slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Birinci Basamakta Diyabet Yönetimi: Tanı ve Tedavide Temel İlkeler, Güncel Bilgiler ile Günlük Pratiğimizden Uygulama PowerPoint Presentation
Download Presentation
Birinci Basamakta Diyabet Yönetimi: Tanı ve Tedavide Temel İlkeler, Güncel Bilgiler ile Günlük Pratiğimizden Uygulama

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 92

Birinci Basamakta Diyabet Yönetimi: Tanı ve Tedavide Temel İlkeler, Güncel Bilgiler ile Günlük Pratiğimizden Uygulama - PowerPoint PPT Presentation


 • 1149 Views
 • Uploaded on

Birinci Basamakta Diyabet Yönetimi: Tanı ve Tedavide Temel İlkeler, Güncel Bilgiler ile Günlük Pratiğimizden Uygulama Örnekleri . Doç. Dr Dilek TOPRAK Tarabya ASM. SUNUM PLANI. DM tanımı Epidemiyolojisi Semptomları Tanı kriterleri Tedavi seçenekleri. Diyabetin Tanımı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Birinci Basamakta Diyabet Yönetimi: Tanı ve Tedavide Temel İlkeler, Güncel Bilgiler ile Günlük Pratiğimizden Uygulama' - rafer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Birinci Basamakta Diyabet Yönetimi:Tanı ve Tedavide Temel İlkeler, Güncel Bilgiler ile Günlük Pratiğimizden Uygulama Örnekleri

Doç. Dr Dilek TOPRAK

Tarabya ASM

sunum plani
SUNUM PLANI
 • DM tanımı
 • Epidemiyolojisi
 • Semptomları
 • Tanı kriterleri
 • Tedavi seçenekleri
diyabetin tan m
Diyabetin Tanımı

Diabetes mellitus, insülin sekresyonu, insülin etkisi veya bu faktörlerin her ikisinde de bir defekt olması sonucu ortaya çıkan, hiperglisemiyle karakterize, ilerleyici ve komplikasyonlara yol açanmetabolik bir hastalıktır.

Diabetes Care.2009

3

slide4

DİYABET İNSİDANSI

YIL 2000 Dünyada tahmini diyabetli insan 140 milyon

YIL 2025 Dünyada tahmini diyabetli insan 300 milyon

HER YIL Diyabet komplikasyonlarından ölen 3 milyon

TÜRKİYEDE ERİŞKİN NÜFUSUN DİYABET SIKLIĞI % 7.2 dir.(TÜDEP- 1997)

slide5

Diabetes Mellitus’un EtyolojikSınıflaması

Insülin eksikliği ile birlikte beta-hücre harabiyeti

Tip 1

insülin yetersizliği ile birlikte insülin direnci

Tip2

Beta-hücre fonksiyonundagenetik bozukluklar, ekzokrin pankreas hastalıkları,endokrinopatiler (ilaç veya kimyasal maddelere bağlı)vediğer nadir formlar

Diğerspesifik tipler

Beta- hücredisfonksiyonu ile birlikte insülin direnci

Gestasyonel

Adapted from The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care. 1997;20:1183-1197.

5

ada 2010 tan kriterleri
ADA 2010 Tanı Kriterleri

(Plazma glukoz düzeyleri (mg/dL)

Açlık Plazma Glukozu

<100

100-125

≥ 126

OGTT

(2. saat tokluk glukozu)

<140

140-199

≥200

Normal

IFG

IGT

Diyabet

(Prediyabet)

Glisemik kontrolün evresi

ADA. Diabetes Care.2010;vol 33:S62-69

9

d kkat
DİKKAT !!!

POSTPRANDİYAL HİPERGLİSEMİ (TKŞ)

KV RİSK - MORTALİTE

GÜNÜN 12 SAATİ POSTPRANDİYAL

DÖNEMDE GEÇER

DECODE Study Group. Lancet 1999;354(9179):617-21.

Monnier et al. Eur J Clin Invest 2000;30(Suppl 2):3–11

dm komplikasyonlar
DM Komplikasyonları

Kronik Komplikasyonlar

Akut

Komplikasyonlar

Makrovasküler

Kompl.

