n c un pievienojies sist mu teorijas un projekt anas katedrai n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nāc un pievienojies Sistēmu teorijas un projektēšanas katedrai! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nāc un pievienojies Sistēmu teorijas un projektēšanas katedrai!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Nāc un pievienojies Sistēmu teorijas un projektēšanas katedrai! - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Nāc un pievienojies Sistēmu teorijas un projektēšanas katedrai!. Informātikas un programmēšanas katedra. Vadītājs: Jurijs Lavendels. Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa. Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra. Lietišķo datorsistēmu institūta struktūrvienības.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nāc un pievienojies Sistēmu teorijas un projektēšanas katedrai!' - phoebe-sykes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n c un pievienojies sist mu teorijas un projekt anas katedrai

Nāc un pievienojies Sistēmuteorijasunprojektēšanaskatedrai!

slide2

Informātikas un programmēšanas katedra

Vadītājs: Jurijs Lavendels

Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa

Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra

Lietišķo datorsistēmu institūta struktūrvienības

Vadītājs: Jānis Grundspeņķis

Vadītājs: Leonīds Novickis

Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupa

Lietišķo datorzinātņu katedra

Vadītāja: Larisa Zaiceva

Vadītājs: Uldis Sukovskis

2

s tp k virziens
STPKvirziens

Lietišķo datorsistēmu programmatūras virziens

IPK, PITpg, LDPpg

Programmēšana

Projektēšana

Datorsistēmu projektēšanas virziens

STPK

Projektēšana

Programmēšana

Lietišķo datorsistēmu virziens

Programmēšana

Projektēšana

LDK

Projektēšana

Programmēšana

 • STPK – Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra
 • LDK – Lietišķo datorzinātņu katedra
 • IPK– Informātikas un programmēšanas katedra
 • PITpg – Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupa
 • LDPpg– Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa

3

slide9

STPKmācībspēku priekšmetu tematiskās grupas

 • Datu bāzes
 • Kā projektēt un izstrādāt dažāda tipa datu bāzes?

9

slide10

STPKmācībspēku priekšmetu tematiskās grupas

 • Sistēmu teorija
 • Uz kādiem fundamentāliem principiem un likumiem balstās jebkura sistēma (organizācija, datorsistēma, tehniskā iekārta u.tml.)?

10

slide11

STPKmācībspēku priekšmetu tematiskās grupas

 • Informācijas
 • sistēmas
 • Kā analizēt, projektēt un izstrādāt dažāda tipa informācijas sistēmas?
 • Kā novērtēt informācijas sistēmu lietderību?

11

slide12

STPKmācībspēku priekšmetu tematiskās grupas

 • Intelektuālās
 • sistēmas
 • Kā izstrādāt intelektuālās datorprogrammas, kas risina uzdevumus līdzīgi cilvēkiem?

12

slide13

STPKmācībspēku priekšmetu tematiskās grupas

Roboti un

autonomas

sistēmas

 • Kā robotus padarīt patiešām gudrus un autonomus?
 • Kā izstrādāt reālas robotizētas sistēmas ražošanai, izklaidei un mājai?

13

slide14

STPKmācībspēku priekšmetu tematiskās grupas

 • Biznesa procesi
 • Kā modelēt, analizēt un pilnveidot procesus uzņēmumos?
 • Kā piemeklēt labāko IT risinājumu uzņēmumam (piem., dokumentu vadības sistēmas)?

14

slide15

STPKmācībspēku priekšmetu tematiskās grupas

 • Sistēmu analīze
 • un zināšanu
 • vadība
 • Kā praktiski pielietot sistēmu un zināšanu teoriju biznesā?
 • Kā noteikt piemērotu IT risinājumu?

