Download
welkom bij de ouderavond van groep 5 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom bij de ouderavond van groep 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom bij de ouderavond van groep 5

Welkom bij de ouderavond van groep 5

145 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom bij de ouderavond van groep 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom bij de ouderavond van groep 5

 2. Praktische informatie • Op ma t/m vr is Kimm hele dagen in de groep. • Op de maandag en dinsdag is meneer Sander in de groep tot aan de zomer vakantie. • Op vrijdagmiddag is Anne-Rie in de groep. • Op woensdag en vrijdag ochtend het laatste uur gaan de kinderen naar de gym. • Op dinsdagmiddag hebben de kinderen atelier. • Trakteren om 10.05 uur.

 3. Algemene informatie • Preventie team op school • Regels m.b.t. een kaart • Teamcursus; do. 18 okt, ma, 12 nov, do. 28 mrt, ma. 27 mei. • Schrijfmaterialen voor kinderen • Plek fietsenstalling en parkeerwacht

 4. Rekenen • Wereld in getallen (nieuwe methode) • Automatiseren erg belangrijk • Tafels blijven trainen • 1 x per week project-taak • Verschillende niveaus • Diversiteit in tempo

 5. Automatiseren; wat houdt dit in ? • De antwoorden in het geheugen hebben zitten • Kennis die je direct kunt ophalen • Normering van de tempotoetsen o.a. (t/m 10. t/m 20, tafels, deeltafels en t/m 100 okt. t/m 20 70 sommen of meer = 6 jan. t/m 20 80 sommen of meer = 6 - okt. tafels; 60 sommen of meer = 6 jan. tafels 70 sommen of meer = 6

 6. Wat komt in groep 5 aan bod? • Sommen tot 10.000 • Getalbegrip; plaats van 1 in de 9145 • Getallenrij opzeggen • Tafels tot 10 geautomatiseerd • Tientallen tafels, schattend vermenigvuldigen (3 x € 38,75≈…) • Delen zonder rest, delen met rest

 7. Wat komt er in groep 5 aan bod? • Deeltafels • Moeilijke sommen tot 100 (93 – 36 =) • Moeilijke sommen tot 1000 (945 – 65 =) • mm, cm, dm, m en km, liter, kilogram enz. • Tijd introductie seconde, tijdsduur; kalender

 8. Lezen • Streefniveau eind gr. 5 E6 gehaald • Jan; M6 = cijfer 6 • Juni; E6 = cijfer 6 • De leesteksten in zaakvakken zijn op dit niveau • Aandacht besteden aan het leesplezier

 9. Taal / spelling • Taal op maat (alfabetiseren) • Veel aandacht voor woordenschat • M.b.v. spellingsregels worden moeilijke woorden ingeoefend • Elke week een toets (dictee) van 12 woorden (registratie formulier) • Elke 4 weken een toets met woorden en zinnen

 10. TopKind in groep 5 • leren inzicht te krijgen in hun eigen gedrag en dat van anderen • Het leren van vaardigheden waardoor een positiever zelfbeeld kan ontstaan en het zelfvertrouwen vergroot wordt. • In groep 5 zijn er 8 thema’s, 4 lessen per thema met elke week een les. Elk kind krijgt een TopKind map. • In de lessen wordt er o.a. aandacht geschonken aan; wat zijn je talenten, op welke manier kun je prettig omgaan met anderen, zonder jezelt te kort te doen, welke keuzes maak jij in je leven en nog veel meer.

 11. Nieuwe zaakvakken • Aardrijkskunde topografie vanaf tweede helft van het jaar. • Biologie Nieuws uit de natuur. Elke vrijdag een aflevering kijken in de klas. De eerste thema’s zijn: bladvretertjes, de regenworm, broodje couscous. • Geschiedenis Na 5 lessen een toets. De kinderen krijgen een samenvatting mee naar huis.

 12. Zelfstandig werken • Werken met uitgestelde aandacht • Taakbrief • Blokjes voor de kinderen • Leerkracht aan het werk met kleine groepjes of individueel met een kind • Trainen van leerstof • Extra tijd voor herhaling, verbreding of verdieping

 13. Atelier • Elke dinsdagmiddag • 3 à 4 weken lang hetzelfde atelier • Oude kleding • Sint en kerst weer in de eigen groep • De eerste drie weken in de eigen groep

 14. Verschillende ateliers • Mozaïek • Papier en karton • Drama • Schaken • Computerles • Hout

 15. Sportdagmiddag Slagbaltoernooi op de middag 5 basisscholen uit Enter Voorstelling groep 5 (vr. 26 maart) Sinterklaas (Wo.5 december) Surprise Gedicht Cadeautje Overige info over groep 5

 16. Rapportage aan u • Kijk-spreek uurtje; mogelijkheid om even over uw kind te praten en het stellen van diverse vragen (maandag 15 oktober en donderdag 18 april) • Voortgangsverslag; geschreven verslag over de vorderingen van uw kind (dinsdag 13 november) • 2 rapporten; cijfers en beoordelingen over de vorderingen van uw kind (dinsdag 5 februari en dinsdag 25 juni)

 17. Kaart leerlingvolgsysteem • Hierop staan alle gemaakte Cito-toetsen met de waardering erbij zoals A, B, C, D of E-score • Tijdens 10-minuten gesprekken kunt u deze kaart inzien • Deze kaart mag niet mee naar huis

 18. Maar mocht u tussendoor iets aan uw kind merken of mocht er wat zijn, kom dan alstublieft.

 19. Bedankt voor jullie komst en belangstelling. Tot straks bij de ouder bedank avond !!!