Mikrovasküler

Kompl.

Hipoglisemi

Diabetik ketoasidoz

Hiperozmolar nonketotik koma

Laktik asidoz

Retinopati

Nefropati

Nöröpati

Kardiovasküler sistem

Serebrovasküler sistem

Periferik dolaşım

11

slide12

Diyabetik komplikasyonlar

RELATİF RİSK

HbA1C

 • DCCT Research Group, N Engl J Med 1993, 329:977-986.
hba1c ve ortalama plazma glukozu aras ndaki ili ki
HbA1c ve ortalama plazma glukozu arasındaki ilişki

Diabetes Care.2010;33:S11-61

Standarts of Medical Care in Diabetes-2009. American diabetes Association

*Aytekin Oğuz Turk Jem 2008; 12:50-54

13

slide14

100

Beta hücre fonksiyonu

%

BAG

Postprandiyal

Hiperglisemi

Tip 2 DM

Faz I

Tip 2 DM

Faz II

Tip 2 DM

Faz III

0

-12

-10

-3

-2

0

2

8

10

14

Tanı (yıl)

Tip 2 DM Klinik Dönemleri ve Beta Hücre Fonksiyonları ile İlişkisi

tip 2 dm klinik d nemleri
Tip 2 DM Klinik Dönemleri
 • Tip 2 DM
  • Faz I: AKŞ-TKŞ yüksekliği

Daha sonra insülin direncinin artışı ve

beta hücre fonksiyonundaki azalma.

  • Faz II: Beta hücre harabiyetinin ilerlemesi

(OAD)

  • Faz III: Beta hücre fonksiyonlarının çok

azalması (insülin replasman tedavisi)

slide18
VAKA
 • Konya Akşehir’de Aile Hekimi olarak çalışan Dr Dilek T. kendisine bağlı populasyonda Diyabet taraması yapmak ve henüz tanısı konmamış Diyabetli hastalarını da belirlemek istiyor.
 • Dr Dilek T. Neleri göz önüne almalı, kimlere, hangi testleri, ne zaman yapmalı?
kimler tip 2 dm y n nden taranmal
Kimler Tip 2 DM Yönünden Taranmalı?
 • 45 yaş ve üstü herkese her 3 yılda bir KŞ ölçtürmeli (açlık, tokluk)
 • Aşağıdaki özelliklere sahip bireyler daha sık ve daha genç yaşta ölçtürmeye başlamalılar:
  • Aşırı kilolu
  • Fiziksel inaktivite
  • Hormonal tedavi görenler (OK kullanımı dahil)
  • Alkol ve sigara kullanımı
  • 1. derece akrabalarında diyabet olanlar
  • 4 kilo üzerinde bebek doğuranlar
  • Hipertansifler
  • Dislipidemisi olanlar (HDL<35 mg/dl, TG>250 mg/dl)
  • Daha önceki testlerinde IGT veya IFG bulunanlar.
asm lerde yap labilecek diyabet ve e lik eden hastal klara y nelik testler
ASM’lerde yapılabilecek Diyabet ve eşlik eden hastalıklara yönelik testler
 • Glukoz

AKŞ- 8 saat açlık

TKŞ- 2. saat

OGTT- 75 gr, en az 2 saatlik

 • HbA1c- 5.9’un altı
 • Lipid profili (HDL, LDL, T.Kol, TG)
 • Kan basıncı takibi
 • Boy-kilo, göbek çevresi ölçümü, BMI hesaplaması
 • YAPILAMAYAN: C-peptid (endojen insülin göstergesi)
slide23

DİYABETİN TEDAVİSİNİN AMAÇLARI

 • Hiperglisemiyi önlemek
 • Akut metobolik komplikasyon risklerini
 • azaltmak.
 • Mikrovasküler kamplikasyonları (retiopati,
 • nefropati, nöropati) önlemek veya geciktirmek.
 • Sadece diyabeti değil Diyabete eşlik eden
 • obezite, HT, dislipidemi ve KV sorunları
 • önlemek ve tedavi etmek.
 • Hastaya iyi bir yaşam kalitesi sağlamak.
d yet
DİYET
 • İdeal kiloya ulaştırma
 • 6 öğün
 • 25-30-35kal/ideal kilo hesabı
 • Yanında 2 (küp) şeker taşıması
 • Besin değişimi anlatılması
 • 3’ler kuralı, süt ürünleri
 • Haftalık hedefler
 • Ev halkının desteği
egzers z
EGZERSİZ
 • Düzenli egzersiz
 • Yürüyüşe özendirme
 • Akran desteği
 • Tip 1 DM çocukları cesaretlendirme, spor takımlarına katılım
e t m
EĞİTİM
 • Hipo/hiperglisemi semptomları
 • Ayak bakımı
 • Yılda 1 kez göz muayenesi
 • Yanında şeker bulundurması
 • HT, dislipidemi ve Obesitenin DM ile bağlantısı konusunda bilgilendirme
 • Her hastaya KŞ ve TA takip kartları
 • Yakınlarının eğitimi
 • Pnömokok ve Grip aşısı
 • Dergi, dernek aboneliği
 • İnternet (?)
 • Yakınlarının bilgilendirilmesi
 • Dr Dilek T. Ulaşım bilgileri
slide28
Dr Dilek T. Tedavideki hedefleri ne olmalı?

Regulasyondaki başarı/-sızlığını nasıl değerlendirmeli?

3 hedef
3 HEDEF
 • Glisemik hedefler
 • Biyokimyasal hedefler
 • Kardiyovasküler hedefler
ada aace idf ve temd glisemik hedefler
ADA, AACE, IDF ve TEMD glisemik hedefler

1Diabetes Care 2009; 32:S13–S61,

2Endocr Pract. 2007;13. Suppl 1:3-68,

3IDF Global Guideline for T2DM 2005,

4TEMD Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kulavuzu 2009

30

biyokimyasal hedefler
Biyokimyasal hedefler

TEMD Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kulavuzu 2009

AKŞ < 110 mg/dl

TKŞ (2. saat) < 140 mg/dl

HbA1c < % 6.5

LDL – K < 100 mg/dl

HDL – K ♀>50, ♂>40 mg/dl

Total – K < 200 mg/dl

Trigliserid < 150 mg/dl

31

kardiyovask ler hedefler
Kardiyovasküler hedefler

Kan basıncı < 130/80 mmHg

Mikroalbuminüri < 30 mg/gün

BMI < 25 kg/m2

TEMD Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kulavuzu 2009

32

slide33
Yeni öneriler:
 • glisemik kontrol hedeflerinin daha aşagı çekilmesi
 • geleneksel basamaklı tedavinin yerine insülin ve kombinasyon tedavilerine daha erken başlanması
easd ve ada nerileri
EASD ve ADA Önerileri
 • A1C ≥ %7 olması, tedaviye başlamayı veya tedavide değişiklik yapılmasını gerektirir.
 • A1C, hedef değere ulaşılana dek 3 ayda bir ölçülmeli, hedefe ulaşıldıktan sonra ise en az 6 ayda bir kontrol edilmelidir.
 • Başlangıçta açlık ve öğün öncesi KŞ hedef alınmalıdır. Öğün öncesi açlık ve kapiller KŞ hedefi 70-130mg/dl olmalıdır.
 • Postprandiyal KŞ hedefi < 180mg/dl olmalıdır.
 • Hastanın yaşam beklentisi düşük ve hipoglisemi riski varsa glisemik kontrol hedefleri yeniden gözden geçirilmelidir.
 • hipertansiyon ve hiperlipidemi gibi durumların tedavi edilmesi mikrovasküler komplikasyon riskini azaltır.
glisemik kontrolde bireysel zellikler dikkate al nmal d r
Glisemik kontrolde bireysel özellikler dikkate alınmalıdır:

Diyabet süresi

Hastanın yaşı/yaşam beklentisi

Eşlik eden hastalıkları

Bilinen KVH veya ileri makrovasküler kompl.

Hipoglisemiyi farketmeme

Hastanın görüşü

35

slide37

monoterapi

kombinasyon

Insulin

Phase I

Phase II

Phase III

Tip 2 DM evreleri ve Tedavi Yaklaşımı

100

75

b-hücreFonksiyonu(% b)

50

25

0

-12

-10

-6

-2

0

2

6

10

14

Based on data of UKPDS 16: Diabetes. 1995.

slide38
Dr Dilek T. AKŞ=167mg/dl, TKŞ=198mg/dl çıkan hastası Ahmet beyin (69y, BMI=29, TA=120/75 ) ilaç tedavisini nasıl planlayabilir ?
slide39
OAD
 • OAD + İNSÜLİN
 • İNSÜLİN
slide41
Sülfonilüre türevleri ve benzerleri
 • insülin salgılatır,
 • kilolularda dikkat,
 • sabah aç alınır
 • İnsülin salgılatır
slide42
Aldoz redüktaz inhibitörleri
 • * Tolrestat
 • * Alrestatin
 • * Sorbinil
biguanid t revleri
Biguanid türevleri

* Metformin

 • obezlerde tercih,
 • insülin direncini azaltır
 • GIS etkilerine dikkat
alfa glukozidaz inhibit rleri akarbozlar
Alfa glukozidaz inhibitörleri (akarbozlar)
 • absorbsiyonu önler,
 • TKŞ’ye etkili
 • flatulansa dikkat
 • Basamaklı tdv
miglitinidler
Miglitinidler
 • Repaglinid:Novonorm, Novade, Diafree (0.5-1-2mg tb)
 • Nateglinid:Starlix, Teglix, İncuria (120-180 mg tb)
dpp 4 dipeptidil peptidaz 4 inhibit r
DPP-4 (dipeptidil peptidaz-4) inhibitörü
 • insülinin salgılanmasını engelleyen DPP-4 enzimini bloke ederek pankreasın insülini salgılamasını sağlar.
 • sülfonilüre grubu ilaçlarla kombine kullanıldığında hipoglisemi görülebilir.
 • 18 yaş altında, Hamileler ve emzirenlerde kullanılmaz
 • Yemeklerle veya aç karnına alınır.
 • 1x100mg
slide47
İnsülin salınımını arttıran diğer ajanlar
 • Glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1),
 • Exendin-4 (sentetik GLP-1)
 • Fosfodiesteraz inhibitörleri (L686398 ve JTT608),
 • α2-adrenoseptör antagonistleri
 • Süksinat esterleri
 • Eritromisin (bilinmiyor)
ns line duyarla t r c lar tiazolidinedionlar glitazonlar
İnsüline duyarlaştırıcılar (= Tiazolidinedionlar = Glitazonlar)
 • * Troglitazon (yok)
 • * Rosiglitazon (Türkiye’de satışı durduruldu)
 • * Pioglitazon (Glifix, Piogtan, Dropia, Piondia 15-30-45mg)
 • Hedef hücrelerde insülin duyarlılığını arttırır.
 • İnsülin salgılanmasını artırmazlar, hipoglisemi yapmazlar.
slide49
SONUÇ: Ahmet bey’e

Metformin 850mg 2x1

başlanarak izleme alınabilir.

slide50

Glitazonlar

METFORMİN

Dipeptidil

peptidaz-4

AKARBOZ

Miglitinidler

slide51
Konya’nın Ilgın ilçesinde görev yapan AH Dr Dilek T. 14 yıldır DM 2 tanısı ile OAD kullanan (Glimepirid, Metformin, Acarbose) hastasının son 3 aydır kan şekeri regulasyonunda düzensizlikler olduğunu gözlemliyor (KŞ ort= 245mg/dl, HbA1c=8.9) ve insülin tedavisine geçmek istiyor.
 • SUT’u göz önüne alarak hangi insülini başlayabilir? Başlangıç dozuna nasıl karar vermelidir?
kimlere insulin tdv ba layal m
Kimlere insulin tdv başlayalım?
 • Gebelik, laktasyon
 • Tip 1 DM
 • OAD rağmen kan şekeri regulasyonu sağlanamayanlara
 • Mikro ve makrovaskuler komplikasyonları olanlara
 • Kc ve BY ve hastalığı olanlara
 • Enfeksiyon varlığında,
 • Perioperatuvar dönemde
 • Pankreas bezi operasyonla alınmış olanlara
 • İdrarda keton (+) olanlara
 • Kortizon kullanımı
 • Kilo kaybı olan diyabetlilere
 • Oral ilaçlara allerji veya reaksiyon
 • Akut miyokard infarktüsü
slide53

İNSÜLİNİN YAN ETKİLERİ

 • Hipoglisemi
 • Kilo artışı
 • Ödem
 • İnsülin antikoru oluşumu (Antiinsülin antikor)
 • İnsülin allerjisi
 • İnsülin enjeksiyonu sonucu gelişen lokal reaksiyonlar
  • Lipoatrofi
  • Lipohipertrofi
 • Somogy fenomeni
 • Dawn fenomeni
 • Masif hepatomegali
 • Hiperinsülinemi
ns lin tdv d zenlemesi
İnsülin tdv düzenlemesi
 • İnsulin tedavisinde amac, fizyolojik insulin salgı dinamiğinin taklit edilmesidir.
 • Tedavide başlangıc insulin dozu kucuk tutulur
 • konvansiyonel klasik insulin tedavisi ya da

intensif insulin tedavisi şeklinde duzenlenebilir

slide55

Etkin Tedavi İçin Fizyolojiyi Taklit Etmek

 • Öğünlerle ilişkili ilaçlar prandial insülin sekresyonunu taklit eder1
  • Kısa etki süreli sekretagoglar2
  • Kısa etki süreli insülin ve insülin analogları3
 • Bazal insülin sekresyonunu taklit eden ilaçlar3,4
  • Uzun etki süreli insülin analogları

1. McCall AL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002.

2. Chan JL et al. Mayo Clin Proc. 2003;78:459-467.

3. Leahy JL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002.

4. Wittlin SD et al. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002.

slide56

Normal İnsülin Sekresyonu: Bazal-Bolus İnsülin Kavramı

Endojen İnsülin

Bolus İnsülin

Bazal İnsülin

İnsülinin Etkisi

B

L

D

HS

Uygulama Zamanı

B, kahvaltı; L, öğle yemeği; D, akşam yemeği; HS, yatarken.

Uyarlama:

1. Leahy JL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002.

2. Bolli GB et al. Diabetologia. 1999;42:1151-1167.

slide57

HumaPen Ergo

HumaPen Ergo II

OptiPen Pro 2

HumaPen Luxura

OptiClik

NovoPen 4

(launched in 2005)

NovoPen 3

Innovo

NovoPen Junior

Humalog Pen, Humulin Pen

HumaJect

Novolet - 3 ml and 1.5 ml

OptiSet

SoloStar

NG FlexPen

KwikPen

InnoLet

FlexPen

NovoNordisk:

Aventis:

Lilly:

Tekrar kullanılabilir

Tekrar kullanılabilir

Tekrar kullanılabilir

Kulanıma hazır

Kulanıma hazır

Kulanıma hazır

57

ne u lari
İĞNE UÇLARI
 • Micro-Fine 32G 4mm
 • Micro-Fine 31g 5mm
 • Micro-Fine 30G 8mm
 • Micro-Fine 29G 12.7mm
 • Novo-Fine 30G 6mm
 • Novo-Fine 30G 8mm
ns lin uygulan rken dikkat edilmesi gerekenler
İnsülin uygulanırken dikkat edilmesi gerekenler
 • • Fizik aktivite-beslenme duzeni-doz ilişkisi
 • • Daha onceki insulin dozu
 • • Total doz hesabı
 • - İhtiyacın gunluk değişimi
 • - İnjeksiyon bolgeleri
 • - Hipoglisemi varlığı
 • - Geceki NPH dozu total dozun % 50 sinden fazla olmamalıdır
ns lin dozunun hesaplanmas
İnsülin Dozunun Hesaplanması
 • Böbrek yetersizliği - 0.2 IU/kg/gün
 • Hipoglisemi riskini artıran durumlar - 0.2 IU/kg/gün
 • Fazla yemek yiyenler + 0.1 IU/kg/gün *****DİKKAT
 • Yeni başlayan tip 1 diyabet (<30 yaş) 0.3 – 0.4 IU/kg/gün
ns lin dozunun d zenlemesi
İnsülin dozunun düzenlemesi

En az 3 günlük profil izlenmelidir.

