pijn begrijpen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pijn Begrijpen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pijn Begrijpen

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 45
Download Presentation

Pijn Begrijpen - PowerPoint PPT Presentation

pello
480 Views
Download Presentation

Pijn Begrijpen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pijn Begrijpen Ardennencursus 2013 Peter Muitjens Revalidatiearts

 2. Inhoud • Introductie • Chronische pijn en revalidatie • Casus 1 CRPS • Casus 2 lage rugpijn • Casus 3 transculturele aspecten • Casus 4 jongeren met pijn • Casus 5 aangezichtspijn

 3. Introductie • Peter Muitjens p.muitjens@adelante-zorggroep.nl • Opleiding: Rev Centrum Hoensbroek (=Adelante) • Werk: • VieCuri MC Venlo 2000-2009 • Adelante Hoensbroek 2009 – • Aandachtgebieden: • Arbeidsrevalidatie • Polikliniek • Pijnteam

 4. Definitie van pijn “Pijn is een onaangename, sensorische en emotionele ervaring, die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke ervaring.” IASP, 1986

 5. Traditionele ziektemodel

 6. Biomedisch perspectief,kabelmodel PIJN Hinder Pathologie

 7. Biomedisch perspectief: kabelmodel DUALISME SOMATISCH PSYCHISCH

 8. Nadelentraditionele ziektemodel Biomedische variabelen zijn een slechte voorspeller van klachten en dagelijkse hinder Positieve bevindingen ook bij a-symptomatische gevallen Biedt geen verklaring voor de grote groep van patiënten met a-specifieke klachten zoals b.v. rugpijn

 9. Pijn als emotieDe drie koppen van Cerberus Fysiologie Cognities Gedrag

 10. Behandeling chronische pijnrevalidatiegeneeskunde Wat is chronische pijn? • Pijn > 12 weken • bio-psycho-sociaal • Discrepantie letsel en gevolgen

 11. Sensitisatie Pijn in het brein Pijn is niet (meer) het gevolg van een aandoening; pijn is de aandoening geworden Uitleg: ontregeling of sensitisatie van centrale, modulerende systemen als verklaringsmodel voor de klacht Uitleg met hulp van metaforen, die aansluiten bij de belevingswereld van de patiënt Bijvoorbeeld bij pijn: Inbraakalarm Fantoompijn

 12. Pijn als emotie Cognities PIJN Fysiologie Gedrag

 13. Pijnmodel van Loeser

 14. Ontstaan chronische pijn

 15. ? inleidende theorieën

 16. Mechanisme: klassieke (respondente) conditionering koken, cues ... (CS) pijn staan(UCS)

 17. PIJNGEDRAG Pathologie Mechanisme: Operante Conditionering Consequenties

 18. De ernst van PIJN wordtbeïnvloed door de betekenis die eraanwordttoegekend en het gevoel van controle

 19. Behandeling chronische pijn • Aangrijpingspunten biopsychosociaal • Medisch • Oefentherapie • Graded activity (opbouw belastbaarheid) • Graded exposure (bewegingsangst) • Ontspannen • Belasting – belastbaarheid / ergonomie • Psychosociaal • Gedragstherapie • Ondersteuning • Systeem

 20. Bepalen van basislijn sessies... Basislijn Stapsgewijze opbouw

 21. Cognitieve behandeling,leren van nieuwe denkgewoonten Psycho-educatie Cognitieve therapie (b.v. RET, Beck) Stress-management Pijn-coping strategiëen Aandachtsafleiding Hypnose Problem solving

 22. Opbouwfase • Tijdcontingent i.p.v. pijncontingent functioneren • Positieve bekrachtiging • Shaping • Extinctie van pijngedrag

 23. Bekrachtiging • Positieve bekrachtiging • Negatieve bekrachtiging • Niet bekrachtigen van ‘gezond’ gedrag

 24. Extinctie van pijngedrag • Doorgaan met oefenen • Verwijzen naar eerdere afspraken • Niet in discussie gaan • Geen ongevraagd advies geven • Na herhaald niet halen van afspraken reden inschatten • Opbouw aanpassen of behandeling stoppen

 25. Generalisatiefase • Variëren in activiteiten • Variëren in situaties • Bekrachtiging vanuit eigen omgeving • Zelfbekrachtiging

 26. Pijnrevalidatie • Doel behandeling: • Weer functioneren ondanks de pijn • Behandelvormen zijn divers: • Arbeidsrevalidatie • Poliklinisch • klinisch

