neurobiologie van pijn n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
NEUROBIOLOGIE VAN PIJN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

NEUROBIOLOGIE VAN PIJN - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

NEUROBIOLOGIE VAN PIJN. NEUROSCIENCE: VAN BASIS TOT KLINIEK Dr. J.A.M. van Gisbergen. O VERZICHT. somatosensorisch systeem: submodaliteiten wat is pijn? berust op apart sensorisch systeem eigen banen naar hogere centra snelle en langzame pijn nociceptoren hyperalgesie en sensitisatie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NEUROBIOLOGIE VAN PIJN' - linore


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
neurobiologie van pijn
NEUROBIOLOGIE VAN PIJN

NEUROSCIENCE: VAN BASIS TOT KLINIEK

Dr. J.A.M. van Gisbergen

o verzicht
OVERZICHT

somatosensorisch systeem: submodaliteiten

wat is pijn?

berust op apart sensorisch systeem

eigen banen naar hogere centra

snelle en langzame pijn

nociceptoren

hyperalgesie en sensitisatie

centrale mechanismen

foutieve localisatie van pijn

reorganisatie hersenen na amputatie en fantoompijn

poorttheorie van pijn

afdalend systeem

placebo effect

somatosensorisch systeem
SOMATOSENSORISCH SYSTEEM
 • FIJNE TAST
 • detectie van vorm en grootte van voorwerpen
 • PROPRIOCEPTIE
 • perceptie van positie en beweging van ledematen
 • NOCICEPTIE
 • detectie van weefselbeschadiging (ervaren als pijn)
 • TEMPERATUURZIN
 • detectie van warmte en koude
dermatomen
DERMATOMEN
 • sensorische informatie naar ruggenmerg komt binnen via de dorsale wortel
 • huidgebiedje dat door één dorsale wortel wordt geïnnerveerd heet dermatoom
tast receptoren in de huid
TAST RECEPTOREN IN DE HUID
 • 4 typen tastreceptoren (2 oppervlakkig en 2 diep gelegen, gemyeliniseerd)
 • ongemyeliniseerde vezels met kale eindigingen voor temperatuur en nociceptie
het begrip receptief veld
HET BEGRIP RECEPTIEF VELD

hoe gedefinieerd?

het receptor gebiedje, op de huid waarmee een sensorisch neuron functioneel is verbonden

hoe opmeten?

meet actiepotentialen met microelectrode en bepaal waar stimulatie van receptoren de neuron activiteit beïnvloedt

proprioceptie
PROPRIOCEPTIE

perceptie van positie en stand van de ledematen en van het lichaam zonder gebruik te maken van het visuele systeem

 • mechanoreceptoren in spieren en gewrichten:
 • spierspoelen meten spierlengte
 • Golgi peeslichaampjes meten spierkracht
 • gewrichtsreceptoren meten gewrichtshoek

belangrijk voor spinale reflexen

spierreceptoren
SPIERRECEPTOREN

spierspoelen meten spierlengte

Golgi peeslichaampjes meten spierkracht

temperatuur sensatie
TEMPERATUUR SENSATIE
 • twee groepen sensoren: warmte en koude detectoren
 • tegengestelde responsies op koude stimulus
 • sterke adaptatie
nociceptoren
NOCICEPTOREN
 • pijn wordt gemedieerd door speciale receptoren: nociceptoren
 • nociceptoren reageren niet op taststimuli
 • detecteren weefselbeschadiging
afferente zenuwvezels
AFFERENTE ZENUWVEZELS
 • Geleidingssnelheid wordt bepaald door:
 • vezeldiameter
 • dikte myelineschede (afwezig bij C-vezels)
twee baansystemen
TWEE BAANSYSTEMEN
 • spinothalamische baan voor pijn en temperatuur
 • dorsale kolommen systeem voor tast en proprioceptie
brown sequard syndroom
BROWN-SEQUARD SYNDROOM
 • halfzijdige lesie ruggenmerg:
 • uitval pijn en temperatuurzin contralateraal
 • uitval van tast en proprioceptie ipsilateraal
wat is pijn
WAT IS PIJN?
 • onplezierige sensatie, samenhangend met (potentiële) weefselbeschadiging
 • moeilijk kwantificeerbaar, subjectief
 • essentiële functie om te overleven
  • waarschuwing
  • bescherming ( bijv. terugtrekreflex)
  • niet te negeren
  • autonome respons (zweten, hartfrequentie)
  • gaat gepaard met emotie
pijn perceptie en actie
PIJN: PERCEPTIE EN ACTIE

Terugtrekreflex

Perceptie van pijn

terugtrek reflex
TERUGTREK REFLEX
 • exteroreceptieve reflex
 • flexie van gestimuleerd been om beschadiging te beperken
 • strekreflex van het andere been om niet om te vallen
twee theorie n codering pijn
TWEE THEORIEËN CODERING PIJN
 • Er zijn specifieke neuronen die pas vuren als er beschadiging optreedt
 • Er is geen apart pijn systeem. Pijn ontstaat bij hoge vuurfrequenties in systeem dat ook zwakke stimuli kan coderen
pijn berust op apart systeem
PIJN BERUST OP APART SYSTEEM
 • pijn is niet het gevolg van overstimulatie van tast of temperatuur sensoren, maar berust op een gespecialiseerd sensorisch systeem:
  • er kan ongevoeligheid zijn voor pijn terwijl andere systemen normaal werken
  • intense electrische stimulatie van tast of temperatuur axonen geeft geen pijn gevoel

nociceptor heeft hoge drempel; vuurt pas bij weefselbeschadiging

hoge drempel
HOGE DREMPEL

nociceptor vuurt pas bij weefselbeschadiging, niet op alleen aanraken

snelle en langzame pijn
SNELLE EN LANGZAME PIJN
 • snelle gemyeliniseeerde A-delta vezels coderen scherpe pijn
 • stuurt terugtrekreflex (schade beperken)
 • langzame ongemyeliniseerde C-vezels coderen pijn vanuit diepe weefsels
 • geeft zeurende pijn die later opkomt en tijd aanhoudt
 • belemmert gebruik van beschadigd weefsel (herstel bevorderen)
eigenschappen nociceptoren
EIGENSCHAPPEN NOCICEPTOREN
 • niet spontaan actief, hoge drempel (beschadiging)
 • weefsel beschadiging verhoogt gevoeligheid (sensitisatie)
 • dit kan leiden tot spontane activiteit
 • verschillende types voor chemische, mechanische en temperatuur
 • aanwezig in meeste weefsels, maar niet in de hersenen
sensitisatie en axonreflex
SENSITISATIE EN AXONREFLEX
 • endogene stoffen worden vrijgezet door weefselbeschadiging
 • deze stoffen leiden tot activatie en sensitisatie van de nociceptoren
 • activatie van nociceptoren leidt via axonreflex tot vrijzetting substantie P
   • vaatverwijding en activatie mestcellen
   • ontstekingsreactie leidt tot herstel
   • roodheid, warmte, zwelling en pijn
sensitisatie in c vezel
SENSITISATIE IN C-VEZEL

na hittebeschadiging

vóór hittebeschadiging

perifere hyperalgesie
PERIFERE HYPERALGESIE
 • vrijzetten van stoffen door beschadiging maakt gebied gevoeliger
 • door diffusie van deze stoffen wordt naburig, niet beschadigd gebied óók gevoeliger voor pijnstimuli
 • gebruik wordt daardoor ontmoedigd en herstel krijgt een kans
hyperalgesie en sensitisatie
HYPERALGESIE EN SENSITISATIE
 • weefselbeschadiging zet stoffen vrij die C-vezels activeren
 • nociceptoren kunnen daardoor spontaan actief worden
 • weefsel wordt zeer gevoelig (hyperalgesie)
 • zelfs al pijn zonder aanraking (allodynia)

The normal pain response is depicted by the curve at the right, where even strong stimuli are not experienced as pain.

