centr ln ven zn kat tr n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CENTRÁLNÍ VENÓZNÍ KATÉTR PowerPoint Presentation
Download Presentation
CENTRÁLNÍ VENÓZNÍ KATÉTR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

CENTRÁLNÍ VENÓZNÍ KATÉTR - PowerPoint PPT Presentation


 • 502 Views
 • Uploaded on

CENTRÁLNÍ VENÓZNÍ KATÉTR. Zuzana Machová Jan Hrabovský. CO JE TO ZA VÝKON. centrální žilní katétr se zavádí do ve většině případů do povodí žil, které ústí do horní duté žíly CVK zavádí lékař, následnou péči o CVK přebírá sestra k tomu kvalifikovaná

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CENTRÁLNÍ VENÓZNÍ KATÉTR' - rasia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
centr ln ven zn kat tr

CENTRÁLNÍ VENÓZNÍ KATÉTR

Zuzana Machová

Jan Hrabovský

co je to za v kon
CO JE TO ZA VÝKON
 • centrální žilní katétr se zavádí do ve většině případů do povodí žil, které ústí do horní duté žíly
 • CVK zavádí lékař, následnou péči o CVK přebírá sestra k tomu kvalifikovaná
 • péče musí být velmi profesionální, vše musí být řádně dokumentováno a pečlivě sledováno
indikace
INDIKACE
 • těžký zdravotní stav s kolabovanými a zdevastovanými periferními žílami
 • po opakovaných venesekcích
 • u edému končetin
 • předpoklad dlouhodobé terapie a parenterální výživy
 • potřeba aplikovat roztoky s vysokou koncentrací
 • měření CVP
 • při mimotělních eliminačních metodách
kontraindikace
KONTRAINDIKACE
 • koagulopatie
 • trombolytická terapie
 • zřetelný plicní amfyzém
 • deformace hrudníku
 • traumatické poranění duté žíly
 • infekce v místě vpichu
 • operace v místě vpichu
 • nespolupracující pacient
p stupy
PŘÍSTUPY
 • do HDŽ přes:

-v. subclavia

-v. jugularis interna (mezi oběma úpony kývače)

-v. jugularisexterna (na krku v podkoží, kde se kříží kývač)

-periferní žíly loketní jamky – v. basilica (na vnitřní straně), v. mediana (ve středu loketní jamky)

 • do DDŽ přes:

-v. femoralis (v inquině pod tříselným vazem)

aktivity sestry p ed v konem
AKTIVITY SESTRY PŘED VÝKONEM
 • seznámit pacienta s výkonem, posoudit schopnost spolupráce, oholit místo vpichu
 • zajistit vhodnou polohu (v. subclavia, v. jugularis: otočení hlavy na opačnou stranu, vypodložení ramene, rovná nebo mírná trandelenburgova poloha,v. femoralis: rovná nebo mírná anti-trandelenburgova poloha, podložený bok)
 • zajistit monitoraci základních životních funkcí, kontrola hemokoagulačních výsledků, alergie
 • příprava instrumentaria na sterilní stolek
 • příprava naordinované infuze k aplikace
povinnosti sestry p i v konu
POVINNOSTI SESTRY PŘI VÝKONU
 • kontrola celkového stavu pacienta, reakce
 • sledování EKG křivky (při podráždění myokardu špičkou katétru mohou vzniknout komorové extrasystoly)
 • provedení tzv. zkoušky na principu spojených nádob – krev se vrací do infuze
povinnosti sestry po v konu
POVINNOSTI SESTRY PO VÝKONU
 • sleduje celkový stav pacienta
 • monitoruje vitální funkce
 • sleduje místo vpichu, krvácení
 • zajistí RTG kontrolu
pom cky
POMŮCKY
 • sterilní rukavice, sterilní operační plášť, ústenka, perforovaná rouška
 • kanylační souprava (jehla, zavaděč, dilatátor, katétr, stříkačka, skalpel)
 • místní anestetikum (1% Mesokain), sterilní stříkačka a jehla k aplikaci
 • sterilní tampony, sterilní krytí, sterilní krátká spojovací hadička
 • sterilní chirurgické nástroje – jehelec, jehla, šicí materiál, nůžky, pinzeta, kádinka
 • fyziologický roztok, dezinfekce, emitní miska
pom cky1
POMŮCKY
 • pomůcky k zavedení CVK připravíme na sterilní stolek
 • ostatní pomůcky připravíme na podnos
kanylace seldingerovou metodou
KANYLACE SELDINGEROVOU METODOU
 • punkční jehlou se pronikne do žíly
 • přes jehlu se zavede Seldingerův vodič jako mandrén
 • přes mandrén se v kůži vytvoří rozšiřující tunel přiloženým dilatátorem
 • na mandrén se zasune katétr a zavede
 • mandrén se vytáhne
komplikace b hem v konu
KOMPLIKACE BĚHEM VÝKONU
 • pneumothorax, hemothorax
 • punkce artérie
 • vzduchová embólie
 • paroxysmus komorových extrasystol
 • poranění plexus brachialis
 • poranění ductusthoracicus ( při punkci v. jugularis interna vlevo)
 • nemožnost umístit kanylu, nemožnost nasát krev
komplikace po v konu pozdn komplikace
KOMPLIKACE PO VÝKONU, POZDNÍ KOMPLIKACE
 • krvácení z místa vpichu
 • chybné zavedení katétru
 • trombóza cévy
 • infekce, katétrová sepse
p e o cvk
PÉČE O CVK
 • dodržujeme zásady asepse
 • dezinfekce sterilním tampónem a pinzetou
 • výměna krytí dle jeho typu (klasické: 1x za 24h, transparentní: 1x za 3-5 dní…)
 • sledujeme místo vpichu o okolí (zaznamenáváme do dokumentace)
 • sledujeme průchodnost
 • výměna infuzního setu 1x za 24 hod
 • použití systému proti rozpojení, bakteriální filtry
odstran n cvk
ODSTRANĚNÍ CVK
 • indikováno v situacích, kdy tento vstup není dále nutný, v případě infekčních komplikací
 • provádíme za aseptických podmínek
 • dezinfekce, extrakce stehů, za mírné komprese místa vpichu sterilním tamponem katétr vytáhneme, poté místo několik minut komprimujeme
 • je-li CVK odstraňován z důvodu infekce, je potřeba odeslat jeho vzorek na kultivační vyšetření, a to odstřižením jeho špičky do sterilní nádobky sterilními nůžkami