O öğünde bulunan glisemi değerini saptayan en önemli faktör, bir önceki insülin dozudur. KŞ yüksek çıkan öğünden bir önceki dozu arttıralım.

Önce, varsa, hipoglisemi düzeltilir.

Tüm gün hiperglisemi varsa, önce en yüksek değer düşürülür.

Mix 70/30 başlamışsak total dozu hesaplayıp yaklaşık 2/3 sabah, 1/3 akşam şeklinde uygulayalım.

Hem kendi başladığımız hem de repete ettiğimiz insülinlerde doz arttırma ve azaltmayı 2 ‘şer ünitelerle yapmak riski azaltır.

slide62

Etkin Tedavi = Fizyolojik salınım benzeri

 • Öğünlerle ilişkili ilaçlar prandial insülin sekresyonunu taklit eder1
  • Kısa etki süreli sekretagoglar2
  • Kısa etki süreli insülin ve insülin analogları3
 • Bazal insülin sekresyonunu taklit eden ilaçlar3,4
  • Uzun etki süreli insülin analogları
  • Bazal +bolus insülin rejimi
  • %40-60 bazal
  • %40-60 bolus (Her öğünde günlük total insülin ihtiyacının ~%20’sidir)

1. McCall AL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002.

2. Chan JL et al. Mayo Clin Proc. 2003;78:459-467.

3. Leahy JL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002.

4. Wittlin SD et al. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002.

slide63
Kısa etkili (Reguler) insulinler: Berrak gorunumludur.

- Actrapid HM penfill

- Humulin R prefill

• Orta (Intermediyer) etkili insulinler. Bulanık gorunumludur.

- Insulatard HM penfill

- Humulin N prefill

• Uzun etkili insulinler: Berrak gorunumludur

- Lantus (insulin glargine)

- Levemir (insulin detemir)

• Premix (hazır karışım) preparatlar. Bulanık gorunumludur.

- Mixtard 20 HM (20% regular + 80% NPH)

- Humulin M 20/80 (20% regular + 80% NPH)

- Mixtard 30 HM (30% regular + 70% NPH)

- Humulin M 30/70 (30% regular + 70% NPH)

- Humalog Mix 25/75 (25% lispro + 75% NPL)

- Novomix 30/ 70 (30% aspart + 70% NPH)

- 50/50 NPL/lispro(HumalogMix50

- 50/50 NPA/aspart(Novomix50)

slide65

5-15 dk’da etki eder

30-60 dk max düzey

Yemeğe başlarken yapılır

30 dk etki başlar

5-8 saat sürer

Yemekten 30 dk

önce yapılır

slide66

Etkisi 1-2 saate başlar

12 – 16 saat etki eder

slide67

Hızlı etkili insulinlerle

karıştırılabilir

Daha hızlı emilir

24 Saat etkili

OAD ile konbin edilebilir

Diğer insulinlerle karıştırılmaz

Gece uygulanması daha iyidir

rnek re ete
ÖRNEK REÇETE

I- Humulin N

D1B (bir)

S: Gece 10 ünite s.c.

II- Microfine 32 G 4mm

DIB

S: Her enjeksiyonda 1 adet

rnek re ete71
ÖRNEK REÇETE

I- Humulin M 70/30

D1B (bir)

S: Sabah 14 ünite s.c.

Akşam 8 ünite s.c.

II- Microfine 30 G 8mm

DIB

S: Her enjeksiyonda 1 adet

ns lin nas l saklan r
İnsülin nasıl saklanır?

Buzdolabı kapağında saklanmalıdır. +4 C’de saklanır

Dondurulmamalıdır.

Direk güneş ışığı ve yüksek ısıdan korunmalıdır.

Seyahat esnasında bagajda bırakılmamalı, küçük termoslar içinde taşınmalıdır.

Flakon insülinler kullanılmaya başlandıktan sonra da buzdolabında saklanmalıdır. Flakonlar açıldıktan sonra 30-40 günde tüketilmelidir

Kullanılmaya başlanan kartuş insülinler bitinceye kadar enjeksiyon kalemi içinde saklanabilir. Buzdolabına konması gerekmez.

Kalem içinde oda sıcaklığında 1 ay, buzdolabında 3 ay saklanabilir

72

slide74
Enjeksiyon sonrası geri kaçmayı önlemek için:
 • Yavaş verin
 • Enjeksiyon sonrası 5’e kadar saydırın
 • İnsulinin tümü verilmeden çekilmemeli
 • Buzdolabından çıkar çıkmaz insulin yapmamalı biraz oda ısısında bekletilmeli, soğuk insulin, enjektör içinde hava olan insulin ağrı yapar. Temizlemek için sürülen alkol uçmadan enjeksiyon yapmak ağrı riskini arttırır.
slide75
VAKA
 • S.E. 58 yaşında
 • Erkek
 • 9 yıldır DM Tip 2 hastası
 • Sabah KŞ yüksekliği ve gece terlemeleri şikayeti mevcut
 • 4 ay önce OAD’den günde 2 doz 70/30 Mix insülin enjeksiyonuna geçilmiş.
 • Sabahları AKŞ değeri 250-350 mg/dl arasında ve insülin dozu arttırılmasına rağmen düşmüyor
 • NE DÜŞÜNÜRSÜNÜZ?
slide76
NE DÜŞÜNÜRÜM?

Somogy fenomeni

gece şeker düşmesine bağlı (insülin yüksek) sabah reaksiyon olarak kan şekeri yükselmesi

NE YAPARIM?

Gece 03:00 KŞ takibi

Gece insülin dozunu azalt

Gece insülin dozunu yükselt

slide77

DAWN FENOMENİ:

 • . Gece insülin dozu düşüktür.
 • . Gece boyunca hiperglisemi.
 • . AKŞ yüksek.

TEDAVİ:Gece insülin dozu arttırılır.

slide78
Dr Dilek T insülin kullanan hastasının rutin kontrollerini ne sıklıkla yapmalı, kontrollerde nelere dikkat etmeli?
slide80
24 yaşında bayan hasta çok su içme, halsizlik, kilo kaybı şikayetleri ile Aile Hekimi Dr Dilek T.’ye geliyor. AH, hastanın öyküsünden şüphelenerek AKŞ, HA1c dahil tüm biyokimyasal tetkiklerini istiyor.
 • AKŞ: 278mg/dl
 • HbA1c= 7.9

Olarak buluyor. AH Dr Dilek T. ulaşım olanaksızlıkları nedeniyle hastayı bir merkeze gönderemeyeceği için gidinceye kadar insülin başlama planını hastasına anlatıyor. Hasta ve yakınları şiddetle reddederek ancak OAD kullanımını kabul edebileceklerini belirtince AH Glimepirid 60 mg/gün, Metformin 2000mg/gün başlıyor. 15 gün sonra kontrole çağırıyor

Tedavi ve izlem doğru mudur?

Siz olsaydınız ne yapardınız?

ns lin tedavisinde gecikme
İnsülin tedavisinde gecikme
 • Hekimlerin 2/ 3’ü tedavilerinde insülini tehdit aracı olarak kullanmaktadır.
 • Hekimlerin 1/ 3’ü acil ihtiyaç olmadıkça insülin başlamayı ertelemektedir.

Alberti, Pract.Diab int 2002, 19: 22-24a

Skovlund, Diabetes Voice 2004 49: 4-11

*DAWNS: Diabetes, Attitudes, Wishes, Needs Study

ns l n d renc
İNSÜLİN DİRENCİ  !!!

