slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STAR-modellen Källa: Memeologen vll.se/memeologen PowerPoint Presentation
Download Presentation
STAR-modellen Källa: Memeologen vll.se/memeologen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

STAR-modellen Källa: Memeologen vll.se/memeologen - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

STAR-modellen Källa: Memeologen www.vll.se/memeologen. uppvärmning. Skånedramat – hur ser ni på saker och ting?. Vem tycker ni mest och minst om? (Anna, Thomas, Karl, Ivar, Gustav).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STAR-modellen Källa: Memeologen vll.se/memeologen' - palila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

STAR-modellen

Källa: Memeologen

www.vll.se/memeologen

sk nedramat hur ser ni p saker och ting

uppvärmning

Skånedramat – hur ser ni på saker och ting?

Vem tycker ni mest och minst om? (Anna, Thomas, Karl, Ivar, Gustav)

ANNA är kär i THOMAS. De bor på var sin sida av en flod som är full av krokodiler. En dag utbryter en orkan som gör att bron över floden går sönder. Hur ska ANNA och THOMAS kunna träffas? De har ingen båt. ANNA går till KARL för att få hjälp. KARL har båt och ANN frågar om inte KARL kan ro henne över. KARL lovar att hjälpa ANNA, om hon stannar över natten. ANNA blir förnärmad.

Hon går vidare till IVAR, berättar vad KARL har sagt och ber nu IVAR om hjälp i stället. IVAR säger att det här vill han inte lägga sig i. ANNA går tillbaka till KARL och möter upp på hans villkor. Nästa morgon ror KARL över med ANNA till THOMAS.

ANNA berättar allt för THOMAS. Han blir arg och kastar ut ANNA. ANNA går då till GUSTAV och berättar allt för honom. GUSTAV blir arg, går till THOMAS och klipper till honom så att han skadar sig. ANNA skrattar.

 • Själv: Rangordna alla personer på ett papper från 1-5 (tycker om minst till mest), var beredd att motivera ditt svar
 • Tillsammans: Jämför med de andra i gruppen. Försök komma överens om en gemensam rangordning.
slide3

S

T

R

A

STAR – genererande relationerEtt verktyg för att skatta samarbetsförmåganinom eller mellan avgränsade system

Anpassat av Memeologen i Västerbottens läns landsting efter Trustees of Dartmouth College, Batalden, Godfrie, Nelson from Generative Relationships, STAR by Zimmerman, B and Hayday B. Schulich Scholl of Business, York University Toronto, Canada

Zimmerman, B and B C Hayday, “A Board’s Journey into Complexity Science”, Group Decision Making and Negotiation, vol 8, pp. 281-303, 1999

genererande relationer star

Förutom att förbättra själva sakfrågan är det möjligt

att skapa bättre möjligheter för förändringarna

att lyckas genom att arbeta med förutsättningarna

för ett lyckat samarbete

Genererande relationer - STAR

Två komponenter:

 • En genererande relation uppträder när de inblandade tillsammans åstadkommer mer än vad som är möjligt för var och en enskilt, (1+1=3)
 • Det ökade värdet (en ny tjänst eller en ny produkt) hade inte varit möjligt att skapa utan mötet och interaktionen mellan de inblandade parterna
olika typer av relationer
Olika typer av relationer
 • Rutinmässiga och liknöjda(vi träffas och kanske trivs, men inte så mycket mer)
 • Distanserade/frånvarande(vi träffas, kanske, men tankar och engagemang är på annat håll)
 • Misstänksamma (vi träffas för att någon annan har bestämt det, men litar inte på varandra – ingen vill bli lurad en gång till)
 • Konkurrensinriktade(vi träffas och tävlas, en är bättre/förmer på någon annans bekostnad)
 • Genererande (förmodad störst potential för kreativitet och innovation !)
genererande relationer star1

S

S

S

3

2

1

R

T

R

T

T

R

A

A

A

Genererande relationer - STAR
 • Olikheter – Separateness- Olikheter i åsikter och idéer används, respekteras och värderas som en tillgång
 • Dialog – Talking and listening- Förmågan att kommunicera, lyssna och reflektera är god. Forum finns
 • Samarbete i praktiken – Action- God förmåga och goda erfarenheter av praktiskt samarbete
 • Gemensamt syfte- Syfte och skäl till samarbete är tydliga, angelägna och ömsesidiga
slide7

-

-

-

Förklaring till de olika delarna i STAR

-

bedömningen

-

-

-

Olikheter

(S)

Separateness

or

differences

I den grupp som

sk

a samarbeta behövs det olikheter i bakgrund, kunskap,

perspektiv och utbildning. Om alla deltagare är lika och tycker

lika kommer ingen att

bli påverkad eller utmanad i sina föreställningar om arbetet. Ol

ikheterna ger

gruppen möjlighet att se saken ur olik

a perspektiv, fakta övergår till att bli tolkningar

och därmed skapas bättre möjligheter till nya förändringar eller

arbetssätt. För att

olikheterna ska få utrymme är det viktigt att de ses som en till

gång och respekteras.

För att utveckla området är det b

ra

om olikheterna förtydligas och lyfts fram.

(T)

Dialog

Talking

and

listening

Det måste finnas praktiska möjligheter att prata med varandra. D

et måste också

vara tillåtet att utmana rådande föreställningar och så kallade

heliga kor i

verksamheten/mellan ve

rksamheterna

. Utrymme för enskild och gemensam

nde. För att utveckla

reflektion över vad som sker i förändringsarbetet möjliggör lära

området är det bra om möjligheterna till dialog och reflektion s

tärks och rådande

föreställningar utmanas.

Samarbete i

pra

ktiken

(A)

Action

opportunities

Att samtala med varandra är viktigt, men för att ett mervärde sk

a skapas måste

pratet leda till någon form av handling. Deltagarna måste göra n

ågot praktiskt

tillsammans för att skapa något nytt. Tidigare erfarenheter av

samar

bete kommer

att påverka bedömningen. För att utveckla området är det bra om

praktiska

samarbeten startas, även i liten skala och i enklare former.

Gemensamt syfte

Reason

work together

(R)

to

Det behövs ett gemensamt syfte för att de inblandade ska

samarbet

a och kanske

lla inblandade måste

dela resurser eller idéer, även om det sker under en kort tid. A

se någon form av fördel med arbetet

för sig själva, sin yrkesgrupp eller sin

verksamhet. Om deltagarna inte ser några fördelar eller om de ba

ra ser varandra

som motståndare är det högst otroligt att ett mervärde kommer at

t skapas. De

kanske lyssnar på och pratar med varandra, men kommer att fortsä

tta försöka

skapa något nytt och värdefullt i enskildhet. För att utveckla o

mrådet är det bra om

den övergripande

bilden över syftet av det är som ska åstadkommas tydliggörs.

-

Hur väl utvecklade är ovanstående faktorer i de

t samarbete

som ni vill arbeta med just nu?

-

Gruppens gemensamma bedömning

Olikheter

Gemensamt syfte

Dialog

Samarbete i praktiken