do u tan kalp hastaliklari n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 384 Views
 • Uploaded on

DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI. (SOLDAN SAĞA ŞANTLI). Dr. Ömer cevit. Ventriküler Septal Defekt VSD En sık görülen DKH % 20 Anatomik yerleşimine göre Perimembranöz % 70-80 Muskuler Trabeküler % 10-20 İnlet % 5-8 Outlet % 5-7. PERİMEMBRANÖZ VSD. TRABEKÜLER VSD. AoV. RV. IVS. LV.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
do u tan kalp hastaliklari

DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI

(SOLDAN SAĞA ŞANTLI)

Dr. Ömer cevit

slide2
Ventriküler Septal Defekt

VSD

En sık görülen DKH % 20

Anatomik yerleşimine göre

 • Perimembranöz % 70-80
 • Muskuler
  • Trabeküler % 10-20
  • İnlet % 5-8
  • Outlet % 5-7
slide6

AoV

RV

IVS

LV

Perimembranöz VSD Anjiografi

slide7

VSD’de şantın miktarını belirleyen etkenler

 • Defektin büyüklüğü
 • Pulmoner damar direncinin derecesi
 • Küçük VSD
 • Büyük VSD

Defekt sınırlayıcı, bu nedenle PDD’ne bağlı değil

Defekt hiç sınırlayıcı değil, şant başlıca PDD’ne bağlı PDD düşük şant büyük

slide8
Küçük VSD

Tele, EKG NORMAL

slide10

Sol atriyum-sol ventrikülde hacim yükü

Pulmoner Arter basıncı hafif artmış, P2 hafif sert

Pansistolik üfürüm ± thrill

Middiastolik üfürüm

EKG: Sol ventrikül hipertrofisi, sol atriyal genişleme

Tele: Her iki ventrikülde hipertrofi, sol atriyumda genişleme, Pulm konus belirgin, Pulm vask

Orta büyüklükte VSD

slide11
Büyük VSD

EKG: Bi-Ventriküler Hipertrofi, Sol atriyal genişleme

Tele: Kardiyomegali, Sol atriyal genişleme, Pulm konus belirgin, Pulm vask

slide14
Büyük VSD + Eisenmenger

Pansistolik üfürüm şiddeti azalır

Middiast üfürüm kaybolur

S2 tek ve sert

Kalp küçülür

PA geniş

Bidireksiyonel şant

slide17

Doğumdan 6-8 hft sonra Sol kalp yetmz bulguları

Çabuk yorulma, Emme güçlüğü

Sık soluma, dispne,

Aşırı terleme

Gelişme geriliği, Kilo alamama

Tekrarlayan akc enf

ÖYKÜ

Küçük VSD Asemptomatik

Orta-büyük VSD

Eisenmenger Siyanoz, düşük efor kapasitesi

slide18
FİZİK İNCELEME (VSD)

Küçük VSDPansist üfürüm ± thrill dışında normal

Orta-büyük VSD

Prekordium kabarık

Prekordial aktivite artmış

Parasternal lift

Üfürüm ± thrill

Apikal diastolik üfürüm

P2 sert

İnspeksiyonda geniş ve kuvvetli apikal vuru

Pan-Sistolik 2-4/60 üfürüm

slide19

Prognoz (VSD)

 • Kendiliğinden kapanma % 30-40
  • İlk 18 ay
  • Küçük VSD % 70
  • Müsküler VSD % 80
 • Kalp yetersizliği > 6-8 hft
 • Pulmoner HT (6-12 ay) Eisenmenger
 • İnfektif endokardit
slide20

Tedavi (VSD)

 • Pulmoner HT yoksa eksersiz kısıtlanmaz
 • Ağız hijyeni ve İnfektif endokardit prof.
 • Kalp yetersizliği tedavisi
 • Beslenmenin düzenlenmesi
slide21

Tedavi (VSD)

CERRAHİ

< 1 yaş medikal tdv yanıtsız KY

>1 yaş Qp/Qs >2:1

PH bulguları (+), KY bulgusu yoksa hemodinami çalışma

Küçük VSD (Qp/Qs < 1.5) cerrahi yapılmaz

Bazı müsküler VSD kateterle kapatma

Cerrahi mortalite < % 5

AV tam blok, rezidü şant gibi komplikasyonlar

slide22

Tedavi (VSD)

CERRAHİ

Pulmoner hipertansiyonu

Ve

Gelişme geriliğini

engellemek için

ilk 2 yılda ameliyat yapılmalıdır

slide24
Atriyal Septal Defekt

ASD

İzole ASD: DKH% 7-10

Kızlarda fazla K:E = 2-3/1

Ailevi ASD (Otoz. dominant)

