Download
dr ek marek niemyski badania systemowe energsys sp z o o n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dr ek. Marek Niemyski Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dr ek. Marek Niemyski Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o.

Dr ek. Marek Niemyski Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o.

175 Views Download Presentation
Download Presentation

Dr ek. Marek Niemyski Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dr ek. Marek Niemyski Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o. demosEUROPA – Ambasada Brytyjska – RWE Polska Perspektywy budowy gospodarki niskoemisyjnej w Polsce Warszawa, 24 marca 2010 – marek.niemyski@energsys.com.pl www.energsys.com.pl

 2. Technologie energooszczędne 1. Strona podażowa: • Wysokosprawne technologie konwencjonalne • Kogeneracja 2. Strona popytowa • Urządzenia elektryczne w przemyśle i gospodarstwach domowych • Termomodernizacja budynków

 3. Rozumienie technologii energooszczędnej Coraz częściej : Technologia energooszczędna = technologia o niskich emisjach CO2 a więc także: • technologie OZE • energetyka jądrowa • technologie CCS

 4. Koszty wytwarzania energii elektrycznej w nowych elektrowniach • Założenia: • wysokie ceny paliw • koszt kapitału 10%

 5. Technologie w nowych elektrowniach , Scenariusz EU-MIX-E

 6. Wyniki analiz dot. rozwoju kogeneracji Zmiany produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, scenariusz EU_MIX (KOG) w [TWh/a]

 7. Wyniki analiz dot. rozwoju kogeneracji Zmiany udziału produkcji skojarzonej w całkowitej produkcji ciepła scentralizowanego, w energetyce zawodowej i przemysłowej scenariusz EU_MIX (KOG)

 8. Nakłady inwestycyjne Scenariusze z polityką efektywności

 9. Koszty średnie wytwarzania energii elektrycznej, różne scenariusze

 10. Sytuacja cenowo – kosztowa Wnioski dotyczące zmian cenowych Trzy fazy przekształceń rynku w Polsce: • 2000-2003 faza normalizacji • 2004-2007 powiązanie cen z kosztami średnimi • Od 2008 – odchodzenie cen od kosztów średnich

 11. Wnioski dotyczące zmian cenowych (2) • Niska amortyzacja zwiększa presję na pozyskanie środków na inwestycje z zysku • Nawet przy współfinansowaniu ze strony banków prawdopodobnie konieczny napływ kapitału od firm zagranicznych • Wymaga to zapewnienia rentowności nowych inwestycji • Rosnąca presja na wzrost cen energii elektrycznej

 12. Wnioski dla polityki rozwoju w energetyce Kluczową cechą obecnej sytuacji jest niepewność Podstawowe znaczenie dla opłacalności inwestycji mają uwarunkowania polityczne (cena CO2) Dużo przepisów wykonawczych do Dyrektywy ETS będzie przyjętych w tzw. procedurze komitologii Przedłużające się konsultacje projektu ustawy o efektywności energetycznej Podejmowanie nowych inwestycji i wybór technologii obarczony jest dużym ryzykiem Węgiel – CCS Gaz – pewność dostaw ELJ – nakłady, koszty, terminy OZE – warunki, nakłady, koszty, warunki sieciowe

 13. Szersze spojrzenie na działania proefektywnosciowe • Działania termomodernizacyjne należy postrzegać coraz szerzej jako zestaw działań, który prowadzi do całościowej poprawy efektywności energetycznej budynku w tym także zastępowanie konwencjonalnych źródłami energii źródłami OZE • Działaniom termomodernizacyjnym coraz częściej będą towarzyszyć działania związane z wykorzystaniem lokalnego potencjału wykorzystania OZE

 14. Dziękuję za uwagę www.energsys.com.pl marek.niemyski@energsys.com.pl