sestra m ria ter zia schererov n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sestra Mária Terézia schererová

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Sestra Mária Terézia schererová - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

Sestra Mária Terézia schererová. Patrónka našej triedy i školy. Vlastným menom: Anna Mária Katarína. Narodila sa 31. októbra 1825 v mestečku Meggen vo Švajčiarsku. Bola štvrtou zo siedmich detí. Jej rodičia sa živili prácou na svojom malom sedliackom majetku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sestra Mária Terézia schererová' - paula-burton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sestra m ria ter zia schererov

Sestra Mária Terézia schererová

Patrónka našej triedy i školy

slide2

Vlastným menom: Anna Mária Katarína.

 • Narodila sa 31. októbra 1825 v mestečku Meggen vo Švajčiarsku.
slide3

Bola štvrtou zo siedmich detí.

 • Jej rodičia sa živili prácou na svojom malom sedliackom majetku.
 • Keď mala Katarína 7 rokov, jej otec zomrel na ťažký zápal pľúc.
 • Vyrastala u príbuzných, ktorí ju milo prijali a vychovali.
slide4
Keď mala Katarína 16. rokov, jej mama ju poslala do mestskej nemocnice v Luzerne, kde ošetrovala chudobných a chorých.

ZO ZAČIATKU JEJ PADLO ŤAŽKO OŠETROVAŤ CHUDOBNÝCH A CHORÝCH, ALE “MILOSŤ ČOSKORO ZVÍŤAZILA” NAPÍSALA NESKÔR O TOMTO ÚSEKU SVOJHO ŽIVOTA.

slide5

Svoje povolanie k zasvätenému životu spoznala na jednej púti do Einsiedelnu.1.marca vstúpila do Inštitútu sestier učiteliek, ktorý krátko predtým založil kapucín Páter Theodózius Florentini.

slide6

Na jeseň toho istého roku zložila Katarína svoje prvé sľuby ako Sr. Mária Terézia v materskom dome v Menzingene.Po roku praxe v Galgenen pôsobila Sr. Mária Terézia v Baare a v Oberageri ako učiteľka a predstavená malých spoločenstiev.

slide7

V roku 1850 ju Páter Theodózius poslal do chudobinca v Nafels.

 • V roku 1852 ju poveril vedením nemocnice a noviciátu v Chure.
 • O päť rokov neskôr bola zvolená za prvú generálnu predstavenú.
 • Ako generálna predstavená rýchlo sa rozrastajúceho Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža posielala sestry do chudobincov, starobincov, nemocníc a škôl, zvlášť ku postihnutým.
 • Snažila sa uskutočňovať motto P. Teodózia:

“Požiadavka času je vôľa Božia.”

 • Svojim sestrám bola múdrou matkou a chudobným i trpiacim vernou pomocnicou.
slide8

O štyri roky neskôr sa musela rozhodnúť, či chce ostať v Inštitúte sestier učiteliek, alebo sa ako Milosrdná sestra Sv. kríža presťahuje do nového spoločenstva, ktoré sa bude starať o chudobných a chorých. Po dlhej modlitbe a dôkladnom premýšľaní sa Sr. Mária Terézia videla aj v službe chudobných a chorých a nasledovala zakladateľa.

slide9

Ako generálna predstavená rýchlo sa rozrastajúceho Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža posielala sestry do chudobincov, starobincov, nemocníc a škôl, zvlášť ku postihnutým.

 • Aj po náhlej a nečakanej smrti Pátra Theodózia, ktorý zomrel 15. 02. 1856, ostala verná jeho dielu. Prevzala všetky dlžoby, pochádzajúce z jeho továrenských projektov, čím zachránila česť tohto sociálneho apoštola.
slide10

Jednoduchosť a prirodzenosť charakterizovali životnú cestu Márie Terézie Schererovej, bola to cesta lásky k Bohu a milosrdnej lásky k blížnemu. Napriek ťažkému fyzickému utrpeniu neúnavne navštevovala provincie a spoločenstva doma i v zahraničí a sestrám pôsobiacich v lazaretoch venoval zvláštnu pozornosť. Snažila sa, aby bola pre všetkých matkou.

slide11

V kríži a v Ukrižovanom nachádzala prameň sily. Kríž bol pre ňu prameňom netušenej sily, povzbudením k stálemu napredovaniu a volaním ku svätosti.

