slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÇALIŞMANIN METODİK YAKLAŞIM PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÇALIŞMANIN METODİK YAKLAŞIM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

ÇALIŞMANIN METODİK YAKLAŞIM - PowerPoint PPT Presentation


 • 264 Views
 • Uploaded on

“ Büyükkent Yönetimi Örnekleri ve Karşılaştırmalı Analizler & Stratejisi” 13 Haziran 2010-Ankara sunum: Prof. Dr.Zerrin Toprak Dokuz Eylül Üniversitesi, İk.İd.Bil.Fak. ÇALIŞMANIN METODİK YAKLAŞIM. YEREL YÖNETİMLERİN YAPILANMASINDA AMAÇ NEDİR? AVRUPA ÜLKELERİNDE NASIL PLANLANMIŞTIR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ÇALIŞMANIN METODİK YAKLAŞIM


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

“Büyükkent Yönetimi Örnekleri ve Karşılaştırmalı Analizler & Stratejisi”13 Haziran 2010-Ankarasunum: Prof. Dr.Zerrin ToprakDokuz Eylül Üniversitesi, İk.İd.Bil.Fak

ali manin metod k yakla im
ÇALIŞMANIN METODİK YAKLAŞIM
 • YEREL YÖNETİMLERİN YAPILANMASINDA AMAÇ NEDİR?
 • AVRUPA ÜLKELERİNDE NASIL PLANLANMIŞTIR
 • TÜRKİYE BU PLANLAMANIN NERESİNDEDİR?
yerel rg tlenme n stratej k yakla im
YEREL ÖRGÜTLENME İÇİN STRATEJİK YAKLAŞIM
 • SİYASİ LİDER YETİŞTİRMEYE ODAKLI YEREL YÖNETİM MODELİ Mİ ?
 • HİZMETE ODAKLI YÖNETİCİ TERCİHLİ YEREL YÖNETİM MODELİ Mİ?
avrupa yerel y netimleri eylem planlar
Avrupa Yerel Yönetimlerieylem planları
 • ALANDA HİZMETLERİN YAŞAM KALİTESİ GÖSTERGELERİNE UYGUNLUĞUNU SAĞLAMAK
 • DEMOKRATİKLEŞMEYE HİZMET EDEN –DEMOKRATİK YEREL YÖNETİMLERİ PLANLAMAK
 • BÖLGEDE , TOPLUMSAL VE EKONOMİK KALKINMAYI BÜTÜNLEŞİK HALE GETİRECEK YÖNETSEL AĞLARI YAPILANDIRMAK
slide8

