makro kon mia l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MAKROÖKONÓMIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
MAKROÖKONÓMIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

MAKROÖKONÓMIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

MAKROÖKONÓMIA. ALAPFOGALMAK. A makroökonómia a gazdaság mint egész viselkedésével - illetve a gazdasági élet átfogó aggregátumaival - foglalkozik. A makroökonómia a nemzetgazdaságok kibocsátásainak, foglalkoztatottságának, munkanélküliségének, árainak általános szintjét tanulmányozza.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MAKROÖKONÓMIA' - paul2


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alapfogalmak
ALAPFOGALMAK

A makroökonómia a gazdaság mint egész viselkedésével - illetve a gazdasági élet átfogó aggregátumaival - foglalkozik.

A makroökonómia a nemzetgazdaságok kibocsátásainak, foglalkoztatottságának, munkanélküliségének, árainak általános szintjét tanulmányozza

A makroökonómia tárgya

a makro kon miai politika f bb c ljai
A makroökonómiai politika főbb céljai
 • Magas reálkibocsátás

A kibocsátás mérőszáma a bruttó hazai össztermék (GDP), azaz az egy év alatt termelt összes jószág és szolgáltatás piaci értéke.

Nominális GDP a GDP-t folyó árakon méri, a reál GDP pedig az inflációhoz viszonyítva.

Potenciális kibocsátás a maximálisan fenntartható, vagyis magas foglalkoztatottsági szint mellett előállítható GDP.

 • Magas szintű foglalkoztatottság, alacsony szintű munkanélküliség
slide4
Árszínvonal stabilitása szabadpiaci viszonyok között

Az általános árszínvonal jele: P

Az általános árszínvonal mérőeszköze a fogyasztói árindex (CPI=Consumer Price Index)

A CPIa tipikus városi fogyasztó által vásárolt javak változatlan kosarának a költségét méri.

Az inflációs ráta az árszínvonal emelkedésének vagy süllyedésének az éves mértéke:

 • Külgazdasági mérleg egyensúlya: az export és import egyensúlya, árfolyamstabilitás
gazdas gpolitikai eszk z k
Gazdaságpolitikai eszközök
 • Költségvetési politika: kihat az összkiadásokra, ezáltal befolyásolja a tényleges reál GDP-t és az inflációt (legalábbis rövidtávon)

A kormányzati kiadások befolyásolják a közfogyasztásnak a magánfogyasztáshoz való viszonyát.

Az adóztatás levon a jövedelmekből, és így csökkenti a magánkiadásokat

slide6
Monetáris politika:lényeges hatást gyakorol mind a tényleges, mind a potenciális GDP-re.

A központi bank működteti.

A pénzkínálat változásai (pl. pénzkibocsátás) felhajtják, vagy lenyomják a kamatlábakat, befolyásolják a javakra fordított kiadásokat.

 • Jövedelempolitika (bér- és árpolitika) : A kormányzatnak azon kísérlete, hogy az infláció mérséklése érdekében közvetlenül befolyásolja a bérek és árak viszonyát.
 • Külgazdasági politika célja a valutapiaci egyensúly fenntartása, a túlzott export és import megakadályozása.

Eszközei a monetáris és költségvetési politikán túl az árfolyam alakulásába való beavatkozás és a kereskedelempolitika(pl. vámok, kvóták stb).

a makro kon miai modellek v ltoz i
A makroökonómiai modellek változói
 • Exogén változók, amelyeket a makroökonómiai rendszeren kívüli tényezők határoznak meg. (pl. a lakosság száma, időjárási változók vagy a gazdaságpolitikai változók stb.)

Endogén változók azok, amelyeket maga a gazdasági rendszer modellje határoz meg. Ilyenek pl. a makroökonómiai politika célváltozói: kibocsátás, foglalkoztatás, árszínvonal stb.)

 • Aggregált változók
 • Nominál és reál paraméterek
aggreg lt kereslet
Aggregált kereslet
 • A gazdaság különféle szereplői által eszközölt összkiadásokat méri
 • Az a pénzmennyiség, amelyet a háztartások, vállalatok és a kormányzat költenek adott árak, jövedelmek és más gazdasági változók mellett
 • Az aggregált keresleti görbe a háztartások, vállalatok és a kormányzat reálkiadásainak szintjét reprezentálja az általános árszínvonal különböző értékei mellett. Azt a mennyiséget jelzi, amit a gazdaság összes szereplője az általános árszínvonal mellett vásárolni fog.
aggreg lt k n lat
Aggregált kínálat
 • A gazdaság szereplői által kért ár és azon kibocsátási mennyiség közti kapcsolatot jelzi, amelyet termelnek és eladnak.