Secundum ASD% 70-80

Primum ASD% 15

Sinüs venosus tip ASD% 10

slide25

Sinüs venosus ASD

Secundum ASD

Primum ASD

slide27

ASD’de şantın yönünü ve miktarını belirleyen etkenler

 • Ventriküllerin kompliansı
 • Defektin büyüklüğü
 • Sol ventrikül kompliansı daha fazla olduğu için Şantın Yönü Soldan Sağa
 • Kalbin sağ yanında diyastolik (volüm) yüklenmeye yol açar
slide29

(ASD)

Çocuklar genellikle asemptomatik

Nadiren çocuklukta KKY bulguları

İkinci kalp sesinde (A2P2) sabit çiftleşme

Sol 2. interkostal aralıkta sistolik üfürüm

slide30

ASD

Tele: Sağ ventrikül ve sağ atriyum dagenişleme

Pulmoner vaskülarite

EKG: Sağ aks sapması

Hafif Sağ ventrikül hipertrofisi

V1: rsR’

EKO: Defektin büyüklüğüne, defektin yeri ve tipine ve şantın yönüne göre

Sağ ventrikül ve sağ atriyum dagenişleme, inter atriyal defekt saptanır

slide32

Prognoz (ASD)

 • Çocukluk çağında ASD genellikle iyi tolere edilir
 • Asemptomatik bile olsa okul çağından önce ASD defektin kapatılması önerilir
slide33

Prognoz (ASD)

 • < 8 mm secundum ASD ilk 4 yıl içinde kapanma olasılığı % 40
 • Nadiren bebeklikte KKY
 • 20’li yaşlar KKY
 • 30’lu yaşlar Pulmoner HT
 • Atrial disritmiler
 • Paradoks emboli
 • İnfektif endokardit riski yok

Primum ASD hariç

slide34

Tedavi (ASD)

 • Eksersiz kısıtlanmaz
 • İnfektif endokardit proflaksisi gereksiz
 • Kateterle kapatma (Secundum ASD)
 • Cerrahi
 • Qp/Qs > 1.5
 • Yaşı > 3-4 yaş
 • Küçük ASD cerrahi

yapılmaz.

Mortalite < % 1

Postop komplikasyon

Hasta sinüs sendromu

Atriyal disritmiler

% 20

patent duktus arter yozus pda
PATENT DUKTUS ARTERİYOZUS (PDA)
 • Anahtar kelimeler
 • Duktus arteriozus, fötal kökenli, pulmoner arteri çıkan aortaya bağlayan bir damardır.
 • Damarın doğumdan sonra açık kalması aorta ile pulmoner arter arasında bir şant meydana getirerek kanın akciğerlere resirkülasyonuna neden olur(soldan sağa sant).
 • Diğer konjenital patolojilerle beraber olabileceği gibi, rubella sonucu veya prematurite nedeniyle gelisebilir.
patent duktus arter yozus pda1
PATENT DUKTUS ARTERİYOZUS (PDA)
 • Anahtar kelimeler
 • Prematür infantlarda solunumsal distrese ve konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir.
 • Sık üst solunum yolları hastalıkları, yavaş motor gelisme diğer semptomlardır. Duktusun çapına ve şant miktarına göre pulmoner vasküler hastalık gelişebilir.
patent duktus arter yozus pda2
PATENT DUKTUS ARTERİYOZUS (PDA)
 • Anahtar kelimeler
 • Oskültasyonla klasik olarak pulmoner odakta devamlı üfürüm (=machine murmur) duyulur.
 • Akciğer filmi genişlemiş pulmoner vasküler yapuları ortaya koyar.
 • EKG'de sol ventriklüer hipertrofi izlenir.
 • Ekokardiyografi ile tanı konur. Kateterizasyon ile tanı desteklenir akım ve oksijen saturasyonları hesaplanır.
patent duktus arter yozus pda3
PATENT DUKTUS ARTERİYOZUS (PDA)
 • Anahtar kelimeler
 • Tedavi: Konjestif kalp yetmezliği olanlarda medikal tedaviye yanıt alınamazsa cerrahi uygulanur.
 • Aksi takdirde okul öncesi döneme kadar cerrahi geciktirilebilir.
 • Bu arada enfektif endokardit profilaksisi yapılmalıdır.
patent duktus arter yozus pda4
PATENT DUKTUS ARTERİYOZUS (PDA)
 • Anahtar kelimeler
 • Cerrahi Tedavi: Cerrahi ile duktus bağlanır.Yine kateterizasyon ile duktusa plak yerlestirme yöntemi de bulunmaktadur. Cerrahi olarak çift ligasyon ve transfiksyon dikisi ile kapatılır.Çok kalın ve kısa olan duktuslarda divizyon tekniği uygulanur.
slide41
Patent Duktus Arteriosus

