b r nc basamakta ate l hastaya yakla im temel lkeler l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BİRİNCİ BASAMAKTA ATEŞLİ HASTAYA YAKLAŞIM TEMEL İLKELER PowerPoint Presentation
Download Presentation
BİRİNCİ BASAMAKTA ATEŞLİ HASTAYA YAKLAŞIM TEMEL İLKELER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 76

BİRİNCİ BASAMAKTA ATEŞLİ HASTAYA YAKLAŞIM TEMEL İLKELER - PowerPoint PPT Presentation


 • 1465 Views
 • Uploaded on

BİRİNCİ BASAMAKTA ATEŞLİ HASTAYA YAKLAŞIM TEMEL İLKELER. Prof.Dr.Füsun Ersoy YYÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı . AMAÇ. Bu oturumda ateş ve birinci basamakta yönetimiyle ilgili temel bilgilerin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. HEDEFLER:. Ateşin tanımının, oluşum mekanizmasının

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BİRİNCİ BASAMAKTA ATEŞLİ HASTAYA YAKLAŞIM TEMEL İLKELER


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b r nc basamakta ate l hastaya yakla im temel lkeler

BİRİNCİ BASAMAKTA ATEŞLİ HASTAYA YAKLAŞIMTEMEL İLKELER

Prof.Dr.Füsun Ersoy

YYÜ Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

slide2
AMAÇ
 • Bu oturumda ateş ve birinci basamakta yönetimiyle ilgili temel bilgilerin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
hedefler
HEDEFLER:
 • Ateşin tanımının, oluşum mekanizmasının
 • Ateşin etkilerinin
 • Ateş paternleri ve görüldüğü durumların
 • Çocuklarda yaş gruplarına göre ateşe yol açan nedenlerin
 • İkinci basamağa sevk gerektiren ateşli durumların
 • Ateş ölçümünde dikkat edilmesi gereken noktaların
 • Antipiretik tedavinin nasıl yapılması gerektiğinin kavranması hedeflenmiştir.
normal n tanimi
NORMALİN TANIMI
 • Normal vücut sıcaklığı ortalama 37 C
 • Ancak gün içinde değişiklikler gösterebiliyor, egzersiz, sıkı giyinme, sıcak hava, sıcak yiyecek ve içecekler ile değişebilir.
ate ned r
ATEŞ NEDİR?
 • Vücut sıcaklığının
 • Rektal 38C
 • Oral 37.8 C
 • Aksiller 37.2 C nin üzerinde oluşu çoğu kaynakta ateş olarak tanımlanıyor.
v cut sicakli i nasil kontrol ed l yor
VÜCUT SICAKLIĞI NASIL KONTROL EDİLİYOR?
 • Ateş hemen tüm omurgalılarda AKUT FAZ REAKSİYONUNUN BİR PARÇASI OLARAK GELİŞİR.
 • Enkeksiyöz veya enkeksiyöz olmayan nedenlere bağlı olabilir, ancak her iki durumda da büyük oranda hipotalamus tarafından yönetilir.
mekan zma
MEKANİZMA
 • PRE-OPTİK ALANDA
 • Termostatik“SET-POİNT”in yeniden düzenlenmesi
 • Kan akımının deriden derin vasküler yatağa yönlenmesi
 • Deriden sıcaklık kaybının önlenmesi
 • Vücut sıcaklığının artması
 • İnvaze olan bakterilerin makrofajlarca öldürülmesi artar
 • Pek çok mikroorganizmanın replikasyonu
 • önlenir.
ate yararli mi zararli mi
ATEŞ YARARLI MI, ZARARLI MI?
 • Ateş enfeksiyonla savaş mekanizmalarından birisidir.
 • Soğukkanlı hayvanlarda bile canlı ya da ölü bakteri verilmesinin mikroorganizmaların vücut sıcaklığını arttırdığı gözlenmiştir.
 • Bunlara antipiretik verilince mortalitenin arttığı gösterilmiştir.
 • Başka hayvan modellerinde de ateşin yaşam olasılığını arttırdığı gösterilmiştir.
v cut sicakli indak arti in yararli etk ler
VÜCUT SICAKLIĞINDAKİ ARTIŞIN YARARLI ETKİLERİ:
 • Nötrofil göçü artar,
 • Nötrofillerde antibakteriyel madde üretimi artar (süperoksid anyonu gibi)
 • İnterferon üretimi artar
 • İnterferonun antiviral ve antitümör aktivitesi artar
 • T hücre proliferasyonu artar
 • Demirden fakir ortamda mikroorganizmaların büyümesi azalır
ate n zararli etk ler
ATEŞİN ZARARLI ETKİLERİ
 • GEÇİCİ ZARARLI ETKİLERİ

Hafif dehidratasyon

Huzursuzluk

İştahsızlık

Febril deliryum

Basit febril konvulziyon

 • KALICI ZARARLI ETKİLERİ

Isı şoku

Febril status epileptikus (Komplike FK)

ate e ba li huzursuzluk
ATEŞE BAĞLI HUZURSUZLUK
 • Genellikle 39.5-40Cye dek görülmez.
 • Değişik çalışmalar 41-41.5C ateşi çoğu insanın tolere edebildiğini, ateşin zararlı etkilerinin 41.5C ve üstünde görüldüğünü göstermiştir.
ancaak
ANCAAK….
 • Konjestif kalp yetmezliği
 • Solunum yetmezliği
 • Akut nörolojik hastalıklar
 • Endotoksik şok gibi bazı durumlarda ateş daha fazla zarar verebilir, bu nedenle bu hastalıkların varlığında orta derecede ateşin varlığında bile daha agresiv antipiretik tedavi yapılması uygun olur.
isi oku ned r
ISI ŞOKU NEDİR?
 • Genellikle ateşin 41.7 C (HİPERPİREKSİ)ve üstünde olduğu durumlarda deliryum, koma ve anhidrozla karakterize tehlikeli bir durumdur.
 • Hipotalamustaki termoregülasyon merkezindeki hasar sonucu gelişir.
 • Tedavi edilmezse mortalite %80’in üzerindedir.
 • Sağ kalanlarda serebral ataksi, ağır dizartri gibi nörolojik defisitler kalabilir.
ocuklarda isi oku beklen r m
ÇOCUKLARDA ISI ŞOKU BEKLENİR Mİ?
 • Rutin çocukluk çağı hastalıklarında *çocuk aşırı giydirilmedikçe,
 • *SSS enfeksiyonu olmadıkça
 • *Ektodermal displazi gibi terlemeyi engelleyen bir hastalık olmadıkça
 • ISI ŞOKU GELİŞMESİ BEKLENMEZ.
febr l konvulz yon
FEBRİL KONVULZİYON
 • Yüksek ateşin en iyi bilinen komplikasyonudur.
 • Görülme sıklığı yaklaşık %4dür.
 • Dokuz ayın altında ve beş yaşından sonra görülmesi seyrektir.
 • En sık 14-18. aylar arasında görülür.
 • Febril konvulsiyon geçiren çocuklarda epilepsi gelişme sıklığı %2dir.
 • Bu sıklık , genel epilepsi sıklığına göre %1 daha fazladır.
febr l konvuls yon
FEBRİL KONVULSİYON
 • Febril konvulziyonlu çocukların

%1-2sinde febril status epileptikus gelişir.

 • Febril konvulziyon oluştuğu sırada ailelerin ailelerin %30 kadarı çocuklarının ateşli olduğunun farkında değildir.
basit fk
Basit FK
 • Nöbetler jenaralize olup 15 dakikadan kısa sürer.
 • Aynı gün içinde yinelemez.
 • Ailede FK öyküsü vardır.
 • Ateş 38C'den yüksektir.
komplike fk
Komplike FK
 • Ateş hafif yüksekken konvulsiyon ortaya çıkar.
 • Nöbet süresi 15 dakikadan uzundur.
 • Fokal nöbet ve postiktal nörolojik defisit gözlenebilir.
 • Aynı gün içinde yineleyebilir.
 • Altı aylıktan küçük ve altı yaşından büyük çocuklarda görülebilir.
ate fob m z var mi
“ATEŞ FOBİ” MİZ VAR MI?
 • Anne babaların ateş konusunda taşıdıkları endişeyi genellikle biz hekimler de paylaşabiliyoruz.
 • Ateşin kesinlikle zararlı ve düşülmesi gerekli olduğuna inanan hekimlerle ilgili pek çok çalışma mevcut.
anne babalari ate konusunda end elend ren ba lica sebepler
ANNE BABALARI ATEŞ KONUSUNDA ENDİŞELENDİREN BAŞLICA SEBEPLER:
 • Daha önce ateşin ne olduğu ve tedavisiyle ilgili bilgilendirilmemiş olması
 • Ateşin 39C üstünde oluşu
 • Annenin eğitim düzeyinin düşük olması
 • Tek çocuk olması
 • Çocuğun havale geçireceği korkusu
b z b r nc basamak hek m olarak
BİZ BİRİNCİ BASAMAK HEKİMİ OLARAK

1-Ateşli çocuğu değerlendirmek,

2-Bunun yanısıra anne babayı da ateş konusunda eğitmek durumundayız.

ate nasil do ru l el m
ATEŞİ NASIL DOĞRU ÖLÇELİM?
 • Rektal ölçümde 2 milyonda bir kırılma/enfeksiyon riski var.
 • Aksiller ölçümde ateşi hatalı olarak yüksek ölçme olasılığı yüksek.
ate nasil do ru l el m23
ATEŞİ NASIL DOĞRU ÖLÇELİM?
 • Civa 37 Cnin altında olmalı
 • Beş yaşından küçüklerde aksiller ölçüm, aksiller ölçüm 37.2nin üstüyse rektal ölçümle kontrol
 • Beş yaş ve büyüklerde oral ölçüm yapılabilir.
 • Rektal ölçümde zorlamadan 2.5 cm kadar itmeli
 • En az 2 dakika rektumda tutmalı
 • Oral ölçümde en az 3 dakika aksiller ölçümde en az 4 dakika tutmalı.
slide24
AKUT ATEŞ: 5-7 gün
 • NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ: 7 günden fazla süren, ety. Tesbit edilememiş.
akut ate li olgularda s kl k s ras na g re
Akut ateşli olgularda sıklık sırasına göre;
 • intermittan (en sık),
 • hektik (septik)intermittan,
 • remittan,
 • devamlı (febris continua) ve
 • tekrarlayan (reküran)

ateş paternlerinden biri görülür.

slide26
Akut ateşte Ondülan ateş paternine ise rastlanamaz. Çünkü 7 günlük ateş süreci bu ateş paterninin oluşabilmesi için yetersizdir.
slide27
İntermittan ateş; günlük oynamada yüksek değerle düşük değer arasındaki ısı farkı 1 °C’den fazla
 • Hektik intermittan ateş te ise aradaki fark 3-5 °C olabilir.
 • Çoğu zaman ateşe üşüme titreme öncülük

eder.

 • Viral enfeksiyonlarda rastlanılmaz.
 • Sepsis, abseler (renal, karın içi, pelvik), ampiyem, akut bakteriyal endokardit ve septik artrit düşünülmelidir.
 • Protozoon enfeksiyonlarından da kala-azar ve sıtma unutulmamalıdır.
 • Erişkin Still Hastalığı için patognomoniktir.
slide28
Remittan ateş ise; günlük oynamalarda
 • yüksek değerle düşük değer arasındaki ısı farkı 1 °C’den fazla ve düşük değer normale inmez
 • Çoğunlukla viral,daha az sıklıkta ise bakteriyel enfeksiyonlarda görülmektedir.
 • Sürekli ateşte ise; günlük oynamalarda yüksek değerle düşük değer arasındaki ısı farkı 1