Makroökonómiai egyensúly

Az az árszínvonal-termékmennyiség pont, ahol az adott áron a vállalatok az adott mennyiséget még hajlandók kibocsátani, a vásárlók pedig éppen ezt a mennyiséget hajlandók megvenni

termel si f ggv ny
Termelési függvény
 • A termelési függvény olyan technikai összefüggés, amely az egyes specifikus ráfordításkombinációk által előállítható maximális kibocsátásmennyiségét adja meg a termelési ismeretek adott állapota mellett.
 • Változói: munka ( ), tőke (K), stb., azaz
hat rterm k
Határtermék
 • Egy adott termelési tényező „határértéke” (Marginal Product) az a többlettermék, vagyis többletkibocsátás, amelyet az illető tényező egy többletegységének hozzáadásából lehet realizálni, miközben a többi tényező változatlan marad.
 • Pl.
  • A munka határterméke az a többletkibocsátás, amit akkor nyerünk. Ha a munkát egy egységgel növeljük, miközben a többi ráfordítás változatlan.
  • A tőke határterméke az össztermék azon növekedése, amelyet egységnyi pótlólagos tőkebefektetéssel nyerünk, miközben a többi ráfordítás változatlan marad.
slide14
A gazdaság szereplői:

Vállalatok (reprezentatív)

Háztartások (reprezentatív)

Kormányzat

Alapvető piacok:

Munkapiac

Javak piaca

Értékpapírpiac

Pénzpiac

term kegyenlegek
Termékegyenlegek

ahol C - fogyasztás

I - beruházás

G - kormányzati költés

ahol C - fogyasztás

S - megtakarítás

T - adók

rak s az infl ci
Árak és az infláció
 • A GDP nominál érték:
 • Real GDP:
 • GDP deflator:
 • Inflációs ráta:
munkapiac
Munkapiac
 • A munka a háztartások tulajdona (munkaerő)
 • A munkát a háztartások adják el a vállalatoknak
 • A munkát egységnyi időre jutó munkaórában mérjük
 • Az alkalmazottak száma:
 • Az egységnyi időre jutó nominál bér: W
a javak piaca
A javak piaca
 • A javak előállítói a vállalatok
 • A javak aggregált termékek
 • A javak fogyasztói: a háztartások (saját szükséglet), a vállalatok (tőkenövelés), kormányzat (közjavak)
 • Az aggregált termék időegység alatt kibocsátott mennyisége: y
 • Egységnyi kibocsátott termék nominál ára: P
rt kpap rpiac
Értékpapírpiac
 • Az értékpapír a pénzügyi megtakarítás olyan eszköze, amelyiknek van hozadéka (a pénzzel ellentétben)
 • Értékpapírok:
  • államkötvény
  • részvény
k tv nypiac
Kötvénypiac
 • Az államkötvényt az állam adja el a háztartások-nak pénzért a költségvetési hiány finanszírozására
 • A kötvény ára: Pb (jelen érték),
 • A kötvény kamata: rb.
 • Ha a kötvény egy év múlva 1$-t fizet, akkor a kifizetés és a jelen érték közti összefüggés:
 • A kötvény reál értéke az aggregált árszínvonallal deflált ára, azaz a kötvény jószágegységben kifejezett értéke
 • Ha a kibocsátott kötvények száma B, akkor az aggregált kötvénykinálat
r szv nypiac
Részvénypiac
 • A részvényeket a vállalatok bocsátják ki új tőkeberuházás megvalósításához
 • Feltételezzük, hogy a már meglévő tőke is részvényfinanszírozott
 • A profit a realizálásakor azonnal kifizetődik a részvénytulajdonosoknak osztalék formájában (nincs visszaforgatás)
 • Egy részvény ára: Pe (jelen érték)
 • A nominál osztalék a részvénytulajdonosok között: P, ahol  a reálprofit nagysága
 • A részvény kamata: re
slide22
Ha a részvény jövőbeni értéke 1 egység, akkor a jelen értéke , ahol E a kibocsátott részvények száma
 • A részvény reál értéke
 • A teljes részvénycsomag reál értéke
slide23
Feltesszük,
  • hogy a termelésnek két meghatározó tényezője van: a munka és a tőke, azaz a termelési függvény
  • A termelési függvény homogén lineáris, azaz
 • A tőke határterméke
 • A reál profitra érvényes:

innét a profit

 • A teljes részvénycsomag nominál értéke
 • A részvény reálértéke: