birinci basamakta b brek fonksiyon bozuklu u olan hastaya yakla m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastaya Yaklaşım PowerPoint Presentation
Download Presentation
Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastaya Yaklaşım

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastaya Yaklaşım - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastaya Yaklaşım. Dr. Kenan Turgutalp Mersin Üniversitesi/Nefroloji. Aile hekimlerinin alanı?. Kronik böbrek yetmezliği gelişimini önleme Erken tanı Tedavi. KBH; ilerleyici, geri dönüşümsüz böbrek hasarıdır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastaya Yaklaşım' - phoebe-fry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
birinci basamakta b brek fonksiyon bozuklu u olan hastaya yakla m

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastaya Yaklaşım

Dr. Kenan Turgutalp

Mersin Üniversitesi/Nefroloji

aile hekimlerinin alan
Aile hekimlerinin alanı?
 • Kronik böbrek yetmezliği gelişimini önleme
 • Erken tanı
 • Tedavi
slide3

KBH; ilerleyici, geri dönüşümsüz böbrek hasarıdır.

 • Türkiye’de KBH prevalansı; % 15.7
 • Her geçen gün sayı daha da artmakta
 • KBH konusunda aile hekimlerinin eğitimi, bilgilendirilmesi hastalığın progresyonunu yavaşlatır.
kronik b brek hastal n n tan mlanmas
Kronik Böbrek Hastalığının Tanımlanması

GFH

< 60 ml/dk/1.73 m2, YADA

*Böbrek hasarına ait yapısal veya fonksiyonel anormalliklerin varlığı (GFH normal yada azalmış)

3 ay yada daha uzun süre

b brek hasarlanmas n n klasik bulgusu
Böbrek hasarlanmasının klasik bulgusu
 • Kalıcı proteinüri, hematüri
 • Kalıcı glomerülonefrit
 • Polikistik böbrek hastalığı gibi yapısal zedelenme
gfr i in ba l ca 2 y ntem kullan lmaktad r
GFR için başlıca 2 yöntem kullanılmaktadır
 • Tek başına kreatinin düzeyi KBH teşhisi için yeterli değil.
nleme
Önleme
 • Diabetesmellitus
 • Hipertansiyon
 • Nefrotoksik ilaçları uygun dozda kullanmak
k doqi ya g re kimler nas l taranmal
K/DOQI’yagöre kimler nasıl taranmalı?
 • Uzun süreli diabetesmellitus ve hipertansiyonu olanlar
 • >60yaş olanlar
 • Nefrotoksik ilaçlara maruz kaldığı bilinenler
 • Düşük eğitim ve gelir düzeyi olanlar
 • Otoümmin ve sistemik hastalığı olanlar
 • Nefrolitiyazisi olanlar
 • Ailesinde böbrek hastalığı öyküsü olanlar
 • Akut böbrek yetmezliği öyküsü olanlar
 • Düşük doğum ağırlığı olanlar
slide11

Bu hastalarda; GFR ve proteinüri değerlendirilmelidir

JNC 7’ye göre bu hastalarda ürineranaliz ile yıllık proteinüri

ESH ve K/DOQI’ya göre yıllık mikroalbüminüriye bakılmalı

Amerikan diabet derneği her diabetesmellitus hastasına yıllık rutin mikroalbüminüri

m ikroalb min ri
Mikroalbüminüri
 • >30 mg/gün ise anlamlı
 • Erkeklerde > 17 mg/gün
 • Kadınlarda> 25 mg/gün ise anlamlı