°C’den az ve düşük değer normale inmez

 • Tifo ve infektif endokardit gibi bakteriyel, daha az sıklıkta ise viral enfeksiyonlarda görülebilmektedir.
ate l ocukta tanisal yakla im
ATEŞLİ ÇOCUKTA, TANISAL YAKLAŞIM
 • Ateşli çocuklara tanısal yaklaşımda
 • çocuğun yaşı
 • ateşin süresi,
 • ateşin yükseldiği seviye önemli.
 • Neden?
 • Bunlar değiştikçe sık karşılaşılan etyolojik faktörler de değişiyor.
ate l t k aklimiza neler get rel m
ATEŞİ ÖLÇTÜK, AKLIMIZA NELER GETİRELİM?
 • Çocukluk çağında genel olarak ateş en sık 3 yaşın altındaki çocuklarda görülmektedir.
 • Bu yaş grubunda ateşe neden olan hastalıklar;
slide31
•Üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Pnömoni
 • Döküntülü hast., krup, gastroenterit)
 • Bakteriyel kökenli hastal›klar (selülit, menenjit, üriner enfeksiyon, bakteriyemi) %10 civarında
slide32
Yaş büyüdükçe immün sistemin olgunlaşması ve son yıllarda uygulanan bakteriyel aşılar sonucu ciddi bakteriyel enfeksiyon olasılığı azalmaktadır.
ate l ocuklari ne zaman k nc basama a sevk edel m
ATEŞLİ ÇOCUKLARI NE ZAMAN İKİNCİ BASAMAĞA SEVK EDELİM?
 • Ateş nedenini araştırırken öykü, tam fizik muayene ve laboratuar tetkikleri sonucunda hastayı yaş grubuna ve klinik +lab. bulgularıyla sepsis kriterleri taşıyıp taşımadığına göre ayaktan izleyebilir ya da sevkedebiliriz.
bazi kavramlari hatirlarsak
BAZI KAVRAMLARI HATIRLARSAK:
 • Bakteriyemi: Kanda canlı bakterilerin olmasına denilmektedir.
 • • Enfeksiyon: Bakteri, virüs ve parazitlere karşı enflamatuvar yanıta veya normalde steril olan dokuların bu mikroorganizmalar tarafından istilası durumuna enfeksiyon denir.
 • • Sistemik enflamatuvar yanıt sendromu (SIRS): Organizmada oluşan ciddi zararlara karşı sistemik bir yanıtın oluşmasıdır. Sistemik enflamatuvar yanıt infeksiyonlar, travma, yanık, viremi ve parazitemi sırasında oluşabilir.
 • Sistemik enflamatuvar yanıtın enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkması SEPSıS olarak tanımlanmaktadır.
 • (SEPSiS: Enfeksiyon + SIRS)
slide35
a. Ateşli yenidoğan (0-28 günlük):
 • Bu dönemde ateş sık görülmez, hatta

ciddi enfeksiyonlarda hipotermiye eğilim vardır.

 • Vücut ısısında değişiklik

gözlenen yenidoğanlarda ciddi enfeksiyon hastalğı düşünülmelidir.

slide36
Etyoloji:
 • • Grup B streptokok (GBS),
 • • Listeria monocytogenes,
 • • Gram (-) enterik mikroorganizmalar, • Enterovirüs
 • • Herpes simplex
slide37
Her ateşli yenidoğan, genel durumu iyi olsa da hastaneye yatırılmalı, sepsis

