rekruttering af ikke ’forældre’ trænere er en udfordring • Afholdelse af KB Mini Cup og DBU Fodboldskole

 16. Ungdom • Omfatter årgangene U14, U15, U17 og U19 • Stor sportslig bredde i årgangene 1995, 1996 og 1997 • Nye tiltag med semi elitehold i U14/15 fungerer godt • Bedre fastholdelse af spillere, som ikke udtages til SE • Generelt gode sportslige præstationer i alle rækker • Store sportslige udfordringer for U19/2 i 2. division • Stor omsætning (tab) af spillere i de ældste årgange • John Bernth modtog KB’s og årets Ungdomslederpris • Afholdelse af FCK Fodbold Camp i nye rammer • Afholdelse af KB Audi Cup og KB Ungdomsafslutning

 17. Senior • Mange gode resultater samt flere turneringsvindere • 3. senior vandt serie 1 i foråret og spiller nu i KS • 4. senior vandt serie 2 i foråret og spiller nu i serie 1 • Flere udskiftninger på leder og træner fronten • Jan Schmidt træder ind i rollen som sportslig leder • Martin Jensen tager over fra Jørn Uldbjerg på KS • God balance mellem konkurrence og lukkede hold • Antallet af seniorer er for lavt i.f.t. klubbens potentiale • Overgang fra ungdom til senior er fortsat ikke god nok • Afholdelse af Småbold festen med ca. 100 deltagere

 18. Oldboys • OB1 / FCK classic gentog succesen fra sidste år • Vinder af KBU turneringen med maksimum point • Vinder af DBU’s DM og DBU’s pokalturnering • Deltagelse på Kommunens fest for Danmarksmestre • Generelt gode resultater for de øvrige oldboys hold • Generelt er antallet af OB medlemmer/hold vigende • Kontinuiteten mellem yngste og ældste OB hold mangler • Tendensen er flere 7. mandshold og kampe på PB • Afholdelse af afdelingens traditionelle Nytårkur • Afholdelse af afdelingens Oldboys general forsamling

 19. Indtægter • Budget 2010 er baseret på KB tilskud + indtægter fra: • Aktiviteter (KB Cup, Stadion, DBU fodboldskoler, diverse KB stævner, FCK Camps, m.m.) • Sponsorer (Kappa, Select, Bander, Trøje sponsorer, minus Bastard Film udestående fra 2008) • Puljer (KB Vennerne, Støtteforeningen, Erling Knudsen Fonden, Folkeoplysningens Forsøgspulje, Spillertransfer, andre Fonde, Donationer, m.m.) • Talentudvikling (School of Excellence) tilskud til dækning af diverse udgifter til drift, personale og aktiviteter af turneringshold i School of Excellence regi

 20. Materialer • Kappa aftale, fungerer godt - og løber 1 år mere • Select aftale, fungere godt – og løber 1 år mere • Positiv feedback på uddeling af årets træner tøj pakke • Træner tøj ordning udvidet med start- og vinterpakke • Vigende salg af spilledragter til diverse KB hold • Støtteforeningen har fået ’nyt’ merchandise sortiment • Gamle materiale skabe i kælderen er tømt og fjernet • Nye materiale skabe etableret i Qvisten gangarealer • Kapaciteten er for et øjeblik reduceret til det halve • Har medført en tiltrængt oprydning af tøj, bolde, m.m.

 21. Faciliteter • Ny trænerlounge og fodbold kontor (buret) er på plads • Fodboldgang og omklædningsrum 1 og 2 er renoveret • School of Exellence er midlertidigt installeret på 1. sal • FIU fordeling af baner er på plads for de næste 3 år • Ny FIU kunstgræs bane er taget i brug på Nandrupvej • Udvidet muligheder for indendørs træning på Pile Alle • Udvidet brug af skolebaner i vintersæsonen (sne ?) • Initiering af projekt vedr. udvidet vintertræningsfaciliteter • Store dræn problemer i området mellem KB bane 1,2,3 • Fortsat udfordringer med ’kvaliteten’ af banen på PA

