kalp kapaklari ve kalp sesler l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KALP KAPAKLARI VE KALP SESLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KALP KAPAKLARI VE KALP SESLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

KALP KAPAKLARI VE KALP SESLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 1809 Views
 • Uploaded on

KALP KAPAKLARI VE KALP SESLERİ. Yrd.Doç.Dr. Ercan ÖZDEMİR. Kalp Kapakları. Atriyoventriküler Kapaklar: A-V kapaklar sistol sırasında kanın atriumlardan ventriküllere geri akmasını engeller Kanın tek yönlü akışına izin verirler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KALP KAPAKLARI VE KALP SESLERİ' - queenie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kalp kapaklari ve kalp sesler

KALP KAPAKLARI VE KALP SESLERİ

Yrd.Doç.Dr. Ercan ÖZDEMİR

kalp kapaklar
Kalp Kapakları
 • Atriyoventriküler Kapaklar:
  • A-V kapaklar sistol sırasında kanın atriumlardan ventriküllere geri akmasını engeller
  • Kanın tek yönlü akışına izin verirler
  • Anatomik olarak ince olduklarından kapanması için geri akım gerektirmezler
  • A-V kapakları chorda tendina ile m. papillarislere tutunmuş haldedirler
atriyoventrik ler kapaklar
Atriyoventriküler Kapaklar
 • Triküspit kapak:
  • Sağ atrium ile sağ ventrikül arasında bulunur
  • 3 adet cuspis (yaprakçık) içerir
  • Kanın sağ atriumdan sağ ventriküle doğru tek yönlü akışına izin verir
  • İzometrik kasılma ve gevşeme fazlarında kapalı durumdadırlar
 • Mitral Kapak:
  • Sol atrium ile sol ventrikül arasında yerleşmiştir
  • 2 adet cuspis bulundurur
  • Kanın sol atriumdan sol ventriküle doğru akışına izin verir
  • İzometrik kasılma ve gevşeme fazlarında kapalıdırlar
semilunar sigmoid kapaklar
Semilunar (Sigmoid) Kapaklar
 • İşlevleri açısından A-V kapaklardan bazı farklar gösterirler
 • Kapakların kapanması yükselmiş olan arter basıncına ve geri akıma ihtiyaç gösterir
 • Sistol sonunda gerilmiş olan arterler kapaklar üzerinde ani basınç uygulayarak A-V kapaklarına göre daha şiddetle kapanmalarına neden olur
 • Semilunar kapaklar chorda tendinaya bağlı bir papiller kas içermezler
semilunar sigmoid kapaklar5
Semilunar (Sigmoid) Kapaklar
 • Kapakçık her iki arterde de 3 adet cuspis içerir
 • Daha fazla mekanik aşınmayla karşı karşıyadır
 • Kapak açıklıkları A-V kapaklardan daha azdır. Bu nedenle kan akış hızı daha fazladır
 • Semilunar kapaklar daha sert ve daha sağlam fibröz bağ dokusu içerir
semilunar sigmoid kapaklar6
Semilunar (Sigmoid) Kapaklar
 • Aort kapağı:
  • Sol ventrikülden çıkışta aorta içerisinde yerleşmiş haldedir
  • 3 adet cuspis içerir
  • Kapak izometrik kasılma ve gevşeme döneminde kapalıdır
  • Sistol sırasında açıktır
 • Pulmoner Kapak:
  • Sağ ventrikülden çıkışta pulmoner arter içinde yerleşmiştir
  • 3 adet cuspis içerir
  • Kapak izometrik kasılma ve gevşeme döneminde kapalıdır
  • Sistolik fırlatma döneminde açıktır
  • İnspirasyonda kapanması biraz gecikir
papiller kaslar n g revi
Papiller Kasların Görevi
 • Papiller kaslar chorda tendina ile ventrikül duvarına tutulurlar
 • Papiller kaslar ventrikül kasıldığı zaman kasılırlar
 • Kapakların kapanmasına etkileri yoktur
 • Ventrikül kontraksiyonu sırasında kapakların atriuma doğru fazla esnemelerini engellerler
 • Papiller kaslardan birinde bir harabiyet meydana geldiğinde ventrikülden atriuma doğru kaçak meydana gelir
kalp sesleri
Kalp Sesleri
 • Normal Kalp Sesleri:
  • Kalp çalışmasına eşlik eden seslere kalp sesleri denir.
  • Oskültasyon→Kalp seslerinin kalp odakları üzerinden steteskop ile dinlenmesidir.
  • Fonokardiyografi→ Kalp seslerinin amplifikatör sistemiyle kayıt edilmesidir.
  • Normal kalp seslerinin oluşmasında kalp kapaklarının kapanması önemli rol oynar
normal kalp sesleri
Normal Kalp Sesleri:
 • 1. Kalp Sesi (sistolik ses)
   • Komponenti M1T1
   • Uzun ve mat bir sestir
   • Karakteri “lup” diye ifade edilir
   • Süresi 0.15 san ve frekansı 25-45 Hz’dir
   • Oluşumundaki nedenler:
    • En önemli faktör A-V kapakların kapanmasıdır
    • Ventrikül kaslarının kasılma sırasında titreşimi
    • Aorta ve pulmoner kapakların açılma sesi
