1 / 53

G O Z D

G O Z D. LETO 2011. MEDNARODNO LETO GOZDOV.

erica
Download Presentation

G O Z D

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. GOZD LETO 2011 MEDNARODNO LETO GOZDOV

 2. ZAZVONIL JE TELEFON. “Kličem iz osnovne šole. Leto 2011, je mednarodno leto gozdov. V začetku januarja bi imeli v šoli dan na to temo. Nam lahko pomagate? Vi imate ogromno idej in fotografij o gozdovih in sestavljate kolaže o lepi Sloveniji, nam lahko naredite en kolaž o gozdovih…?”In sem se usedel za računalnik, ki v sebi skriva sam Bog ve, koliko fotografij in začel spravljati tiste prave slike v novo mapo z imenom – GOZD….

 3. In sem se zamislil, kaj je to gozd. Je to tale jasa, na kateri počivajo sončni žarki…

 4. Je to ta pot, ki vijuga med drevjem…?

 5. Je galerija v zelenem pod Kumom?

 6. So to zaraščeni pašniki na kraškem robu, ozaljšani z rujem?

 7. BUKEV Hej , ti bukev skuštrana, kaj se je zgodilo s tabo, nisi za nobeno rabo, hej ti bukev skuštrana! Kot da z vragom si plesala, nad prepadom si obstala, veje zmršene so, zvite, kot od deklic malih kite… Vem, kaj se dogaja s tabo, pride veter in te vzame, skuštra veje, s tabo pleše, skoraj, da te s sabo nese, te pohabi, zvija, lomi, potlej nad prepadom goni še oblake in meglice, jih preganja iz ravnice, se zdivja kot mladec pravi, dokler sonce ga ne ustavi… Hej, ti bukev skuštrana, zmršena in pa vsa zvita, ko bi vsaj lahko mu ušla!

 8. Gozd je lahko tudi tak, krut in neprijazen v snežnem metežu…

 9. Lahko je zatočišče pred hudo nevihto, ki se bliža…

 10. Ali pa pravljica v sivem…

 11. Pravljica v belem…

 12. Ali še bolj belem…?

 13. Gozd je lahko urejen park v zelenem….

 14. Cvetoča divjina nagnoja v dolini pod Triglavom…

 15. Lahko je igra likov pod letalom v Prekmurju…

 16. Lahko so drobni izdelki iz lesa izpod pridnih rok umetnika…

 17. Ali celo slika….

 18. Gozd je lahko barvna kulisa bambusa na Primorskem…

 19. Zakaj ne bi bil tudi pot v raj med kraškimi bori na pomlad…?

 20. Stik z nebom v pozni jeseni v Karavankah…

 21. Lahko je predloga za zimsko voščilnico s Pokljuke…

 22. Kaj pa , če je mejni prehod na Koroškem…?

 23. Lahko je utrinek sreče na gobarjevem obrazu v jeseni…

 24. Za mnoge je gozd delovišče, kjer si služijo kruh vsak dan…

 25. Površina gozdov na svetu pokriva 1/3 kopnega… Iz gozdov pridobimo 3,4 milijarde kubikov lesa letno… Polovico od tega ga porabimo za kurjavo… Skoraj 60% Slovenije je pokrite z gozdom, le Švedska in Finska jih imata v Evropi še več. VIR- Revija GEA, jan. 2011

 26. Lahko je cilj in obenem biser za popotnika na oddihu…

 27. Gozd je dom majhnim živalim…

 28. In tem lepotcem, ki branijo z napadom svoje gnezdo pred vsiljivim človekom…

 29. Pa tudi tem, ki so še bolj plašne…

 30. Gozd je lahko je prostor, kjer imajo nevihte svoj peklenski ples…

 31. Lahko je prostor za meditacijo na zeleni preprogi iz mahu…

 32. Gozd je prostor za brez številne rastline, gobe in jesenske sadeže…

 33. Je božja njiva za zdravilna zelišča in za prehrano…

 34. Je gledališki oder s sončnimi lučmi, ki čaka na igralce…

 35. Je slikarjeva barvna paleta in navdih za nove ideje…

 36. Gozd je prostor za presežnike in čudesa v naravi….

 37. Je galerija strahcev, ki jih naredi narava za tiste, ki jo obiščejo z odprtimi očmi……

 38. Je prostor, kjer ti zastane dih…

 39. Je prostor, kjer se ti ustavi čas, ki nam narekuje ritem v dolini….

 40. Gozd je naša dnevna soba s televizorjem s samimi lepimi slikami…

 41. Daleč je sonceDaleč je sonce, a blizu pomlad…Kako ga spet meče,v zraku vrti se belina opojna,pod kapom so svečein polno je vonja,vonja pomladi, vonja življenja, vonja radosti, vonja veselja…Ne bo ga več dolgo metalo in medlo,ne bo se več dolgo zadržal ta hlad,že pojejo v drevju in v lokah ptice,nihče nima tega ustavit pravice…O, daleč, predaleč je sonce, a blizu, da jo z roko pobožaš- zelena pomlad!

 42. Gozd je prostor za skrivnosti….

 43. Presenečenja…

 44. …in nevarnosti…

 45. Nevarnosti, ki mirujejo in se gibljejo…

 46. In, za čuda, ugotovil sem, da gozd niso le tla, prekrita z listjem in posejana z drevjem…

 47. …kamor smo še nedavno od tega odmetavali, vse, kar je bilo preveč in odsluženo…

 48. Ampak sem po vsem naštetim ugotovil, da smo gozd pravzaprav MI. On in mi! ENO! Da brez njega ne moremo, ker dihamo z njim, ker živimo z njim, ker ga potrebujemo in on potrebuje nas. Vsak dan bolj, ljudje….!

 49. Kajti, ko ga zastrupljamo, ubijamo sebe. Da, mene in tebe, ki to bereš…

 50. Ljudje, to je naš drugi dom. To je naša hrana, to so naša pljuča, to je življenje…

More Related