Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O pożytkach z Internetu PowerPoint Presentation
Download Presentation
O pożytkach z Internetu

O pożytkach z Internetu

117 Views Download Presentation
Download Presentation

O pożytkach z Internetu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. O pożytkach z Internetu Artur Pruszko

 2. Agenda • Internet: co to kiego? • Czy (jak) można nauczyć się „nowych technologii”? • Dlaczego Internet jest za darmo? • Dlaczego w Internecie jest szybciej/taniej/wygodniej?

 3. Komputery w latach 50-tych

 4. Internet: niezwodna komunikacja Kluczowe zadanie (ok. 1950): Jak zrobić coś co będzie działać, gdy nic już nie będzie działać?

 5. ARPANet • 1958 Advanced Research Project Agency • 1969 Realizacja koncepcji: • nie serwer, ale równorzędne węzły sieci • nawet jeśli znaczna ilość węzłów sieci zostanie uszkodzona, nie będzie wpływać to na całość Sieci

 6. Internet: Krótka Historia

 7. Prawo dostępu do Internetuprawem człowieka Frank LaRue- Raport ONZ (2011): • "Internet stał się kluczowym środkiem za pomocą, którego osoby mogą realizować swoje prawo do wolności słowa oraz prawo dostępu do informacji." • Priorytetem sił ONZ powinno być zapewnienie dostępu do Internetu nawet w czasie politycznych niepokojów • Apel do krajów o ustawodawstwo nie zezwalające na karne pozbawianie użytkowników Internetu nawet w przypadku naruszania własności intelektualnej

 8. Czy (jak) można nauczyć się „nowych technologii”?

 9. nowe DOBRE technologie Czy to jest dobra technologia (urządzenie)? Tak, działa zgodnie ze specyfikacją. Perspektywa „dostawcy” Tak, działa zgodnie z OCZEKIWANIAMI Perspektywa „użytkownika”

 10. Opowiedz mi czym jest rower …

 11. Tablet w ręku dziecka

 12. Projektowanie technologii Technologie • zgodne z oczekiwaniem / doświadczeniem • intuicyjne (jakie intuicje?)

 13. Uczenie się poprzez doświadczenie

 14. … i kreatywność

 15. Technologie wokół nas …

 16. Technologie wokół nas …

 17. Technologie wokół nas …

 18. Technologie wokół nas …

 19. Darmowość zmienia świat …

 20. Darmowość • 1975 Berkeley Software Distribution (License) • 1985 Free Software Foundation • 1998 GNU General Public License • 1993 Mosaic … i tak już pozostało

 21. Darmowość w Internecie ……………………………????

 22. Dlaczego w Internecie jest szybciej / taniej / wygodniej?

 23. Dziękuję za uwagę Artur Pruszko