Biz Hekimler…

İnsülin tedavisi karmaşık

Tip 2 için OAD varken neden insülin kullanayım??

Hipoglisemi ataklarıyla nasıl baş ederim, hastama mahçup olurum…

Kilo alma…

Yakın takip gerektiriyor, zaman ayıramam

Davis SN, Rend SM. Psychological insülin resistance – overcoming barriers to starting insülin therapy.

The Diabetes Educator. Volume 32, Supplement 4, June 2006: 146s-152s

ns l n d renc83
İNSÜLİN DİRENCİ  !!!

Hasta,

Kendi yaşamımda kontrolü kaybediyorum

İnsülin kullanımı gereklerini yerine getiremem (sıkıya gelemeyenlar…)

Nerde hata yaptım da doktorum insülin tedavisine geçti (suçlama)

Hastalığım çok kötü ki Dr Dilek insülin başladı

Her gün nasıl enjeksiyon yaparım

Durumum çok kötü İnsülin de etkili olmaz. !!

Alışkanlık / bağımlılık yapar

Davis SN, Rend SM. Psychological insülin resistance – overcoming barriers to starting insülin therapy.

The Diabetes Educator. Volume 32, Supplement 4, June 2006: 146s-152s

slide84
Vaka
 • 28 yaşında bayan hasta.
 • 2. gebeliğinin 24. haftasında Aile Hekimi Dr Dilek 50 gr.lık tarama testine yönlendiriliyor.
 • Tarama testinin pozitif (1. saat >140) olması nedeniyle yapılan 3 saatlik 100 gr OGTT’de GDM tanısı koyuluyor.
 • Dr Dilek nasıl bir izlem planlamalı?
slide85

Hastayı beslenme uzmanı ve Kadın Doğum Uzmanı ile birlikte izlemeli İntensif insülin tedavi başlanmalı (0,4 IU/Kg). Hasta yoğun izlem programına alınmalı34.haftaya kadar 2 haftada bir, sonra haftada bir kontrolAyda bir A1c kontrolü yapılır.Aile Hekimi hasta ve yakınlarını bilgilendirmeli

slide87

Devamlı cilt altı insülin infüzyon sistemi

 • Fizyolojiyi yakın glisemik kontrol sağlar
 • İnsülin salgılamasında pankreasın etkisine benzer etki
scii endikasyonlar
SCII Endikasyonları
 • Tekrarlayan ve üçüncü kişilerin yardımı gerektiren hipoglisemi anamnezi
 • A1C > %7 olması
 • Çoklu doz insülin injeksiyon rejimleri ile titiz glisemik kontrolün sağlanamaması
 • Şafak olayı (Dawn fenomeni ): Sabah açlık KŞ düzeylerinin 140-160mg/dl'yi aşması
 • KŞ düzeylerinin günden güne belirgin değişkenlik göstermesi
 • Gebelik :
 • Yaşam düzeninin esneklik gerektirmesi :Vardiya sisteminde çalışan ,sık seyahat etmek zorunda olan veya güvenliğin önemli olduğu işlerde çalışan diyabetli kişiler
 • İnsülin gereksiniminin günde 20 IU 'nin altında olması
slide90
Ülkemizdeki durum
 • Bütçe uygulama talimatnamesine girmiş resmi bir düzenleme yok
 • Pompaların geri ödemeleri kurumların uygulama yöntemlerine göre farklılık gösteriyor.
 • Emekli Sandığı: 2005 yılından itibaren fiyat tespiti yapıyor (Pompa için 2700 $, rezervuar ve set için 7 $ ödüyor). Slikon uç için hastanın ek para vermesi gerekiyor
 • Pompa fiyatı 3000 $ civarında
 • Malzeme fiyatı ayda 100 $ civarında
nhaler nsul nler
İNHALER İNSULİNLER
 • Ciltaltı hızlı etkili analog insulinlere benzer tarzda hızlı plazma düzeyi artışı sağlar.
 • Etkisi 5-10 saate yakın sürer
 • Preprandial inhaler insulin+sc bazal insulin =standart sc tdv benzer glisemik kontrol
 • UMUT VAADEDİYOR