Neuropathische pijn bij Syringomyelie - PowerPoint PPT Presentation

bly
neuropathische pijn bij syringomyelie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Neuropathische pijn bij Syringomyelie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Neuropathische pijn bij Syringomyelie

play fullscreen
1 / 44
Download Presentation
Neuropathische pijn bij Syringomyelie
181 Views
Download Presentation

Neuropathische pijn bij Syringomyelie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Neuropathische pijn bij Syringomyelie David Kopsky, arts Behandelcentrum voor Neuropathische Pijn

 2. Inleiding • Anatomie • Neuropathische pijn • Behandelingen

 3. Inleiding • Syringomyelie is verwijding van het centrale kanaal in het ruggenmerg

 4. 90% syringomyeliepatiënten is geassocieerd met Chiari malformatie Fernández AA, et al. Malformations of the craniocervical junction (Chiari type I and syringomyelia: classification, diagnosis and treatment). BMC Musculoskelet Disord. 2009

 5. Anatomie van de zenuwen

 6. Verschillende soorten zenuwen

 7. Snelheid van zenuwen

 8. Schakeling op een andere zenuw

 9. Verloop pijnprikkel

 10. Verloop van pijnprikkel

 11. Gracilis & Cuteanus • Fijne tast • Aanraking • Propriocepsis (spier- en peesreceptoren)

 12. TST Anterior: • Grove tast • Aanraking • TST Lateralis: • Pijn • Temperatuur

 13. Wat is neuropathische pijn? • Pijn door beschadiging van de zenuwen

 14. Diagnose stellen van Neuropathische pijn • Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (LANSS) • Neuropathic PainQuestionnaire (NPQ) • painDETECT • ID-Pain • Douleur Neuropathique en 4 questions (DN4)

 15. DN-4

 16. Ja ≥ 4 neuropathische pijn

 17. Centrale Neuropathische pijn • 75% van syringomyeliepatiënten Klachten: • overgevoeligheid voor pijnlijke prikkels (hyperalgesie) • gevoeligheid voor niet-pijnlijke prikkels (allodynie) • Branden, prikken, tintelen, doof gevoel, electrische schokken Prof. dr. K.C.P. Vissers Neuropathische pijn: een complexe pathologie Bijblijven 2006

 18. Zenuwstelsel op tilt

 19. Behandeling Dempen van het zenuwstelsel met: • Orale medicatie • Medicatie in crèmes • Neuromodulatie (TENS, acupunctuur, SCS) • Psychologische interventies • Operatie

 20. Orale medicatie • Gabapentine • Pregabaline • Amitriptyline • Tramadol

 21. 1 medicijn vaak niet voldoende • In 30% van patiënten 50% verlichting met monotherapie Siddall PJ. Management of neuropathic pain following spinal cord injury: now and in the future.Spinal Cord. 2009;47:352-9.

 22. Bijwerkingen

 23. Bijwerkingen

 24. Bijwerkingen

 25. Cremes

 26. Alleen 2 casus beschreven Lidocaine 5% pleisters Wasner G, et al. A role for peripheral afferents in the pathophysiology and treatment of at-level neuropathic pain in spinal cord injury? A case report.Pain 2007. Hans GH et al. Treatment of an acute severe central neuropathic pain syndrome by topical application of lidocaine 5% patch: a case report. Spinal Cord. 2008.

 27. Neuromodulatie

 28. Neuromodulatie: acupunctuur

 29. 4 studies bij centrale pijn:enigzins positieve effecten • Rapson LM et al.Acupuncture as a promising treatment for below-level central neuropathic pain: a retrospective study. J Spinal Cord Med 2003 • Rapson LM et al. Acupuncture Treatment of Pain in SCI.J Spin Cord Med 1995. • Wong JY et al. Acupuncture in the management of pain of musculoskeletal and neurologic origin.Phys Med RehabilClin N Am 1999. • Nayak S et al. Is acupuncture effective in treating chronic pain after spinal cord injury? Arch Phys Med Rehabil2001. • Wen HL. Acute central cervical spinal cord syndrome treated by acupuncture and electrical stimulation (AES). Comp Med East West 1978.

 30. Neuromodulatie: TENS

 31. Neuromodulatie: SCS

 32. Psychologische interventies • Cognitieve gedragstherapie • Ondersteunend coachen • Relaxatie • Meditatie • Biofeedback • Hypnose Turk DC et al. Assessment and treatment of psychosocial comorbidities in patients with neuropathic pain. Mayo Clin Proc. 2010.

 33. Operatie • Operatie bij 25 patiënten: • Bij 50% pijnvermindering • 10% verergering van pijn Nakamura M et al Retrospective study of surgery-related outcomes in patients with syringomyelia associated with Chiari I malformation: clinical significance of changes in the size and localization of syrinx on pain relief. J Neurosurg 2004.

 34. Nog weinig onderzoek gedaan naar centrale neuropathische pijnElk individu is anders en reageert verschillend op een therapieMultimodale aanpak

 35. The two enemies of human happiness are PAIN and BOREDOM. Arthur Schopenhauer