Download
gwers 24 10 10 uned 18 rhaid have to n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gwers 24/10/10 Uned 18 – Rhaid – Have To PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gwers 24/10/10 Uned 18 – Rhaid – Have To

Gwers 24/10/10 Uned 18 – Rhaid – Have To

171 Views Download Presentation
Download Presentation

Gwers 24/10/10 Uned 18 – Rhaid – Have To

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gwers 24/10/10 Uned 18 – Rhaid – Have To Cyrsiau - Courses Gwefan – Parti / Website - Party Dyddiad – Newyddion Personol / Date – Personal News Gwaith Cartref Rhaid/Have to Ymarferion/

 2. Cyrsiau - Courses

 3. Cyrsiau - Courses

 4. Gwefan - Website

 5. Parti Nadolig

 6. Dyddiad Dydd Iau Hydref Mis Un deg saith (Yr Ail ar Bymtheg) Rhif Dydd Gwener Hydref Un Deg Wyth (Y Deunawfed) Yfory? Dydd Mercher Hydref Un Deg Chwech (Yr Unfed ar Bymtheg) Ddoe?

 7. Sut mae’r Tywydd? Sutoedd yTywydd? Sut bydd y Tywydd? Mae hi’n.......... gymylog, braf, wyntog, fwyn,gynnes, hyfryd, wlyb, oer, eitha oer, heulog, bwrw glaw.

 8. Newyddion Personol Ble est ti dydd ..? Dydd Llun Siopa Dydd ...es i i Dydd Mawrth. Parti Dydd Mercher ‘r Parc Dydd Iau Dros yr haf ‘r gwaith Dydd Gwener ‘r Eisteddfod Dydd Sadwrn ‘r Tafarn ar wyliau i..... ‘r Caffi Dydd Sul ‘r gampfa Yn .... Tescos/Sainsburys/Morrisons Casnewydd/Caerdydd.....

 9. Cynlluniau Personol Ble wyt ti’n mynd dydd .....? Dydd Llun Dydd Mawrth. Dydd ...dw i’n mynd i Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn ‘r Caffi Dydd Sul Heddiw ‘r Tafarn Yfory nofio Siopa Tescos/Sainsburys/Morrisons Parti ‘r gwaith Yn .... ‘r Parc ‘r gampfa Casnewydd/Caerdydd.....

 10. Rhaid 1 I must/ have to remember Rhaid i fi gofio I must/ have to think Rhaid i fi feddwl I must/ have to learn Rhaid i fi ddysgu I must/ have to go Rhaid i fi fynd What do you (s) have to do? Beth mae’n rhaid i ti wneud? What do you (pl) have to do? Beth mae’n rhaid i chi wneud? Ymarfer Tudalen 109

 11. Gwaith Cartref

 12. Tudalen 109

 13. Rhaid 2 Do you (s) have to go? Oes rhaid i ti fynd? Do you (s) have to leave? Oes rhaid i ti adael? Do you (s) have to phone? Oes rhaid i ti ffonio? Do you (s) have to say? Oes rhaid i ti ddweud? Do you (s) have to go? Oes rhaid i ti fynd? Yes/No Oes/Nac Oes Mair doesn’t have to say Does dim rhaid i Mair ddweud He doesn’t have to worry Does dim rhaid iddo fe boeni She doesn’t have to move Does dim rhaid iddi hi symud He doesn’t have to go Does dim rhaid iddo fe fynd Ymarfer Tudalen 110

 14. Tudalen 110

 15. Rhaid 3 You mustn’t say Rhaid i chi beidio dweud I mustn’t forget Rhaid i fi beidio anghofio We mustn’t arrive late Rhaid i ni beidio cyrraedd yn hwyr They mustn’t complain Rhaid iddyn nhw beidio cwyno Ymarfer Tudalen 111 Ymarfer Tudalen 241 Ymarfer Tudalen 200

 16. Enw (noun) 1 Berf (verb) 1 Rhif 1 Lle (place) 1 Dydd Enw (noun) 2 Berf (verb) 2 Rhif 2 Lle (place) 2

 17. Gee Ceffyl Bach Gee ceffyl bach yn cario ni'n dau Dros y mynydd i hela cnau Dwr yn yr afon a cherrig yn slic, Cwympo ni'n dau, wel dyna'i chi dric Gee up little horse, carrying us two Over the mountains to hunt for nuts Water in the river and the rocks are slippery Over we go, well that’s a trick

 18. Gee Ceffyl Bach Gee ceffyl bach yn cario ni'n dau Dros y mynydd i hela cnau Dwr yn yr afon a cherrig yn slic, Cwympo ni'n dau, wel dyna'i chi dric Gee up little horse, carrying us two Over the mountains to hunt for nuts Water in the river and the rocks are slippery Over we go, well that’s a trick

 19. Pelman After I go/went Ar ôl i fi fynd. After you go/went Ar ôl i ti fynd. After he goes/went Ar ôl iddo fe fynd. After he goes/went Ar ôl iddi hi fynd. Cyn i ni orffen Before we finish/ed Before you finish/ed Cyn i chi orffen Cyn iddyn nhw orffen Before they finish/ed Before the lesson finish/ed Cyn i’r wers orffen Cyn dechrau gweithio Before starting work Before having children Cyn cael y plant