15

s tp k priek mets datorsist mu projekt anas pamati

Daži īstenotie projekti:

 • mājas lapa biedrībai“Bērniem ar kustību traucējumiem”
 • DITFabsolventu sistēma, RTU apziņošanas serviss
 • studentu apmeklējuma reģistrācijas sistēma pēc studentu apliecības
STPKpriekšmets«Datorsistēmu projektēšanas pamati»

Ja patika studiju priekšmets «Ievads studiju nozarē»,

tad šis priekšmets ir tā turpinājums

Dalība reālā projektaizstrādē arreālu pasūtītājuundarbu komandā

16

s tp k sasniegumi
STPKsasniegumi

Agris Ņikitenko

2009.-2011.g. ieguva5 patentusintelektuālo robotizēto sistēmu jomā

 • Jānis Grundspeņķis
 • 2012.g. saņēma Eižena Āriņa balvu
 • 2010.g. saņēmaIZM balvupar ieguldījumu jauno zinātnieku sagatavošanā
 • 2007.g., 2008.g. un 2010.g. ieguva titulu «RTU Gada mācībspēks»
 • 2006.g. ieguva titulu «RTU Gada zinātnieks»

18

s tp k sasniegumi1
STPKsasniegumi

Alla Anohina – Naumeca un

Jānis Grundspeņķis

2012.g. labākais e-kurss «Mākslīgā intelekta pamati»

Alla Anohina – Naumeca

2010.g. labākais e-kurss «Microsoft Office SharePoint Server konfigurēšana un administrēšana»

s tp k produkti
STPKprodukti

Zināšanu vērtēšanas sistēma (Intelektuālas sistēmas)

Mīnu meklētāja simulators

(Robotizētas sistēmas)

Datu bāzes augļkopībai,

mežniecībai

(Datu bāzes)

20

s tp k produkti1
STPKprodukti

Metode studiju programmu salīdzināšanai

(Intelektuālas sistēmas)

Intelektuāla sistēma plaģiātisma atklāšanai

(Intelektuālas sistēmas)

21

izstr d tie produktu prototipi sadarb b ar industriju
Izstrādātie produktu prototipi sadarbībā ar industriju

Biznesa izmaksu analīzes rīks sadarbībā ar AS “DigitalMind”

(Biznesa procesu modelēšana)

Metode studijās apgūto zināšanu sasaistei ar darba tirgu sadarbībā ar SIA “Lattelecom Technology”

(Informācijas sistēmas un servisi)

22

sadarb ba
Sadarbība

Asociācijas

Uzņēmumi

Dānija, Zviedrija, Francija, Austrija, Ukraina, Lietuva, Igaunija, ASV, Bulgārija, u.c

Iestādes

Valstis

23

s tp k studentu sasniegumi iepriek jos gados
STPK studentu sasniegumi iepriekšējos gados

Latvijas augstskolu informātikas bakalaura un maģistra darbu konkursa laureāti

 • STPK – Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra
 • LDK – Lietišķo datorzinātņu katedra
 • IPK – Informātikas un programmēšanas katedra
 • PITpg – Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupa
 • LDPpg – Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa

STPK

(1995.-2011.g.)

LDK

IPK

PITpg

LDPpg

24

s tp k studentu sasniegumi iepriek jos gados1
STPK studentu sasniegumi iepriekšējos gados

Studenti piedalījušies zinātnisko rakstu veidošanā, kas saņēmuši balvas starptautiskās zinātniskās konferencēs

Maģistra un doktora darbi ir saņēmuši Wernervon Siemens izcilības balvas

 • STPK - 3
 • Pārējām katedrām kopā - 2

Divas studentes ir

saņēmušas

lēdijas Adas

Lavleisasbalvu

 • STPK vienīgā ārpus LU

25

s tp k studentu zin tniskie raksti
STPKstudentuzinātniskie raksti
 • Katru gadu dalība RTU studentu konferencē
 • RTU studentu zinātniskā konferencē godalgoti:
  • 2009 - Pēteris Rudzājs
  • 2010 - Maija Strautmane
  • 2011 - Edgars Matisāns

26

s tp k studentu zin tniskie raksti1
STPKstudentuzinātniskie raksti

Balvas par labākiem rakstiem:

2011.g.Sintijas PetrovičasrakstsRumānijāe-apmācības konferencē

2009.g.Ludmilas Peņicinasraksts Īrijābiznesa informātikas konferencē

STPK studentu publikācijas un dalība starptautiskajās konferencēs

(2008.-2011.g.)

27

ieguvums no dal bas zin tniskajos projektos
Ieguvums no dalības zinātniskajos projektos

Piedaloties projektā, studentam ir iespēja:

 • Izstrādāt bakalaura/maģistra darbu projekta ietvaros
 • Iegūt pieredzi reālu projektu īstenošanā
 • Saņemt finansiālu atbalstu
 • Piedalīties konferencēs Latvijā un ārzemēs
 • Iekļaut savā CV informāciju par dalību projektos

28

dal ba zin tniskajos projektos
Dalība zinātniskajos projektos

9 745,-Ls saņēma 7 studenti

(2009.-2011.g.)