 22. Interessenter • DBU/KBU – høring om licenssystem, feedback/tiltag • FB, FA, VLI – aftale om baneplan for de næste 3 år • FIU – Fælles projekt om bedre vintertræningsfaciliteter på Frederiksberg, gennemførelse af trænerundersøgelse • FGV - optimering af baneforhold, snerydning, saltning • Frederiksberg Kommune - sektorplan, tilskud til drift af anlæg beskæres de næste 4 år med 1 % pr. år … • KD (FOU) – brug af skolebaner, nye forsøgspuljer • FCK – nyt og godt samarbejde omkring FCK Camps • B1903 – Allan Michaelsen, FCK Camp, uddannelse

 23. Handleplaner • Gradvis implementering af ’ny’ fodbold organisation • Ansættelse sportslige konsulenter (på banen) • Professionalisering af den daglige ledelse • Forankring af opgaver i eks. drift/administration • Fastholdelse af nuværende niveau • 1500 medlemmer, 250 ledere/trænere, 120 hold • Udvikling af fodboldplaner (hvordan gør vi ?) • Optimering af fodboldfaciliteter • Færdiggørelse af ombygning på fodboldsiden • Bedre og udvidede vintertræningsfaciliteter

 24. Afslutning • En stor tak til ALLE for et succesfuldt fodbold år … • Bestyrelse • Jan Schmidt • Afdelingsledere • Ledere • Trænere • Spillere • Forældre • Sponsorer • Samarbejdspartnere • Personale • Hjælpere …

 25. Fodbold 2010

 26. Kjøbenhavns Boldklub KB Fodbold 2010 Tak for i år

 27. Kjøbenhavns Boldklub KB Fodbold 2010 Organisation backup

 28. KB Mission • KB er rammen om boldspil på alle niveauer under de bedst mulige forhold. • Med forankring i klubbens stolte traditioner vil vi præge udviklingen. • Med spil og leg vil vi udvikle børns og unges færdigheder og talenterne til højeste niveau.

 29. KB Vision • KB vil være den foretrukne klub for boldspil i lokalsamfundet og være anerkendt for at udvikle og tilgodese spillere på alle niveauer. • KB vil være Danmarks førende målt på sportslige resultater og udvikling af talenter til internationalt niveau. • KB vil give medlemmerne gode rammer og mulighed for at udvikle sociale relationer og livslang glæde ved deltagelse i boldspil og klub liv.

 30. Fodbold strategi • Udvikle og opretholde en sportslig elite model baseret på et tæt og integreret samarbejde mellem FCK og KB, som kan sammenlignes på internationalt niveau • Udvikle og opretholde et bredde miljø baseret på DBU holdninger og handlinger, hvor der både er plads til dem der sparker lige ud, og dem der sparker skævt • Udvikle og opretholde et attraktivt træningsmiljø baseret på en god udnyttelse af klubbens ressourcer, herunder faciliteter, personale, økonomi, med mere • Udvikle og opretholde en effektiv organisation bestående af professionelle og frivillige, som sikrer en høj kvalitet i både det der foregår på og udenfor banen ...

 31. Fodbold Målsætning • Opretholde en ’rød tråd’ i det sportslige arbejde • Være et element i FCK sportslige succes • Forblive en af DBU A* licens klubber for drenge • Være med i toppen af DBU’s fodboldrækker (top 3) • Udvikle spillere til FCK superliga hold (2 om året) • Give plads til 100 fodbold børn i hver årgang • Opretholde minimum 10 junior og ynglingehold • Opretholde minimum 20 senior og oldboys hold • Spille i de for klubben højst opnåelige turneringer • Tilbyde et højt aktivitets niveau for alle årgange

 32. Sportslig Model

 33. Sportslig Struktur

 34. Sportslig Organisation

 35. Samarbejdsaftale

 36. Kjøbenhavns Boldklub KB Fodbold 2010 Organisation backup