T ma 2 zadanie pr c z metodickej pr pravy
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Téma - 2: Zadanie prác z metodickej prípravy. 18.9.2014. OS SR - Neutajené. 1. Téma - 2: Zadanie prác z metodickej prípravy. Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v   Liptovskom Mikuláši Centrum vzdelávania. kpt. Ing. Vladimír KOŽUŠKANIČ Centrum vzdelávania Skupina lektorov-1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - pier


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T ma 2 zadanie pr c z metodickej pr pravy

Téma - 2: Zadanie prác z metodickej prípravy.

18.9.2014

OS SR - Neutajené

1

Téma - 2: Zadanie prác z metodickej prípravy.

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v  Liptovskom Mikuláši

Centrum vzdelávania

kpt. Ing. Vladimír KOŽUŠKANIČ

Centrum vzdelávania

Skupina lektorov-1


Ciele zamestnania

Téma - 2: Zadanie prác z metodickej prípravy.

18.9.2014

OS SR - Neutajené

2

Ciele zamestnania:

 • Naučiťkadetov zásady prípravy na vedenie zamestnania.

 • Naučiť kadetov zásady spracovania metodických listov, písomných príprav a plánov vykonania.


U ebn lohy

Téma - 2: Zadanie prác z metodickej prípravy.

18.9.2014

OS SR - Neutajené

3

Učebné úlohy

Úvod

1. Zadanie prác.

2. Spracovanie metodických listov

a plánov vykonania.

Záver


Literat ra

Téma - 2: Zadanie prác z metodickej prípravy.

18.9.2014

OS SR - Neutajené

4

Literatúra:

Vševojsk-51-12 Formy a metódy prípravy veliteľov,

štábov a jednotiek

Skriptá Q-1117 Formy a metódy prípravy veliteľov,

štábov, jednotiek,útvarov a zväzkov

taktického stupňa

Zákl-2 Cvičebný poriadok OS SR

Vševojsk-4-2/s Vojenský predpis o cvičeniach

v streľbe z ručných zbraní a zbraní

bojových vozidiel


1 zadanie pr c

18.9.2014

OS SR - Neutajené

5

1. Zadanie prác

Poradová príprava

 • Téma:Cviky na mieste a za pohybu bez zbrane

 • Uč. ciele: Naučiť vojakov poradové cviky na mieste a za

 • pohybu.

 • Uč. úlohy:

 • Obraty na mieste, pozdrav bez zbrane na mieste.

 • Pohyb.

 • Obraty za pochodu, pozdrav bez zbrane za pochodu.


1 zadanie pr c1

18.9.2014

OS SR - Neutajené

6

1. Zadanie prác

Čas: 2 výcvikové hodiny (Vykonanie: 4. 1. 2011)

Priestor: nástupisko Školských jednotiek

Jednotka: vojaci základného vojenského výcviku

Práce odovzdať (predložiť na schválenie) kpt. Kožuškaničovi do 08.00 1 pracovný deň pred vykonaním zamestnania.


1 zadanie pr c2

18.9.2014

OS SR - Neutajené

7

1. Zadanie prác

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

v  Liptovskom Mikuláši

Schvaľujem: Výtlačok číslo:

Počet listov:

Počet príloh:

Plán vykonania

(Metodický list)

Na zamestnanie z poradovej prípravy

Téma:

Metóda:

Výchovno-vzdelávací cieľ:

Učebné otázky:

Miesto:

Čas:

Literatúra:

Materiálno – technické zabezpečenie :

Spracoval :


1 zadanie pr c3

18.9.2014

OS SR - Neutajené

8

1. Zadanie prác

Výchovno-vzdelávací cieľ:

 • Naučiť ...

  Učebné otázky:

  Úvod čas trvania

  1. Učebná úloha čas trvania

  2. Učebná úloha čas trvania

  3. Učebná úloha čas trvania

  Záverčas trvania


1 zadanie pr c4

18.9.2014

OS SR - Neutajené

9

1. Zadanie prác

Organizačné pokyny:

V príprave zamestnania:

 • 1 týždeň pred cvičením, po obdržaní úlohy spracovať metodický list,

 • 2 dni pred cvičením predložiť metodický list na schválenie,

 • 1 deň pred cvičením vykonať prípravu na zamestnanie, hlásiť vlastnú pripravenosť a aj pripravenosť podriadených.

  Úvod:

 • nástup, podanie hlásenia a pozdrav jednotky,

 • skontroluje účasť, skontroluje ustrojenosť podriadených,

 • oznámi tému, učebnú úlohu a ciele zamestnania a zoznámi so spôsobom organizácie zamestnania.