STPKaktuālo projektu skaitssalīdzinājumā ar pārējām katedrām

(2009.-2011.g.)

Saņemtais līdzfinansējums (2009.-2011.g.)

 • STPK– Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra
 • LDK – Lietišķo datorzinātņu katedra
 • IPK – Informātikas un programmēšanas katedra
 • PITpg – Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupa
 • LDPpg – Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa

LDPpgLDKSTPKIPKPITgr

29

iesp jam s profesijas
Iespējamās profesijas

Web lapu izstrādātājs

Sistēmanalītiķis

Testētājs

Programmētājs-analītiķis

IT konsultants

IT auditors

Datu bāzu administrators

IT projektu kvalitātes pārvaldnieks

Sistēmu arhitekts

Intelektuālo un robotizēto sistēmu izstrādātājs

Biznesa analītiķis

IT projektu vadītājs

Informācijas sistēmu administrators

Programmēšanas inženieris

... un citas

30

s tp k absolventi
STPK absolventi

Ruslans Stecjuks– Rietumu bankas pirmais viceprezidents klientu servisa jautājumos

Dmitrijs Grebņevs - ABLVbankas Produktu attīstības pārvaldes norēķinu produktu attīstības nodaļas vadītājs

Dmitrijs Pozdņakovs- Accenture, vecākais sistēmanalītiķis

Anna Malahova- DathanTool & Gauge Co. Ltd zināšanu pārneses speciāliste

Artūrs Mekšs- TietoLatvia, vecākais izstrādātājs

31

s tp k atbalsts bakalaura darbu izstr d
STPK atbalsts bakalaura darbu izstrādē
 • Ir bakalaura darbu izstrādes atbalsts
  • ļoti skaidri definēts process, termiņi
  • seminārs par katedras pasniedzēju piedāvātajām tēmām
  • semināri par bakalaura darbu izstrādi
  • priekšmets ORTUSā ar materiāliem, termiņiem, semināru video
 • Daudz vadītāju un plašs piedāvāto virzienu klāsts
 • Ir atbalsta grupa –“ātrā palīdzība” jeb “krīzes centrs”, kas sniegs palīdzību ar darba izstrādi saistītajos jautājumos

32

s tp k studentu lab kie nosl guma darbi
STPKstudentu labākie noslēguma darbi

J.Dāboliņš (2008) Animētais pedagoģiskais aģents apmācības atbalstam

J. Zīģelis (2009)Mobilais lietojums apmācības atbalstam

34

nosl guma darbu atz mes
Noslēguma darbu atzīmes

darbu skaits

4

6

10

7

atzīmes

STPK bakalaura un maģistru noslēguma darba atzīmes

(2007.-2011.g.)

9

8

Kopējais skaits

diplomi ar izcil bu
Diplomi ar izcilību

LDPpg

LDK

 • STPK– Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra
 • LDK – Lietišķo datorzinātņu katedra
 • LDPpg – Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa
 • IPK – Informātikas un programmēšanas katedra (nav tādu studentu)
 • PITpg – Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupa (nav tādu studentu)

STPK

STPK studentu skaits, kas ir ieguvuši sarkano diplomu, salīdzinājumā ar citām struktūrvienībām

(2009.-2011.g.)

slide39

Nāc un pievienojies labākajiem!

Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra

paldies par uzman bu
Paldies par uzmanību!

“Tieši šajā katedrā iesaku mācīties tādiem, kas vēlas apgūt sistēmas analīzi un būt par vadītājiem jebkurā līmenī, kas negrib tikai programmēt.”

“(..)Nenožēloju, ka izvēlējos šo katedru, kaut gan šeit bija reāli jāmācās. (..)”

“(..) Mācoties pie jums, mani dārgie pasniedzēji, es atklāju savas dzīves lielāko mīlestību. Jā – sistēmu analīze. (..)”

“Liels paldies visiem katedras pasniedzējiem par sniegtajām zināšanām un cilvēcisko sapratni!(...)”

“(...) Es novēlu būt jums izturīgiem un stipriem, lai izskolotu vēl daudzus sistēmanalītiķus”