A traumatic injury can shift the curve to the left. Then, noxious stimuli become more painful (hyperalgesia) and typically painless stimuli are experienced as pain (allodynia).

centrale sensitisatie
CENTRALE SENSITISATIE
 • als centraal neuron langdurig sterke signalen ontvangt kan synaps sterker worden
 • nog steeds grote gevoeligheid, ook al is het weefsel weer hersteld
centrale factoren
CENTRALE FACTOREN

Niet alleen de fysische stimulus is bepalend

corticale gebieden
CORTICALE GEBIEDEN
 • somatosensorische cortex
 • insula
 • cingulate cortex
corticale gebieden1
CORTICALE GEBIEDEN
 • gerelateerd aan de fysische stimulus
 • gerelateerd aan emotionele en affectieve aspecten
empathie en pijn
EMPATHIE EN PIJN

proefpersoon ondergaat pijn zelf:

alle pijn gebieden actief

proefpersoon ziet pijn bij vriend:

alleen emotie gebieden actief (somatosensorische cortex niet)

foute lokalisatie van pijn
FOUTE LOKALISATIE VAN PIJN
 • GEPROJECTEERDE PIJN
  • electrisch knopje op elleboog
  • beknelde dorsale wortel (hernia)
  • Carpaal-tunnel syndroom: beknelling nervus medianus in pols
 • GEREFEREERDE PIJN
  • pijn in linker arm bij hartkwaal
 • FANTOOM PIJN
  • pijn in geamputeerd lichaamsdeel
geprojecteerde pijn
GEPROJECTEERDE PIJN
 • bij carpaal tunnel syndroom wordt de zenuw geexciteerd in de pols
 • hersenen hebben geleerd dat signalen van de hand komen
 • pijn wordt in de hand gelokaliseerd
gerefereerde pijn
GEREFEREERDE PIJN
 • beschadiging van diepe weefsels wordt ergens anders gevoeld
 • oorzaak: nociceptor banen komen samen, het brein kan niet onderscheiden en lokaliseert pijn op de huid
 • misschien aangeleerde respons
reorganisatie hersenen na amputatie
REORGANISATIE HERSENEN NA AMPUTATIE
 • neuronen hadden vroeger receptief veld op de hand
 • enkele maanden na amputatie receptief veld op stomp of op gezicht
reorganisatie hersenen na amputatie1
REORGANISATIE HERSENEN NA AMPUTATIE
 • patiënt heeft fantoomsensaties in geamputeerde onderarm na aanraking van gezicht
 • werkeloze neuronen maken nieuwe verbindingen
reorganisatie hersenen na amputatie2
REORGANISATIE HERSENEN NA AMPUTATIE
 • fantoomsensaties zijn erger naarmate corticale reorganisatie in hersenen sterker is
 • pogingen om reorganisatie ongedaan te maken met spiegeltruc
fantoom sensatie bij pati nt
FANTOOM SENSATIE BIJ PATIËNT
 • receptief veld vroeger op de hand, nu op de stomp
 • betekenis van de activiteit is hetzelfde gebleven
verklaring verschijnselen
VERKLARING VERSCHIJNSELEN

receptief veld meten electrisch stimuleren

poort theorie van pijn
POORT THEORIE VAN PIJN
 • pijnsignalen in C-vezels kunnen bij binnenkomst in het ruggenmerg worden tegengehouden door:
  • masseren of wrijven op de huid
  • afdalende signalen vanuit de hersenen
afdalend systeem controleert pijn
AFDALEND SYSTEEM CONTROLEERT PIJN
 • baansysteem van peri-acqueductale grijs (PAG) via raphe kern naar ruggenmerg
 • electrische stimulatie onderdrukt pijn
 • kan pijn onderdrukken bij extreme stress (vlucht, oorlog)
 • gebruikt morfine achtige stoffen als neurotransmitter
 • onderdrukt door naloxon (morfine antagonist)
 • past in poort theorie
placebo effect
PLACEBO EFFECT

placebo effect wordt onderdrukt door naloxon

naloxon onderdrukt ook pijnstillende werking van opium achtige stoffen

apart systeem voor jeuk itch
APART SYSTEEM VOOR JEUK (ITCH)

jeuk neuron

jeuk percept