1 zadanie pr c5

18.9.2014

OS SR - Neutajené

10

1. Zadanie prác

Hlavná časť:

 • nástup,

 • uvedie a stručne vysvetlí obsah a spôsob činnosti počas zamestnania,

 • zamestnanie prebieha po častiach po pracoviskách.

  Záver:

 • nástup jednotky, kontrola počtov, výzbroje a materiálu,

 • zopakovanie témy, učebných cieľov a učebných úloh,

 • zdôrazní hlavné metodické zásady,

 • vykonanie rozboru zamestnania:

  * stanovenie stupňa zvládnutia témy,

 • vydanie úloh k ošetrovaniu výstroje a materiálu,

 • určenie termínov kontrol,

 • vydanie úloh do nasledujúceho zamestnania,

 • vydanie rozkazu pre presun,

 • ukončenie zamestnania.


1 zadanie pr c6

18.9.2014

OS SR - Neutajené

11

1. Zadanie prác

Počas celého zamestnania dbať:

 • na organizovanosť,

 • metodickú postupnosť,

 • na správne vystupovanie a vyjadrovanie sa,

 • na poradovosť, disciplínu, a poriadok.

  Organizačno – metodické pokyny:

 • na čo položiť dôraz,

 • striedanie na pracoviskách,

 • prestávky,.....


1 zadanie pr c7

18.9.2014

OS SR - Neutajené

12

1. Zadanie prác

1. uč. úloha : Základný postoj

Miesto: nástupisko

Metodické pokyny:

 • nástup družstva,

 • oznámenie učebnej úlohy, spôsobu precvičovania,

 • RC v prvej časti popíše cvik, cvik predvedie, cvik predvedie po dobách s popisom a bez dôb naraz,

 • po predvedení, riadiaci zamestnania preveruje kontrolnými otázkami pochopeniecviku,

 • v druhej časti nechá podriadených samostatne cvičiť, postupne prechádza cvik s každým cvičiacim a opravuje nedostatky.


1 zadanie pr c8

18.9.2014

OS SR - Neutajené

16

1. Zadanie prác

Príloha č.

Názov prílohy

Bezpečnostné opatrenia

Obrazová príloha – obrázky precvičovaných cvikov po dobách

.........


T ma 2 zadanie pr c z metodickej pr pravy

1. Zadanie prác

18.9.2014

OS SR - Neutajené

17


Streleck pr prava

1. Zadanie prác

18.9.2014

OS SR - Neutajené

18

Strelecká príprava

Téma:podľa zaradenia

Uč. ciele: Naučiť vojakov činnosť pri plnení

podmienok cvičenia strelieb z ..............

Splniť cvičenie strelieb č. ............

Zdokonaliť vojakov v zaobchádzaní so

zbraňou.

Uč. úlohy:

Úvod

1. Cvičenie strelieb č. 2 Pi vz. 82.

2. Cvičenie strelieb č. 3 Sa vz. 58.

3. Cvičenie strelieb č. 3 UG vz. 59.

Záver


1 zadanie pr c9

18.9.2014

OS SR - Neutajené

19

1. Zadanie prác

Čas: 4 výcvikové hodiny (Vykonanie: 18. 1. 2011)

Priestor: posádková strelnica

Materiál: zbrane (Sa vz. 58, UG vz. 59, Pi vz.82), terče, zástavky, výkazy,.....

Jednotka: vojaci vo výcviku špecialistu

Práce odovzdať (predložiť na schválenie) kpt. Kožuškaničovi do 7.30 2 pracovné dni pred vykonaním zamestnania.


1 zadanie pr c10

18.9.2014

OS SR - Neutajené

20

1. Zadanie prác

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

v  Liptovskom Mikuláši

Schvaľujem: Výtlačok číslo:

Počet listov:

Počet príloh:

Plán vykonania

(Metodický list)

Na zamestnanie zo streleckej prípravy

Téma:

Metóda:

Výchovno-vzdelávací cieľ:

Učebné otázka:

Miesto:

Čas:

Literatúra:

Materiálno-technické zabezpečenie :

Spracoval :


1 zadanie pr c11

18.9.2014

OS SR - Neutajené

21

1. Zadanie prác

Organizačné pokyny:

V príprave zamestnania:

- 3 týždne pred cvičením, po obdržaní úlohy spracovať plán vykonania,

- 2 týždne pred cvičením vydať úlohy k samostatnému štúdiu pre podriadených,

- 2 týždne pred cvičením preveriť požiadavku na materiál (zbrane, munícia),

- 1 týždeň pred cvičením predložiť plán vykonania na schválenie

- 2 dni pred cvičením vykonať kontrolu pripravenosti podriadených,

- 1 deň pred cvičením vykonať prípravu na zamestnanie, veliteľ čaty hlási vlastnú pripravenosť a aj pripravenosť podriadených.

