slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
CAMPANYA EDUCACIÓ CAVE-COVA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

CAMPANYA EDUCACIÓ CAVE-COVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

CAMPANYA EDUCACIÓ CAVE-COVA. L'EDUCACIÓ PÚBLICA NO ÉS LA D'UNS POCS, SINÓ L'ESPILL D'UNA SOCIETAT. ANÀLISI DE LA LOMQE. CAMPANYA EDUCACIÓ CAVE-COVA. QUINA ESCOLA HEM TINGUT I TENIM? En la Comunitat Valenciana hem tingut que suportar les

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CAMPANYA EDUCACIÓ CAVE-COVA' - osma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
campanya educaci cave cova
CAMPANYA EDUCACIÓ CAVE-COVA

L'EDUCACIÓ PÚBLICA

NO ÉS LA D'UNS POCS,

SINÓ L'ESPILL D'UNA SOCIETAT.

ANÀLISI DE LA LOMQE

campanya educaci cave cova1
CAMPANYA EDUCACIÓ CAVE-COVA

QUINA ESCOLA HEM TINGUT I TENIM?

En la Comunitat Valenciana hemtingut que suportar les

contínuesprovocacions i la nefasta gestió de la nostra

Conselleriad'Educació:

 • Concertaciódelsbatxillerats
 • Educació per a la ciutadania en anglés
 • Els uniformes per a lluitar contra el fracàs escolar
 • El xinésmandarí
 • Els portàtils que causenmiopia
campanya educaci cave cova2
CAMPANYA EDUCACIÓ CAVE-COVA

I, en els dos últimsanys, hempatit:

 • La retallada de professors que ha suposat la pràcticaeliminaciódelsdesdoblaments i la compensatòria en els centres
 • La cessió de sòlpúblic per a la construcció de centres privats
 • La retallada brutal en les beques de menjador, llibres i transport
 • Impagaments en la dotaciódels centres i en elssubministradors
campanya educaci cave cova3
CAMPANYA EDUCACIÓ CAVE-COVA
 • La proposta dels “Tupper” en els menjadors escolars
 • L'aplicació del REIAL DECRET LLEI 14/2012, amb l'ampliació fins a un 20% del nombre d'alumnes per unitat
 • L'augment de la jornada lectiva dels docents
campanya educaci cave cova4
CAMPANYA EDUCACIÓ CAVE-COVA
 • L'eliminació de l'exigència d'oferir almenys dos modalitats de batxillerat
 • La paralització de la implantació dels cicles formatius fins al curs 2014/2015
 • L'augment substancial de les taxes universitàries
campanya educaci cave cova5
CAMPANYA EDUCACIÓ CAVE-COVA

I el que s'està coent…

 • Decret d'admissió de l'alumnat: Zona única d'escolarització.
 • Jornada continuada.
 • LOMQE.
an lisi de la lomqe
ANÀLISI DE LA LOMQE

PREÀMBUL

- L'educació és mercantilista i competitiva

- L'alumnat simple mercaderia.

an lisi de la lomqe1
ANÀLISI DE LA LOMQE

QUÈ DIU AQUESTA LLEI?

 • Flexibilització de trajectòries

QUÈ VOL DIR AÇÒ?

 • Que es va a segregar als alumnes, segons capacitats.
an lisi de la lomqe2
ANÀLISI DE LA LOMQE

QUÈ DIU AQUESTA LLEI?

 • Implantació de proves d'avaluació per a cada etapa educativa.

QUÈ VOL DIR AÇÒ?

 • Que hi haurà una competència desigual entre centres.
an lisi de la lomqe3
ANÀLISI DE LA LOMQE

QUÈ DIU AQUESTA LLEI?

 • Racionalització de l'oferta educativa, reforçant l'aprenentatge en matèries instrumentals.

QUÈ VOL DIR AÇÒ?

 • Que es va a enfocar l'estudi a la superació de proves.
an lisi de la lomqe4
ANÀLISI DE LA LOMQE

QUÈ DIU AQUESTA LLEI?