Proteinüri > 500 mg/gün ise

Üriner protein/kreatinin oranı, proteinüri şiddetini göstermede önemli

Sonraki adım

Biyokimyasal tarama ve GFR hesaplaması

etyoloji
Etyoloji
 • Diabetesmellitus
 • Hipertansiyon
 • Polikistik böbrek hastalığı
diabetik nefropati
Diabetiknefropati
 • Başlangıç bulgusu mikroalbüminüri
 • İleriki dönemlerde proteinüri
 • GFR azalmasına bağlı HT
 • Daibetikretinopati ile ilişkili
primer hipertansiyon
Primer hipertansiyon
 • Tüm KBH’nın %20-25’lik nedenini oluşturur.
 • Diğer end-organ tutulumlarıyla ilişkilidir.
 • Aterosklerotik renal hipertansiyon, kontrol altındaki tansiyonunun aniden kötüleşmesi ile şüphelenilir (doppler usg, MR anjio, BT anjio, Klasik Anjio)
b brek hastal klar n n ilerlemesini durdurmak i in yap lmas gerekenler
Böbrek hastalıklarının ilerlemesini durdurmak için yapılması gerekenler

MDRD çalışmasına göre böbrek yetmezliğinin her evresinde yıllık GFR 4 ml/dak azalma görülür.

d zeltilemeyen risk fakt rleri
Düzeltilemeyen risk faktörleri
 • İleri yaş
 • Afrikan-Amerikan ırkı
 • Erkek cinsiyet

Düzeltilebilen risk faktörleri

Yüksek proteinüri düzeyi

Düşük serum albümin düzeyi

Yüksek kan basıncı

Kötü glisemik kontrol, Sigara içimi

p rotein ri
Proteinüri
 • Proeteinürinin varlığı; böbrek fonksiyon bozukluğu yanında artmış kardiovasküler hastalıktır.
 • 24 saatlik proteinüri yerine spot idrarda protein /kreatinin oranına bakmak yeterlidir.
 • ACE inhibitörü başlamak hayatidir.
ace ba lad ktan sonra
ACEİ başladıktan sonra
 • Yan etkiler yakından takip edilmeli
 • Potasyum<5.6 mmol/L ise, diyet değişiklikleri, potasyum tutucu diüretiklerin kullanımının kesilmesi sağlanmalı

ACEİ kesme endikasyonları

 • Potasyum > 5.6 mmol/L ise hasta hızlıca tedavi edilmelidir.
 • ACEİ başlandıktan 1-2 hafta sonra kreatininlerde % 30 luk artış
slide23
ARB
 • ACEİ’leritolere edemeyenlerde kullanılır
 • Diabetik böbrek yetmezliğinde ACEİ’lere alternatif olarak kullanılır
 • Diltizem ve verapamilproteinüriyi azaltabilir
kan bas nc kontrol
Kan basıncı kontrolü
 • ACEİ veya ARB’ler kullanılır
 • Fakat kombinede kullanılabilirler
 • Diüretikler
 • Hedef kan basıncı < 130/80 mmHg
 • Proteinüri varsa <125/75 mmHg
glisemik kontrol
Glisemik kontrol
 • ADA tüm hastalarda hedef HbA1c<7.0
 • Böbrek yetmezliğinde DM’ninmedikasyonu zordur.
 • Metformin, erkeklerde kreatinin >1.5, kadınlarda >1.4 ise K.E.
sigara
Sigara
 • KBH nedenlerinden bağımsız olarak böbrek fonksiyonlarının azalmasına neden olur.
 • Zyban ve Chantix gibi ilaçlar kullanılacaksa doz ayarı gereklidir.
kbh n n komplikasyonlar
KBH’nın komplikasyonları
 • Evre arttıkça komplikasyonlarda artar
 • Evre 1: komplikasyon katsayısı 0.28
 • Evre 4: komplikasyon katsayısı 1.71’dir.
 • Anemi, kemik anormallikleri, metabolikasidoz taranmalı.
kbh da anemi
KBH’da anemi
 • Aneminin diğer nedenleri araştırılmalı.