Úvod:

- nástup čaty, podanie hlásenia a pozdrav jednotky,

- skontroluje účasť, skontroluje výzbroj, výstroj a pomôcky podriadených,

- oznámi tému, učebné úlohy a ciele zamestnania a zoznámi so spôsobom organizácie zamestnania.


1 zadanie pr c12

18.9.2014

OS SR - Neutajené

22

1. Zadanie prác

Úvod:

 • hlásenie a pozdrav,

 • kontrola prítomnosti, vonkajšieho vzhľadu, uloženie pomôcok,

 • zápis do triednej knihy,

 • oznámiť tému, cieľ, učebné otázky a literatúru,

 • vysvetliť priebeh zamestnania,

 • preveriť vedomosti študentov:

 • KONTROLNÉ OTÁZKY: - podmienky cvičenia ....

  - bezpečnostné opatrenia pri streľbe z ...,

 • poučenie o bezpečnostných opatreniach pri streľbe, ukázať východiskové postavenie, palebnú čiaru, hlavný smer streľby, hranice bezpečnostného pásma,

 • rozdeliť strieľajúcich na ... skupiny:

  1. skupina – ..............,

  2. skupina – ..............,

  x. skupina – uzatváracia stráž (tri strážne stanovištia - po 1 vojakovi, pozorovateľ – 1 vojak),


1 zadanie pr c13

18.9.2014

OS SR - Neutajené

23

1. Zadanie prác

 • striedanie pracovísk vykonať na povel riadiaceho,

 • určenie veliteľa stráže a strážnych, nariadiť veliteľovi stráže poučiť a odoslať stráž,

 • oboznámenie so spôsobom spojenia,

 • vysvetliť organizácia spojenia – volacie znaky

 • veliteľ stráže - ...................

 • strážne stanovište č. 1 - ...................

 • strážne stanovište č. 2 - ...................

 • strážne stanovište č. 3 - ...................

 • pozorovateľ - ...................


1 zadanie pr c14

18.9.2014

OS SR - Neutajené

24

1. Zadanie prác

Hlavná časť:

- nástup čaty,

- uvedie a stručne vysvetlí obsah a spôsob činnosti počas zamestnania,

- preskúša kontrolnými otázkami znalosti podriadených,

- zamestnanie prebieha po častiach po pracoviskách.

Záver:

- nástup jednotky, kontrola počtov, výzbroje a materiálu,

- zopakovanie témy, učebných cieľov a učebných úloh,

- vykonanie rozboru zamestnania:

* stanovenie stupňa zvládnutia témy,

- vydanie úloh k ošetrovaniu zbraní, výstroje a materiálu,

- určenie termínov kontrol,

- vydanie úloh do nasledujúceho zamestnania,

- vydanie rozkazu pre presun,

- ukončenie zamestnania.


1 zadanie pr c15

18.9.2014

OS SR - Neutajené

25

1. Zadanie prác

Počas celého zamestnania :

- dbať na organizovanosť,

- dbať na dodržiavanie BO a správnu manipuláciu so zbraňami,

- na správne vystupovanie a vyjadrovanie sa,

- na poradovosť, disciplínu, a poriadok.


1 zadanie pr c16

18.9.2014

OS SR - Neutajené

26

1. Zadanie prác

.... uč. úloha : .....

Miesto: posádková strelnica

Metodické pokyny :

- nástup družstva,

- oznámenie učebnej úlohy, spôsobu precvičovania, poučenie o BO,

- poučenie uzatváracej stráže a odoslanie na stanovené miesta.


1 zadanie pr c17

18.9.2014

OS SR - Neutajené

28

1. Zadanie prác

PODMIENKY CVIČENIA

CIELE :

-         nekryte ležiaca figúra s kruhmi (terč č. 4) na ráme o rozmeroch 0,75 x 0,75 m, rám sa umiestňuje na úrovni terénu .

HODNOTENIE :

OSOBITOSTI :


1 zadanie pr c18

18.9.2014

OS SR - Neutajené

29

1. Zadanie prác

Príloha č.

Názov prílohy

Bezpečnostné opatrenia

Časové normy

Schéma spojenia

Hodnotiaci list

Terčový manéver

.........


T ma 2 zadanie pr c z metodickej pr pravy

1. Zadanie prác

18.9.2014

OS SR - Neutajené

30

Terčový manéver

Hl. smer paľby

 • uč. úloha

 • uč. úloha


T ma 2 zadanie pr c z metodickej pr pravy

1. Zadanie prác

18.9.2014

OS SR - Neutajené

31

Hodnotiaci list


Ot zky

Téma - 2: Zadanie prác z metodickej prípravy.

18.9.2014

OS SR - Neutajené

32

Otázky?