 • Augment de l'autonomia de centres, foment de la seua especialització i exigència de la rendició de comptes.

QUÈ VOL DIR AÇÒ?

 • Centres escolars funcionant com a empreses.
an lisi de la lomqe5
ANÀLISI DE LA LOMQE

QUÈ DIU AQUESTA LLEI?

 • Impuls de la Formació Professional

QUÈ VOL DIR AÇÒ?

 • FP en l'entorn de les empreses amb alumnes/empleats sense salari.
an lisi de la lomqe6
ANÀLISI DE LA LOMQE

QUÈ MÉS ENS DEPARA

LA LOMQE?

 • Progressiva privatització del sistema educatiu.
an lisi de la lomqe7
ANÀLISI DE LA LOMQE

QUÈ MÉS ENS DEPARA

LA LOMQE?

 • Prolongaciódelsconcertseducatius.
 • La Formació Professional Bàsicapodrà ser concertada.
an lisi de la lomqe8
ANÀLISI DE LA LOMQE

QUÈ MÉS ENS DEPARA

LA LOMQE?

 • Subvenció per als centres que separen per sexes.
an lisi de la lomqe9
ANÀLISI DE LA LOMQE

QUÈ MÉS ENS DEPARA

LA LOMQE?

 • Fons públics per a centres privats que oferisquen educació en castellà.
an lisi de la lomqe10
ANÀLISI DE LA LOMQE

QUÈ MÉS ENS DEPARA

LA LOMQE?

 • El Consell Escolar passa a ser un simple òrgan consultiu.
 • El director té plenes competèn- cies sobre la gestió del centre.
an lisi de la lomqe11
ANÀLISI DE LA LOMQE

QUÈ MÉS ENS DEPARA

LA LOMQE?

 • Les llengües cooficials queden excloses de les matèries troncals
an lisi de la lomqe12
ANÀLISI DE LA LOMQE

QUÈ MÉS ENS DEPARA

LA LOMQE?

 • L'alumnat haurà de cursar religió o obligatòriament l'assignatura “Valors culturals i socials” i “Valors ètics”
campanya educaci cave cova6
CAMPANYA EDUCACIÓ CAVE-COVA

Lamentablement tot açò dista molt del model

d'educació que sempre hem defés:

 • Xarxa pública de 0 a 3 anys, amb caràcter educatiu i gratuït.
 • Ràtios acords amb l'edat de l'alumnat, no més de 20 alumnes en Educació Infantil, 25 en Primària i 30 en Secundària.
 • Nou mapa escolar que garantisca sempre una plaça escolar pública com a primera opció.
campanya educaci cave cova7
CAMPANYA EDUCACIÓ CAVE-COVA
 • Instal·lacionsescolars dignes, sensebarracons.
 • Plantilles de professionalsreals i necessàriesen tots els centres.
 • Que les línies en valencià tinguen una continuïtat real en elsinstitutsamb la catalogació lingüística delsllocs de treball de secundària.
 • Sí al plurilingüismeperò que assegure el domini de les llengüescooficials i garantisca que no es perdencompetènciesbàsiques en les diferentsmatèries.
campanya educaci cave cova8
CAMPANYA EDUCACIÓ CAVE-COVA
 • Matriculació equilibrada de l'alumnatambnecessitatseducativesespecials, impedint la selecció de l'alumnat.
 • No discriminació per motiusd'origen, raça, sexe, religió, classe social o orientació sexual. Als centres que segreguen per algund'estosmotiusse'lshauria de retirar immediatament el concerteconòmic.
 • Programes de compensatòriaefectiusperquèl'alumnatambdificultats no abandone prompte el sistema educatiu.
campanya educaci cave cova9
CAMPANYA EDUCACIÓ CAVE-COVA

Totes les retallades i despropòsitsens porten, com a representantsdelsveïns i veïnes de la Comunitat Valenciana, a expressar la nostraindignació.

Creiem que l'educació pública ésl'única que garantix la igualtatd'oportunitats per a tots i totes, vinguend'onvinguen, tinguen recursos econòmics o no, tinguen major o menor capacitatintel·lectual

ad