% 5-10 DKH (Preterm PDA hariç)

Pretermler: < 1750 gr % 45

< 1200 gr % 75

Konjenital rubella

slide42

Hemodinami VSD’ye benzer

 • Şantın miktarını belirleyen etkenler
 • Duktusun büyüklüğü, uzunluğu, kıvrımlı
 • Pulmoner damar direncinin derecesi
 • Preterm bebekler dışında
 • 6-8 haftadan önce KY bulgusu yok
slide43

Etyolojik faktörler (PDA)

 • Konjenital Rubella
 • Yüksek rakım
 • Şu faktörler ise koruyucudur
  • Anneye hamilelikte kortikosteroid verilmesi
  • Çocuğa ilk günlerde indometazin verilmesi
slide44

Etyolojik faktörler (PDA)

 • Matür bebeklerde müsküler ve endotel tabakayı içine alan PDA
 • Prematürlerde sadece endotel tabakayı içeren PDA
klinik pda
Klinik (PDA)
 • Küçük duktuslar asemptomatiktir
 • Geniş duktuslarda ==> sık sol yolu enf.
 • Gelişme geriliği
 • Kalp yetmezliği
 • Ameliyatsızlarda pulmoner hipertansiyon
slide46

Fizik İnceleme (PDA)

 • Prekordium hiperaktif
 • P2 gnl normal, PH varsa şiddetli
 • Nabızlar sıçrayıcı, Nabız basıncı geniş
 • Taşikardi, takipne
 • Diferansiyel siyanoz
slide47

Fizik İnceleme (PDA)

 • Sistolodyastolik üfürüm
 • Geniş nabız basıncı
 • Sıçrayıcı nabız (Corrigan nabız boyunda)
 • Kalp yetmezliği
slide48

PDA

Tele: Kardiyomegali

Pulmoner konus belirgin

Pulmoner vaskülarite

EKG: Sol ventrikül hipertrofisi

Pulmoner hipertansiyon varsa sağ ventrikül hipertrofisi

EKO: Duktusun büyüklüğü

Şantın yönü

slide49

Prognoz (PDA)

 • Pretermler spontan kapanma
 • Kalp yetersizliği
 • Tekrarlayan Akc enfeksiyonları
 • Pulmoner HT, Eisenmenger
 • İnfektif endokardit
slide50

Prognoz (PDA)

 • Pretermler spontan kapanma
 • Kalp yetersizliği
 • Tekrarlayan Akc enfeksiyonları
 • Pulmoner HT, Eisenmenger
 • İnfektif endokardit
slide51

Tedavi (PDA)

 • PRETERM PDA: Sıvı kısıtlaması
 • Diüretik
 • İndomethacin, İbuprofen
 • Pulmoner HT yoksa eksersiz kısıtlanmaz
 • Ağız hijyeni ve İnfektif endokardit profilaksisi
 • Kalp yetersizliği tedavisi
 • Beslenmenin düzenlenmesi
 • Cerrahi kapatma
 • Girişimsel kateter yöntemleri ile kapatma
 • Şemsiye, coil vb
slide52

Tedavi (PDA)

 • Acil vakalar dışında elektif olarak 1-2 yaş arasında kapatılmalıdır
 • Şu vakalar acil cerrahiye verilir
  • Şant yönünün aorttan pulmonere olduğu pulmoner hipertansiyonlu vakalar
  • Enfektif endokarditin geliştiği vakalarda endokardit ted sonrası hemen
slide53
Atriyoventriküler Septal Defekt

AVSD

 • Endokardiyal yastık defekti
 • AV kanal defekti

Komplet AVSD DKH % 2

slide54
AVSD

Down sendromu

Erken bebeklikte

Kalp yetersizliği

Gelişme geriliği

Sık akciğer enfeks

Primum ASD

Komplet AVSD

slide56

AVSD

Tele: Kardiyomegali

Pulmoner konus belirgin

Pulmoner vaskülarite

EKG: Sol aks sapması (Sol ant hemiblok)

Her iki ventrikül ve atriyumda genişleme

Sağ ventrikülde hipertrofi

EKO: Anatomik tanımlama, PH, kapak yetersizliği vb

slide57

AVSD

Prognoz: Erken kalp yetersizliği

Erken irreversibl PH (Down)

İnfektif endokardit

Tedavi: Kalp yetersizliği tedavisi

< 1 yaş cerrahi