Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
W CZAS ADWENTU z wiarą o wierze z miłością o miłości PowerPoint Presentation
Download Presentation
W CZAS ADWENTU z wiarą o wierze z miłością o miłości

W CZAS ADWENTU z wiarą o wierze z miłością o miłości

90 Views Download Presentation
Download Presentation

W CZAS ADWENTU z wiarą o wierze z miłością o miłości

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. W CZAS ADWENTU z wiarą o wierze z miłością o miłości

 2. Stęskniła się moja dusza za Twoim zbawieniem.J.H. Newman

 3. Szukaj Boga przez wiarę i miłość; To bowiem, co się od Boga uzyskuje, uzyskuje się drogą miłości. /Jan od Krzyża/

 4. Wchodząc na drogę wiary, wyruszamy w drogę, która trwa całe życie. Otwórzmy dla Chrystusa przestrzeń i czas swojego życia. /Benedykt XVI/

 5. Wiara zmienia życie z monologu w dialog, wskazuje na horyzont „TY”, który ze wszystkiego czyni „ty” W wierze zawsze chodzi o „ty”; „ja” człowieka wierzącego konstytuuje się w relacji do Boga i bliźniego. /T. Halik/

 6. Żyje się dla tego, co się kocha i tym, co się kocha. To powszechne prawo życia. Miłość utożsamia kochającego z tym, co kocha. Dlatego albo go poniża, albo wywyższa; wyzwala go albo zniewala. /Jan od Krzyża/

 7. Nikt nie pozna miłości Boga, jeżeli nie będzie obcował z Nim osobiście. Na coraz żywszą wiarę się zdobywajcie ; coraz wyższe myśli miejcie. Bóg nie chce tego, by znaczono granice dziełom Jego miłosierdzia. /św. Teresa/

 8. Bóg, udzielając się człowiekowi, którego sam stworzył, szanuje go. /Jan od Krzyża/

 9. Bóg odmierza swój krok według kroku człowieka, dostosowuje się do człowieka, którego sam stworzył, zależnie od stanu duszy: od tego co najniższe i zewnętrzne, do tego co najwznioślejsze i wewnętrzne. /Jan od Krzyża/

 10. Jezus Chrystus będąc Bogiem, jest także człowiekiem i nie dziwi się ułomności ludzkiej. Możemy rozmawiać z Nim jak przyjaciel z Przyjacielem, dlatego że czyniąc naszą naturę swoją naturą „zna” naszą sytuację. /Jan od Krzyża/

 11. Nie bójcie się, by z Jego – Boga - strony zabrakło łaski. Bóg umie czekać długie dni, owszem i lata całe, zwłaszcza gdy widzi wytrwałość i dobre pragnienia; /Jan od Krzyża/

 12. Daj mi być dzieckiem światła, dzieckiem dnia. Racz przez ten dzień od grzechu mnie zachować. Broń tego dnia przed moim złem; przed złem tego dnia broń mnie Ty, albowiem w Tobie położyłem ufność. /J.H.Newman/

 13. W materialnym świecie nie widzę Ciebie, albo widzę tylko mgliście; A rozpoznaję Twój głos w najgłębszej mojej świadomości. Odwracam się i mówię: Rabbuni. O, stój tak zawsze przy mnie, a jeśli nawiedzi mnie pokusa, żeby Cię opuścić, Ty, Boże mój, nie opuszczaj mnie! /J.H.Newman/

 14. Poznanie Boga to roz-poznanie cudownego, głębokiego i niezniszczalnego śladu, który pozostawił w stworzeniu, ozdabiając je niezliczonymi wdziękami. /Jan od Krzyża/

 15. Bóg podtrzymuje stworzenie, jest zawsze obecny, wszystkie rzeczy w sobie obejmuje, wszystkie w Nim się zawierają. Bóg nie wyrzuca stworzeń poza siebie! W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. /Jan od Krzyża/

 16. Ty jesteś nie tylko moim życiem, ale jedynym moim życiem. /J.H.Newman/

 17. BÓG W JEZUSIE DAŁ NAM WSZYSTKO. /Jan od Krzyża/