araştırmasına alınmalıdır

b ya 28 90 g n aras ndaki ate li ocuklar
b. Yaşı 28-90 gün arasındaki ateşli çocuklar:
 • Yenidoğanlara göre bakteriyel
 • enfeksiyonları immunolojik olarak sınırlandırma yetenekleri daha iyidir.
 • Bu nedenle fokal enfeksiyonlar (pnömoni, piyelonefrit vb.) görülebilir.
slide39
Etyoloji:
 • • S. pneumoniae,
 • • H. İnfluenzae.
 • • Aşılama ve bronşiyolit gibi viral hastalıklar bu dönemde ateş nedeni
 • olabilirler.
d k seps s r sk 1
DÜŞÜK SEPSİS RİSKİ (%1)
 • GD kliniği iyi,
 • daha önce sağlıklı
 • otit dışında enf. odağı ,
 • BKsi 15 bin/mm3’ü geçmeyen
 • ishal varsa dışkıda her alanda 5den az BKsi olan,
 • solunum bulguları olan ancak akc.grafisi normal olan,
 • gram boyamayla idrar N, BK her alanda 5ten az olanlarda kan idrar kültürü ve sonra Lp imkanımız varsa yapılarak,geniş spektrumlu AB başlanarak 24 saat sonra kontrole çağrılarak izlenebilir
 • veya sadece idrar kültürü + gözlem yapılabilir.
slide41
Kültür sonuçları, ateşin devam edip etmediği ve genel durumu dikkate alınarak ikinci bir değerlendirme yapılabilir.
slide42
c. Yaşı 3-36 ay arasında ateşli çocuklar: Bakteriyel bir enfeksiyon odağından enfeksiyonun yaygınlaşma riski, immun olgunlaşma nedeniyle oldukça azdır.
 • Fakat yüksek ateşli olmasına karşın iyi görünen, belirli bir ateş odağı saptanamayan çocukların %5’inde kan kültür pozitifliği saptanabilmektedir. (Gizli bakteriyemi)
slide43
Kan kültüründe sıklık sırasına göre,
 • • S.pneumoniae (%85),
 • • H.influenzae (%10)
 • • N.meningitis (%3) üremektedir.
3 36 ay
3-36 ay
 • Bu yaş. dönemindeki çocuklarda genel yaklaş›m, öncelikli olarak ateş için odak araştırılmalı ve var ise tedavi edilmelidir.
 • Ateşi olan fakat ateş nedeni için odak saptanamayan ve GD kötü olanlar sevkedilmelidir.
 • GD iyi olan ve ateşi <39 °C olan çocuklar antinbiyotik verilmeden ateşi izlenmelidir.
 • Ateşi >39 °C olan ve iyi görünen ama ,kriterlere göre sepsis için yüksek risk grubunda olan (lab bulguları düşük risk kriterlerinin tersi olan)çocuklarda sepsis araştırması yapılmak üzere sevk edilmelidir.
slide45
d. Yaş 36 aydan büyük ateşli çocuklar: Herhangi bir immün yetersizliği
 • olmayan bu grup çocuklarda yayg›n enfeksiyon olma riski oldukça düşüktür.
 • Bu yaşlarda en önemli ciddi bakteriyel enfeksiyon etkeni hemorajik döküntülerle
 • giden N.meningitidis’tir.
seps s akla gelmel
SEPSİS AKLA GELMELİ
 • Tanı Kriterleri: (2 veya fazla)
 • Hiper/ Hipotermi Ate.= 38°.4 C veya <36° C
 • Taşikardi Çocuk > 150/dak, SütÇ > 160/dak,
 • Takipne Çocuk > 50/dak., Süt Ç > 60/dak veya PCO2 < 32 mmHg
 • BK > 15.000/mm3, < 5.000/mm3,
ate nasil d rel m
ATEŞİ NASIL DÜŞÜRELİM?
 • İlk aşamada sıvı verilmeli,
 • ince giysiler
 • aktivitenin azaltılması
 • Çocuk huzursuz değilse, ateş 39 Cnin üstünde değilse agresiv antipiretik tedavi önerilmiyor
ilik uygulama
ILIK UYGULAMA
 • Ilık uygulama yapılacaksa 30-60 dak. öncesi antipiretik verilmiş olması uygundur, böylece hipotalamik set-point düşürülmüş olur.
 • Ilık uyg. antipiretik verilmeden yapılırsa çocuk rahatsız olur, titreme başlar, çünkü hipotalamus vücut sıcaklığının düşmesini dengelemeye çalışır ve ılık uygulama bitince vücut sıcaklığı hemen eskisine döner
ilik uygulama tek ba ina etk l m
ILIK UYGULAMA TEK BAŞINA ETKİLİ Mİ?

Ateşin 37 derecenin altında kalma süresi:

 • Tek başına parasetamol ile 129 dak.
 • Antipiretik+ ılık uygulama ile 164 dak.
 • Tek başına ılık uygulama ile 54 dak.
slide50
Antipiretik+ ılık uyg., genellikle ateşin 40 dereceyi geçtiği durumlarda, antipiretiğe yanıt alınmazsa, çocuk çok huzursuzsa öneriliyor.
 • Ancak başvuru sırasında deliryum, konvulziyon, hiperpireksi varsa ılık uygulamaya hemen başlanmalı
slide51
Su sıcaklığı 29.4-32.2, (dirseğin dayanacağı kadar/ halka arasındaki tabir ile) yani ılık olmalı.
 • Ilık uygulamaya başlayınca titreme başlamışsa su ısısı artırılabilir
ant p ret kler
ANTİPİRETİKLER
 • Asetilsalisilik asit
 • Asetaminofen
 • İbuprofen
 • Metamizol
 • Nimesulid
hang s n terc h edel m
HANGİSİNİ TERCİH EDELİM?
 • Ateş düşürücü etkisi
 • Etkinin başlangıcı
 • Pik etkisi
 • Etki süresi
 • Yan etkileri
 • Fiyatı
aset l sal s l k as t asa
ASETİL SALİSİLİK ASİT (ASA)
 • 1853 yılından beri kullanılmaktadır.
 • En ucuz olanıdır
 • Hem periferik, hem de santral etkili
 • Oral alımından 20 dk sonra etkinliği başlar
slide55
ASA
 • Eliminasyon kinetiği doza bağımlı  salisilat entoksikasyonu riski
 • Reye sendromu ?? (suçiçeği, influenza)
 • GIS komplikasyonları (irritasyon, kanama)
 • Karaciğer, böbrek toksisitesi
slide56
Prostaglandin sentezinin inhibisyonu nedeni ile GIS komplikasyonlarına yol açar
 • Sıkılıkla midede ancak %10-25 oranında duodenumda da görülür
 • İlaç dozunun arttırılması, kullanım süresinin uzaması, peptik ülser öyküsü riski arttırır
slide57
ASA
 • Düşük dozlarda alındığında trombosit agregasyonunu inhibe eder  kanama zamanını uzatır.
 • Yüksek dozda verildiğinde pıhtılaşma faktörlerinin yapımını inhibe eder.
 • Astım atağı (duyarlı kişilerde)
asetam nofen parasetamol
ASETAMİNOFEN(PARASETAMOL)
 • Sadece santral etkili

(PGE2 sentezini )

 • Zayıf antienflamatuar
 • Ciddi bir yan etkisi yok
 • İki aydan büyük çocuklarda güvenle kullanılabilir.
 • Uzun süreli kullanımda böbrek hasarı, yüksek doz kullanımda akut karaciğer yetmezliği ve akut tubuler nekroz oluşabilir.
ibuprofen
IBUPROFEN
 • Antipiretik, analjezik, anti-enflamatuar
 • PGE2 senteziniinhibisyonu
 • Oral alımından yaklaşık 1 saat sonra etkisi başlar
metam zol me hur novalg n
METAMİZOL (Meşhur NOVALGİN)
 • Güçlü analjezik, antipiretik
 • Mekanizma ?? santral, periferik etki (endojen pirojenlerin sentezi ve salınımını baskılar)
 • Agranülositoz (epidemiyolojik çalışmalar agranülositoz riskinin her tedavi haftası başına milyonda 1 olduğunu saptamıştır) ABD ve İngiltere gibi ülkelerde yasak
 • Hipotansiyon
n mesul d me hurmesul d
NİMESULİD(MeşhurMESULİD)
 • Karaciğerde hızla metabolize edilir, diğer non-steroid anti-enflematuarlara göre daha az GİS yan etki
 • Parasetomolle karşılaştırıldığında ateşi kontrol altına almakta daha etkili olduğu, bu etkinin daha uzun sürdüğü ve anti-inflamatuar yanıtın daha erken geliştiği saptanmıştır
n mesul d
NİMESULİD
 • Hipotermiye yol açabilir. (6 ay-5 yaş 6 olgu bildirilmiş)
 • Fatal gidişli hepatite neden olduğu gerekçesiyle Türkiye’de kullanımdan kaldırılmıştır.
 • Pahalı
 • 1 yaş altında verilmemeli...
slide63