Tablo 3. Londra Borough’larının GLA’nın (başkan ve meclis

fonksiyonlarıyla bağlantılı sorumlulukları

londra belediye ba kan ve assembly londra meclisi gla i birli inde baz stratejik konular
Londra Belediye Başkanı ve Assembly (Londra Meclisi) =GLA işbirliğinde bazı stratejik konular
 • Polis Hizmetleri- İdaresi (Metropolitan Police Authority -MPA): Metropoliten Polis Kuruluşu 11’i bağımsız, 23 üye ile kurulmuştur. Belediye Başkanı bu sayı içindedir. Başkanı kendi üyeleri arasından seçilmektedir ve 23 üyenin her biri seçilebilir. Görev süresi 4 yıl ile sınırlandırılmıştır.
 • İtfaiye ve Acil Durum Planlama İdaresi (The London Fire and Civil Defence Authority-LFEPA); Kurumun 17 üyesi Belediye Başkanı tarafından atanmaktadır. Bu üyelerin 8 üyesi London Assembly tarafından önerilir, 7 üye Londra Borough ve 2’si belediye başkanının tercihiyle oluşmaktadır.
londra belediye ba kan ve assembly londra meclisi gla i birli inde baz stratejik konular1
Londra Belediye Başkanı ve Assembly (Londra Meclisi) =GLA işbirliğinde bazı stratejik konular
 • Ekonomik Kalkınma ve Geliştirme Ajansı (Economic Development and Regeneration), Londra Kalkınma Ajansı(The London Development Agency_LDA) belediye başkanıyla başkentin ekonomik kalkınma ve gelişmesi için eşgüdümlü çalışmaktadır. Meclisten de (Assembly) bazı üyeler atanmaktadır. Borough yönetimleri de Ajans ile işbirliği içindedir. Londra Kalkınma Ajansı’nın stratejik planı, kentin diğer gelişme planlarına yönelik stratejileriyle de uyumlu tasarlanmıştır.
londra belediye ba kan ve assembly londra meclisi gla i birli inde baz stratejik konular2
Londra Belediye Başkanı ve Assembly (Londra Meclisi) =GLA işbirliğinde bazı stratejik konular
 • Planlama
 • Londra’da arazi kullanımı ve gelişmenin tipine yönelik planlama stratejisi belediye başkanının isteği doğrultusunda gelişmektedir. Londra borough’larının planlarının Londra plan bütünlüğünde olmasının sağlanması ve belediye başkanınca hedeflenen stratejilere aykırı borough tekliflerinin tekrar gözden geçirilerek plana uydurulmasının sağlanması, Londra planı için bilgi toplanması, Güneydoğu genişlemesine yönelik planlamada Londra’yı temsil gibi sorumluluklar taşımaktadır.
londra belediye ba kan ve assembly londra meclisi gla i birli inde baz stratejik konular3
Londra Belediye Başkanı ve Assembly (Londra Meclisi) =GLA işbirliğinde bazı stratejik konular
 • Kültür Stratejisi Grubu (The London Cultural Strategy Group)
 • Londra’nın bir dünya-kültür kenti olmasına ve gelişmesine odaklı üst düzeyde planlanmış bir danışman gruptur. Londra’da kültürün desteklenmesi için anahtar kuruluşları bir araya getirir. Belediye başkanının stratejilerini hayata geçirmek için öneriler getirmek üyelerin gruptaki temel rolünü oluşturmaktadır. Bu nedenle de oluşturulacak stratejiler bölgeselden ulusala ve uluslararasına açılmaktadır. Bu amaçla da başkentte bazı anahtar kültürel örgütlenmeler yapılabilecektir. Bağlantılı olarak Londra’nın turist artışının sağlanması için politikalar geliştirilmesi de planlanmaktadır.
londra belediye ba kan ve assembly londra meclisi gla i birli inde baz stratejik konular4
Londra Belediye Başkanı ve Assembly (Londra Meclisi) =GLA işbirliğinde bazı stratejik konular
 • Doğal Çevre
 • Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda başkanın yetki ve sorumluluklarıyla ilgili stratejiler oluşturulurken çevre konusunun da öngörülen stratejilerle bütünleştirilmesi belediye başkanının görevidir. Başka bir ifadeyle, ulaşım, planlama, ekonomik gelişme gibi stratejilerin çevre değerleriyle ters düşmemesi belediye başkanının özen göstermesi gereken bir husus olarak belirlenmiştir. Belediye başkanı görevini oluşturan bütün bu stratejik konularda dört yıllık raporlar geliştirmek durumundadır. Nitekim 2009 yılına ait raporlamalara internetten erişilebilmektedir. Bütün bu çalışmalarda meclis ve borough işbirliği ve yakından izleme yapılanması bulunmaktadır.
londra belediye ba kan ve assembly londra meclisi gla i birli inde baz stratejik konular5
Londra Belediye Başkanı ve Assembly (Londra Meclisi) =GLA işbirliğinde bazı stratejik konular
 • Sağlık Stratejisi
 • Büyük Londra Yönetimi(The Greater London Authority), Londralıların sağlık hizmetlerinden ve bu hizmetlerin geliştirilmesinden sorumludur. Ancak bu sorumluluk belediye başkanının doğrudan sorumluluğu değildir. GLA, Stratejik Sağlık İdaresi(the Strategic Health Authority) ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte sağlıkla ilgili elverişsizlikleri azaltacak çalışmaları birlikte gerçekleştirmektedir.
 • Londra’da sağlık hizmetleri Ulusal Sağlık Hizmeti (National Health Service) ve Londra Ambulans Hizmetleri (Londra Ambulance) ile devam ettirilmektedir. Stratejik Sağlık İdaresi, GLA’nın sağlık ile ilgili stratejilerinin etkilerini dikkate almaktadır. Londra Meclisi (Assembly), belediye başkanı ile birlikte Londralıların sağlık hizmetlerini geliştirmek için çalışmaktadır.
londra belediye ba kan ve assembly londra meclisi gla i birli inde baz stratejik konular6
Londra Belediye Başkanı ve Assembly (Londra Meclisi) =GLA işbirliğinde bazı stratejik konular
 • Ulaşım Stratejisi
 • 2000 yılından itibaren Londra’da yeni bir bölgesel yapılanma sonucunda Büyük Londra Yönetimi Kanunu(1999) ile belediye başkanına daha etkili ve ekonomik ulaşım hizmetlerini yürütme görevi verilmiştir. Londra ulaşımı ilk defa bir organizasyona verilmiştir. Sadece yerleşikler değil, Londra’yı kullananlar ve turistik gelişler için de başkentin ulaşım sorunlarının giderilmesi için bütünleşik çözümleyici modeller üzerine çalışması beklenmektedir. Modern teknik yaklaşımlarla dijital ortamlarda adres kodlamaları, trafik kontrolü ve izleme, ulaşım güzergâhında yol bulma teknik yardımları gibi çalışmaların başarı veya başarısızlığı belediye başkanına aittir .
devlet ofisleri gos kendi b lgelerinde yerel y netimlerle e itli yollarla al maktad r
Devlet Ofisleri(GOs) kendi bölgelerinde, yerel yönetimlerle çeşitli yollarla çalışmaktadır
 • Yerel yönetimleri etkileyen yeni devlet politikaları nedeniyle meclislere ilgili konularda tavsiyede bulunmak,
 • Yerel yönetimlerin performans ölçümlerinin geri bildirim değerlendirmelerine bakarak geçmiş dönemlerde yapıldığı gibi ulaşım, konut, eğitim sağlık gibi konularda ayrı ayrı tahsisat yerine bu iş için planlanmış “tek bir sermaye havuzu” programında öngörüldüğü gibi “sermaye stratejileri” ve “yönetim planlarına katkısı” hususlarında karar vermek,
 • Düşük performans gösteren yerel yönetimlerle birlikte çalışmak ve zayıf yönleri göstermek ve iyileştirme planı hazırlamak;
b lgesel odalar n g revleri
Bölgesel Odaların Görevleri
 • i) bölgesel ekonomik stratejilerin oluşturulmasında, bölgesel ulaşım stratejileri de dâhil olmak üzere, bölgesel kalkınma ajanslarına danışarak "bölgesel planlama" yapmak,
 • ii) Merkezi yönetim ve Avrupa Birliği kuruluşlarının çalışmalarını dikkate alarak siyasa geliştirmek ve desteklemek,
 • iii) bölgesel kalkınma ajanslarının çalışmalarını dikkatle incelemek gibi görevleri bulunmaktadır.
slide18
Bölgesel odalar(RCs), bölgesel kalkınma ajansları(RDAs) ve devlet ofisleri(GOs) bölge kalkınmasında etkilidir
 • Devlet ofislerinin; bölgesel kalkınma ajanslarını izlemesi, bölgesel stratejilerin bütünleşikliği ve eşgüdümünü sağlaması, bölgesel planlama kuruluşu gibi rol üstlenmesi, Devlet ofislerinin bölge direktörlerinin, diğer bölgedeki devlet kuruluşları ile yeni düzenlenen ilişkiler ağında çalışmaları tartışılmaktadır.
 • Devlet ofisi aracılığıyla Ajansların harcamaların ve süreçlerin gözden geçirilmesi gibi rollerinin gelecekte daha da güçleneceği düşünülmektedir .
orta vadeli program 2010 2012 15
Orta Vadeli Program(2010-2012: 15)
 • bölgesel gelişme politikasının merkezi düzeyde etkinleştirilmesi için;
 • Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi hazırlanmasından; Merkezi politikalar ile bölgesel gelişme politikaları arasında planlama, uygulama ve izleme bakımından uyum ve koordinasyonu sağlayarak yönetişimi geliştirmek amacıyla Bölgesel Gelişme Komitesi kurulmasından, bahsedilmektedir.
 • Ülkemizdeki kalkınma ajansları örgütsel yapısının korunması koşullarında, 2010-2012 orta vadeli kalkınma planında yer alan ve bölge ölçeğinde planlanan "devlet ofisi" benzeri yapılanmalara ikinci bir göz olarak " gerek var mıdır"? Ancak, bölgede stratejik planlama çalışmalarında uluslararası yapılanmaların ve yeni stratejilerin yerel yönetimler ve ajansların etkinliğini artıracak şekilde bütünleştirilmesinde yol gösterecek, bilgi üretecek ve paylaşacak denetleme değil ancak izleme rollerinde,bölge ofisi olarak “karma bir örgütlenmeye” ihtiyaç duyulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
sorgulanmasi gerekenler
SORGULANMASI GEREKENLER
 • Temsili Demokrasiyi güçlendirecek, yönetişim uygulamalarında verimlilik,
 • Kent Yöneticisinin rolleri ve sorumlulukları,
 • Meclis üyeleri sayısı ve etkinlik analizleri,
 • Örgüt içi hizmet sorumluluklarını bölge kuruluşlarıyla (Ajans-İl Özel İdaresi) birlikte değerlendirecek idari ilişkilendirmelerde görünürlük,
sorgulanmasi gerekenler1
SORGULANMASI GEREKENLER
 • İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü bağlantılı Avrupa Konseyi Çalışmalarının yaygınlaştırılması ve görünür kılınması, bilgilere erişimin sağlanması,
 • e- yönetişim, e-devlet, çalışmalarının göstergelerinin ve teknik altyapısının güçlendirilmesi
 • teknolojik gelişmeler yoluyla toplumsal işbirliğinin nasıl güçlendirileceği

Ortak payda stratejik planlama, roller ve sorumluluklar ağının netleşmesi ve sürekli güncelleştirme