    • Kanın büyük damarlara fırlatılması sırasındaki titreşimler
1 kalp sesi sistolik ses
1. Kalp Sesi (sistolik ses)
 • En iyi mitral odağinda dinlenir
 • Triküspit odağından triküspit kapağa ait ses daha net alınır
 • Kalp frekansı düşük olduğu zaman diyastolik dolma süresi uzayacağından 1. ses daha yumuşak karakter kazanır
normal kalp sesleri11
Normal Kalp Sesleri:
 • 2. Kalp Sesi (Diyastolik Ses)
  • Kompenenti A2P2
  • Net, tiz ve kısa sürelidir, frekansı 50 Hz’dir
  • Süresi 0.12 san’dir. “dup” diye tanımlanır
  • En iyi dinleme odakları aort ve pulmoner arter odaklarıdır
  • Oluşumunda nedenler:
   • En önemli neden semilunar kapakların kapanmasıdır
   • İkinci neden A-V kapakların açılma sesidir
   • Ventrikül ve arter titreşimleri de 2. ses oluşmunda rol oynar
2 kalp sesi
2. Kalp Sesi
 • Diyastolik P artması 2. sesin kuvvetlenmesi-ne ve kısalmasına neden olur
 • İnspirasyon sırasında pulmoner kapak kapanışı uzayacağından dolayı 2. ses çift gibi işitilir
 • Buna 2. sesin fizyolojik çiftleşmesi denir
normal kalp sesleri13
Normal Kalp Sesleri:
 • 3. Kalp Sesi
  • Frekansı azdır ve süresi 0.1 san. dir
  • Bireylerin 1/2- 1/3 de kayıtedilebilir
  • Diyastol başında, kalbin hızlı doması sırasında duyulur
  • Ventrikül çeperinin titreşimnden meydana gelir
normal kalp sesleri14
Normal Kalp Sesleri:
 • 4. Kalp Sesi (Atriyal ses)
  • Normalde dinlenemez
  • Bireylerin ¼ de kayıt edilebilir
  • Dinlemek için amplifikasyon gerekir
  • 1. ses tarafından örtülür
  • Kalp bloğunda atrium sistolü sırasında daha net bir şekilde duyulabilir
  • Atriyum sistolü sırasında kanın ventriküllere geçişi sırasında titreşimden meydana gelir
  • Gallop ritmi: Kalp hastalıklarında vent. Hipertro-fisi yada atrium P artması nedeniyle 3. ve 4. kalp seslerinin birlikte duyulmasıdır.
kalp odaklar
Kalp Odakları
 • Kalp odakları kalp seslerinin göğüs üzerinde en iyi dinlendikleri yerlerdir. Anatomik izdüşüm lokalizasyonlarından farklı yerlerde olabilirler.
 • Mitral Odak:
  • Göğüste sol meme çizgisinin 5. interkostal aralığı kestiği yerdir
 • Triküspit Odak:
  • Sağ 4. kostanın ster-numla birleştiği yerdir.
 • Aorta Odağı:
  • Sağ 2. kostanın sternumla birleştiği noktadır
 • Pulmoner Odak:
  • Solda 2. interkostal aralığın sternumla birleştiği yerdir.
anormal kalp sesleri
Anormal Kalp Sesleri
 • Sufl (Üfürüm):
  • Normal şartlarda kan damarlarda ve kalp içinde sessiz bir şekilde akar
  • Damar darlığı ve Arteriovenöz fistül gibi durumlarda kanın girdap oluşturarak akması sırasında oluşturduğu sese üfürüm denir
  • Kalpte anormal seslerin kaynağı kalp kapak darlık veya yetmezlikleridir
  • Kalp kapak darlığı (stenoz) ve yetmezliği üfürümün önemli nedenleri arasındadır
sufl f r m
Sufl (Üfürüm):
 • VSD (ventriküler septal defekt):
  • İki ventrikül arası septumun doğuştan tam olarak kapanmamış olmasıdır
  • Sistolik üfürüme neden olur
 • ASD (Atrial sptal defekt):
  • Atriumlararası septumun doğuştan kapanmamasıdır
  • Pansistolik üfürüme neden olur
kalp f r mleri
Kalp Üfürümleri
 • Aort stenuzu üfürümü:
  • Kan dar bir kapaktan akmak zorundadır
  • Bu nedenle ventrikül P 300 mmHg ye kadar çıkabilir
  • Sistol sırasında kan çıkışı hortum etkisi yaratır
  • Şiddetli sistolik ejeksiyon tarzında bir üfürüm gözlenir
  • Titreşimlerin boyna yansıması ile thril elle hissedilebilir
kalp f r mleri19
Kalp Üfürümleri
 • Aort Yetersizliği (Regürşitasyonu) üfürümü:
  • Sistol sırasında ses işitilmez
  • Üfürüm diyastolik karakterdedir
  • Sol ventrikül üzerinde işitilir
  • Kanın sistol sonunda geri kaçarken girdaplanmasından meydana gelir
kalp f r mleri20
Kalp Üfürümleri
 • Mitral Yetersizliği Üfürümü:
  • Sistol sırasında kan geriye kaçar
  • Yüksek frekanslı patlayıcı karakterde üfürüme neden olur
  • Sol atriuma yayılan bir sestir
  • En iyi kalp apeksinde işitilir
kalp f r mleri21
Kalp Üfürümleri
 • Mitral stenoz üfürümü:
  • Kan sol ventriküle daralmış kapaktan zor geçer
  • Kanı sol atriumdan sol ventriküle geçirecek büyük basınç farkı asla oluşmaz
  • Bu yüzden işitilen sesler zayıf karaktededir
  • Üfürüm diyastolün sonlarına doğru işitilir