Hangi antipiretik

 • İlk seçenek parasetamol
 • İkinci seçenek ibuprofen
slide64

Hangi antipiretik

 • Klasik pediatri kitapları ve uluslarası organizasyonlar (WHO, AAP), parasetamolü ağrı ve ateş tedavisindeilk seçenek olarak önermektedir.
slide65

Antipiretiklerden ne bekliyoruz

 • Çocuğu rahatlatmak, ağrılarını azaltmak
 • Antipiretiklerle vücut sıcaklığı normale dönmez, sadece 1-2 °C azalır.
 • Birden fazla antipiretik kullanımı
slide66

Yapılan çalışmalarda, parasetamol ve ibuprofenin ardışık olarak kullanımının ateşi düşürmedetek başına parasetamol veya ibuprofen kullanılmasına üstünlüğünün olmadığı gösterilmiştir.

slide67

Birden fazla antipiretik ardışık olarak veya birlikte kullanılmamalıdır.

 • Antipiretiğin etkisiz olmasında yetersiz doz uygulamasının sık rastanan bir neden olduğu unutulmamalıdır.
febr l konvulz yon tedav s
FEBRİL KONVULZİYON TEDAVİSİ
 • Hastanın solunum yolu açık tutulmalı, oksijen verilmeli ve intravenöz diazepam (0,2-0,3 mg/kg) yavaşça uygulanmalıdır.
 • Ateşi düşürmek için hastanın ılık su ile yıkanması önerilmektedir.
 • Ateş düşürücü olarak asetaminofen önerilmektedir.
fk tedav s
FK TEDAVİSİ
 • Konvulsiyon durdurulduktan sonra hasta öyküsü, fizik ve nörolojik muayenesi ile ayrıntılı olarak değerlendirilmeli; ateş odağı saptanmalı, menejit açısından değerlendirilmelidir.
 • Hastanın ağızdan bol sıvı olması sağlanmalıdır.
slide70
Basit FK’lerde EEG çekilmesi önerilmez.
 • Komplike febril konvulsiyolarda EEG çekilmesi önerilmektedir
lp yapal m m
LP yapalım mı?
 • Bir yaşından küçük olup FK nedeniyle getirilen çocuklarda menenjit bulguları belirgin olmayacağı için mutlaka LP yapılmalıdır.
 • Yaşın altı aylıktan küçük oluşu, konvulsiyonun fokal oluşu ya da aynı dönemde yinelemesi, geçmişinde ya da ailesinde FK öyküsünün olmaması, açılmayan koma durumu ve ekstrakraniyel bir enfeksiyon odağının oluşu menenjit yönünden uyarıcı olmalıdır.
fk da proflaks
FK da PROFLAKSİ
 • İlk FK’yi bir yaşın altındaki geçirenlerde,
 • 24 saat içinde yineleyen nöbetler geçirenlerde,
 • nöbeti fokal ya da 15 dakikadan uzun sürenlerde,
 • nörolojik defisiti olanlarda ve
 • birinci derece akrabalarında epilepsi olanlarda sürekli proflaksi önerilmektedir.
slide73
İntermitan tedavi, çocuğun ateşlendiği dönemde gerekiyorsa antibiyotik ve ateş düşürücü önlemlerin yanı sıra ağızdan (sekiz saatte bir 0,3 mg/kg dozunda) ya da rektal diazepam uygulaması biçiminde yapılmaktadır
slide74
FK’nin yineleme riski ortalama %33'dür.
 • Yineleme %90 oranında ilk iki yıl içinde olmaktadır.
 • İlk nöbet bir yaşın altında geçirilmiş ise rekürrens riski %50'nin üstüne çıkmakta,
 • Hastaların %60'ında FK yalnızca bir kez ortaya çıkmaktadır.
slide75
Sekeller açısından febril status epileptikus geçiren hastaların en az bir yıl izlenmesi önerilmektedir.
sabriniz n te ekk rler
SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!
 • SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER