6514 say l tam g n kanunu ile devlet niversite hastaneleri in getirilen d zenlemeler
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Getirilen Düzenlemeler. Hüseyin Çelik T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı 31.1.2014-Ankara Üniversitesi. Tespitler. 6514 Sayılı «Tam Gün Kanunu» Henüz Uygulanmadı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - pearl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6514 say l tam g n kanunu ile devlet niversite hastaneleri in getirilen d zenlemeler

6514 Sayılı«Tam Gün» Kanunu ileDevlet Üniversite Hastaneleri İçin Getirilen Düzenlemeler

Hüseyin Çelik

T.C. Sağlık Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı

31.1.2014-Ankara Üniversitesi


Tespitler
Tespitler

 • 6514 Sayılı «Tam Gün Kanunu» Henüz Uygulanmadı

 • 2010 Tarihinden Bugüne Yaşanan Süreçten Herkes Mutsuz

 • Yeni Kanunu Anayasa Mahkemesi Kararı Sınırlarında Değerlendirmeliyiz

 • Üniversite Hastanelerinin Gelişimi ve Geleceği Açısından Tarihi Fırsat


Niversitelerde al an retim elemanlar a s ndan 1
Üniversitelerde Çalışan Öğretim Elemanları Açısından-1

 • Öğretim Elemanları İçin Devamlı Statüde Çalışma Devam Ediyor (2547/1 Fıkra)

  2) Tabip, Diş Tabibi Öğretim Elemanları Kanunlarda Belirtilen İstisnalar Dışında 657/28 Maddeye Tabi

  3) Serbest Çalışan Prof. ve Doç. ların Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde %5 Oranında Sözleşmeli Çalışma Hakkı Getiriliyor (2547/6 Fıkra)

  4) Devalı Statüde Çalışan Öğretim Elemanlarından; Hekim, Diş Tabibi ve Tıpta Uzmanlı Mevzuatına Göre Uzman Olanlara Mesai Sonrası, Kurumsal Sözleşme İle Özel Hastane ve Vakıf Üni. Hst’de Çalışma Hakkı Getiriliyor (2547/7 Fıkra)


Niversitelerde al an retim elemanlar a s ndan 2
Üniversitelerde Çalışan Öğretim ElemanlarıAçısından-2

 • 37 Madde İle Döner Sermaye Kapsamında Üniversite Dışında Çalışma Hakkı Devam Ediyor

 • 38 Madde İle Diğer Kamu Kurumlarında Çalışma Hakkı Devam Ediyor

 • 39 Madde İle Yurtiçinde ve Yurt Dışında Görevlendirme Devam Ediyor

 • 40 Madde İle Diğer Üniversitelerde Görevlendirme Devam Ediyor


Mesai sonras al mada tercih hakk
Mesai Sonrası Çalışmada Tercih Hakkı

Devalı Statüde Çalışan Öğretim Elemanlarından; Hekim, Diş Hekimi ve Tıpta Uzmanlık Mevzuatına Göre Uzman Olanlara:

1. Mesai Sonrası Hoca Farkı Uygulaması İle Üniversitesinde Çalışma Hakkı (5510/Md 73 ve 2547/58 Md)

2. Ana Bilim Dalındaki Prof. ve Doç. ların En Fazla %50’sine, Mesai Sonrası Kurumsal Sözleşme İle Özel Hst veya Vakıf Üni. Hst’de Çalışma Hakkı


1 niversitede al may tercih etmesi durumunda
1) Üniversitede Çalışmayı Tercih Etmesi Durumunda

 • Hoca Farkı Uygulaması Getiriliyor (5510/Md 73 ve 2547/58 Md)

 • Bakanlar Kurulu Kararı İle Asgari Ücretin 2 Katına Kadar Hoca Farkı Alınabilir Hale Geldi (2.142 TL)

  • Poliklinik Muayenelerinde: SUTx2

  • Diğer İşlemlerde : SUTx1

 • Döner Sermaye Payı En Az %50, En Fazla %60 Olarak Garantilendi

 • Hazine ve BAP Kesintisi Kaldırıldı

 • Mesai Dışı Gelir, Mesai İçin Yapılan Performansı Geçemiyor

 • Mesai İçi+Mesai Sonrası Çalışma İle

  • Doç. İçin Toplam 29.000 TL Tavan Gelir İmkanı

  • Prof İçin: Toplam 38.000 TL Tavan Gelir İmkanı


2 d ar da al may tercih etmesi durumunda 1
2) Dışarıda Çalışmayı Tercih Etmesi Durumunda-1

 • Dışarıda Çalışacak %50’nin Tespitinde Kriterler, SB ve YÖK Tarafından Belirlenecek

 • %50 Uygulamaya İlişkin Performans Kriterleri, %50 Akademik Faaliyet Kriteri Esas Alınacak

 • %50 Üst Sınır Olup, Üniversiteler Daha Düşük Oranları Belirleyebilecek

 • Sadece 1 Yerde Kurumsal Sözleşmeli Çalışılabilecek

 • Aylık Sözleşme Ücreti, Mesai Dışı Toplam Tavan Ek Ödeme Brüt Tutarından Az Olamayacak (Yaklaşık: 16.000 TL ila 19.000 TL).

 • Sözleşme Nedeniyle Elde Edilecek Ücretin Tavanı Yok

 • Bu Gelir Döner Sermayeye Ödenecek. %50’si Öğretim Üyesine Ödenecek


2 d ar da al may tercih etmesi durumunda 2
2) Dışarıda Çalışmayı Tercih Etmesi Durumunda-2

 • İdari Görevlerde Bulunamaz

 • Hoca Farkı Alarak Çalışma Hakkı Yok

 • Özel Hst ve Vakıf Üni. Hst, Kadrosunun %20’sinden Fazla Hekim İle Kurumsal Sözleşme Yapamayacak

 • Sözleşme Kurallarının İhlalinde 1 Yıl ve Tekerrürü Halinde 5 Yıl Sözleşme Yapılmaması Yaptırımı Getiriliyor

 • Uygulama Usul ve Esasları YÖK Onayı ile Üniversite Yönetim Kurulları Belirleyecek

 • Uygulama 3 Ay Sonra Başlayacak (18 Nisan 2014), Kriterler 1 Ay İçinde (18 Şubat 2014) Belirlenecek (2547/Geçici 65 Md)


Ge i s reci
Geçiş Süreci

 • Dışarıda Çalışan Prof ve Doçlar En Geç 3 Ay İçinde (18 Nisan 2014) Serbest Çalışmalarını Sonlandırmak Zorundalar.

 • Dönmeyenlerin Üni. İle İlişiği Kesilecek (2547/Geçici 64 Md)


Niversitelerde al an hekimler in sa lanan di er kazan mlar 1
Üniversitelerde Çalışan Hekimler İçin Sağlanan Diğer Kazanımlar-1

 • Nöbet Ücretleri YB/Acil/112 Hizmetlerinde %50 Fazla Ödenmesi İmkanı (657/ek 33 Md)

 • Yöneticilik Görevi Bulunmayan Hekimlere 30 Saat İşyeri Hekimliği Yapma Hakkı (1219/Md 12)

 • İşyeri Hekimliği İçin Az Tehlikeli İşlerde 10’dan Az İşçi Çalıştıran İşyerlerinde Sertifika Zorunluluğu Kaldırıldı (1219/Md 12)


Niversitelerde al an hekimler in sa lanan di er kazan mlar 2
Üniversitelerde Çalışan Hekimler İçin Sağlanan Diğer Kazanımlar-2

 • Afiliye EAH’de Temel Tıp Bilimlerine Ek Ödeme Yapılması Getirilmektedir (3359/ Ek 10 Md)

 • Uzmanlık Eğitimi Alan Yabancı Uyruklu Hekimlere Aylık 1000 TL Ödeme İmkanı Getirilmektedir (1219/Ek 14 Md)

 • 6 Sınıf Tıp Fakültesi Öğrencilerinden Türk Vatandaşı Olmayanlar da Ücret Ödemesinden (335 TL) Yararlanacak (657/ Ek 29 Md)

 • Devlet Hizmeti Yükümlülüğü 5. ve 6. Bölgede Bir Kez Yapıldığında, Diğerlerinde Tekrar 5. ve 6. Bölgelere Gitmek Zorunda Olmayacak (3359/ Ek 4 Md)


Niversiteleri lgilendiren di er d zenlemeler
Üniversiteleri İlgilendiren Diğer Düzenlemeler

 • Yıllara Sari İhale Yapma Yetkisi, İlaç ve Tıbbi Cihazlar İçin de Sağlanmaktadır (5018/ Md 28)

 • 7 Yıla Kadar İhale Yapma Yetkisi, 2015 Yılından 2023 Yılına Kadar Uzatılmaktadır (5018/ Geçici 19 Md)


Sb b nyesinde al an sa l k personeli a s ndan
SB Bünyesinde Çalışan Sağlık Personeli Açısından

 • Tam Gün Çalışma ve Özelde Çalışma Yasağı Devam Etmektedir (657/ Md 28)

 • Mesai Sonrası, Kurumsal Sözleşme İle Özel Hastanelerde Ya Da Vakıf Üniversite Hastanelerinde Çalışma Hakkı, Bakanlar Kurulu Kararı İle Mümkün (209/3 Md)

 • Bu Haktan Eğitim ve Araştırma Hastaneleri İle Afiliye EAH’de Doç., Prof., ve Eğitim Görevlileri Yararlanabilecek (209/3 Md)

 • Yararlanma Koşulları Üniversite’deki Doç., ve Prof., lar İle Aynı


Askeri hastanelerde al an sa l k personeli a s ndan
Askeri Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Açısından

 • Mesai Dışı Özelde Çalışma Hakkı Yok (926/Ek 27 Md)

 • 3 Ay İçinde Dönmeyenler İstifa Etmiş Sayılıyor

 • Sağlık Tazminatları 100 Puan Arttırılmakta (926/ek 17 Md)

 • Serbest Çalışan Prof ve Doçlar %5 Oranında Sözleşmeli Çalışabilir (2955/Md 32)


Di er sa l k meslekleri a s ndan
Diğer Sağlık Meslekleri Açısından Açısından

 • Lise Düzeyinde Sağlık Mesleği Eğitimine Son Verilmektedir

  • Hemşire Yrd, Ebe Yrd, Sağlık Bakım Teknisyenliği Hariç


Sa l k personeline iddet konusunda cezai d zenlemeler
Sağlık Personeline Şiddet Konusunda Cezai Düzenlemeler Açısından

 • Sağlık Personeline Görevleri Sırasında veya Görevlerinden Dolayı İşlenen Suçlar Tutuklama Gerekçesi Sayılacak (3359/Ek Md 12)

 • Özel Sağlık Kurumlarında Çalışanlar İçin De Kamudaki Hekimlere İşlenmiş Suç Sayılacak (3359/Ek Md 12)


Di er cezai d zenlemeler
Diğer Cezai Düzenlemeler Açısından

 • Cezai Yaptırımlar (3359/Ek Madde 11):

  • Ruhsatsız Sağlık Hizmeti Sunanlara Hapis Cezası,

  • Yetkisiz Kişilere Sağlık Hizmeti Verdirenlere Hapis Cezası,

  • İzinsiz Brim Açanlara Aylık Cironun %50 İdari Para Cezası,

  • Kayıt Tutmayan ve Bildirimleri Yapmayanlara Aylık Gelirin %1 İdari Para Cezası,

  • Acil Hastaya Müdahale Kriterlerine Uymama Aylık Gelirin %5 İdari Para Cezası,


Genel d zenlemeler
Genel Düzenlemeler Açısından

 • 1.1.2013 Tarihinden Önce Yurtdışında Mesleki Faaliyette Bulunan Hekimlere 3 Yıl Türkiye’de Çalışmak Koşuluyla DHY Muafiyet Sağlanmakta (3359/Geçici 9 Md)

 • Yurtdışından Organ ve Doku Nakli Yetkisi SB Tarafından Yetkilendirilen Kurumlara Verilmektedir (2238/Md 10)

 • Tıbbi Ölüm Tespit Yetkisi 2 Hekim İle Yapılabilecektir (2238/ Md 11)

 • Yurtdışından Kadavra Temini Hükümleri Yeniden Düzenlenmektedir (2238/14)

 • Sünnet İşlemleri 31.12.2014 Tarihinden İtibaren Hekimler Tarafından Yapılabilecek (1219/Md 3)


6514 say l tam g n kanunu ile devlet niversite hastaneleri in getirilen d zenlemeler

Yasal Düzenlemelerin Açısından

Üniversite Hastanelerimiz ve

Öğretim Üyelerimiz Açısından;

Vatandaşlarımıza Hizmette, Akademik Hayatta, Mali Haklarda Yeni Kazanımlara Katkı Sağlayacağı İnancıyla

Teşekkürlerim Sunuyorum