2 g n rnekler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2. GÜN ÖRNEKLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
2. GÜN ÖRNEKLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

2. GÜN ÖRNEKLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 288 Views
 • Uploaded on

2. GÜN ÖRNEKLERİ. Dr. Cevher CESUR Performans Dairesi Başkanlığı TİG Şube Müdürlüğü. Örnek 13. Aşağıdaki bütün vaka örneklerindeki tanı ve işlemleri kodlayınız . Hasta hematüri araştırması için başvuruyor . İdrar tetkikleri sonucunda hastada idrar yolu enfeksiyonu (İYE) saptanıyor .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2. GÜN ÖRNEKLERİ' - oswald


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 g n rnekler

2. GÜN ÖRNEKLERİ

Dr. Cevher CESUR

Performans Dairesi Başkanlığı

TİG Şube Müdürlüğü

rnek 13
Örnek 13
 • Aşağıdakibütünvakaörneklerindekitanıveişlemlerikodlayınız.
 • Hasta hematüriaraştırmasıiçinbaşvuruyor. İdrartetkiklerisonucundahastadaidraryoluenfeksiyonu (İYE) saptanıyor.
 • Hasta poliürivepolidipsiöyküsüilebaşvuruyor. Kan şekeriseviyesianormalsaptanıyorve Tip 2 Diyabettanısıkonuyor.
rnek 13 devam
Örnek 13 (devam)
 • Hasta ciddigöğüsağrısıilebaşvuruyor. Yapılantetkiklersonucundagöğüsağrısınıaçıklayacakbirkardiyaknedenbulunamıyor.
 • Çocukfebrilkonvulziyonilebaşvuruyor, tetkiklersonucundaherhangibirnedenbulunamıyor.
 • Hasta geçen ay disfajişikayetiilebaşvurmuş. Şimdikibaşvurusundasedasyonaltındaözofagoskopiişlemiyapılıyorvesonucundaözofagiyalstriktürsaptanıyor.
rnek 14
Örnek 14
 • Aşağıdakitanılarıkodlayınız.
 • Tifoidateş
 • Yüzmehavuzukaynaklıkonjonktivi
 • Gonokokalkonjonktivit
 • Streptokokallarenjit
 • Ağıziçipamukçuğu
rnek 15
Örnek 15

Neoplazm tablosunu kullanarak aşağıdaki tanıların kodlarını bulunuz.Tabular Listten bulduğunuz kodları kontrol etmeyi unutmayınız. (morfoloji kodu eklemeyiniz)

 • Lakrimal bezin primer malign neoplazması
 • Meme alt-dış kadranının karsinoma in situ’su
slide6

Sırt bölgesindeki derinin benign neoplazmı

 • Akciğer sol alt lobunun davranış tipi bilinmeyen neoplazmı
 • Aksiller lenf bezinin sekonder malignitesi
rnek 16
Örnek 16
 • Aşağıdaki vaka örneklerini kodlayınız. Morfoloji ve işlem kodlarını eklemeyi unutmayınız.
 • Sol overin granuloza cell tümörü. Genel anestezi altında, ASA 3, laparotomi ile sol ooferektomi işlemi uygulanmış.
 • Sağ akciğer alt lobunun küçük hücreli karsinomu. İntratorasik lenf nodlarında metastatik odaklar saptanmış.
rnek 16 devam
Örnek 16 (devam)
 • Serviksin karsinoma in situ’su
 • Mide antrumunun miksoması
 • Kolonun tübüler adenoması. Sedasyon altında, ASA 1, biyopsi ile birlikte kısa kolonoskopi yapılmış.
 • Beynin pariyetal lobunda oligodendrioma
rnek 17
Örnek 17

Aşağıdaki vaka örneklerini kodlayınız. Morfoloji ve işlem kodlarını eklemeyi unutmayınız.

 • Mediastinal lenf nodlarının Lemfosarkoması
 • Kronik granülositik lösemi, remisyonda. Sedasyon altında, ASA 2, perkütan kemik iliği biyopsisi yapılmış.
slide10

NodülerSklerozan Hodgkin Hastalığı

 • Mideninbüyükhücrelilenfoması
rnek 18
Örnek 18
 • Aşağıdaki vaka örneklerini kodlayınız.
 • Hastaya 1 hafta önce muayenehanede sırt bölgesindeki derinin malign melanoması nedeniyle eksizyon yapılmış. Şimdiki başvurusunda, lokal anestezi altında daha geniş eksizyon yapılmış. Bölgede malign karakterli kalan dokuya rastlanmamış.
 • Hasta aynı gün kemoterapi almak amacıyla başvuruyor. Hastanın overinde papiller kistadenokarsinomu mevcut. Hastaya intravenöz 4 saat süreyle kemoterapi uygulanıyor.
rnek 18 devam
Örnek 18 (devam)
 • Hasta aynı gün kemik metastazı nedeniyle pelvisine (1 bölge) Yüksek voltajlı radyoterapi almak için başvuruyor. Hastada prostate adenokarsinomu mevcut. İkili tip lineer akseleratör kullanılıyor.

4.Karaciğerin sekonder karsinoması, primer odağı bilinmiyor.

rnek 19
Örnek 19
 • Otoimmün hemolitik hastalık
 • Hipersplenizm
 • Idiyopatik Trombositopenik Purpura (ITP)
 • Hasta anemi ile başvuruyor, 2 ünite kan transfüzyonu yapılıyor.
slide14

Christmas hastalığı, plazma transfüzyonu yapılıyor.

 • Hastada benign prostat hipertrofisi (BPH) mevcut, uzun süredir antikoagülan tedavisi alıyor. Hastaya warfarin tedavisi alması için genel anestezi altında, 1 gün yatışla, prostat transüretral rezeksiyonu yapılıyor.
rnek 20
Örnek 20
 • Alkolik Korsakov Psikozu
 • Konfüzyonla birlikte senil demans
 • Eroin bağımlılığı
slide16

Histerik kişilik bozukluğu

Astım

 • 30 yaşında erkek hasta, sigara kullanımı ile ilişkili kronik bronşit tanısı ile başvuruyor.
rnek 21
Örnek 21
 • Petit mal epilepsi
 • Parkinson hastalığı
 • Guillain Barre Sendromu
 • Hemipleji, inme sekeli olarak
slide18

Idiyopatik periferal otonomik nöropati

 • Cauda equina (Kauda ekuina) sendromu
 • Araknoid kist. Genel anestezi altında kist drenajı yapılmış.
 • Kızamığa bağlı gelişen menenjit