P hi igused ja vabadused erihoolekandeteenuse osutamisel isikup hine l henemine
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Põhiõigused ja -vabadused erihoolekandeteenuse osutamisel: isikupõhine lähenemine. Ralf Järvamägi õiguskantsleri nõunik. Ööpäevase erihooldusteenuse osutajad. Kliendi põhiõigused ja-vabadused . Riik ja kohalik omavalitsus põhiõiguste ja –vabaduste tagajad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - otto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P hi igused ja vabadused erihoolekandeteenuse osutamisel isikup hine l henemine

Põhiõigused ja -vabadused erihoolekandeteenuse osutamisel: isikupõhine lähenemine

Ralf Järvamägi

õiguskantsleri nõunik


P hi igused ja vabadused erihoolekandeteenuse osutamisel isikup hine l henemine

Ööpäevase erihooldusteenuse osutajad


Kliendi p hi igused ja vabadused
Kliendi põhiõigused ja-vabadused

 • Riik ja kohalik omavalitsus põhiõiguste ja –vabaduste tagajad

 • Teenuse osutaja tegevus teatud juhtudel omistatav riigile ja kohalikule omavalitsusele

 • Teenuse osutaja kohustus järgida põhiõigusi ja –vabadusi

 • Ei ole üldistatud lähenemist – iga kliendi põhiõigused ja –vabadused tuleb tagada


Iguskantsler ennetusasutusena
Õiguskantsler ennetusasutusena

 • Ennetab väärkohtlemist

 • Tuvastab rikkumised

 • Teeb ettepanekuid ja soovitusi rikkumise kõrvaldamiseks

 • Avalikustamine


V rkohtlemise ennetamine
Väärkohtlemise ennetamine

 • Reguleerivad õiguskantsleri seadus, ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivne protokoll

 • Järelevalvatavad asutused – vanglad, arestimajad, väljasaatmiskeskus, tahtevastast psühhiaatrilist ravi osutavad haiglad, ööpäevaringset erihooldusteenust osutavad asutused, nakkushaiglad, erikoolid jne


V rkohtlemise ennetamine1
Väärkohtlemise ennetamine

 • Meetodid:

  - asutuste järele valvamine

  - normikontroll

  - koolitused, artiklid, ringkirjad, kogemuste vahetamine

 • Eesmärk on aidata kaasa põhiõiguste ja -vabaduste paremale tagamisele ning sedakaudu ka osutatava teenuse paremaks muutmisele, mitte aga karistada konkreetsete rikkumiste eest


Kontrollk igud
Kontrollkäigud

 • Plaanilised ja plaanivälised kontrollkäigud

 • Asutuste valimine

  - asutuse suurus ja asukoht

  - viimane kontrollkäik

  - kaebuste esinemine

  - riiklike järelevalveorganite tähelepanekud jne

 • „Suur käik“ ja „väike käik“

  - metoodikad

  - plussid-miinused


Kontrollk igud1
Kontrollkäigud

 • Kontrollkäigu metoodika

  - ringkäik asutuses

  - intervjuud töötajate ja teenusel olijatega

  - dokumendikontroll

 • Võimalik kaasata eksperte ja olutundjaid

 • Tulemus

  - kokkuvõte

  - „pehmed märkused“

 • Kokkuvõtted avalikustatakse õiguskantsleri kodulehel

 • Asutuste tagasiside


Mida kontrollida
Mida kontrollida?