 27. Casus 1 • Indicatie hemiprothese: • Meestal mediale arthosis • Eenvoudiger • Minder complicaties • Beter behoud structuren (bot, banden) • Revalidatie sneller • Revisie operatie gemakkelijker

 28. CRPS diagnose • Diagnose: criteria van Veldman • Vier van de volgende verschijnselen: • onverklaarde diffuse pijn • verschil in huidskleur • diffuus oedeem • verschil in huidtemperatuur • actieve bewegingsbeperking • Het ontstaan of verergeren van de symptomen na inspanning • Symptomen in een gebied aanwezig groter dan het gebied van het eerste letsel of operatie en in ieder geval in het gebied distaal van het eerste letsel

 29. CRPS type 1 • Complex regionaal pijn syndroom • Type 1 SRD, PTD, Südeck, … • Type 2 causalgie, zenuwletsel • Oorzaak: • Perifeer afferent • Perifeer efferent • vasomotorisch • Neuro-inflammatoir • Inflammatoir • Weefselhypoxie • Genetische predispositie • HLA, vrouwen, blanken

 30. CRPS 1 Behandeling 1 Lichamelijke Behandelingen Medicijnen • Ontstekingremmers (kortdurend) • Neuropathische pijnmedicatie • Capsaïcinecrème • Vit C 50 dagen 500 mg • DMSO 3 maanden 100 cm2 Andere Behandelingen • Fysiotherapie • TENS Interventionele pijnbehandeling • ganglion stellatum blokkade (arm) • lumbale sympathicus blokkade (been) • ruggenmergstimulatie

 31. CRPS 1 Behandeling 2 Niet-lichamelijke Behandelingen • Psychologische Begeleiding • Depressie Behandeling • Cognitief-Gedragsmatige Behandeling Nieuw!! Macedonische methode / PEPT Pain Exposure in Physical Therapy • Uitleg over relatie pijn en functie en therapiemotivatie • Afbouwen pijnmedicatie en andere CRPS gerelateerde medicatie • Fysiotherapie

 32. CRPS tips • Zorg voor goede nachtrust • Centraal werkende (neuropathische) medicatie • In acute stadium Vitamine C • 500 mg / dag 50 dagen • DMSO creme 50% • 5 dd 3 maanden • Acetylcysteine ?

 33. Casus 2 Rugklachten • Beleid bij acute rugklachten • Let op red flags • Conservatief !! • Rust roest • Normale activiteiten zsm hervatten • Indien na 6 weken geen verbetering: • Yellow flags

 34. red flags • Fysieke alarmsymptomen • Neurologische uitval • Nachtelijke pijn • Koorts • Trauma • Maligniteit in VG • Etc.

 35. Yellow flags • Risicofactoren chroniciteit • Veel mislukte behandelingen • Functionele beperkingen • Isolement • Conflicten • Gestoorde pijncognities • Angst, depressie, machteloosheid

 36. HNP operaties

 37. HNP operaties • 2 evidente indicaties • Cauda equina syndroom • Ernstige paresen • Opereren vs conservatief • Geen verschil in outcome • 75% herstel binnen 3 mnd • Snellere verbetering van pijn bij operatie • 4 wk tov 12 wk

 38. TENS • Bij 50% effectief • VAS score daling van > 2 punten • Instellingen niet van belang • Amplitude, frequentie Proefschrift Albere Köke

 39. PoorttheorieMelzack en Wall, 1965 HIGHER CONTROL PROCESSES EMOTIONAL PROCESSING GATE CONTROL SYSTEM SENSORY PROCESSING MOTOR RESPONSES

 40. 3 Pijn bij migranten • Uitval revalidatie 2 maal zo hoog • Revalidatie vraagt veel eigen inbreng • Mantelzorg is hoog en kan anti revaliderend zijn • Taal barrière, opleidingsniveau • Grotere focus op fysieke klachten

 41. Casus 4 jongeren met pijn • 85% meisjes • Meestal rond 16e jaar • Invloed van ouders / systeem • Druk ouders tot prestaties • Sport • School • … • “Ziektewinst” • Ontsnapping aan beklemmende situaties

 42. Behandeling Multidisciplinaire benadering Biopsychosociaal model Vaak klinisch om systeeminvloeden te reguleren Systeem bij behandeling betrekken Casus 4 Jongeren met pijn

 43. Casus 5 Aangezichtpijn • Vanuit mijn vakgebied geen specifieke kennis.