 • V modlitbe sa vždy nanovo ponárala do tajomstva kríža, a k tomu oduševňovala aj sestry. Pobožnosť k Svätému krížu neoddeľovala od denného nesenia kríža. Nápis, smerodajný pre ňu samu a samozrejmý pre každú Milosrdnú sestru Svätého kríža: „Celkom Ukrižovanému, a preto celkom blížnemu ako zástupkyne Kristovej lásky.“
 • Kríž nie je pre Matku Máriu Teréziu len prameňom sily, ale aj znamením víťazstva a nádeje. Na hlavné priečelie pôvodného materského domu dala napísať: „AVE CRUX, SPES UNICA!“
slide12
Zomrela 16. júna 1888 v meste Ingenbohlu. Za blahoslavenú ju 29. 10. 1995 vyhlásil boží sluha - blahoslavený Ján Pavol II.
milosrdn sestry sv t ho kr a
Milosrdné sestry svätého kríža.
 • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža vznikla v roku 1856 vo Švajčiarsku v Ingenbohle. Založil ju páter TeodóziusFlorentini a blahoslavená Matka Mária Terézia Schererová.
 • V celom svete pôsobí vyše 4 500 sestier Svätého kríža v 17-tich provinciách na štyroch kontinentoch sveta a tiež v štyroch misijných územiach: v Brazílii, Ugande, na Taiwane a v ruskom Perme.
 • Venujú sa službe starým a chorým ľuďom, deťom i mládeži a tiež v pastoračným úlohám miestnej Cirkvi.
 • Sú všade tam, kde je potrebná pomoc

pri zmierňovaní ľudskej biedy:

duchovnej alebo telesnej.

blahoslaven sestra zdenka milosrdn sestra sv kr a
Blahoslavená sestra Zdenka, milosrdná sestra sv. kríža
 • Vlastným menom Cecília Schelingová.
 • Narodila sa v Krivej na Orave v roku 1916.
 • Vstúpila do rádu Milosrdných sestier sv. Kríža.
 • Pracovala v nemocnici ako ošetrovateľka.
 • Dopomohla k úteku kňazovi väzneného Štátnou bezpečnosťou.
 • Bola kvôli tomu zatknutá, väznená a mučená.
 • Na následky mučenia zomrela 31. júla 1955.
 • Stala sa prvou blahoslavenou Slovenska.
 • Sv. Otec Ján Pavol II. ju vyhlásil za blahoslavenú pri svojej návšteve na Slovensku dňa 14. septembra 2003.
slide15

Prvú dvojročnú Ošetrovateľskú školu na Slovensku zriadili a viedli v Bratislave sestry svätého Kríža od roku 1931 do násilného zrušenia v roku 1950.

 • Prvou riaditeľkou bola sestra FidesDermeková, ktorá v tom čase bola priekopníčkou v odbore ošetrovateľstva na Slovensku. Vyučovala etiku ošetrovateľského povolania a techniku ošetrovania v duchu charizmy Inštitútu Milosrdných sestier svätého Kríža.
 • V náväznosti na rehoľnú tradíciu prijalo provinciálne vedenie ponuku mestského zastupiteľstva zriadiť Strednú zdravotnícku školu v Ružomberku.
slide16

Patrónkou školy sa stala Mária Terézia Schererová - spoluzakladateľka a 1. generálna predstavená Kongregácie Milosrdných sestier svätého Kríža, ktorá mala s vyučovaním a ošetrovaním bohaté skúsenosti.

 • Prvý školský rok 1992/1993 sa začal 1. septembra pre 48 študentov v dvoch triedach v študijnom odbore všeobecná sestra. Vyučovanie prebiehalo v spoločných priestoroch aj pre Gymnázium sv. Andreja na Štiavnickej ulici.
 • Prvou riaditeľkou bola MUDr. Mária Balážová – sestra Alžbeta a interný pedagogický zbor tvorili 3 krížové sestry.

1992 - 2011

slide17

Veľmi významným dňom v živote školy bol 7. apríl 1997, kedy sa celé školské spoločenstvo, študenti, profesorský zbor, vzácni hostia stretli pri najväčšom dare školy - požehnaní školskej kaplnky, ktorá je zasvätená blahoslavenej Márii Terézii Schererovej - patrónke školy.

modlitba k blahoslavenej m t schererovej
Modlitba k blahoslavenej M. T. Schererovej :

Milosrdný Bože, ty si naučil blahoslavenú Máriu Teréziu pomáhať úbohým a potešovať zarmútených. Daj, aby sme aj my s láskou slúžili svojim bratom a sestrám, a tak sa stali hodnými bohatstva kríža Ježiša Krista. Lebo on s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Amen.