 • Vabaduspõhiõiguse tagamine (põhiseaduse § 20)

 • Piinamine ja väärikust alandav kohtlemine (põhiseaduse § 18)

 • Õigus elu ja tervise kaitsele (põhiseaduse § 16 ja § 28)

 • Privaatsuse võimaldamine (põhiseaduse § 26)

 • Omandipõhiõiguse kaitse (põhiseaduse § 32)


Vabadusp hi igus
Vabaduspõhiõigus

 • Vabaduspõhiõiguse piiramise näited

  - isikute tubadel on vaid väljast avamist võimaldavad lukustusvahendid

  - asutusest väljaskäimise piiramine

  - teenuselt lahkumine keelatud

  - kinnisidumine

  Vabaduspõhiõiguse riived saavad olla põhjendatud ainult mõne teise samaväärse põhiõiguse kaitse eesmärgil


Vabadusp hi igus1
Vabaduspõhiõigus

 • Vabaduspõhiõiguse sisu ja selle eristamine liikumisvabadusest

  - vabaduspõhiõigus: takistatakse kusagilt ära minna

  - liikumisvabadus: takistatakse kuhugi jõudmast

 • Kontrollkäigul jälgime,

  - millised lukustusvahendid on tubade ustel

  - kuidas on korraldatud asutusest lahkumine

  - kas vooditel/toolidel on märgata sidumisjälgi või sidumisrihmu/paelu


Piinamine ja v rikust alandav kohtlemine
Piinamine ja väärikust alandav kohtlemine

 • Piinamine ja väärikust alandav kohtlemine

  - puudulik hooldus

  - puudulikud elamistingimused

  - kehaline ja vaimne väärkohtlemine (teiste klientide või personali poolt)


Piinamine ja v rikust alandav kohtlemine1
Piinamine ja väärikust alandav kohtlemine

 • Piinamise ja väärikust alandava kohtlemise sisustamine

  - sõltub konkreetsetest asjaoludest ning konkreetsest isikust

  - erinevate asjaolude koosmõju võib viia erineva tulemuseni – ainuõige lähenemine puudub

 • Mida jälgime:

  - elamistingimusi

  - personali ja teenusel olevate isikute suhtarvu

  - teenusel viibijate abivajadusi


Elu ja tervise kaitse
Elu ja tervise kaitse

 • Oht elule või tervisele

  - elamistingimustest lähtuv oht

  - puudulikust hooldusest või järelevalvest lähtuv oht

 • Mida jälgime

  - elamistingimused

  - hoolealuse olukord

  - vestlustel esitatud kaebused


Teised p hi igused
Teised põhiõigused

 • Privaatsuse puudumine

  - tualeti ja vannitoa kasutamisel puuduvad lukustusvahendid

  - telefoniga või külalistega vesteldes

  - videovalve olemasolu ning teavitused ( peab olema põhjendatud, eriti just magamistubades, hügieeniruumides)

 • Mida jälgime

  - privaatsuse olemasolu

  - videokaamerate paiknemine

  - teavituste olemasolu ja asjakohasus


Mida on v imalik teha t tajatel p hi iguste paremaks tagamiseks
Mida on võimalik teha töötajatel põhiõiguste paremaks tagamiseks?

 • Aitamaks kaasa põhiõiguste tagamisele asutuses, tuleks

  - jagada teenusekasutajatele ja nende lähedastele teavet nende õigustest ja kohustustest (nt asutuse sisekorrast, kaebevõimaluste ja asutusesisese kaebekorra kohta)

  - tagada, et teenusekasutajatel oleks võimalik suhelda „välismaailmaga“ (lubatud on külastamine, loodud telefoni kasutamise võimalus)

  - koolitused, kogemuste vahetamine

  - asetada ennast teenusekasutaja rolli


Kokkuv tteks
Kokkuvõtteks tagamiseks?

 • Põhiõiguste ja -vabaduste tagamine on riigi, shkohaliku omavalitsuse ülesanne

 • Põhiõigusi ja –vabadusi peab järgima teenuse osutaja

 • Kontrollimise eesmärk on isikute põhiõiguste ja -vabaduste parem tagamine ning teenuse parendamine (ka ettekirjutuse tegemisel või probleemide avalikustamisel)


Abistavad materjalid
Abistavad materjalid tagamiseks?

 • Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid - www.echr.coe.int

 • Piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa komitee (CPT) standardid ja riikide raportid – www.cpt.coe.int

 • ÜRO piinamisvastase komitee seisukohad - http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm

 • Andmekaitse Inspektsiooni juhendid - http://www.aki.ee/et/juhised