Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Allegro Group Sp. z o. o. maciejgrabek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Allegro Group Sp. z o. o. maciejgrabek

Allegro Group Sp. z o. o. maciejgrabek

110 Views Download Presentation
Download Presentation

Allegro Group Sp. z o. o. maciejgrabek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WCF 4.0 – What’snew? Maciej Grabek Allegro Group Sp. z o. o. http://maciejgrabek.com

 2. Bio • Praca • Allegro Group Sp. z o. o. • Po godzinach • Toruńska Grupa Deweloperów .NET • http://maciejgrabek.com • Codeguru.pl, Channel9 • WCF, WP7

 3. Agenda • SimplifiedConfiguration • Service Discovery • Routing Service • Workflow Services (?) • Cel • Wykonanie • Podsumowanie

 4. SimplifiedConfiguration

 5. Cel • Przejrzystszy plik konfiguracyjny • Prostsza do zrozumienia konfiguracja • Wspólne ustawienia • DefaultEndpoints • ServiceHost.AddDefaultEndpoints() • Defaultbinding • <bindingname=""… /> • DefaultBehaviours • <behaviors><serviceBehaviors><behavior>…

 6. Demo SimplifiedConfiguration

 7. Service Discovery

 8. Cel • Dynamiczna rekonfiguracja sieci usług • Możliwość pobrania listy usług z naszego otoczenia (usług realizujących zadany kontrakt)

 9. Discovery • DiscoveryClient • areyouIEchoService? First Echo Service Some Service Second Echo Service

 10. Discovery First Echo Service Some Service Second Echo Service

 11. Discovery First Echo Service IEchoServiceClient GetData Some Service Second Echo Service

 12. Demo Service Discovery

 13. Routing Service

 14. Cel • Spójny punkt dostępu dla klienta naszych usług • Rozdzielanie wiadomości otrzymanych od klienta na poszczególne usługi i protokoły na podstawie zdefiniowanych reguł i ich kombinacji • Możliwość analizy zawartości wiadomości do podjęcia decyzji o adresacie

 15. Rozdzielanie żądań Service A Service B Routing Service

 16. Demo Routing

 17. Protocolbridging Service A HTTP Routing Service TCP

 18. Demo ProtocolBridging

 19. Lista backupowa Main Service Backup Service Routing Service

 20. Demo Backup list

 21. Broadcast • Dla wymiany • OneWay • SessionfullOneWay • Sessionfull Duplex • Nie dotyczy • RequestReply • SessionfullRequestReply

 22. Broadcast First Service Second Service Routing Service

 23. Demo Broadcast

 24. Workflow Services

 25. Receive Send

 26. Cel • Wizualizacja procesu biznesowego • Sposób na implementację długich procesów • Połączenie najlepszych cech WCF i WF • XML opisujący proces

 27. Warto zapamiętać • ReceiveRequest • SendResponse • WorkflowServiceHost • Korelacje

 28. ReceiveRequest SendResponse Send & Receive Do somework

 29. ReceiveReqest SendResponse Send & Receive Do somework Send

 30. Demo Workflow Services

 31. Podsumowanie • Nowe możliwości mówią same za siebie  • Nie trzeba już implementować samemu • Wygoda i szybkość wykorzystania • Większa elastyczność tworzonych systemów

 32. Pytania?

 33. Dziękuję za uwagę kontakt@maciejgrabek.com http://maciejgrabek.com