Anemi nedenleri ise

1- eritropoetin eksikliği

2- kronik hastalık anemisi

3- emilim bozukluğuna bağlı demir, folik asit ve B12 vitamin düzeyindeki eksiklikler

4- üremik toksinlerden dolayoeritrosit yaşam süresinin kısalması

5- GİS kanamaları

hedef hemoglobin k doqi
Hedef hemoglobin (K/DOQI)

TANI

Tam kan sayımı, retikülosit sayımı , tranferrinsatürasyon indeksi (<16%), serum ferritin düzeyi (erkeklerde <25 ng/mL, kadınlarda <12 ng/mL), periferikyayma (normokromnormositer anemi), B12, folik asit düzeyleri

 • Hedef 11.0-12.0 g/L olmalı, >13.0 g/L olmamalı.
kemik metabolizmas anormallikleri
Kemik metabolizması anormallikleri

Kemik metabolizmasının değerlendirilmesi için PTH, kalsiyum ve fosfor düzeyleri değerlendirilmeli.

k doqi ya g re dxa
K/DOQI’ya göre DXA
 • Bilinen kemik kırığı olan veya osteoporoz risk faktörleri olan kişilere
 • Sekonderhiperparatiroidinin nedenleri
 • a- hiperfosfatemi
 • b- vit D3 eksikliği
 • c- hipokalsemi
f osfor y ksekse
Fosfor yüksekse
 • İlk yapılması gereken diyetten fosfor kısıtlamak (800-1000 mg/gün)
 • Yetersiz gelirse, fosfor bağlayıcı ajanlar başlanmalı

a- kalsiyum bazlı fosfor bağlayıcıları

b- nonkalsiyum, nonalüminyum,

nonmagnezyum bazlı fosfor

bağlayıcılar

evre 4 5 kbh da
Evre 4-5 KBH’da
 • Aktif vit D3 oluşamaz
 • Aktif vit D3 (kalsitriol) veya aktiv analoglar (parikalsitriol veya doxacalciferol)
 • Hiperfosfatemi veya hiperkalsemi gelişebilir.
 • Hiperfosfatemi gelişirse, fosfat bağlayıcılar başlanmalı.
tersiyer hiperparatiroidi
Tersiyer hiperparatiroidi
 • Sekonderhiperparatiroidi hastalarında bulunur.
 • Otonomi kazanmış adenomdan dolayı paratiroid bezin hipertrofisi mevcuttur. PTH düzeyi >1000’dir. Bu hastalara cerrahi paratiroidektomi gereklidir.
kardiyovask ler risk
Kardiyovasküler risk
 • KBH kardiyovasküler hastalıklar açısından bağımsız bir risk faktörüdür.
 • Hiperlipidemi tedavisi önemlidir. Hedef LDL > 100 mg/dL, şayet geçirilmiş kardiyovasküler hastalık varsa < 70 mg/dL olmalı.
sa l kl hayat n devam
Sağlıklı hayatın devamı
 • Tüm KBH’lara önerilen immünizasyonlarinfluenza ve pnömokok aşılarıdır.
 • Evre 4 KBH’da hepatit B aşısı yapılmalı.
 • Sigara bırakılmalı.
 • Hayat tarzı değişikliklerine motive edilmeli.
hasta e itimi
Hasta eğitimi
 • Hekimler hastaları hastalıkları konusunda eğitmeliler
 • Hastalar NSAİD kullanmaları durumunda KBH’nın ilerleyeceğini bilmeliler. Zayıflama ilacı gibi her türlü bitkisel medikasyonları kullanmamaları konusunda eğitilmeliler.
slide40

Evre 4 KBH’lara böbrek transplantasyonu, periton diyalizi ve hemodiyaliz konusunda eğitim verilmeli. Bu durumda nefrologlarla diyaloğa geçilmeli.

slide41

Hemodiyalizden en az 6 ay öncesinde fistül hazırlığı yapılmalı.

Greftler ise hemodiyalizden 3-6 ay öncesinden konmalı.

Periton kateteri diyaliz başlangıcından 2 ay önce konmalıdır.

sonu olarak
Sonuç olarak
 • KBH’lı hastanın uygun bakım ve sevk yönetimi hayat kurtarıcıdır.
 • Aile hekimleri bu konularda kendilerini hazırlamalılar.
 • KBH hastaları için nefroloji uzmanları ile ortak çalışmalı mutlaka görüş almalılar.